HLASM - MVCL = MoVe Characters Long

De opcode van de MVCL instructie is X'0E'.

Gebruik

 1. Kopieer gegevens met een lengte van meer dan 256 bytes.
 2. Poets een geheugengebied schoon.

Argumenten

 1. Bestemmings-veld en lengte (in een even-oneven registerpaar):
 2. Bron-veld, lengte en aanvul-waarde (in een even-oneven registerpaar):

Functie

 1. De processor kopieert de gegevens van het bron-veld naar het bestemmings-veld. Als het bestemmings-veld langer is dan het bron-veld, dan wordt het meerdere gevuld met de aanvul-waarde.
 2. De processor kan de volgende conditie codes afgeven:

Uitzonderingen

 1. Als de opgegeven lengte van het bron-veld 0 is, dan vult de processor het gehele bestemmings-veld met kopieën van de aanvul-waarde.

Gerelateerde instructies

 1. MVC kopieert een veld met een lengte van maximaal 256 bytes, zonder aanvulling van gegevens.
 2. MVCLE kopieert velden met een lengte van meer dan 16M bytes.

Hardware

 1. De MVCL instructie zat niet in de originele instructie-set, maar bestaat al heel erg lang.

Opmerkingen

 1. De Amode van het PSW bepaalt hoeveel bits gebruikt worden voor de adressen van de bron- en bestemmings-velden.
 2. MVCL is een interrumpeerbare instructie. Dat wil zeggen dat de uitvoering van de instructie onderbroken kan worden om later weer opnieuw opgestart te worden door het operating system. Voor de programmeur is dit een transparent proces, maar in dumps kunnen onvoltooide tussenresultaten zichtbaar zijn. Dit komt doordat de processor de waardes in de vier registers continu aanpast conform de voortgang van het kopieer-proces.
 3. Na uitvoering van de MVCL is de waarde van de vier input registers gewijzigd.

Voorbeelden

     YREGS             * Define register names
     ...
     L   R0,TABLE         * Point to field
     L   R1,TABLE_END       * Point end of field
     SR  R1,R0          * Obtain length
     XR  R14,R14         * No source data
     XR  R15,R15         * Length = 0, Pad = X'00'
     MVCL R0,R14          * Wipe entire table
     ...

Naar het Opcodes overzicht.
Naar de Nederlandse Homepage voor Hlasm.com.
Naat de Algemene Homepage voor Bixoft en Hlasm.com.

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.