HLASM - BCTR = Branch on CounT Register

De opcode van de BCTR instructie is X'06'.

Gebruik

De BCTR instructie is bedoeld voor gebruik aan het einde van een stuk lus-logica. Dat wil zeggen: voordat de programma-lus start wordt het aantal herhalingen (de telling) vastgelegd in een register. Aan het einde van elke herhaling over de programma-lus wordt de teller verlaagd en de lus wordt herhaald totdat de teller nul wordt.

 1. Verlaag een teller om een stuk logica een gespecificeerd aantal keren te herhalen.
 2. Verlaag een teller of een lengte.

Argumenten

 1. Teller (in a 32-bit register).
 2. Routine-adres (in a register).

Functie

 1. De processor verlaagt het eerste register, die een teller bevat.
 2. Normaal gesproken zal de processor springen naar het routine-adres, maar als de teller zojuist tot nul gereduceerd is, dan zal zij verder gaan met de eerstvolgende instructie.
 3. De conditie code wijzigt niet.

Uitzonderingen

 1. Als het routine-adres is opgegeven in register 0, dan zal de processor sowieso niet springen nadat de teller is verlaagd.

Gerelateerde instructies

 1. BCT voert een programma-lus uit naar een adres dat direct addresseerbaar is in base-displacement vorm.
 2. BCTGR gebruikt een 64-bit teller.

Hardware

 1. Alle hardware ondersteunt de BCTR instructie.

Opmerkingen

 1. De Amode van het PSW bepaalt hoeveel bits gebruikt worden voor het routine adres.

Voorbeelden

     YREGS             * Define register names
     ...
SETUP  LA  R2,12          * Repeat 12 times
     LA  R3,LOOP         * Start point of loop
     ...              * More initialization
LOOP   EQU  *            * Start of loop
     ...              * Content of the loop goes here
     BCTR R2,R3          * Repeat until count drops to 0
     ...

Naar het Opcodes overzicht.
Naar de Nederlandse Homepage voor Hlasm.com.
Naat de Algemene Homepage voor Bixoft en Hlasm.com.

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.