Cursus Assembler.

Cursus geven wij soms klassikaal, maar meestal in uw eigen bedrijf, middels training on the job. Hierdoor kan de inhoud van de cursus optimaal worden afgestemd op enerzijds het reeds aanwezige kennis-niveau en anderzijds op uw specifieke omgeving. Bovendien kan het geleerde direct getoetst en/of toegepast worden in uw eigen praktijksituatie.

De volgende cursussen zijn beschikbaar:

 1. Zelf-test voor Assembler Vaardigheden - Toets vooraf
 2. High Level Assembler: Classic - 5 dagen
 3. High Level Assembler: Interfaces - 3 dagen
 4. High Level Assembler: Update - 1 dag
 5. High Level Assembler: Update for z/Architecture - 2 dagen
 6. High Level Assembler: Debugging and Maintenance - 2 dagen
 7. High Level Assembler: Macro Programming - 2 dagen
 8. High Level Assembler: Advanced Topics - duur varieert afhankelijk van de gekozen onderwerpen
 9. Eindtoets - 1 dag

Cursus 1 t/m 5 zijn ontwikkeld door Steve Comstock van The Trainersfriend Inc. Zij hebben ons toestemming gegeven om deze cursussen te geven in Europa, op basis van hun cursusmateriaal. Cursus 6 is gebaseerd op een uitmuntende 'macro programming tutorial', geschreven door IBM's John Ehrman. Deze tutorial is door hem gebruikt bij verschillende SHARE presentaties. IBM heeft ons toestemming gegeven om deze cursus te baseren op hun tutorial. Cursus 7 betreft diverse onderwerpen die uw belangstelling kunnen hebben. Deze cursus kan gebaseerd worden op onze voorgaande cursus-set, eventueel onder toevoeging van onderwerpen naar keuze.

Assembler (ook "Assembly language" genoemd, of soms "BAL" - Basic Assembler Language), is de programmeertaal die het dichtst bij de feitelijke machine instructies van de computer staat. Programma's geschreven in COBOL, PL/I, C, enzovoorts worden gecompileerd, wat inhoudt dat elk source statement vertaald wordt in een aantal machine instructies. Programma's geschreven in Assembler daarentegen, worden geassembleerd, waarbij in de regel elk statement in het programma wordt omgezet in een enkele machine instructie.

COBOL, C, PL/I, en vergelijkbare talen worden "High Level Languages" genoemd, omdat zij onafhankelijk zijn van de onderliggende architectuur van de hardware en het operating system en deze dus 'onzichtbaar' kunnen maken. Om een programma in Assembler te kunnen schrijven, moet de programmeur begrijpen welke de elementaire gegevensformaten zijn waarmee de machine werkt, en welke instructies daarvoor ontworpen zijn.

High Level Languages zijn meestal 'portable': compilers voor die talen zijn vaak beschikbaar voor diverse hardware en software platformen, en je kunt zodoende programmatuur overdragen naar een nieuw platform door simpelweg de juiste compiler te gebruiken - tenzij compiler-specifieke extensies voor de taal zijn gebruikt, in welk geval de portabiliteit verloren is gegaan. Assembler language daarentegen, is volstrekt niet portable tussen hardware platformen van verschillende architectuur: de meeste onderscheiden hardware platformen maken gebruik van totaal verschillende verzamelingen van machine instructies.

Onze Assembler cursussen behandelen HLASM, de High Level ASseMbler. Dit is de belangrijkste Assembler voor IBM mainframes en compatibele computers. Dit betreft alle machines die draaien onder MVS, OS/390 of z/OS, evenals VM, DOS/VSE en TPF.

Onze eerste twee cursussen (High Level Assembler: Classic en High Level Assembler: Interfaces) zijn bedoeld om tezamen gevolgd te worden, om een complete basis te leggen voor het programmeren in Assembler.
Deze twee cursussen gaan uit van enige ervaring met programmeren. De cursussen behandelen elke hardware instructie behalve instructies in de volgende categorieën: privileged instructions, semi-privileged instructions, floating point instructions, vector instructions. Dit cursus-paar besteedt ook aandacht aan MVS, OS/390, en z/OS standaarden voor programma aanroep en I/O services, en aan fout-detectie en dump lezen.

High Level Assembler: Update is bedoeld voor ervaren Assembler programmeurs die een inleiding nodig hebben in de nieuwe instructies, die in recente jaren zijn geïntroduceerd in de hardware en de Assembler. Voor beginnende programmeurs en programmeurs met beperkte ervaring is het tevens een prima vervolg op de cursus High Level Assembler: Interfaces.

High Level Assembler: Update for z/Architecture is bedoeld voor ervaren Assembler programmeurs die applicaties gaan overzetten naar een z/OS omgeving. Van deelnemers wordt verwacht dat zij kennis hebben op het niveau van de cursus High Level Assembler: Update.

High Level Assembler: Debugging and Maintenance is een selectie uit de Interfaces-cursus, waarbij diverse onderwerpen worden overgeslagen om te kunnen concentreren op programma aanroepen en foutdetectie.

High Level Assembler: Macro Programming is bedoeld voor ervaren Assembler programmeurs die macro bibliotheken (gaan) onderhouden. Diverse geavanceerde macro codeer technieken - inclusief object georiënteerd programmeren, overerving, en operator overlaying - worden behandeld. De deelnemers worden geacht kennis te hebben op het niveau van High Level Assembler: Classic en High Level Assembler: Interfaces.

High Level Assembler: Advanced Topics behandelt een verzameling onderwerpen, welke in overleg met de klant worden gekozen. De onderwerpen zouden onder meer kunnen gaan over: multi-tasking services; reentrant code schrijven; macro definities creëren; werken met VSAM of BDAM datasets in Assembler; en zo voorts.

De volgende cursussen van The Trainersfriend Inc. zijn ook beschikbaar in Assembler:

Originele tekst betreffende cursus 1 t/m 5 en 7 Copyright © 2001 the Trainersfriend, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Overige teksten, alsmede de vertaling uit het amerikaans: Copyright © 2001 B.V. Bixoft. Alle rechten voorbehouden.


Opmerkingen? Vragen? Meer informatie? Klik het onderwerp van uw keuze aan, of e-mail ons met uw vragen.


 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
  Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]