High Level Assembler - Overzicht opcodes; uitbreidingsset EC

De tabel hieronder toont alle gedocumenteerde opcodes in uitbreidingsset EC voor IBM mainframe processoren. Elke opcode verwijst naar een aparte pagina met meer informatie over de betreffende opcode.

Toegewezen opcodes.

Opmerking:
Realiseert u zich alstublieft dat het aanmaken van de beschrijvingen van alle individuele instructies een onvoltooid proces is. Op dit moment zijn beschrijvingen van de instructies op deze pagina nog niet beschikbaar.

Uitbreidingsset EC - 64-bit instructies

Alle instructies in deze tabel zijn zes bytes lang. De eerste byte heeft altijd de waarde X'EC'; de tweede byte bepaalt de exacte instructie.

EC _0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F
0_                                
1_                                
2_                                
3_                                
4_         BRXHG
JXHG
BRXLG
JXLEG
                   
5_   RISBLG
RISBLGZ
LLCLHR
LLHFR
LLHLHR
    RNSBG
RNSBGT
NHHR
NHLR
NLHR
RISBG
RISBGZ
ROSBG
ROSBGT
OHHR
OHLR
OLHR
RXSBG
RXSBGT
XHHR
XHLR
XLHR
          RISBHG
RISBHGZ
LHHR
LHLR
LLCHHR
LLCHLR
LLHHHR
LLHHLR
   
6_         CGRJ
X'EC64m'
CLGRJ
X'EC65m'
                   
7_ CGIT
X'EC70m'
CLGIT
X'EC71m'
CIT
X'EC72m'
CLFIT
X'EC73m'
    CRJ
X'EC76m'
CLRJ
X'EC77m'
        CGIJ
X'EC7Cm'
CLGIJ
X'EC7Dm'
CIJ
X'EC7Em'
CLIJ
X'EC7Fm'
8_                                
9_                                
A_                                
B_                                
C_                                
D_                 AHIK AGHIK ALHSIK ALGHSIK        
E_         CGRB
X'ECE4m'
CLGRB
X'ECE5m'
                   
F_             CRB
X'ECF6m'
CLRB
X'ECF7m'
        CGIB
X'ECFCm'
CLGIB
X'ECFDm'
CIB
X'ECFEm'
CLIB
X'ECFFm'

 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.