HLASM - CLCL = Compare Logical Characters Long

De opcode van de CLCL instructie is X'0F'.

Gebruik

 1. Vergelijk niet-numerieke gegevens-velden langer dan 256 bytes.
 2. Vergelijk niet-numerieke gegevens-velden van ongelijke lengte.

Argumenten

 1. Eerste veld en lengte (in een even-oneven registerpaar):
 2. Tweede veld, lengte en aanvul-waarde (in een even-oneven registerpaar):

Functie

 1. De processor vergelijkt de gegevens in de beide velden. Als de lengtes ongelijk zijn, dan wordt het kortste veld behandeld alsof er zoveel extra kopieën van de aanvulwaarde achter staan als nodig is om het even lang te maken als het andere veld.
 2. De processor kan de volgende conditie codes afgeven:

Uitzonderingen

 1. Als beide velden lengte 0 hebben, dan worden de velden beschouwd als gelijk.

Gerelateerde instructies

 1. CLC vergelijkt velden met een lengte van maximaal 256 bytes zonder lengte-verschil.
 2. CLCLE vergelijkt velden langer dan 16M bytes.

Hardware

 1. De CLCL instructie zat niet in de originele instructie-set, maar bestaat al heel erg lang.

Opmerkingen

 1. De Amode van het PSW bepaalt hoeveel bits gebruikt worden voor de adressen van de beide velden.
 2. CLCL is een interrumpeerbare instructie. Dat wil zeggen dat de uitvoering van de instructie onderbroken kan worden om later weer opnieuw opgestart te worden door het operating system. Voor de programmeur is dit een transparent proces, maar in dumps kunnen onvoltooide tussenresultaten zichtbaar zijn. Dit komt doordat de processor de waardes in de vier registers continu aanpast conform de voortgang van het vergelijkings-proces.
 3. Na uitvoering van de CLCL is de waarde van de vier input registers gewijzigd.

Voorbeelden

     YREGS             * Define register names
     ...
     L   R0,TABLE         * Point to field
     L   R1,TABLE_END       * Point end of field
     SR  R1,R0          * Obtain length
     XR  R14,R14         * No comapre data required
     XR  R15,R15         * Length = 0, Pad = X'00'
     CLCL R0,R14          * Whole table = X'00' ??
     ...

Naar het Opcodes overzicht.
Naar de Nederlandse Homepage voor Hlasm.com.
Naat de Algemene Homepage voor Bixoft en Hlasm.com.

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.