High Level Assembler - Overzicht opcodes

De tabel hieronder toont alle gedocumenteerde opcodes voor IBM mainframe processoren. Elke opcode verwijst naar een aparte pagina met meer informatie over de betreffende opcode.

Toegewezen opcodes.

Opmerking:
Realiseert u zich alstublieft dat het aanmaken van de beschrijvingen van alle individuele instructies een onvoltooid proces is. Op dit moment slechts de beschrijvingen gemaakt van opcodes X'00' tot en met X'0F'. Beschrijvingen voor de overige opcodes volgen later.

Base Set

Elementen met een iets donkere achtergrond worden niet langer ondersteund op courante mainframe hardware en/of worden niet ondersteund door de huidige versie van IBM's HLASM. De betreffende mnemonics worden in schuinschrift weergegeven.
Opcodes waarvan geen mnemonic bekend is, zijn weergegeven met hun hexadecimale opcode; deze worden nader toegelicht onder de tabel.
Uitbreidingssets zijn niet geassocieerd aan een mnemonic. Deze worden aangeduid met hun opcode in hexadecimale notatie. Zij verwijzen naat additionele opcode tabellen.

Merk op dat instructies X'00' t/m X'3F' uitsluitend op registers werken. De opcode verhogen met X'40' geeft in veel gevallen de opcode van de bijbehorende register-en-geheugen instructie.

  _0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F
0_ X'00' X'01xx'
XOPC
    SPM BALR BCTR BCR
X'07m'
SSK ISK SVC BSM BASSM BASR
BASR
MVCL CLCL
1_ LPR LNR LTR LCR NR CLR OR XR LR CR AR SR MR DR ALR SLR
2_ LPDR LNDR LTDR LCDR HDR LDXR
LRDR
MXR MXDR LDR CDR ADR SDR MDR DDR AWR SWR
3_ LPER LNER LTER LCER HER LEDR
LRER
AXR SXR LER CER AER SER MDER
MER
DER AUR SUR
4_ STH LA STC IC EX BAL BCT BC
X'47m'
LH CH AH SH MH BAS
BAS
CVD CVB
5_ ST LAE XDECO XDECI N CL O X L C A S M D AL SL
6_ STD XHEXI XHEXO         MXD LD CD AD SD MD DD AW SW
7_ STE MS             LE CE AE SE MDE
ME
DE AU SU
8_ SSM SPSW
TRCD
LPSW X'83'
DIAG
DIAGNOSE
BRXH
JXH
WRD
BRXLE
JXLE
RDD
BXH BXLE SRL SLL SRA SLA SRDL SLDL SRDA SLDA
9_ STM TM MVI TS NI CLI OI XI LM TRACE
HPR
LAM
TIOB
STAM
CIO
SIO
X'9C0x'
TIO
X'9D0x'
HIO
X'9E0x'
TCH
X'9F0x'
A_ TRFET
LMP
  X'A2x' X'A3x' X'A4xx' X'A5x'
X'A5xx'
X'A6xx' X'A7x' MVCLE CLCLE BRFLG   STNSM STOSM SIGP
X'AE.fc'
MC
B_ CTP
STMC
LRA X'B2xx' X'B3xx' IPB SPB STCTL LCTL LFI
LMC
X'B9xx' CS CDS   CLM STCM ICM
C_ X'C0x'   X'C2x'   X'C4x' BPRP X'C6x' BPP X'C8x'       X'CCx'      
D_ TRTR
XIO
MVN MVC MVZ NC CLC OC XC RSP MVCK MVCP MVCS TR TRT ED EDMK
E_ X'E00x' PKU
XDUMP
UNPKU X'E3xx' X'E4xx' X'E5xx' X'E6xx'
X'E6xx'
X'E7xx'
X'E7xx'
MVCIN PKA UNPKA
X'EAxx'
X'EBxx' X'ECxx' X'EDxx' PLO
X'EE.fc'
LMD
F_ SRP MVO PACK UNPK         ZAP CP AP SP MP DP    

Overige Instructies

Sommige instructies passen niet in de tabellen omdat hun opcodes (nog) niet bekend zijn. Dit is met name het geval voor de instructies hieronder. Dit zijn allemaal ofwel Coupling Facility (CF) instructies, ofwel MicroCode (MC) instructies. We kennen wel een paar opcodes die zijn toegewezen aan Coupling Facility instructies, maar die hebben we niet kunnen koppelen aan een van de instructies hieronder.

Voor PXLO kennen we verschillende subfuncties, wat we weten is in de tabel hieronder opgenomen. Ook SYSOP, schijnt subfuncties te kennen, maar daar hebben we helaas geen detail van kunnen achterhalen.

De lege plekken geven instructies aan, waarvan we toch nog de bijbehorende opcode hebben kunnen achterhalen.

Facility Operation description Facility Operation description Facility Mnemonic Operation description Facility Mnemonic Subfunction description
CF   MC   MC BRS Branch Relative Special MC PXLO Invalidate Page Table Entry
CF Test Vector Entry MC   MC DIP Drain Instruction Pipeline MC PXLO Load Absolute Address
CF Set Vector Entry MC   MC EXAR EXtract Access Register MC PXLO Load Address Space Control Element
CF Test Vector Summary MC   MC EXARI EXtract Access Register Indirect MC PXLO Load Host Page Table Entry
CF   MC AND Logical Immediate MC EXGRI EXtract program General Register Indirect MC PXLO Load Host Real Address
CF Send Message MC OR Logical Immediate MC EXINT EXtract INTerrupt MC PXLO Load Page Table Entry
CF test message MC Insert Immediate Special Register MC EXTV EXTract Via register-operand register MC PXLO Load Real Address
CF Prepare Channel Buffer MC EXtract program General Register MC MCEND MilliCode END MC PXLO Purge Data Cache
CF Signal Channel buffer MC Set Program General Register MC MSET Millicode SET via register-operand register MC PXLO Purge Instruction Cache
CF Test Channel Buffer MC   MC MVCX MoVe Characters eXecution MC PXLO Purge TLB
CF Move Channel Buffer Data MC   MC OSR Or Special Register MC PXLO Read TLB
CF Locate Channel Buffer MC Set Program Access Register MC PXLO Perform trans(X)Lator Operation MC PXLO Write TLB
CF Transfer Structure MC Set Program Access Register Indirect MC RIRPT Reset InterRuPTion MC SYSOP various subfunctions
        MC SPGRI Set Program General Register Indirect      
        MC SYSOP SYStem OPeration      
        MC TMBP Test Millicode Branch Points      

Assembler Directives

Assembler directives hebben geen opcodes. Daarom staan ze hier in een aparte tabel. Zie hieronder.

Assembler Directive Description Macro Directive Description DC/DS Field Type Description
ACONTROL Assembler CONTROL ACTR Assembler CounTeR A Address
ADATA Associated DATA AGO Assembler GO to AD Address in Doubleword
AEJECT Assembler EJECT macro listing AGOB Assembler GO Backward B Binary data
ALIAS ALIAS definition AIF Assembler IF C Character data
AMODE Addressing MODE AIFB Assembler IF Backward CA Character data Ascii
CATTR Class ATTRibutes AINSERT Assembler INSERT source line CE Character data Ebcdic
CCW Channel Command Word ANOP Assembler No-OPeration CU Character data Unicode
CCW0 Channel Command Word format-0 AREAD Assembler READ source record D Double hfp data
CCW1 Channel Command Word format-1 ASPACE Assembler SPACE macro listing DB Double Bfp data
CEJECT Conditional EJECT listing GBLA GloBaL Arithmetic variable DD Double Dfp data
CNOP Computer No-OPeration GBLB GloBaL Boolean variable DH Double Hfp data
COM COMmon control section GBLC GloBaL Character variable E Exponential hfp data
COPY COPY member LCLA LoCaL Arithmetic variable EB Exponential Bfp data
CSECT Control SECTion LCLB LoCaL Boolean variable ED Exponential Dfp data
CXD Cumulative eXternal Dummy length LCLC LoCaL Character variable EH Exponential Hfp data
DC Define Constant MACRO MACRO start F Fixed-point binary data
DROP DROP MEND Macro END FD Fixed-point Doubleword binary data
DS Define Storage MEXIT Macro EXIT G Graphic character data
DSECT Dummy SECTion MHELP Macro HELP H Halfword signed binary data
DXD Define eXternal Dummy section MNOTE Macro NOTE J J-type data
length of external dummy section or class
EJECT EJECT listing SETA SET Arithmetic variable JD J-type data Doubleword
length of external dummy section or class
END END assembly SETAF SET Arithmetic variable by external Function L Long exponential hfp data
ENTRY ENTRY point SETB SET Boolean variable LB Long exponential Bfp data
EQU EQUate SETC SET Character variable LD Long exponential Dfp data
EXITCTL EXIT ConTroL values SETCF SET Character variable by external Function LH Long exponential Hfp data
EXTRN EXTeRNal symbol     LQ Long exponential hfp data Quadword aligned
ICTL Input ConTroL     P Packed decimal data
ISEQ Input SEQuence checking     Q Q-type data
external dummy section offset
LOCTR LOCaToR     QD Q-type Doubleword data
external dummy section offset
LTORG LiTeral pool ORiGin     QY Q-type Yonder
external dummy section offset
OPSYN OPcode SYNonym     R Relocatable psect address
ORG ORiGin     RD Relocatable Doubleword psect address
POP POP stacked status     S Standard base-displacement address
PRINT PRINT settings     SY Standard Yonder base-displacement address
PROCESS PROCESSing options     V oVerlay address
PUNCH PUNCH object record     VD oVerlay Doubleword address
PUSH PUSH status onto stack     X heXadecimal data
REPRO REPROduce as object record     Y Y-type data
address
RMODE Residence MODE     Z Zoned decimal data
RSECT Reenterable SECTion        
SPACE SPACE listing        
START START assembly        
TITLE TITLE definition        
USING USING        
WXTRN Weak eXTeRNal        
XATTR eXternal ATTRibutes        

 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

To the Base Set instructions.
To the Other Instructions.
To the Assembler Directives.Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.