HLASM - Lijst van gangbare Opcodes, Directives, en Extended Mnemonics, op volgorde van Opcode

De lijst hieronder bevat: Sorteer deze lijst op: Breid deze lijst uit met: Deze lijst zonder: Vertaal in:
  • Alleen gangbare instructies
  • Zowel Opcodes als Directives
  • Wel Extended mnemonics, geen Functie codes
  • op volgorde van Opcode

 

Mnemonic Opcode Masker Naam Categorie
ACTR --   Assembler CounTeR Directive - conditionele assembler instructie
AGO --   Assembler GO to Directive - conditionele assembler instructie
AGOB --   Assembler GO Backward Directive - conditionele assembler instructie
AIF --   Assembler IF Directive - conditionele assembler instructie
AIFB --   Assembler IF Backward Directive - conditionele assembler instructie
AINSERT --   Assembler INSERT source line Directive - conditionele assembler instructie
ANOP --   Assembler No-OPeration Directive - conditionele assembler instructie
AREAD --   Assembler READ source record Directive - conditionele assembler instructie
ASPACE --   Assembler SPACE macro listing Directive - conditionele assembler instructie
GBLA --   GloBaL Arithmetic variable Directive - conditionele assembler instructie
GBLB --   GloBaL Boolean variable Directive - conditionele assembler instructie
GBLC --   GloBaL Character variable Directive - conditionele assembler instructie
LCLA --   LoCaL Arithmetic variable Directive - conditionele assembler instructie
LCLB --   LoCaL Boolean variable Directive - conditionele assembler instructie
LCLC --   LoCaL Character variable Directive - conditionele assembler instructie
MACRO --   MACRO start Directive - conditionele assembler instructie
MEND --   Macro END Directive - conditionele assembler instructie
MEXIT --   Macro EXIT Directive - conditionele assembler instructie
MHELP --   Macro HELP Directive - conditionele assembler instructie
MNOTE --   Macro NOTE Directive - conditionele assembler instructie
SETA --   SET Arithmetic variable Directive - conditionele assembler instructie
SETAF --   SET Arithmetic variable by external Function Directive - conditionele assembler instructie
SETB --   SET Boolean variable Directive - conditionele assembler instructie
SETC --   SET Character variable Directive - conditionele assembler instructie
SETCF --   SET Character variable by external Function Directive - conditionele assembler instructie
ACONTROL --   Assembler CONTROL Directive - assembler instructie
ADATA --   Associated DATA Directive - assembler instructie
AEJECT --   Assembler EJECT macro listing Directive - assembler instructie
ALIAS --   ALIAS definition Directive - assembler instructie
AMODE --   Addressing MODE Directive - assembler instructie
CATTR --   Class ATTRibutes Directive - assembler instructie
CCW --   Channel Command Word Directive - assembler instructie
CCW0 --   Channel Command Word format-0 Directive - assembler instructie
CCW1 --   Channel Command Word format-1 Directive - assembler instructie
CEJECT --   Conditional EJECT listing Directive - assembler instructie
CNOP --   Computer No-OPeration Directive - assembler instructie
COM --   COMmon control section Directive - assembler instructie
COPY --   COPY member Directive - assembler instructie
CSECT --   Control SECTion Directive - assembler instructie
CXD --   Cumulative eXternal Dummy length Directive - assembler instructie
DC --   Define Constant Directive - assembler instructie
DROP --   DROP Directive - assembler instructie
DS --   Define Storage Directive - assembler instructie
DSECT --   Dummy SECTion Directive - assembler instructie
DXD --   Define eXternal Dummy section Directive - assembler instructie
EJECT --   EJECT listing Directive - assembler instructie
END --   END assembly Directive - assembler instructie
ENTRY --   ENTRY point Directive - assembler instructie
EQU --   EQUate Directive - assembler instructie
EXITCTL --   EXIT ConTroL values Directive - assembler instructie
EXTRN --   EXTeRNal symbol Directive - assembler instructie
ICTL --   Input ConTroL Directive - assembler instructie
ISEQ --   Input SEQuence checking Directive - assembler instructie
LOCTR --   LOCaToR Directive - assembler instructie
LTORG --   LiTeral pool ORiGin Directive - assembler instructie
OPSYN --   OPcode SYNonym Directive - assembler instructie
ORG --   ORiGin Directive - assembler instructie
POP --   POP stacked status Directive - assembler instructie
PRINT --   PRINT settings Directive - assembler instructie
PROCESS --   PROCESSing options Directive - assembler instructie
PUNCH --   PUNCH object record Directive - assembler instructie
PUSH --   PUSH status onto stack Directive - assembler instructie
REPRO --   REPROduce as object record Directive - assembler instructie
RMODE --   Residence MODE Directive - assembler instructie
RSECT --   Reenterable SECTion Directive - assembler instructie
SPACE --   SPACE listing Directive - assembler instructie
START --   START assembly Directive - assembler instructie
TITLE --   TITLE definition Directive - assembler instructie
USING --   USING Directive - assembler instructie
WXTRN --   Weak eXTeRNal Directive - assembler instructie
XATTR --   eXternal ATTRibutes Directive - assembler instructie
BRS ????   Branch Relative Special Machine Instructie
DIP ????   Drain Instruction Pipeline Machine Instructie
EXAR ????   EXtract Access Register Machine Instructie
EXARI ????   EXtract Access Register Indirect Machine Instructie
EXGRI ????   EXtract program General Register Indirect Machine Instructie
EXINT ????   EXtract INTerrupt Machine Instructie
EXTV ????   EXTract Via register-operand register Machine Instructie
MCEND ????   MilliCode END Machine Instructie
MSET ????   Millicode SET via register-operand register Machine Instructie
MVCX ????   MoVe Characters eXecution Machine Instructie
OSR ????   Or Special Register Machine Instructie
PXLO ????   Perform trans(X)Lator Operation Machine Instructie
RIRPT ????   Reset InterRuPTion Machine Instructie
SPGRI ????   Set Program General Register Indirect Machine Instructie
SYSOP ????   SYStem OPeration Machine Instructie
TMBP ????   Test Millicode Branch Points Machine Instructie
UNKCF002 ????   Test Vector Entry Machine Instructie
UNKCF003 ????   Set Vector Entry Machine Instructie
UNKCF004 ????   Test Vector Summary Machine Instructie
UNKCF006 ????   Send Message Machine Instructie
UNKCF007 ????   test message Machine Instructie
UNKCF008 ????   Prepare Channel Buffer Machine Instructie
UNKCF009 ????   Signal Channel buffer Machine Instructie
UNKCF010 ????   Test Channel Buffer Machine Instructie
UNKCF011 ????   Move Channel Buffer Data Machine Instructie
UNKCF012 ????   Locate Channel Buffer Machine Instructie
UNKCF013 ????   Transfer Structure Machine Instructie
UNKMC005 ????   AND Logical Immediate Machine Instructie
UNKMC006 ????   OR Logical Immediate Machine Instructie
UNKMC007 ????   Insert Immediate Special Register Machine Instructie
UNKMC008 ????   EXtract program General Register Machine Instructie
UNKMC009 ????   Set Program General Register Machine Instructie
UNKMC012 ????   Set Program Access Register Machine Instructie
UNKMC013 ????   Set Program Access Register Indirect Machine Instructie
OPCD00 00   Invalid Operation / Abend S0C1 Machine Instructie
SPM 04   Set Program Mask Machine Instructie
BALR 05   Branch And Link Register Machine Instructie
BCTR 06   Branch on CounT Register Machine Instructie
BCR 07   Branch on Condition Register Machine Instructie
NOPR 07 0000 No-OPeration Register Extended Mnemonic
BOR 07 0001 Branch on Ones / Overflow Register Extended Mnemonic
BHR 07 0010 Branch on High Register Extended Mnemonic
BPR 07 0010 Branch on Plus Register Extended Mnemonic
BLR 07 0100 Branch on Low Register Extended Mnemonic
BMR 07 0100 Branch on Mixed / Minus Register Extended Mnemonic
BNER 07 0111 Branch on Not Equal Register Extended Mnemonic
BNZR 07 0111 Branch on Not Zero Register Extended Mnemonic
BER 07 1000 Branch on Equal Register Extended Mnemonic
BZR 07 1000 Branch on Zero Register Extended Mnemonic
BNLR 07 1011 Branch on Not Low Register Extended Mnemonic
BNMR 07 1011 Branch on Not Mixed / Minus Register Extended Mnemonic
BNHR 07 1101 Branch on Not High Register Extended Mnemonic
BNPR 07 1101 Branch on Not Plus Register Extended Mnemonic
BNOR 07 1110 Branch on Not Ones / Overflow Register Extended Mnemonic
BR 07 1111 Branch Register Extended Mnemonic
SVC 0A   SuperVisor Call Machine Instructie
BSM 0B   Branch and Set Mode Machine Instructie
BASSM 0C   Branch And Save and Set Mode Machine Instructie
BASR 0D   Branch And Save Register Machine Instructie
MVCL 0E   MoVe Characters Long Machine Instructie
CLCL 0F   Compare Logical Characters Long Machine Instructie
LPR 10   Load Positive Register Machine Instructie
LNR 11   Load Negative Register Machine Instructie
LTR 12   Load and Test Register Machine Instructie
LCR 13   Load Complement Register Machine Instructie
NR 14   aNd Register Machine Instructie
CLR 15   Compare Logical Register Machine Instructie
OR 16   Or Register Machine Instructie
XR 17   eXclusive-or Register Machine Instructie
LR 18   Load Register Machine Instructie
CR 19   Compare Register Machine Instructie
AR 1A   Add Register Machine Instructie
SR 1B   Subtract Register Machine Instructie
MR 1C   Multiply Register Machine Instructie
DR 1D   Divide Register Machine Instructie
ALR 1E   Add Logical Register Machine Instructie
SLR 1F   Subtract Logical Register Machine Instructie
LPDR 20   Load Positive Double hfp Register Machine Instructie
LNDR 21   Load Negative Double hfp Register Machine Instructie
LTDR 22   Load and Test Double hfp Register Machine Instructie
LCDR 23   Load Complement Double hfp Register Machine Instructie
HDR 24   Halve Double hfp Register Machine Instructie
LDXR 25   Load rounded Double hfp from eXtended hfp Register Machine Instructie
LRDR 25   Load Rounded Double hfp Register Machine Instructie
MXR 26   Multiply eXtended hfp Register Machine Instructie
MXDR 27   Multiply eXtended hfp from Double hfp Register Machine Instructie
LDR 28   Load Double hfp Register Machine Instructie
CDR 29   Compare Double hfp Register Machine Instructie
ADR 2A   Add Double hfp Register Machine Instructie
SDR 2B   Subtract Double hfp Register Machine Instructie
MDR 2C   Multiply Double hfp Register Machine Instructie
DDR 2D   Divide Double hfp Register Machine Instructie
AWR 2E   Add Wide unnormalized hfp Register Machine Instructie
SWR 2F   Subtract Wide unnormalized hfp Register Machine Instructie
LPER 30   Load Positive Exponential hfp Register Machine Instructie
LNER 31   Load Negative Exponential hfp Register Machine Instructie
LTER 32   Load and Test Exponential hfp Register Machine Instructie
LCER 33   Load Complement Exponential hfp Register Machine Instructie
HER 34   Halve Exponential hfp Register Machine Instructie
LEDR 35   Load rounded Exponential hfp from Double hfp Register Machine Instructie
LRER 35   Load Rounded Exponential hfp Register Machine Instructie
AXR 36   Add eXtended hfp Register Machine Instructie
SXR 37   Subtract eXtended hfp Register Machine Instructie
LER 38   Load Exponential hfp Register Machine Instructie
CER 39   Compare Exponential hfp Register Machine Instructie
AER 3A   Add Exponential hfp Register Machine Instructie
SER 3B   Subtract Exponential hfp Register Machine Instructie
MDER 3C   Multiply Double hfp from Exponential hfp Register Machine Instructie
MER 3C   Multiply Exponential hfp Register Machine Instructie
DER 3D   Divide Exponential hfp Register Machine Instructie
AUR 3E   Add Unnormalized hfp Register Machine Instructie
SUR 3F   Subtract Unnormalized hfp Register Machine Instructie
STH 40   STore Halfword Machine Instructie
LA 41   Load Address Machine Instructie
STC 42   STore Character Machine Instructie
IC 43   Insert Character Machine Instructie
EX 44   EXecute another instruction Machine Instructie
BAL 45   Branch And Link Machine Instructie
BCT 46   Branch on CounT Machine Instructie
BC 47   Branch on Condition Machine Instructie
NOP 47 0000 No-OPeration Extended Mnemonic
BO 47 0001 Branch on Ones / Overflow Extended Mnemonic
BH 47 0010 Branch on High Extended Mnemonic
BP 47 0010 Branch on Plus Extended Mnemonic
BL 47 0100 Branch on Low Extended Mnemonic
BM 47 0100 Branch on Mixed / Minus Extended Mnemonic
BNE 47 0111 Branch on Not Equal Extended Mnemonic
BNZ 47 0111 Branch on Not Zero Extended Mnemonic
BE 47 1000 Branch on Equal Extended Mnemonic
BZ 47 1000 Branch on Zero Extended Mnemonic
BNL 47 1011 Branch on Not Low Extended Mnemonic
BNM 47 1011 Branch on Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
BNH 47 1101 Branch on Not High Extended Mnemonic
BNP 47 1101 Branch on Not Plus Extended Mnemonic
BNO 47 1110 Branch on Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
B 47 1111 Branch Extended Mnemonic
LH 48   Load Halfword Machine Instructie
CH 49   Compare Halfword Machine Instructie
AH 4A   Add Halfword Machine Instructie
SH 4B   Subtract Halfword Machine Instructie
MH 4C   Multiply Halfword Machine Instructie
BAS 4D   Branch And Save Machine Instructie
CVD 4E   ConVert to Decimal Machine Instructie
CVB 4F   ConVert to Binary Machine Instructie
ST 50   STore Machine Instructie
LAE 51   Load Address Extended Machine Instructie
N 54   aNd Machine Instructie
CL 55   Compare Logical Machine Instructie
O 56   Or Machine Instructie
X 57   eXclusive-or Machine Instructie
L 58   Load Machine Instructie
C 59   Compare Machine Instructie
A 5A   Add Machine Instructie
S 5B   Subtract Machine Instructie
M 5C   Multiply Machine Instructie
D 5D   Divide Machine Instructie
AL 5E   Add Logical Machine Instructie
SL 5F   Subtract Logical Machine Instructie
STD 60   STore Double hfp Machine Instructie
MXD 67   Multiply eXtended hfp from Double hfp Machine Instructie
LD 68   Load Double hfp Machine Instructie
CD 69   Compare Double hfp Machine Instructie
AD 6A   Add Double hfp Machine Instructie
SD 6B   Subtract Double hfp Machine Instructie
MD 6C   Multiply Double hfp Machine Instructie
DD 6D   Divide Double hfp Machine Instructie
AW 6E   Add Wide unnormalized hfp Machine Instructie
SW 6F   Subtract Wide unnormalized hfp Machine Instructie
STE 70   STore Exponential hfp Machine Instructie
MS 71   Multiply Single Machine Instructie
LE 78   Load Exponential hfp Machine Instructie
CE 79   Compare Exponential hfp Machine Instructie
AE 7A   Add Exponential hfp Machine Instructie
SE 7B   Subtract Exponential hfp Machine Instructie
MDE 7C   Multiply Double hfp from Exponential hfp Machine Instructie
ME 7C   Multiply Exponential hfp Machine Instructie
DE 7D   Divide Exponential hfp Machine Instructie
AU 7E   Add Unnormalized hfp Machine Instructie
SU 7F   Subtract Unnormalized hfp Machine Instructie
SSM 80   Set System Mask Machine Instructie
LPSW 82   Load Program Status Word Machine Instructie
OPCD83 83   Diagnose Machine Instructie
BRXH 84   Branch Relative on indeX High Machine Instructie
JXH 84   Jump on indeX High Machine Instructie
BRXLE 85   Branch Relative on indeX Low or Equal Machine Instructie
JXLE 85   Jump on indeX Low or Equal Machine Instructie
BXH 86   Branch on indeX High Machine Instructie
BXLE 87   Branch on indeX Low or Equal Machine Instructie
SRL 88   Shift Right single Logical Machine Instructie
SLL 89   Shift Left single Logical Machine Instructie
SRA 8A   Shift Right single Arithmetic Machine Instructie
SLA 8B   Shift Left single Arithmetic Machine Instructie
SRDL 8C   Shift Right Double Logical Machine Instructie
SLDL 8D   Shift Left Double Logical Machine Instructie
SRDA 8E   Shift Right Double Arithmetic Machine Instructie
SLDA 8F   Shift Left Double Arithmetic Machine Instructie
STM 90   STore Multiple Machine Instructie
TM 91   Test under Mask Machine Instructie
MVI 92   MoVe Immediate Machine Instructie
TS 93   Test and Set Machine Instructie
NI 94   aNd Immediate Machine Instructie
CLI 95   Compare Logical Immediate Machine Instructie
OI 96   Or Immediate Machine Instructie
XI 97   eXclusive-or Immediate Machine Instructie
LM 98   Load Multiple Machine Instructie
TRACE 99   TRACE Machine Instructie
LAM 9A   Load Access Multiple Machine Instructie
STAM 9B   STore Access Multiple Machine Instructie
TRFET A0   TRanslate FETch Machine Instructie
MVCLE A8   MoVe Characters Long Extended Machine Instructie
CLCLE A9   Compare Logical Characters Long Extended Machine Instructie
BRFLG AA   BRanch on FLaGs Machine Instructie
STNSM AC   STore then aNd System Mask Machine Instructie
STOSM AD   STore then Or System Mask Machine Instructie
SIGP AE   SIGnal Processor Machine Instructie
MC AF   Monitor Call Machine Instructie
LRA B1   Load Real Address Machine Instructie
STCTL B6   STore ConTroL Machine Instructie
LCTL B7   Load ConTroL Machine Instructie
CS BA   Compare and Swap Machine Instructie
CDS BB   Compare Double and Swap Machine Instructie
CLM BD   Compare Logical characters under Mask Machine Instructie
STCM BE   STore Characters under Mask Machine Instructie
ICM BF   Insert Characters under Mask Machine Instructie
BPRP C5   Branch Prediction Relative Preload Machine Instructie
BPP C7   Branch Prediction Preload Machine Instructie
TRTR D0   TRanslate and Test Reverse Machine Instructie
MVN D1   MoVe Numerics Machine Instructie
MVC D2   MoVe Characters Machine Instructie
MVZ D3   MoVe Zones Machine Instructie
NC D4   aNd Characters Machine Instructie
CLC D5   Compare Logical Characters Machine Instructie
OC D6   Or Characters Machine Instructie
XC D7   eXclusive-or Characters Machine Instructie
MVCK D9   MoVe Characters with Key Machine Instructie
MVCP DA   MoVe Characters to Primary Machine Instructie
MVCS DB   MoVe Characters to Secondary Machine Instructie
TR DC   TRanslate Machine Instructie
TRT DD   TRanslate and Test Machine Instructie
ED DE   EDit Machine Instructie
EDMK DF   EDit and MarK Machine Instructie
PKU E1   PacK Unicode Machine Instructie
UNPKU E2   UNPacK Unicode Machine Instructie
MVCIN E8   MoVe Characters INverse Machine Instructie
PKA E9   PacK Ascii Machine Instructie
UNPKA EA   UNPacK Ascii Machine Instructie
PLO EE   Perform Locked Operation Machine Instructie
LMD EF   Load Multiple Disjoint Machine Instructie
SRP F0   Shift and Round Packed decimal Machine Instructie
MVO F1   MoVe with Offset Machine Instructie
PACK F2   PACK Machine Instructie
UNPK F3   UNPacK Machine Instructie
ZAP F8   Zero and Add Packed decimal Machine Instructie
CP F9   Compare Packed decimal Machine Instructie
AP FA   Add Packed decimal Machine Instructie
SP FB   Subtract Packed decimal Machine Instructie
MP FC   Multiply Packed decimal Machine Instructie
DP FD   Divide Packed decimal Machine Instructie
PR 0101   Program Return Machine Instructie
UPT 0102   UPdate Tree Machine Instructie
PTFF 0104   Perform Timing Facility Function Machine Instructie
CMSG 0105   Clear MeSsaGe Machine Instructie
TMSG 0106   Test MeSsaGe Machine Instructie
SCKPF 0107   Set ClocK Programmable Field Machine Instructie
TMPS 0108   Test Message Path State Machine Instructie
CMPS 0109   Clear Message Path State Machine Instructie
PFPO 010A   Perform Floating Point Operation Machine Instructie
TAM 010B   Test Addressing Mode Machine Instructie
SAM24 010C   Set Addressing Mode 24 Machine Instructie
SAM31 010D   Set Addressing Mode 31 Machine Instructie
SAM64 010E   Set Addressing Mode 64 Machine Instructie
TRAP2 01FF   TRAP 2-byte version Machine Instructie
LTA A25   Load and Test Access Machine Instructie
WSR A30   Write Special Register Machine Instructie
RSR A31   Read Special Register Machine Instructie
AMCLHI A34   And MilliCode register Left High Immediate Machine Instructie
ASR A34   And Special Register Machine Instructie
RCR A34   Read Control Register Machine Instructie
WSRS A38   Write Special Register Short Machine Instructie
TPSW A3D   Test Program Status Word Machine Instructie
IIHH A50   Insert Immediate into High-order word, Higher halfword Machine Instructie
IIHL A51   Insert Immediate into High-order word, Lower halfword Machine Instructie
IILH A52   Insert Immediate into Low-order word, Higher halfword Machine Instructie
IILL A53   Insert Immediate into Low-order word, Lower halfword Machine Instructie
NIHH A54   aNd Immediate High-order word, Higher halfword Machine Instructie
NIHL A55   aNd Immediate High-order word, Lower halfword Machine Instructie
NILH A56   aNd Immediate Low-order word, Higher halfword Machine Instructie
NILL A57   aNd Immediate Low-order word, Lower halfword Machine Instructie
OIHH A58   Or Immediate High-order word, Higher halfword Machine Instructie
OIHL A59   Or Immediate High-order word, Lower halfword Machine Instructie
OILH A5A   Or Immediate Low-order word, Higher halfword Machine Instructie
OILL A5B   Or Immediate Low-order word, Lower halfword Machine Instructie
LLIHH A5C   Load Logical Immediate High-order word, Higher halfword Machine Instructie
LLIHL A5D   Load Logical Immediate High-order word, Lower halfword Machine Instructie
LLILH A5E   Load Logical Immediate Low-order word, Higher halfword Machine Instructie
LLILL A5F   Load Logical Immediate Low-order word, Lower halfword Machine Instructie
TMH A70   Test under Mask Higher halfword Machine Instructie
TMLH A70   Test under Mask Low-order word, Higher halfword Machine Instructie
TML A71   Test under Mask Lower halfword Machine Instructie
TMLL A71   Test under Mask Low-order word, Lower halfword Machine Instructie
TMHH A72   Test under Mask High-order word, Higher halfword Machine Instructie
TMHL A73   Test under Mask High-order word, Lower halfword Machine Instructie
BRC A74   Branch Relative on Condition Machine Instructie
JC A74   Jump on Condition Machine Instructie
JNOP A74 0000 Jump No-OPeration Extended Mnemonic
BRO A74 0001 Branch Relative on Ones / Overflow Extended Mnemonic
JO A74 0001 Jump on Ones / Overflow Extended Mnemonic
BRH A74 0010 Branch Relative on High Extended Mnemonic
BRP A74 0010 Branch Relative on Plus Extended Mnemonic
JH A74 0010 Jump on High Extended Mnemonic
JP A74 0010 Jump on Plus Extended Mnemonic
BRL A74 0100 Branch Relative on Low Extended Mnemonic
BRM A74 0100 Branch Relative on Mixed / Minus Extended Mnemonic
JL A74 0100 Jump on Low Extended Mnemonic
JM A74 0100 Jump on Mixed / Minus Extended Mnemonic
BRNE A74 0111 Branch Relative on Not Equal Extended Mnemonic
BRNZ A74 0111 Branch Relative on Not Zero Extended Mnemonic
JNE A74 0111 Jump on Not Equal Extended Mnemonic
JNZ A74 0111 Jump on Not Zero Extended Mnemonic
BRE A74 1000 Branch Relative on Equal Extended Mnemonic
BRZ A74 1000 Branch Relative on Zero Extended Mnemonic
JE A74 1000 Jump on Equal Extended Mnemonic
JZ A74 1000 Jump on Zero Extended Mnemonic
BRNL A74 1011 Branch Relative on Not Low Extended Mnemonic
BRNM A74 1011 Branch Relative on Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
JNL A74 1011 Jump on Not Low Extended Mnemonic
JNM A74 1011 Jump on Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
BRNH A74 1101 Branch Relative on Not High Extended Mnemonic
BRNP A74 1101 Branch Relative on Not Plus Extended Mnemonic
JNH A74 1101 Jump on Not High Extended Mnemonic
JNP A74 1101 Jump on Not Plus Extended Mnemonic
BRNO A74 1110 Branch Relative on Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
JNO A74 1110 Jump on Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
BRU A74 1111 Branch Relative Unconditional Extended Mnemonic
J A74 1111 Jump Extended Mnemonic
BRAS A75   Branch Relative And Save Machine Instructie
JAS A75   Jump And Save Machine Instructie
BRCT A76   Branch Relative on CounT Machine Instructie
JCT A76   Jump on CounT Machine Instructie
BRCTG A77   Branch Relative on CounT Grande Machine Instructie
JCTG A77   Jump on CounT Grande Machine Instructie
LHI A78   Load Halfword Immediate Machine Instructie
LGHI A79   Load Grande from Halfword Immediate Machine Instructie
AHI A7A   Add Halfword Immediate Machine Instructie
AGHI A7B   Add Grande with Halfword Immediate Machine Instructie
MHI A7C   Multiply Halfword Immediate Machine Instructie
MGHI A7D   Multiply Grande with Halfword Immediate Machine Instructie
CHI A7E   Compare Halfword Immediate Machine Instructie
CGHI A7F   Compare Grande with Halfword Immediate Machine Instructie
LBEAR B200   Load Breaking-Event-Address Register Machine Instructie
STBEAR B201   STore Breaking-Event-Address Register Machine Instructie
STIDP B202   STore cpu ID of Processor Machine Instructie
SCK B204   Set ClocK Machine Instructie
STCK B205   STore ClocK Machine Instructie
SCKC B206   Set ClocK Comparator Machine Instructie
STCKC B207   STore ClocK Comparator Machine Instructie
SPT B208   Set Processor Timer Machine Instructie
STPT B209   STore Processor Timer Machine Instructie
SPKA B20A   Set Psw Key from Address Machine Instructie
IPK B20B   Insert Psw Key Machine Instructie
PTLB B20D   Purge Translation Lookaside Buffer Machine Instructie
SPX B210   Set PrefiX register Machine Instructie
STPX B211   STore PrefiX register Machine Instructie
STAP B212   STore Address of Processor Machine Instructie
PC B218   Program Call Machine Instructie
SAC B219   Set Address space Control Machine Instructie
CFC B21A   Compare and Form Codeword Machine Instructie
IPTE B221   Invalidate Page Table Entry Machine Instructie
IPM B222   Insert Program Mask Machine Instructie
IVSK B223   Insert Virtual Storage Key Machine Instructie
IAC B224   Insert Address space Control Machine Instructie
SSAR B225   Set Secondary Asn from Register Machine Instructie
EPAR B226   Extract Primary Asn to Register Machine Instructie
ESAR B227   Extract Secondary Asn to Register Machine Instructie
PT B228   Program Transfer Machine Instructie
ISKE B229   Insert Storage Key Extended Machine Instructie
RRBE B22A   Reset Reference Bit Extended Machine Instructie
SSKE B22B   Set Storage Key Extended Machine Instructie
TB B22C   Test Block Machine Instructie
DXR B22D   Divide eXtended hfp Register Machine Instructie
PGIN B22E   PaGe IN Machine Instructie
PGOUT B22F   PaGe OUT Machine Instructie
CSCH B230   Clear SubCHannel Machine Instructie
HSCH B231   Halt SubCHannel Machine Instructie
MSCH B232   Modify SubCHannel Machine Instructie
SSCH B233   Start SubCHannel Machine Instructie
STSCH B234   STore SubCHannel Machine Instructie
TSCH B235   Test SubCHannel Machine Instructie
TPI B236   Test Pending Interruption Machine Instructie
SAL B237   Set Address Limit Machine Instructie
RSCH B238   Resume SubCHannel Machine Instructie
STCRW B239   STore Channel Report Word Machine Instructie
STCPS B23A   STore Channel Path Status Machine Instructie
RCHP B23B   Reset CHannel Path Machine Instructie
SCHM B23C   Set CHannel Monitor Machine Instructie
BAKR B240   Branch And stacK Register Machine Instructie
CKSM B241   ChecKSuM Machine Instructie
SQDR B244   SQuare root of Double hfp Register Machine Instructie
SQER B245   SQuare root of Exponential hfp Register Machine Instructie
STURA B246   STore Using Real Address Machine Instructie
MSTA B247   Modify stacked STAte Machine Instructie
PALB B248   Purge Art Lookaside Buffer Machine Instructie
EREG B249   Extract stacked REGisters Machine Instructie
ESTA B24A   Extract stacked STAte Machine Instructie
LURA B24B   Load Using Real Address Machine Instructie
TAR B24C   Test Access Register Machine Instructie
CPYA B24D   CoPY Access Machine Instructie
SAR B24E   Set Access Register Machine Instructie
EAR B24F   Extract Access Register Machine Instructie
CSP B250   Compare and Swap and Purge Machine Instructie
MSR B252   Multiply Single Register Machine Instructie
MVPG B254   MoVe PaGe Machine Instructie
MVST B255   MoVe STring Machine Instructie
CUSE B257   Compare Until Substring Equal Machine Instructie
BSG B258   Branch in Subspace Group Machine Instructie
BSA B25A   Branch and Set Authority Machine Instructie
CLST B25D   Compare Logical STring Machine Instructie
SRST B25E   SeaRch STring Machine Instructie
OPCDB260 B260   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
OPCDB261 B261   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
CMPSC B263   CoMPreSsion Call Machine Instructie
OPCDB264 B264   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
SVS B265   Set Vector Summary Machine Instructie
OPCDB266 B266   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
OPCDB267 B267   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
DV B268   Define Vector Machine Instructie
OPCDB269 B269   A Cryptographic Facility instruction Machine Instructie
OPCDB26A B26A   A Cryptographic Facility instruction Machine Instructie
OPCDB26B B26B   A Cryptographic Facility instruction Machine Instructie
OPCDB26C B26C   A Cryptographic Facility instruction Machine Instructie
OPCDB26D B26D   A Cryptographic Facility instruction Machine Instructie
OPCDB26E B26E   A Cryptographic Facility instruction Machine Instructie
OPCDB26F B26F   A Cryptographic Facility instruction Machine Instructie
OPCDB272 B272   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
XSCH B276   cancel (eXit) SubCHannel Machine Instructie
RP B277   Resume Program Machine Instructie
STCKE B278   STore ClocK Extended Machine Instructie
SACF B279   Set Address space Control Fast Machine Instructie
OPCDB27A B27A   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
OPCDB27B B27B   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
STCKF B27C   STore ClocK Fast Machine Instructie
STSI B27D   STore System Information Machine Instructie
OPCDB27E B27E   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
OPCDB27F B27F   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
LPP B280   Load Program Parameter Machine Instructie
LCCTL B284   Load Cpu-counter-set ConTroLs Machine Instructie
LPCTL B285   Load Peripheral-counter-set ConTroLs Machine Instructie
QSI B286   Query Sampling Information Machine Instructie
LSCTL B287   Load Sampling ConTroLs Machine Instructie
QCTRI B28E   Query CounTeR Information Machine Instructie
QPACI B28F   Query Processor Activity Counter Information Machine Instructie
DPSTO B291   Divide Packed STOre Machine Instructie
SRNM B299   Set RouNding Mode bfp Machine Instructie
STFPC B29C   STore Floating Point Control register Machine Instructie
LFPC B29D   Load Floating Point Control register Machine Instructie
MCBDM B2A4   Move Channel Buffer Data Multiple Machine Instructie
TRE B2A5   TRanslate Extended Machine Instructie
CUUTF B2A6   Convert Unicode to UTF-8 Machine Instructie
CU21 B2A6   Convert Unicode 2-byte to 1-byte Machine Instructie
CUTFU B2A7   Convert UTF-8 to Unicode Machine Instructie
CU12 B2A7   Convert Unicode 1-byte to 2-byte Machine Instructie
NQAP B2AD   eNQueue Adjunct Processor Machine Instructie
DQAP B2AE   DeQueue Adjunct Processor Machine Instructie
PQAP B2AF   Process Queue Adjunct Processor Machine Instructie
STFLE B2B0   STore Facility List Extended Machine Instructie
STFL B2B1   STore Facility List Machine Instructie
LPSWE B2B2   Load Program Status Word Extended Machine Instructie
STEAI B2B3   STore External timer reference Attachment Information Machine Instructie
SRNMB B2B8   Set RouNding Mode Bfp Machine Instructie
SRNMT B2B9   Set RouNding Mode Tfp Machine Instructie
LFAS B2BD   Load Floating point control And Signal Machine Instructie
RBD B2C9   Replicate Byte Double Machine Instructie
CCSB B2CA   Compare Character String Bytes Machine Instructie
CLRNG B2CB   Compare Logical for RaNGe check Machine Instructie
FBE B2CC   Find Byte Equal Machine Instructie
FBN B2CD   Find Byte Not equal Machine Instructie
FBED B2CE   Find Byte Equal Double Machine Instructie
FBND B2CF   Find Byte Not equal Double Machine Instructie
EDBYT B2DF   EDit BYTe ??? Machine Instructie
SCCTR B2E0   Set Cpu CounTeR Machine Instructie
SPCTR B2E1   Set Peripheral CounTeR Machine Instructie
ECCTR B2E4   Extract Cpu CounTeR Machine Instructie
EPCTR B2E5   Extract Peripheral CounTeR Machine Instructie
PPA B2E8   Perform Processor Assist Machine Instructie
TRTX B2E9   TRanslate and Test eXit Machine Instructie
ETND B2EC   Extract Transaction Nesting Depth Machine Instructie
ECPGA B2ED   Extract CoProcessor Group Address Machine Instructie
DPQUO B2EF   Divide Packed QUOtient Machine Instructie
OPCDB2F6 B2F6   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
TEND B2F8   Transaction END Machine Instructie
NIAI B2FA   Next Instruction Access Intent Machine Instructie
TABORT B2FC   Transaction ABORT Machine Instructie
TRAP4 B2FF   TRAP 4-byte version Machine Instructie
LPEBR B300   Load Positive Exponential Bfp Register Machine Instructie
LNEBR B301   Load Negative Exponential Bfp Register Machine Instructie
LTEBR B302   Load and Test Exponential Bfp Register Machine Instructie
LCEBR B303   Load Complement Exponential Bfp Register Machine Instructie
LDEBR B304   Load lengthened Double bfp from Exponential Bfp Register Machine Instructie
LXDBR B305   Load lengthened eXtended bfp from Double Bfp Register Machine Instructie
LXEBR B306   Load lengthened eXtended bfp from Exponential Bfp Register Machine Instructie
MXDBR B307   Multiply eXtended bfp from Double Bfp Register Machine Instructie
KEBR B308   Kompare and signal Exponential Bfp Register Machine Instructie
CEBR B309   Compare Exponential Bfp Register Machine Instructie
AEBR B30A   Add Exponential Bfp Register Machine Instructie
SEBR B30B   Subtract Exponential Bfp Register Machine Instructie
MDEBR B30C   Multiply Double bfp from Exponential Bfp Register Machine Instructie
DEBR B30D   Divide Exponential Bfp Register Machine Instructie
MAEBR B30E   Multiply and Add Exponential Bfp Register Machine Instructie
MSEBR B30F   Multiply and Subtract Exponential Bfp Register Machine Instructie
LPDBR B310   Load Positive Double Bfp Register Machine Instructie
LNDBR B311   Load Negative Double Bfp Register Machine Instructie
LTDBR B312   Load and Test Double Bfp Register Machine Instructie
LCDBR B313   Load Complement Double Bfp Register Machine Instructie
SQEBR B314   SQuare root of Exponential Bfp Register Machine Instructie
SQDBR B315   SQuare root of Double Bfp Register Machine Instructie
SQXBR B316   SQuare root of eXtended Bfp Register Machine Instructie
MEEBR B317   Multiply Exponential bfp from Exponential Bfp Register Machine Instructie
KDBR B318   Kompare and signal Double Bfp Register Machine Instructie
CDBR B319   Compare Double Bfp Register Machine Instructie
ADBR B31A   Add Double Bfp Register Machine Instructie
SDBR B31B   Subtract Double Bfp Register Machine Instructie
MDBR B31C   Multiply Double Bfp Register Machine Instructie
DDBR B31D   Divide Double Bfp Register Machine Instructie
MADBR B31E   Multiply and Add Double Bfp Register Machine Instructie
MSDBR B31F   Multiply and Subtract Double Bfp Register Machine Instructie
LDER B324   Load lengthened Double hfp from Exponential hfp Register Machine Instructie
LXDR B325   Load lengthened eXtended hfp from Double hfp Register Machine Instructie
LXER B326   Load lengthened eXtended hfp from Exponential hfp Register Machine Instructie
MAER B32E   Multiply and Add Exponential hfp Register Machine Instructie
MSER B32F   Multiply and Subtract Exponential hfp Register Machine Instructie
SQXR B336   SQuare root of eXtended hfp Register Machine Instructie
MEER B337   Multiply Exponential hfp from Exponential hfp Register Machine Instructie
MAYLR B338   Multiply and Add Yucky unnormalized extended hfp Low from long hfp Register Machine Instructie
MYLR B339   Multiply Yucky unnormalized extended hfp Low from long hfp Register Machine Instructie
MAYR B33A   Multiply and Add Yucky unnormalized extended hfp from long hfp Register Machine Instructie
MYR B33B   Multiply Yucky unnormalized extended hfp from long hfp Register Machine Instructie
MAYHR B33C   Multiply and Add Yucky unnormalized extended hfp High from long hfp Register Machine Instructie
MYHR B33D   Multiply Yucky unnormalized extended hfp High from long hfp Register Machine Instructie
MADR B33E   Multiply and Add Double hfp Register Machine Instructie
MSDR B33F   Multiply and Subtract Double hfp Register Machine Instructie
LPXBR B340   Load Positive eXtended Bfp Register Machine Instructie
LNXBR B341   Load Negative eXtended Bfp Register Machine Instructie
LTXBR B342   Load and Test eXtended Bfp Register Machine Instructie
LCXBR B343   Load Complement eXtended Bfp Register Machine Instructie
LEDBR B344   Load rounded Exponential bfp from Double Bfp Register Machine Instructie
LEDBRA B344   Load rounded Exponential bfp from Double Bfp Register Alternative Machine Instructie
LDXBR B345   Load rounded Double bfp from eXtended Bfp Register Machine Instructie
LDXBRA B345   Load rounded Double bfp from eXtended Bfp Register Alternative Machine Instructie
LEXBR B346   Load rounded Exponential bfp from eXtended Bfp Register Machine Instructie
LEXBRA B346   Load rounded Exponential bfp from eXtended Bfp Register Alternative Machine Instructie
FIXBR B347   load Floating point Integer from eXtended Bfp Register Machine Instructie
FIXBRA B347   load Floating point Integer from eXtended Bfp Register Alternative Machine Instructie
KXBR B348   Kompare and signal eXtended Bfp Register Machine Instructie
CXBR B349   Compare eXtended Bfp Register Machine Instructie
AXBR B34A   Add eXtended Bfp Register Machine Instructie
SXBR B34B   Subtract eXtended Bfp Register Machine Instructie
MXBR B34C   Multiply eXtended Bfp Register Machine Instructie
DXBR B34D   Divide eXtended Bfp Register Machine Instructie
TBEDR B350   convert To Bfp Exponential from Double hfp Register Machine Instructie
TBDR B351   convert To Bfp Double from double hfp Register Machine Instructie
DIEBR B353   Divide to Integer Exponential Bfp Register Machine Instructie
FIEBR B357   load Floating point Integer from Exponential Bfp Register Machine Instructie
FIEBRA B357   load Floating point Integer from Exponential Bfp Register Alternative Machine Instructie
THDER B358   convert To Hfp Double from Exponential bfp Register Machine Instructie
THDR B359   convert To Hfp Double from double bfp Register Machine Instructie
DIDBR B35B   Divide to Integer Double Bfp Register Machine Instructie
FIDBR B35F   load Floating point Integer from Double Bfp Register Machine Instructie
FIDBRA B35F   load Floating point Integer from Double Bfp Register Alternative Machine Instructie
LPXR B360   Load Positive eXtended hfp Register Machine Instructie
LNXR B361   Load Negative eXtended hfp Register Machine Instructie
LTXR B362   Load and Test eXtended hfp Register Machine Instructie
LCXR B363   Load Complement eXtended hfp Register Machine Instructie
LXR B365   Load eXtended hfp Register Machine Instructie
LEXR B366   Load rounded Exponential hfp from eXtended hfp Register Machine Instructie
FIXR B367   load Floating point Integer from eXtended hfp Register Machine Instructie
CXR B369   Compare eXtended hfp Register Machine Instructie
LPDFR B370   Load Positive Double Floating point Register Machine Instructie
LNDFR B371   Load Negative Double Floating point Register Machine Instructie
CPSDR B372   CoPy Sign Double floating point Register Machine Instructie
LCDFR B373   Load Complement Double Floating point Register Machine Instructie
LZER B374   Load Zero into Exponential hfp/bfp Register Machine Instructie
LZDR B375   Load Zero into Double hfp/bfp Register Machine Instructie
LZXR B376   Load Zero into eXtended hfp/bfp Register Machine Instructie
FIER B377   load Floating point Integer from Exponential hfp Register Machine Instructie
FIDR B37F   load Floating point Integer from Double hfp Register Machine Instructie
SFPC B384   Set Floating Point Control register Machine Instructie
SFASR B385   Set Floating point control register And Signal (Register) Machine Instructie
EFPC B38C   Extract Floating Point Control register Machine Instructie
CELFBR B390   Convert to Exponential from Logical Fullword creating Bfp from Register Machine Instructie
CDLFBR B391   Convert to Double bfp from Logical Fullword creating Bfp from Register Machine Instructie
CXLFBR B392   Convert to eXtended bfp from Logical Fullword creating Bfp from Register Machine Instructie
CEFBR B394   Convert to Exponential from Fixed creating Bfp from Register Machine Instructie
CEFBRA B394   Convert to Exponential from Fixed creating Bfp from Register Alternative Machine Instructie
CDFBR B395   Convert to Double bfp from Fixed creating Bfp from Register Machine Instructie
CDFBRA B395   Convert to Double bfp from Fixed creating Bfp from Register Alternative Machine Instructie
CXFBR B396   Convert to eXtended from Fixed creating Bfp from Register Machine Instructie
CXFBRA B396   Convert to eXtended from Fixed creating Bfp from Register Alternative Machine Instructie
CFEBR B398   Convert to Fixed from Exponential Bfp Register Machine Instructie
CFEBRA B398   Convert to Fixed from Exponential Bfp Register Alternative Machine Instructie
CFDBR B399   Convert to Fixed from Double Bfp Register Machine Instructie
CFDBRA B399   Convert to Fixed from Double Bfp Register Alternative Machine Instructie
CFXBR B39A   Convert to Fixed from eXtended Bfp Register Machine Instructie
CFXBRA B39A   Convert to Fixed from eXtended Bfp Register Alternative Machine Instructie
CLFEBR B39C   Convert to Logical Fullword from Exponential Bfp Register Machine Instructie
CLFDBR B39D   Convert to Logical Fullword from Double Bfp Register Machine Instructie
CLFXBR B39E   Convert to Logical Fullword from eXtended Bfp Register Machine Instructie
CELGBR B3A0   Convert to Exponential from Logical Grande creating Bfp from Register Machine Instructie
CDLGBR B3A1   Convert to Double bfp from Logical Grande creating Bfp from Register Machine Instructie
CXLGBR B3A2   Convert to eXtended bfp from Logical Grande creating Bfp from Register Machine Instructie
CEGBR B3A4   Convert to Exponential from Grande creating Bfp from Register Machine Instructie
CEGBRA B3A4   Convert to Exponential from Grande creating Bfp from Register Alternative Machine Instructie
CDGBR B3A5   Convert to Double bfp from Grande creating Bfp from Register Machine Instructie
CDGBRA B3A5   Convert to Double bfp from Grande creating Bfp from Register Alternative Machine Instructie
CXGBR B3A6   Convert to eXtended from Grande creating Bfp from Register Machine Instructie
CXGBRA B3A6   Convert to eXtended from Grande creating Bfp from Register Alternative Machine Instructie
CGEBR B3A8   Convert to Grande from Exponential Bfp Register Machine Instructie
CGEBRA B3A8   Convert to Grande from Exponential Bfp Register Alternative Machine Instructie
CGDBR B3A9   Convert to Grande from Double Bfp Register Machine Instructie
CGDBRA B3A9   Convert to Grande from Double Bfp Register Alternative Machine Instructie
CGXBR B3AA   Convert to Grande from eXtended Bfp Register Machine Instructie
CGXBRA B3AA   Convert to Grande from eXtended Bfp Register Alternative Machine Instructie
CLGEBR B3AC   Convert to Logical Grande from Exponential Bfp Register Machine Instructie
CLGDBR B3AD   Convert to Logical Grande from Double Bfp Register Machine Instructie
CLGXBR B3AE   Convert to Logical Grande from eXtended Bfp Register Machine Instructie
CEFR B3B4   Convert to Exponential hfp from Fixed Register Machine Instructie
CDFR B3B5   Convert to Double hfp from Fixed Register Machine Instructie
CXFR B3B6   Convert to eXtended hfp from Fixed Register Machine Instructie
CFER B3B8   Convert to Fixed from Exponential hfp Register Machine Instructie
CFDR B3B9   Convert to Fixed from Double hfp Register Machine Instructie
CFXR B3BA   Convert to Fixed from eXtended hfp Register Machine Instructie
LDGR B3C1   Load Double floating point from Grande Register Machine Instructie
CEGR B3C4   Convert to Exponential hfp from Grande Register Machine Instructie
CDGR B3C5   Convert to Double hfp from Grande Register Machine Instructie
CXGR B3C6   Convert to eXtended hfp from Grande Register Machine Instructie
CGER B3C8   Convert to Grande from Exponential hfp Register Machine Instructie
CGDR B3C9   Convert to Grande from Double hfp Register Machine Instructie
CGXR B3CA   Convert to Grande from eXtended hfp Register Machine Instructie
LGDR B3CD   Load Grande from Double floating point Register Machine Instructie
MDTR B3D0   Multiply Double Tfp Register Machine Instructie
MDTRA B3D0   Multiply Double Tfp Register Alternative Machine Instructie
DDTR B3D1   Divide Double Tfp Register Machine Instructie
DDTRA B3D1   Divide Double Tfp Register Alternative Machine Instructie
ADTR B3D2   Add Double Tfp Register Machine Instructie
ADTRA B3D2   Add Double Tfp Register Alternative Machine Instructie
SDTR B3D3   Subtract Double Tfp Register Machine Instructie
SDTRA B3D3   Subtract Double Tfp Register Alternative Machine Instructie
LDETR B3D4   Load lengthened Double tfp from Exponential Tfp Register Machine Instructie
LEDTR B3D5   Load rounded Exponential tfp from Double Tfp Register Machine Instructie
LTDTR B3D6   Load and Test Double Tfp Register Machine Instructie
FIDTR B3D7   load Floating point Integer from Double Tfp Register Machine Instructie
MXTR B3D8   Multiply eXtended Tfp Register Machine Instructie
MXTRA B3D8   Multiply eXtended Tfp Register Alternative Machine Instructie
DXTR B3D9   Divide eXtended Tfp Register Machine Instructie
DXTRA B3D9   Divide eXtended Tfp Register Alternative Machine Instructie
AXTR B3DA   Add eXtended Tfp Register Machine Instructie
AXTRA B3DA   Add eXtended Tfp Register Alternative Machine Instructie
SXTR B3DB   Subtract eXtended Tfp Register Machine Instructie
SXTRA B3DB   Subtract eXtended Tfp Register Alternative Machine Instructie
LXDTR B3DC   Load lengthened eXtended tfp from Double Tfp Register Machine Instructie
LDXTR B3DD   Load rounded Double tfp from eXtended Tfp Register Machine Instructie
LTXTR B3DE   Load and Test eXtended Tfp Register Machine Instructie
FIXTR B3DF   load Floating point Integer from eXtended Tfp Register Machine Instructie
KDTR B3E0   Kompare and signal Double Tfp Register Machine Instructie
CGDTR B3E1   Convert to Grande from Double Tfp Register Machine Instructie
CGDTRA B3E1   Convert to Grande from Double Tfp Register Alternative Machine Instructie
CUDTR B3E2   Convert to Unsigned packed from Double Tfp Register Machine Instructie
CSDTR B3E3   Convert to Signed packed from Double Tfp Register Machine Instructie
CDTR B3E4   Compare Double Tfp Register Machine Instructie
EEDTR B3E5   Extract biased Exponent from Double Tfp Register Machine Instructie
ESDTR B3E7   Extract Significance from Double Tfp Register Machine Instructie
KXTR B3E8   Kompare and signal eXtended Tfp Register Machine Instructie
CGXTR B3E9   Convert to Grande from eXtended Tfp Register Machine Instructie
CGXTRA B3E9   Convert to Grande from eXtended Tfp Register Alternative Machine Instructie
CUXTR B3EA   Convert to Unsigned packed from eXtended Tfp Register Machine Instructie
CSXTR B3EB   Convert to Signed packed from eXtended Tfp Register Machine Instructie
CXTR B3EC   Compare eXtended Tfp Register Machine Instructie
EEXTR B3ED   Extract biased Exponent from eXtended Tfp Register Machine Instructie
ESXTR B3EF   Extract Significance from eXtended Tfp Register Machine Instructie
CDGTR B3F1   Convert to Double tfp from Grande creating Tfp from Register Machine Instructie
CDGTRA B3F1   Convert to Double tfp from Grande creating Tfp from Register Alternative Machine Instructie
CDUTR B3F2   Convert to Double tfp from Unsigned packed creating Tfp from Register Machine Instructie
CDSTR B3F3   Convert to Double tfp from Signed packed creating Tfp from Register Machine Instructie
CEDTR B3F4   Compare biased Exponent Double Tfp Register Machine Instructie
QADTR B3F5   QuAntize Double Tfp Register Machine Instructie
IEDTR B3F6   Insert biased Exponent into Double Tfp Register Machine Instructie
RRDTR B3F7   ReRound Double Tfp Register Machine Instructie
CXGTR B3F9   Convert to eXtended tfp from Grande creating Tfp from Register Machine Instructie
CXGTRA B3F9   Convert to eXtended tfp from Grande creating Tfp from Register Alternative Machine Instructie
CXUTR B3FA   Convert to eXtended tfp from Unsigned packed creating Tfp from Register Machine Instructie
CXSTR B3FB   Convert to eXtended tfp from Signed packed creating Tfp from Register Machine Instructie
CEXTR B3FC   Compare biased Exponent eXtended Tfp Register Machine Instructie
QAXTR B3FD   QuAntize eXtended Tfp Register Machine Instructie
IEXTR B3FE   Insert biased Exponent into eXtended Tfp Register Machine Instructie
RRXTR B3FF   ReRound eXtended Tfp Register Machine Instructie
LPGR B900   Load Positive Grande Register Machine Instructie
LNGR B901   Load Negative Grande Register Machine Instructie
LTGR B902   Load and Test Grande Register Machine Instructie
LCGR B903   Load Complement Grande Register Machine Instructie
LGR B904   Load Grande Register Machine Instructie
LURAG B905   Load Using Real Address Grande Machine Instructie
LGBR B906   Load Grande from Byte in Register Machine Instructie
LGHR B907   Load Grande from Halfword in Register Machine Instructie
AGR B908   Add Grande Register Machine Instructie
SGR B909   Subtract Grande Register Machine Instructie
ALGR B90A   Add Logical Grande Register Machine Instructie
SLGR B90B   Subtract Logical Grande Register Machine Instructie
MSGR B90C   Multiply Single Grande Register Machine Instructie
DSGR B90D   Divide Single Grande Register Machine Instructie
EREGG B90E   Extract stacked REGisters Grande Machine Instructie
LRVGR B90F   Load ReVersed Grande Register Machine Instructie
LPGFR B910   Load Positive Grande from Fullword Register Machine Instructie
LNGFR B911   Load Negative Grande from Fullword Register Machine Instructie
LTGFR B912   Load and Test Grande from Fullword Register Machine Instructie
LCGFR B913   Load Complement Grande from Fullword Register Machine Instructie
LGFR B914   Load Grande from Fullword Register Machine Instructie
LLGFR B916   Load Logical Grande from Fullword Register Machine Instructie
LLGTR B917   Load Logical Grande from Thirty-one bits Register Machine Instructie
AGFR B918   Add Grande with Fullword Register Machine Instructie
SGFR B919   Subtract from Grande a Fullword Register Machine Instructie
ALGFR B91A   Add Logical Grande with Fullword Register Machine Instructie
SLGFR B91B   Subtract Logical from Grande a Fullword Register Machine Instructie
MSGFR B91C   Multiply Single Grande with Fullword Register Machine Instructie
DSGFR B91D   Divide Single Grande by Fullword Register Machine Instructie
KMAC B91E   Kompute Message Authentication Code Machine Instructie
LRVR B91F   Load ReVersed Register Machine Instructie
CGR B920   Compare Grande Register Machine Instructie
CLGR B921   Compare Logical Grande Register Machine Instructie
STURG B925   STore Using Real address Grande Machine Instructie
LBR B926   Load Byte from Register Machine Instructie
LHR B927   Load Halfword Register Machine Instructie
PCKMO B928   Perform Cryptographic Key Management Operation Machine Instructie
KMA B929   cipher (K) Message with Authentication Machine Instructie
KMF B92A   cipher (K) Message with cipher Feedback Machine Instructie
KMO B92B   cipher (K) Message with Output feedback Machine Instructie
PCC B92C   Perform Cryptographic Computation Machine Instructie
KMCTR B92D   cipher (K) Message with CounTeR Machine Instructie
KM B92E   cipher (K) Message Machine Instructie
KMC B92F   cipher (K) Message with Chaining Machine Instructie
CGFR B930   Compare Grande with Fullword Register Machine Instructie
CLGFR B931   Compare Logical Grande with Fullword Register Machine Instructie
SORTL B938   SORT Lists Machine Instructie
DFLTCC B939   DeFLaTe Conversion Call Machine Instructie
KDSA B93A   Kompute Digital Signature Authentication Machine Instructie
NNPA B93B   Neural Network Processing Assist Machine Instructie
PPNO B93C   Perform Pseudorandom Number Operation Machine Instructie
PRNO B93C   Perform Random Number Operation Machine Instructie
KIMD B93E   Kompute Intermediate Message Digest Machine Instructie
KLMD B93F   Kompute Last Message Digest Machine Instructie
CFDTR B941   Convert to Fixed from Double Tfp Register Machine Instructie
CLGDTR B942   Convert to Logical Grande from Double Tfp Register Machine Instructie
CLFDTR B943   Convert to Logical Fullword from Double Tfp Register Machine Instructie
BCTGR B946   Branch on CounT Grande Register Machine Instructie
CFXTR B949   Convert to Fixed from eXtended Tfp Register Machine Instructie
CLGXTR B94A   Convert to Logical Grande from eXtended Tfp Register Machine Instructie
CLFXTR B94B   Convert to Logical Fullword from eXtended Tfp Register Machine Instructie
CDFTR B951   Convert to Double tfp from Fullword creating Tfp from Register Machine Instructie
CDLGTR B952   Convert to Double tfp from Logical Grande creating Tfp from Register Machine Instructie
CDLFTR B953   Convert to Double tfp from Logical Fullword creating Tfp from Register Machine Instructie
CXFTR B959   Convert to eXtended tfp from Fullword creating Tfp from Register Machine Instructie
CXLGTR B95A   Convert to eXtended tfp from Logical Grande creating Tfp from Register Machine Instructie
CXLFTR B95B   Convert to eXtended tfp from Logical Fullword creating Tfp from Register Machine Instructie
CGRT B960   Compare Grande Register and Trap Machine Instructie
CGRTH B960 0010 Compare Grande Register and Trap on High Extended Mnemonic
CGRTL B960 0100 Compare Grande Register and Trap on Low Extended Mnemonic
CGRTNE B960 0110 Compare Grande Register and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CGRTE B960 1000 Compare Grande Register and Trap on Equal Extended Mnemonic
CGRTNL B960 1010 Compare Grande Register and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CGRTNH B960 1100 Compare Grande Register and Trap on Not High Extended Mnemonic
CLGRT B961   Compare Logical Grande Register and Trap Machine Instructie
CLGRTH B961 0010 Compare Logical Grande Register and Trap on High Extended Mnemonic
CLGRTL B961 0100 Compare Logical Grande Register and Trap on Low Extended Mnemonic
CLGRTNE B961 0110 Compare Logical Grande Register and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CLGRTE B961 1000 Compare Logical Grande Register and Trap on Equal Extended Mnemonic
CLGRTNL B961 1010 Compare Logical Grande Register and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CLGRTNH B961 1100 Compare Logical Grande Register and Trap on Not High Extended Mnemonic
NNGRK B964   Not aNd Grande Register Keeping source data Machine Instructie
OCGRK B965   Or with Complement Grande Register Keeping source data Machine Instructie
NOGRK B966   Not Or Grande Register Keeping source data Machine Instructie
NOTGR B966 -- NOT Grande Register Extended Mnemonic
NXGRK B967   Not eXclusive-or Grande Register Keeping source data Machine Instructie
CRT B972   Compare Register and Trap Machine Instructie
CRTH B972 0010 Compare Register and Trap on High Extended Mnemonic
CRTL B972 0100 Compare Register and Trap on Low Extended Mnemonic
CRTNE B972 0110 Compare Register and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CRTE B972 1000 Compare Register and Trap on Equal Extended Mnemonic
CRTNL B972 1010 Compare Register and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CRTNH B972 1100 Compare Register and Trap on Not High Extended Mnemonic
CLRT B973   Compare Logical Register and Trap Machine Instructie
CLRTH B973 0010 Compare Logical Register and Trap on High Extended Mnemonic
CLRTL B973 0100 Compare Logical Register and Trap on Low Extended Mnemonic
CLRTNE B973 0110 Compare Logical Register and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CLRTE B973 1000 Compare Logical Register and Trap on Equal Extended Mnemonic
CLRTNL B973 1010 Compare Logical Register and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CLRTNH B973 1100 Compare Logical Register and Trap on Not High Extended Mnemonic
NNRK B974   Not aNd Register Keeping source data Machine Instructie
OCRK B975   Or with Complement Register Keeping source data Machine Instructie
NORK B976   Not Or Register Keeping source data Machine Instructie
NOTR B976 -- NOT Register Extended Mnemonic
NXRK B977   Not eXclusive-or Register Keeping source data Machine Instructie
NGR B980   aNd Grande Register Machine Instructie
OGR B981   Or Grande Register Machine Instructie
XGR B982   eXclusive-or Grande Register Machine Instructie
FLOGR B983   Find Leftmost One Grande Register Machine Instructie
LLGCR B984   Load Logical Grande from Character in Register Machine Instructie
LLGHR B985   Load Logical Grande from Halfword in Register Machine Instructie
MLGR B986   Multiply Logical Grande Register Machine Instructie
DLGR B987   Divide Logical Grande Register Machine Instructie
ALCGR B988   Add Logical with Carry Grande Register Machine Instructie
SLBGR B989   Subtract Logical with Borrow Grande Register Machine Instructie
CSPG B98A   Compare and Swap and Purge Grande Machine Instructie
RDP B98B   Reset Dat Protection Machine Instructie
EPSW B98D   Extract Program Status Word Machine Instructie
IDTE B98E   Invalidate Dat Table Entry Machine Instructie
CRDTE B98F   Compare and Replace Dat Table Entry Machine Instructie
TRTT B990   TRanslate Two to Two Machine Instructie
TRTO B991   TRanslate Two to One Machine Instructie
TROT B992   TRanslate One to Two Machine Instructie
TROO B993   TRanslate One to One Machine Instructie
LLCR B994   Load Logical from Character in Register Machine Instructie
LLHR B995   Load Logical from Halfword in Register Machine Instructie
MLR B996   Multiply Logical Register Machine Instructie
DLR B997   Divide Logical Register Machine Instructie
ALCR B998   Add Logical with Carry Register Machine Instructie
SLBR B999   Subtract Logical with Borrow Register Machine Instructie
EPAIR B99A   Extract Primary Asn and Instance to Register Machine Instructie
ESAIR B99B   Extract Secondary Asn and Instance to Register Machine Instructie
EQBS B99C   Extract Qdio Buffer State Machine Instructie
ESEA B99D   Extract and Set Extended Authority Machine Instructie
PTI B99E   Program Transfer with Instance Machine Instructie
SSAIR B99F   Set Secondary Asn with Instance from Register Machine Instructie
TPEI B9A1   Test Pending External Interruption Machine Instructie
PTF B9A2   Perform Topology Function Machine Instructie
LPTEA B9AA   Load Page Table Entry Address Machine Instructie
ESSA B9AB   Extract and Set Storage Attributes Machine Instructie
IRBM B9AC   Insert Reference Bits Multiple Machine Instructie
RRBM B9AE   Reset Reference Bits Multiple Machine Instructie
PFMF B9AF   Perform Frame Management Function Machine Instructie
CU14 B9B0   Convert Unicode 1-byte to 4-byte Machine Instructie
CU24 B9B1   Convert Unicode 2-byte to 4-byte Machine Instructie
CU41 B9B2   Convert Unicode 4-byte to 1-byte Machine Instructie
CU42 B9B3   Convert Unicode 4-byte to 2-byte Machine Instructie
TRTRE B9BD   TRanslate and Test Reverse Extended Machine Instructie
SRSTU B9BE   SeaRch STring Unicode Machine Instructie
TRTE B9BF   TRanslate and Test Extended Machine Instructie
SELFHR B9C0   SELect Fullword High Register Machine Instructie
SELFHRO B9C0 0001 SELect Fullword High Register on Ones / Overflow Extended Mnemonic
SELFHRH B9C0 0010 SELect Fullword High Register on High Extended Mnemonic
SELFHRP B9C0 0010 SELect Fullword High Register on Plus Extended Mnemonic
SELFHRL B9C0 0100 SELect Fullword High Register on Low Extended Mnemonic
SELFHRM B9C0 0100 SELect Fullword High Register on Mixed / Minus Extended Mnemonic
SELFHRNE B9C0 0111 SELect Fullword High Register on Not Equal Extended Mnemonic
SELFHRNZ B9C0 0111 SELect Fullword High Register on Not Zero Extended Mnemonic
SELFHRE B9C0 1000 SELect Fullword High Register on Equal Extended Mnemonic
SELFHRZ B9C0 1000 SELect Fullword High Register on Zero Extended Mnemonic
SELFHRNL B9C0 1011 SELect Fullword High Register on Not Low Extended Mnemonic
SELFHRNM B9C0 1011 SELect Fullword High Register on Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
SELFHRNH B9C0 1101 SELect Fullword High Register on Not High Extended Mnemonic
SELFHRNP B9C0 1101 SELect Fullword High Register on Not Plus Extended Mnemonic
SELFHRNO B9C0 1110 SELect Fullword High Register on Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
AHHHR B9C8   Add High and High to High Register Machine Instructie
SHHHR B9C9   Subtract High from High and High Registers Machine Instructie
ALHHHR B9CA   Add Logical High and High to High Register Machine Instructie
SLHHHR B9CB   Subtract Logical High from High and High Registers Machine Instructie
CHHR B9CD   Compare High and High Register Machine Instructie
CLHHR B9CF   Compare Logical High and High Register Machine Instructie
AHHLR B9D8   Add High and High to Low Register Machine Instructie
SHHLR B9D9   Subtract High from High and Low Registers Machine Instructie
ALHHLR B9DA   Add Logical High and High to Low Register Machine Instructie
SLHHLR B9DB   Subtract Logical High from High and Low Registers Machine Instructie
CHLR B9DD   Compare High and Low Register Machine Instructie
CLHLR B9DF   Compare Logical High and Low Register Machine Instructie
LOCFHR B9E0   Load On Condition Fullword High Register Machine Instructie
LOCFHRO B9E0 0001 Load On Condition Fullword High Register if Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCFHRH B9E0 0010 Load On Condition Fullword High Register if High Extended Mnemonic
LOCFHRP B9E0 0010 Load On Condition Fullword High Register if Plus Extended Mnemonic
LOCFHRL B9E0 0100 Load On Condition Fullword High Register if Low Extended Mnemonic
LOCFHRM B9E0 0100 Load On Condition Fullword High Register if Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCFHRNE B9E0 0111 Load On Condition Fullword High Register if Not Equal Extended Mnemonic
LOCFHRNZ B9E0 0111 Load On Condition Fullword High Register if Not Zero Extended Mnemonic
LOCFHRE B9E0 1000 Load On Condition Fullword High Register if Equal Extended Mnemonic
LOCFHRZ B9E0 1000 Load On Condition Fullword High Register if Zero Extended Mnemonic
LOCFHRNL B9E0 1011 Load On Condition Fullword High Register if Not Low Extended Mnemonic
LOCFHRNM B9E0 1011 Load On Condition Fullword High Register if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCFHRNH B9E0 1101 Load On Condition Fullword High Register if Not High Extended Mnemonic
LOCFHRNP B9E0 1101 Load On Condition Fullword High Register if Not Plus Extended Mnemonic
LOCFHRNO B9E0 1110 Load On Condition Fullword High Register if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
POPCNT B9E1   POPulation CouNT Machine Instructie
LOCGR B9E2   Load On Condition Grande Register Machine Instructie
LOCGRO B9E2 0001 Load On Condition Grande Register if Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCGRH B9E2 0010 Load On Condition Grande Register if High Extended Mnemonic
LOCGRP B9E2 0010 Load On Condition Grande Register if Plus Extended Mnemonic
LOCGRL B9E2 0100 Load On Condition Grande Register if Low Extended Mnemonic
LOCGRM B9E2 0100 Load On Condition Grande Register if Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCGRNE B9E2 0111 Load On Condition Grande Register if Not Equal Extended Mnemonic
LOCGRNZ B9E2 0111 Load On Condition Grande Register if Not Zero Extended Mnemonic
LOCGRE B9E2 1000 Load On Condition Grande Register if Equal Extended Mnemonic
LOCGRZ B9E2 1000 Load On Condition Grande Register if Zero Extended Mnemonic
LOCGRNL B9E2 1011 Load On Condition Grande Register if Not Low Extended Mnemonic
LOCGRNM B9E2 1011 Load On Condition Grande Register if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCGRNH B9E2 1101 Load On Condition Grande Register if Not High Extended Mnemonic
LOCGRNP B9E2 1101 Load On Condition Grande Register if Not Plus Extended Mnemonic
LOCGRNO B9E2 1110 Load On Condition Grande Register if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
SELGR B9E3   SELect Grande Register Machine Instructie
SELGRO B9E3 0001 SELect Grande Register on Ones / Overflow Extended Mnemonic
SELGRH B9E3 0010 SELect Grande Register on High Extended Mnemonic
SELGRP B9E3 0010 SELect Grande Register on Plus Extended Mnemonic
SELGRL B9E3 0100 SELect Grande Register on Low Extended Mnemonic
SELGRM B9E3 0100 SELect Grande Register on Mixed / Minus Extended Mnemonic
SELGRNE B9E3 0111 SELect Grande Register on Not Equal Extended Mnemonic
SELGRNZ B9E3 0111 SELect Grande Register on Not Zero Extended Mnemonic
SELGRE B9E3 1000 SELect Grande Register on Equal Extended Mnemonic
SELGRZ B9E3 1000 SELect Grande Register on Zero Extended Mnemonic
SELGRNL B9E3 1011 SELect Grande Register on Not Low Extended Mnemonic
SELGRNM B9E3 1011 SELect Grande Register on Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
SELGRNH B9E3 1101 SELect Grande Register on Not High Extended Mnemonic
SELGRNP B9E3 1101 SELect Grande Register on Not Plus Extended Mnemonic
SELGRNO B9E3 1110 SELect Grande Register on Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
NGRK B9E4   aNd Grande Register Keeping source data Machine Instructie
NCGRK B9E5   aNd with Complement Grande Register Keeping source data Machine Instructie
OGRK B9E6   Or Grande Register Keeping source data Machine Instructie
XGRK B9E7   eXclusive-or Grande Register Keeping source data Machine Instructie
AGRK B9E8   Add Grande Register Keeping source data Machine Instructie
SGRK B9E9   Subtract Grande Register Keeping source data Machine Instructie
ALGRK B9EA   Add Logical Grande Register Keeping source data Machine Instructie
SLGRK B9EB   Subtract Logical Grande Register Keeping source data Machine Instructie
MGRK B9EC   Multiply Grande Register Keeping source data Machine Instructie
MSGRKC B9ED   Multiply Single Grande Register Keeping source data and Check Machine Instructie
SELR B9F0   SELect Register Machine Instructie
SELRO B9F0 0001 SELect Register on Ones / Overflow Extended Mnemonic
SELRH B9F0 0010 SELect Register on High Extended Mnemonic
SELRP B9F0 0010 SELect Register on Plus Extended Mnemonic
SELRL B9F0 0100 SELect Register on Low Extended Mnemonic
SELRM B9F0 0100 SELect Register on Mixed / Minus Extended Mnemonic
SELRNE B9F0 0111 SELect Register on Not Equal Extended Mnemonic
SELRNZ B9F0 0111 SELect Register on Not Zero Extended Mnemonic
SELRE B9F0 1000 SELect Register on Equal Extended Mnemonic
SELRZ B9F0 1000 SELect Register on Zero Extended Mnemonic
SELRNL B9F0 1011 SELect Register on Not Low Extended Mnemonic
SELRNM B9F0 1011 SELect Register on Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
SELRNH B9F0 1101 SELect Register on Not High Extended Mnemonic
SELRNP B9F0 1101 SELect Register on Not Plus Extended Mnemonic
SELRNO B9F0 1110 SELect Register on Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCR B9F2   Load On Condition Register Machine Instructie
LOCRO B9F2 0001 Load On Condition Register if Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCRH B9F2 0010 Load On Condition Register if High Extended Mnemonic
LOCRP B9F2 0010 Load On Condition Register if Plus Extended Mnemonic
LOCRL B9F2 0100 Load On Condition Register if Low Extended Mnemonic
LOCRM B9F2 0100 Load On Condition Register if Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCRNE B9F2 0111 Load On Condition Register if Not Equal Extended Mnemonic
LOCRNZ B9F2 0111 Load On Condition Register if Not Zero Extended Mnemonic
LOCRE B9F2 1000 Load On Condition Register if Equal Extended Mnemonic
LOCRZ B9F2 1000 Load On Condition Register if Zero Extended Mnemonic
LOCRNL B9F2 1011 Load On Condition Register if Not Low Extended Mnemonic
LOCRNM B9F2 1011 Load On Condition Register if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCRNH B9F2 1101 Load On Condition Register if Not High Extended Mnemonic
LOCRNP B9F2 1101 Load On Condition Register if Not Plus Extended Mnemonic
LOCRNO B9F2 1110 Load On Condition Register if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
NRK B9F4   aNd Register Keeping source data Machine Instructie
NCRK B9F5   aNd with Complement Register Keeping source data Machine Instructie
ORK B9F6   Or Register Keeping source data Machine Instructie
XRK B9F7   eXclusive-or Register Keeping source data Machine Instructie
ARK B9F8   Add Register Keeping source data Machine Instructie
SRK B9F9   Subtract Register Keeping source data Machine Instructie
ALRK B9FA   Add Logical Register Keeping source data Machine Instructie
SLRK B9FB   Subtract Logical Register Keeping source data Machine Instructie
MSRKC B9FD   Multiply Single Register Keeping source data and Check Machine Instructie
LARL C00   Load Address Relative Long Machine Instructie
LGFI C01   Load Grande from Fullword Immediate Machine Instructie
BRCL C04   Branch Relative on Condition Long Machine Instructie
JLC C04   Jump Long on Condition Machine Instructie
JLNOP C04 0000 Jump Long No-OPeration Extended Mnemonic
BROL C04 0001 Branch Relative on Ones / Overflow Long Extended Mnemonic
JLO C04 0001 Jump Long on Ones / Overflow Extended Mnemonic
BRHL C04 0010 Branch Relative on High Long Extended Mnemonic
BRPL C04 0010 Branch Relative on Plus Long Extended Mnemonic
JLH C04 0010 Jump Long on High Extended Mnemonic
JLP C04 0010 Jump Long on Plus Extended Mnemonic
BRLL C04 0100 Branch Relative on Low Long Extended Mnemonic
BRML C04 0100 Branch Relative on Mixed / Minus Long Extended Mnemonic
JLL C04 0100 Jump Long on Low Extended Mnemonic
JLM C04 0100 Jump Long on Mixed / Minus Extended Mnemonic
BRNEL C04 0111 Branch Relative on Not Equal Long Extended Mnemonic
BRNZL C04 0111 Branch Relative on Not Zero Long Extended Mnemonic
JLNE C04 0111 Jump Long on Not Equal Extended Mnemonic
JLNZ C04 0111 Jump Long on Not Zero Extended Mnemonic
BREL C04 1000 Branch Relative on Equal Long Extended Mnemonic
BRZL C04 1000 Branch Relative on Zero Long Extended Mnemonic
JLE C04 1000 Jump Long on Equal Extended Mnemonic
JLZ C04 1000 Jump Long on Zero Extended Mnemonic
BRNLL C04 1011 Branch Relative on Not Low Long Extended Mnemonic
BRNML C04 1011 Branch Relative on Not Mixed / Minus Long Extended Mnemonic
JLNL C04 1011 Jump Long on Not Low Extended Mnemonic
JLNM C04 1011 Jump Long on Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
BRNHL C04 1101 Branch Relative on Not High Long Extended Mnemonic
BRNPL C04 1101 Branch Relative on Not Plus Long Extended Mnemonic
JLNH C04 1101 Jump Long on Not High Extended Mnemonic
JLNP C04 1101 Jump Long on Not Plus Extended Mnemonic
BRNOL C04 1110 Branch Relative on Not Ones / Overflow Long Extended Mnemonic
JLNO C04 1110 Jump Long on Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
BRUL C04 1111 Branch Relative Unconditional Long Extended Mnemonic
JLU C04 1111 Jump Long Unconditional Extended Mnemonic
BRASL C05   Branch Relative And Save Long Machine Instructie
JASL C05   Jump And Save Long Machine Instructie
XIHF C06   eXclusive-or Immediate High with Fullword Machine Instructie
XILF C07   eXclusive-or Immediate Low with Fullword Machine Instructie
IIHF C08   Insert Immediate into High-order word, a Fullword Machine Instructie
IILF C09   Insert Immediate into Low-order word, a Fullword Machine Instructie
LFI C09   Load Fullword Immediate Machine Instructie
NIHF C0A   aNd Immediate High with Fullword Machine Instructie
NILF C0B   aNd Immediate Low with Fullword Machine Instructie
OIHF C0C   Or Immediate High-order word with Fullword Machine Instructie
OILF C0D   Or Immediate Low-order word with Fullword Machine Instructie
LLIHF C0E   Load Logical Immediate High-order word from Fullword Machine Instructie
LLGFI C0F   Load Logical Grande from Fullword Immediate Machine Instructie
LLILF C0F   Load Logical Immediate Low-order word from Fullword Machine Instructie
MSGFI C20   Mulitply Single Grande with Fullword Immediate Machine Instructie
MSFI C21   Multiply Single with Fullword Immediate Machine Instructie
SLGFI C24   Subtract Logical from Grande a Fullword Immediate Machine Instructie
SLFI C25   Subtract Logical Fullword Immediate Machine Instructie
AGFI C28   Add Grande with Fullword Immediate Machine Instructie
AFI C29   Add Fullword Immediate Machine Instructie
ALGFI C2A   Add Logical Grande with Fullword Immediate Machine Instructie
ALFI C2B   Add Logical Fullword Immediate Machine Instructie
CGFI C2C   Compare Grande with Fullword Immediate Machine Instructie
CFI C2D   Compare Fullword Immediate Machine Instructie
CLGFI C2E   Compare Logical Grande with Fullword Immediate Machine Instructie
CLFI C2F   Compare Logical Fullword Immediate Machine Instructie
LLHRL C42   Load Logical Halfword Relative Long Machine Instructie
LGHRL C44   Load Grande from Halfword Relative Long Machine Instructie
LHRL C45   Load Halfword Relative Long Machine Instructie
LLGHRL C46   Load Logical Grande from Halfword Relative Long Machine Instructie
STHRL C47   STore Halfword Relative Long Machine Instructie
LGRL C48   Load Grande Relative Long Machine Instructie
STGRL C4B   STore Grande Relative Long Machine Instructie
LGFRL C4C   Load Grande from Fullword Relative Long Machine Instructie
LRL C4D   Load Relative Long Machine Instructie
LLGFRL C4E   Load Logical Grande from Fullword Relative Long Machine Instructie
STRL C4F   STore Relative Long Machine Instructie
EXRL C60   EXecute Relative Long Machine Instructie
PFDRL C62   PreFetch Data Relative Long Machine Instructie
CGHRL C64   Compare Grande with Halfword Relative Long Machine Instructie
CHRL C65   Compare Halfword Relative Long Machine Instructie
CLGHRL C66   Compare Logical Grande with Halfword Relative Long Machine Instructie
CLHRL C67   Compare Logical with Halfword Relative Long Machine Instructie
CGRL C68   Compare Grande Relative Long Machine Instructie
CLGRL C6A   Compare Logical Grande Relative Long Machine Instructie
CGFRL C6C   Compare Grande with Fullword Relative Long Machine Instructie
CRL C6D   Compare Relative Long Machine Instructie
CLGFRL C6E   Compare Logical Grande with Fullword Relative Long Machine Instructie
CLRL C6F   Compare Logical Relative Long Machine Instructie
MVCOS C80   MoVe Characters with Optional Specifications Machine Instructie
ECTG C81   Extract Cpu Time Grande Machine Instructie
CSST C82   Compare and Swap and STore Machine Instructie
LPD C84   Load Pair Disjoint Machine Instructie
LPDG C85   Load Pair Disjoint Grande Machine Instructie
BRCTH CC6   Branch Relative on CounT High Machine Instructie
JCTH CC6   Jump on CounT High Machine Instructie
AIH CC8   Add Immediate High Machine Instructie
ALSIH CCA   Add Logical with Signed Immediate High Machine Instructie
ALSIHN CCB   Add Logical with Signed Immediate High No cc Machine Instructie
CIH CCD   Compare Immediate High Machine Instructie
CLIH CCF   Compare Logical Immediate High Machine Instructie
LTG E302   Load and Test Grande Machine Instructie
LRAG E303   Load Real Address Grande Machine Instructie
LG E304   Load Grande Machine Instructie
CVBY E306   ConVert to Binary from Yonder Machine Instructie
AG E308   Add Grande Machine Instructie
SG E309   Subtract Grande Machine Instructie
ALG E30A   Add Logical Grande Machine Instructie
SLG E30B   Subtract Logical Grande Machine Instructie
MSG E30C   Multiply Single Grande Machine Instructie
DSG E30D   Divide Single Grande Machine Instructie
CVBG E30E   ConVert to Binary Grande Machine Instructie
LRVG E30F   Load ReVersed Grande Machine Instructie
LT E312   Load and Test Machine Instructie
LRAY E313   Load Real Address Yonder Machine Instructie
LGF E314   Load Grande from Fullword Machine Instructie
LGH E315   Load Grande from Halfword Machine Instructie
LLGF E316   Load Logical Grande from Fullword Machine Instructie
LLGT E317   Load Logical Grande from Thirty-one bits Machine Instructie
AGF E318   Add Grande with Fullword Machine Instructie
SGF E319   Subtract from Grande a Fullword Machine Instructie
ALGF E31A   Add Logical Grande with Fullword Machine Instructie
SLGF E31B   Subtract Logical from Grande a Fullword Machine Instructie
MSGF E31C   Multiply Single Grande with Fullword Machine Instructie
DSGF E31D   Divide Single Grande by Fullword Machine Instructie
LRV E31E   Load ReVersed Machine Instructie
LRVH E31F   Load ReVersed Halfword Machine Instructie
CG E320   Compare Grande Machine Instructie
CLG E321   Compare Logical Grande Machine Instructie
STG E324   STore Grande Machine Instructie
NTSTG E325   Non-Transactional STore Grande Machine Instructie
CVDY E326   ConVert to Decimal from Yonder Machine Instructie
LZRG E32A   Load and Zero Rightmost byte Grande Machine Instructie
CVDG E32E   ConVert to Decimal Grande Machine Instructie
STRVG E32F   STore ReVersed Grande Machine Instructie
CGF E330   Compare Grande with Fullword Machine Instructie
CLGF E331   Compare Logical Grande with Fullword Machine Instructie
LTGF E332   Load and Test Grande from Fullword Machine Instructie
CGH E334   Compare Grande with Halfword Machine Instructie
PFD E336   PreFetch Data Machine Instructie
AGH E338   Add Grande with Halfword Machine Instructie
SGH E339   Subtract from Grande a Halfword Machine Instructie
LLZRGF E33A   Load Logical and Zero Rightmost byte, Grande from Fullword Machine Instructie
LZRF E33B   Load and Zero Rightmost byte Fullword Machine Instructie
MGH E33C   Multiply Grande with Halfword Machine Instructie
STRV E33E   STore ReVersed Machine Instructie
STRVH E33F   STore ReVersed Halfword Machine Instructie
BCTG E346   Branch on CounT Grande Machine Instructie
BIC E347   Branch Indirect on Condition Machine Instructie
BIO E347 0001 Branch Indirect on Ones / Overflow Extended Mnemonic
BIH E347 0010 Branch Indirect on High Extended Mnemonic
BIP E347 0010 Branch Indirect on Plus Extended Mnemonic
BIL E347 0100 Branch Indirect on Low Extended Mnemonic
BIM E347 0100 Branch Indirect on Mixed / Minus Extended Mnemonic
BINE E347 0111 Branch Indirect on Not Equal Extended Mnemonic
BINZ E347 0111 Branch Indirect on Not Zero Extended Mnemonic
BIE E347 1000 Branch Indirect on Equal Extended Mnemonic
BIZ E347 1000 Branch Indirect on Zero Extended Mnemonic
BINL E347 1011 Branch Indirect on Not Low Extended Mnemonic
BINM E347 1011 Branch Indirect on Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
BINH E347 1101 Branch Indirect on Not High Extended Mnemonic
BINP E347 1101 Branch Indirect on Not Plus Extended Mnemonic
BINO E347 1110 Branch Indirect on Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
BI E347 1111 Branch Indirect Extended Mnemonic
LLGFSG E348   Load Logical Guarded Fullword Shifted to Grande Machine Instructie
STGSC E349   STore Guarded Storage Controls Machine Instructie
LGG E34C   Load Guarded Grande Machine Instructie
LGSC E34D   Load Guarded Storage Controls Machine Instructie
STY E350   STore Yonder Machine Instructie
MSY E351   Multiply Single Yonder Machine Instructie
MSC E353   Multiply Single and Check Machine Instructie
NY E354   aNd Yonder Machine Instructie
CLY E355   Compare Logical Yonder Machine Instructie
OY E356   Or Yonder Machine Instructie
XY E357   eXclusive-or Yonder Machine Instructie
LY E358   Load Yonder Machine Instructie
CY E359   Compare Yonder Machine Instructie
AY E35A   Add Yonder Machine Instructie
SY E35B   Subtract Yonder Machine Instructie
MFY E35C   Multiply Fullword Yonder Machine Instructie
ALY E35E   Add Logical Yonder Machine Instructie
SLY E35F   Subtract Logical Yonder Machine Instructie
STHY E370   STore Halfword Yonder Machine Instructie
LAY E371   Load Address Yonder Machine Instructie
STCY E372   STore Character Yonder Machine Instructie
ICY E373   Insert Character Yonder Machine Instructie
LAEY E375   Load Address Extended Yonder Machine Instructie
LB E376   Load Byte Machine Instructie
LGB E377   Load Grande from Byte Machine Instructie
LHY E378   Load Halfword Yonder Machine Instructie
CHY E379   Compare Halfword Yonder Machine Instructie
AHY E37A   Add Halfword Yonder Machine Instructie
SHY E37B   Subtract Halfword Yonder Machine Instructie
MHY E37C   Multiply Halfword Yonder Machine Instructie
NG E380   aNd Grande Machine Instructie
OG E381   Or Grande Machine Instructie
XG E382   eXclusive-or Grande Machine Instructie
MSGC E383   Multiply Single Grande and Check Machine Instructie
MG E384   Multiply Grande Machine Instructie
LGAT E385   Load Grande And Trap Machine Instructie
MLG E386   Multiply Logical Grande Machine Instructie
DLG E387   Divide Logical Grande Machine Instructie
ALCG E388   Add Logical with Carry Grande Machine Instructie
SLBG E389   Subtract Logical with Borrow Grande Machine Instructie
STPQ E38E   STore Pair to Quadword Machine Instructie
LPQ E38F   Load Pair from Quadword Machine Instructie
LLGC E390   Load Logical Grande from Character Machine Instructie
LLGH E391   Load Logical Grande from Halfword Machine Instructie
LLC E394   Load Logical Character Machine Instructie
LLH E395   Load Logical from Halfword Machine Instructie
ML E396   Multiply Logical Machine Instructie
DL E397   Divide Logical Machine Instructie
ALC E398   Add Logical with Carry Machine Instructie
SLB E399   Subtract Logical with Borrow Machine Instructie
LLGTAT E39C   Load Logical Grande from Thirty-one bits And Trap Machine Instructie
LLGFAT E39D   Load Logical Grande from Fullword And Trap Machine Instructie
LAT E39F   Load And Trap Machine Instructie
LBH E3C0   Load Byte High Machine Instructie
LLCH E3C2   Load Logical Character High Machine Instructie
STCH E3C3   STore Character High Machine Instructie
LHH E3C4   Load Halfword High Machine Instructie
LLHH E3C6   Load Logical Halfword High Machine Instructie
STHH E3C7   STore Halfword High Machine Instructie
LFHAT E3C8   Load Fullword High And Trap Machine Instructie
LFH E3CA   Load Fullword High Machine Instructie
STFH E3CB   STore Fullword High Machine Instructie
CHF E3CD   Compare High and Fullword Machine Instructie
CLHF E3CF   Compare Logical High and Fullword Machine Instructie
LASP E500   Load Address Space Parameters Machine Instructie
TPROT E501   Test PROTection Machine Instructie
STRAG E502   STore Real Address Grande Machine Instructie
MVCRL E50A   MoVe Characters Right to Left Machine Instructie
MVCSK E50E   MoVe Characters with Source Key Machine Instructie
MVCDK E50F   MoVe Characters with Destination Key Machine Instructie
DPFET E518   Divide Packed FETch Machine Instructie
MVHHI E544   MoVe Halfword from Halfword Immediate Machine Instructie
MVGHI E548   MoVe Grande from Halfword Immediate Machine Instructie
MVHI E54C   MoVe fullword from Halfword Immediate Machine Instructie
CHHSI E554   Compare Halfword with Halword Signed Immediate Machine Instructie
CLHHSI E555   Compare Logical Halfword with Halfword Signless Immediate Machine Instructie
CGHSI E558   Compare Grande with Halfword Signed Immediate Machine Instructie
CLGHSI E559   Compare Logical Grande with Halfword Signless Immediate Machine Instructie
CHSI E55C   Compare Halfword Signed Immediate Machine Instructie
CLFHSI E55D   Compare Logical Fullword with Halfword Signless Immediate Machine Instructie
TBEGIN E560   Transaction BEGIN Machine Instructie
TBEGINC E561   Transaction BEGIN Constrained Machine Instructie
VLEBRH E601   Vector Load Element Byte Reversed Halfword Machine Instructie
VLEBRG E602   Vector Load Element Byte Reversed Grande Machine Instructie
VLEBRF E603   Vector Load Element Byte Reversed Fullword Machine Instructie
VLLEBRZ E604   Vector Load Logical Element Byte Reversed and Zero Machine Instructie
VLLEBRZH E604 0001 Vector Load Logical Element Byte Reversed and Zero Halfword Extended Mnemonic
VLLEBRZF E604 0010 Vector Load Logical Element Byte Reversed and Zero Fullword Extended Mnemonic
LDRV E604 0011 Load Double ReVersed Extended Mnemonic
VLLEBRZG E604 0011 Vector Load Logical Element Byte Reversed and Zero Grande Extended Mnemonic
LERV E604 0110 Load lEftmost word ReVersed Extended Mnemonic
VLLEBRZE E604 0110 Vector Load Logical Element Byte Reversed and Zero lEftmost word Extended Mnemonic
VLBRREP E605   Vector Load Byte Reversed element and REPlicate Machine Instructie
VLBRREPH E605 0001 Vector Load Byte Reversed element and REPlicate Halfword Extended Mnemonic
VLBRREPF E605 0010 Vector Load Byte Reversed element and REPlicate Fullword Extended Mnemonic
VLBRREPG E605 0011 Vector Load Byte Reversed element and REPlicate Grande Extended Mnemonic
VLBR E606   Vector Load Byte Reversed elements Machine Instructie
VLBRH E606 0001 Vector Load Byte Reversed elements Halfword Extended Mnemonic
VLBRF E606 0010 Vector Load Byte Reversed elements Fullword Extended Mnemonic
VLBRG E606 0011 Vector Load Byte Reversed elements Grande Extended Mnemonic
VLBRQ E606 0100 Vector Load Byte Reversed elements Quadword Extended Mnemonic
VLER E607   Vector Load Elements Reversed Machine Instructie
VLERH E607 0001 Vector Load Elements Reversed Halfword Extended Mnemonic
VLERF E607 0010 Vector Load Elements Reversed Fullword Extended Mnemonic
VLERG E607 0011 Vector Load Elements Reversed Grande Extended Mnemonic
VSTEBRH E609   Vector STore Element Byte Reversed Halfword Machine Instructie
VSTEBRG E60A   Vector STore Element Byte Reversed Grande Machine Instructie
STDRV E60A 0000 STore Double hfp byte ReVersed Extended Mnemonic
VSTEBRF E60B   Vector STore Element Byte Reversed Fullword Machine Instructie
STERV E60B 0000 STore Exponential hfp byte ReVersed Extended Mnemonic
VSTBR E60E   Vector STore Byte Reversed elements Machine Instructie
VSTBRH E60E 0001 Vector STore Byte Reversed elements Halfword Extended Mnemonic
VSTBRF E60E 0010 Vector STore Byte Reversed elements Fullword Extended Mnemonic
VSTBRG E60E 0011 Vector STore Byte Reversed elements Grande Extended Mnemonic
VSTBRQ E60E 0100 Vector STore Byte Reversed elements Quadword Extended Mnemonic
VSTER E60F   Vector STore Elements Reversed Machine Instructie
VSTERH E60F 0001 Vector STore Elements Reversed Halfword Extended Mnemonic
VSTERF E60F 0010 Vector STore Elements Reversed Fullword Extended Mnemonic
VSTERG E60F 0011 Vector STore Elements Reversed Grande Extended Mnemonic
VPKZ E634   Vector PacK Zoned Machine Instructie
VLRL E635   Vector Load Rightmost with Length Machine Instructie
VLRLR E637   Vector Load Rightmost with Length Register Machine Instructie
VUPKZ E63C   Vector UnPacK Zoned Machine Instructie
VSTRL E63D   Vector STore Rightmost with Length Machine Instructie
VSTRLR E63F   Vector STore Rightmost with Length Register Machine Instructie
VLIP E649   Vector Load Immediate Packed decimal Machine Instructie
VCVB E650   Vector ConVert to Binary Machine Instructie
VCLZDP E651   Vector Count Leading Zero Digits Packed decimal Machine Instructie
VCVBG E652   Vector ConVert to Binary Grande Machine Instructie
VUPKZH E654   Vector UnPacK Zoned High Machine Instructie
VCNF E655   Vector Convert Neural-nnp from Floating point Machine Instructie
VCLFNH E656   Vector Convert and Lengthen Floating point from Neural-nnp High Machine Instructie
VCVD E658   Vector ConVert to Decimal Machine Instructie
VSRP E659   Vector Shift and Round Packed decimal Machine Instructie
VCVDG E65A   Vector ConVert to Decimal Grande Machine Instructie
VPSOP E65B   Vector Perform Sign Operation Packed decimal Machine Instructie
VUPKZL E65C   Vector UnPacK Zoned Low Machine Instructie
VCFN E65D   Vector Convert Floating point from Neural-nnp Machine Instructie
VCLFNL E65E   Vector Convert and Lengthen Floating point from Neural-nnp Low Machine Instructie
VTP E65F   Vector Test Packed decimal Machine Instructie
VPKZR E670   Vector PacK Zoned Register Machine Instructie
VAP E671   Vector Add Packed decimal Machine Instructie
VSRPR E672   Vector Shift and Round Packed decimal Register Machine Instructie
VSP E673   Vector Subtract Packed decimal Machine Instructie
VSCHP E674   Vector Scale and Convert Hfp from Packed decimal Machine Instructie
VSCHSP E674 0010 Vector Scale and Convert Hex Short floating point from Packed decimal Extended Mnemonic
VSCHDP E674 0011 Vector Scale and Convert Hex Double floating point from Packed decimal Extended Mnemonic
VSCHXP E674 0100 Vector Scale and Convert Hex eXtended floating point from Packed decimal Extended Mnemonic
VCRNF E675   Vector Convert and Round Neural-nnp from Floating point Machine Instructie
VCP E677   Vector Compare Packed decimal Machine Instructie
VMP E678   Vector Multiply Packed decimal Machine Instructie
VMSP E679   Vector Multiply an Shift Packed decimal Machine Instructie
VDP E67A   Vector Divide Packed decimal Machine Instructie
VRP E67B   Vector Remainder Packed decimal Machine Instructie
VSCSHP E67C   Vector Scale and Convert and Split Hex floating point from Packed decimal Machine Instructie
VCSPH E67D   Vector Convert Scaled Packed decimal from Hex floating point Machine Instructie
VSDP E67E   Vector Shift and Divide Packed decimal Machine Instructie
VLEB E700   Vector Load Element Byte Machine Instructie
VLEH E701   Vector Load Element Halfword Machine Instructie
VLEG E702   Vector Load Element Grande Machine Instructie
VLEF E703   Vector Load Element Fullword Machine Instructie
VLLEZ E704   Vector Load Logical Element and Zero Machine Instructie
VLLEZB E704 0000 Vector Load Logical Element and Zero Byte Extended Mnemonic
VLLEZH E704 0001 Vector Load Logical Element and Zero Halfword Extended Mnemonic
VLLEZF E704 0010 Vector Load Logical Element and Zero Fullword Extended Mnemonic
VLLEZG E704 0011 Vector Load Logical Element and Zero Grande Extended Mnemonic
VLLEZLF E704 0110 Vector Load Logical Element and Zero Left-aligned Fullword Extended Mnemonic
VLREP E705   Vector Load and REPlicate Machine Instructie
VLREPB E705 0000 Vector Load and REPlicate Byte Extended Mnemonic
VLREPH E705 0001 Vector Load and REPlicate Halfword Extended Mnemonic
VLREPF E705 0010 Vector Load and REPlicate Fullword Extended Mnemonic
VLREPG E705 0011 Vector Load and REPlicate Grande Extended Mnemonic
VL E706   Vector Load Machine Instructie
VLBB E707   Vector Load to Block Boundary Machine Instructie
VSTEB E708   Vector STore Element Byte Machine Instructie
VSTEH E709   Vector STore Element Halfword Machine Instructie
VSTEG E70A   Vector STore Element Grande Machine Instructie
VSTEF E70B   Vector STore Element Fullword Machine Instructie
VST E70E   Vector STore Machine Instructie
VGEG E712   Vector Gather Element Grande Machine Instructie
VGEF E713   Vector Gather Element Fullword Machine Instructie
VSCEG E71A   Vector SCatter Element Grande Machine Instructie
VSCEF E71B   Vector SCatter Element Fullword Machine Instructie
VLGV E721   Vector Load Gpr from Vector register element Machine Instructie
VLGVB E721 0000 Vector Load Gpr from Vector register element Byte Extended Mnemonic
VLGVH E721 0001 Vector Load Gpr from Vector register element Halfword Extended Mnemonic
VLGVF E721 0010 Vector Load Gpr from Vector register element Fullword Extended Mnemonic
VLGVG E721 0011 Vector Load Gpr from Vector register element Grande Extended Mnemonic
VLVG E722   Vector Load Vector element from Gpr Machine Instructie
VLVGB E722 0000 Vector Load Vector element from Gpr Byte Extended Mnemonic
VLVGH E722 0001 Vector Load Vector element from Gpr Halfword Extended Mnemonic
VLVGF E722 0010 Vector Load Vector element from Gpr Fullword Extended Mnemonic
VLVGG E722 0011 Vector Load Vector element from Gpr Grande Extended Mnemonic
LCBB E727   Load Count to Block Boundary Machine Instructie
VESL E730   Vector Element Shift Left Machine Instructie
VESLB E730 0000 Vector Element Shift Left Byte Extended Mnemonic
VESLH E730 0001 Vector Element Shift Left Halfword Extended Mnemonic
VESLF E730 0010 Vector Element Shift Left Fullword Extended Mnemonic
VESLG E730 0011 Vector Element Shift Left Grande Extended Mnemonic
VERLL E733   Vector Element Rotate Left Logical Machine Instructie
VERLLB E733 0000 Vector Element Rotate Left Logical Byte Extended Mnemonic
VERLLH E733 0001 Vector Element Rotate Left Logical Halfword Extended Mnemonic
VERLLF E733 0010 Vector Element Rotate Left Logical Fullword Extended Mnemonic
VERLLG E733 0011 Vector Element Rotate Left Logical Grande Extended Mnemonic
VLM E736   Vector Load Multiple Machine Instructie
VLL E737   Vector Load with Length Machine Instructie
VESRL E738   Vector Element Shift Right Logical Machine Instructie
VESRLB E738 0000 Vector Element Shift Right Logical Byte Extended Mnemonic
VESRLH E738 0001 Vector Element Shift Right Logical Halfword Extended Mnemonic
VESRLF E738 0010 Vector Element Shift Right Logical Fullword Extended Mnemonic
VESRLG E738 0011 Vector Element Shift Right Logical Grande Extended Mnemonic
VESRA E73A   Vector Element Shift Right Arithmetic Machine Instructie
VESRAB E73A 0000 Vector Element Shift Right Arithmetic Byte Extended Mnemonic
VESRAH E73A 0001 Vector Element Shift Right Arithmetic Halfword Extended Mnemonic
VESRAF E73A 0010 Vector Element Shift Right Arithmetic Fullword Extended Mnemonic
VESRAG E73A 0011 Vector Element Shift Right Arithmetic Grande Extended Mnemonic
VSTM E73E   Vector STore Multiple Machine Instructie
VSTL E73F   Vector STore with Length Machine Instructie
VLEIB E740   Vector Load Element Immediate Byte Machine Instructie
VLEIH E741   Vector Load Element Immediate Halfword Machine Instructie
VLEIG E742   Vector Load Element Immediate Grande Machine Instructie
VLEIF E743   Vector Load Element Immediate Fullword Machine Instructie
VGBM E744   Vector Generate Byte Mask Machine Instructie
VONE E744 -- Vector set to all ONEs Extended Mnemonic
VZERO E744 -- Vector set to all ZEROes Extended Mnemonic
VREPI E745   Vector REPlicate Immediate Machine Instructie
VREPIB E745 0000 Vector REPlicate Immediate Byte Extended Mnemonic
VREPIH E745 0001 Vector REPlicate Immediate Halfword Extended Mnemonic
VREPIF E745 0010 Vector REPlicate Immediate Fullword Extended Mnemonic
VREPIG E745 0011 Vector REPlicate Immediate Grande Extended Mnemonic
VGM E746   Vector Generate Mask Machine Instructie
VGMB E746 0000 Vector Generate Mask Byte Extended Mnemonic
VGMH E746 0001 Vector Generate Mask Halfword Extended Mnemonic
VGMF E746 0010 Vector Generate Mask Fullword Extended Mnemonic
VGMG E746 0011 Vector Generate Mask Grande Extended Mnemonic
VFTCI E74A   Vector Floating point Test data Class Immediate Machine Instructie
VFTCISB E74A 0010.0000 Vector Floating point Test data Class Immediate Single Bfp Extended Mnemonic
WFTCISB E74A 0010.1000 Would-be vector Floating point Test data Class Immediate Single Bfp Extended Mnemonic
VFTCIDB E74A 0011.0000 Vector Floating point Test data Class Immediate Double Bfp Extended Mnemonic
WFTCIDB E74A 0011.1000 Would-be vector Floating point Test dataClass Immediate Double Bfp Extended Mnemonic
WFTCIXB E74A 0100.1000 Would-be vector Floating point Test data Class Immediate eXtended Bfp Extended Mnemonic
VREP E74D   Vector REPlicate Machine Instructie
VREPB E74D 0000 Vector REPlicate Byte Extended Mnemonic
VREPH E74D 0001 Vector REPlicate Halfword Extended Mnemonic
VREPF E74D 0010 Vector REPlicate Fullword Extended Mnemonic
VREPG E74D 0011 Vector REPlicate Grande Extended Mnemonic
VPOPCT E750   Vector POPulation CounT Machine Instructie
VPOPCTB E750 0000 Vector POPulation CounT Byte Extended Mnemonic
VPOPCTH E750 0001 Vector POPulation CounT Halfword Extended Mnemonic
VPOPCTF E750 0010 Vector POPulation CounT Fullword Extended Mnemonic
VPOPCTG E750 0011 Vector POPulation CounT Grande Extended Mnemonic
VCTZ E752   Vector Count Trailing Zeros Machine Instructie
VCTZB E752 0000 Vector Count Trailing Zeros Byte Extended Mnemonic
VCTZH E752 0001 Vector Count Trailing Zeros Halfword Extended Mnemonic
VCTZF E752 0010 Vector Count Trailing Zeros Fullword Extended Mnemonic
VCTZG E752 0011 Vector Count Trailing Zeros Grande Extended Mnemonic
VCLZ E753   Vector Count Leading Zeros Machine Instructie
VCLZB E753 0000 Vector Count Leading Zeros Byte Extended Mnemonic
VCLZH E753 0001 Vector Count Leading Zeros Halfword Extended Mnemonic
VCLZF E753 0010 Vector Count Leading Zeros Fullword Extended Mnemonic
VCLZG E753 0011 Vector Count Leading Zeros Grande Extended Mnemonic
VLR E756   Vector Load Register Machine Instructie
VISTR E75C   Vector Isolate STRing Machine Instructie
VISTRB E75C 0000 Vector Isolate STRing Byte Extended Mnemonic
VISTRH E75C 0001 Vector Isolate STRing Halfword Extended Mnemonic
VISTRBS E75C 0000.0001 Vector Isolate STRing Byte and Set cc Extended Mnemonic
VISTRF E75C 0010 Vector Isolate STRing Fullword Extended Mnemonic
VISTRHS E75C 0001.0001 Vector Isolate STRing Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VISTRFS E75C 0010.0001 Vector Isolate STRing Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VSEG E75F   Vector Sign Extend to Grande Machine Instructie
VSEGB E75F 0000 Vector Sign Extend to Grande from Byte Extended Mnemonic
VSEGH E75F 0001 Vector Sign Extend to Grande from Halfword Extended Mnemonic
VSEGF E75F 0010 Vector Sign Extend to Grande from Fullword Extended Mnemonic
VMRL E760   Vector MeRge Low Machine Instructie
VMRLB E760 0000 Vector MeRge Low Byte Extended Mnemonic
VMRLH E760 0001 Vector MeRge Low Halfword Extended Mnemonic
VMRLF E760 0010 Vector MeRge Low Fullword Extended Mnemonic
VMRLG E760 0011 Vector MeRge Low Grande Extended Mnemonic
VMRH E761   Vector MeRge High Machine Instructie
VMRHB E761 0000 Vector MeRge High Byte Extended Mnemonic
VMRHH E761 0001 Vector MeRge High Halfword Extended Mnemonic
VMRHF E761 0010 Vector MeRge High Fullword Extended Mnemonic
VMRHG E761 0011 Vector MeRge High Grande Extended Mnemonic
VLVGP E762   Vector Load Vector register from Gpr disjoint after Pairing Machine Instructie
VSUM E764   Vector SUM across word Machine Instructie
VSUMB E764 0000 Vector SUM across word per Byte Extended Mnemonic
VSUMH E764 0001 Vector SUM across word per Halfword Extended Mnemonic
VSUMG E765   Vector SUM across Grande Machine Instructie
VSUMGH E765 0001 Vector SUM across Grande per Halfword Extended Mnemonic
VSUMGF E765 0010 Vector SUM across Grande per Fullword Extended Mnemonic
VCKSM E766   Vector ChecKSuM Machine Instructie
VSUMQ E767   Vector SUM across Quadword Machine Instructie
VSUMQF E767 0010 Vector SUM across Quadword per Fullword Extended Mnemonic
VSUMQG E767 0011 Vector SUM across Quadword per Grande Extended Mnemonic
VN E768   Vector aNd Machine Instructie
VNC E769   Vector aNd with Complement Machine Instructie
VO E76A   Vector Or Machine Instructie
VNO E76B   Vector Not-Or Machine Instructie
VNOT E76B -- Vector NOT Extended Mnemonic
VNX E76C   Vecctor Not-eXclusive-or Machine Instructie
VX E76D   Vector eXclusive-or Machine Instructie
VNN E76E   Vector Not-aNd Machine Instructie
VOC E76F   Vector Or with Complement Machine Instructie
VESLV E770   Vector Element Shift Left Vector-specified Machine Instructie
VESLVB E770 0000 Vector Element Shift Left Vector-specified Byte Extended Mnemonic
VESLVH E770 0001 Vector Element Shift Left Vector-specified Halfword Extended Mnemonic
VESLVF E770 0010 Vector Element Shift Left Vector-specified Fullword Extended Mnemonic
VESLVG E770 0011 Vector Element Shift Left Vector-specified Grande Extended Mnemonic
VERIM E772   Vector Element Rotate and Insert under Mask Machine Instructie
VERIMB E772 0000 Vector Element Rotate and Insert under Mask Byte Extended Mnemonic
VERIMH E772 0001 Vector Element Rotate and Insert under Mask Halfword Extended Mnemonic
VERIMF E772 0010 Vector Element Rotate and Insert under Mask Fullword Extended Mnemonic
VERIMG E772 0011 Vector Element Rotate and Insert under Mask Grande Extended Mnemonic
VERLLV E773   Vector Element Rotate Left Logical Vector-specified Machine Instructie
VERLLVB E773 0000 Vector Element Rotate Left Logical Vector-specified Byte Extended Mnemonic
VERLLVH E773 0001 Vector Element Rotate Left Logical Vector-specified Halfword Extended Mnemonic
VERLLVF E773 0010 Vector Element Rotate Left Logical Vector-specified Fullword Extended Mnemonic
VERLLVG E773 0011 Vector Element Rotate Left Logical Vector-specified Grande Extended Mnemonic
VSL E774   Vector Shift Left Machine Instructie
VSLB E775   Vector Shift Left by Byte Machine Instructie
VSLDB E777   Vector Shift Left Double by Byte Machine Instructie
VESRLV E778   Vector Element Shift Right Logical Vector-specified Machine Instructie
VESRLVB E778 0000 Vector Element Shift Right Logical Vector-specified Byte Extended Mnemonic
VESRLVH E778 0001 Vector Element Shift Right Logical Vector-specified Halfword Extended Mnemonic
VESRLVF E778 0010 Vector Element Shift Right Logical Vector-specified Fullword Extended Mnemonic
VESRLVG E778 0011 Vector Element Shift Right Logical Vector-specified Grande Extended Mnemonic
VESRAV E77A   Vector Element Shift Right Arithmetic Vector-specified Machine Instructie
VESRAVB E77A 0000 Vector Element Shift Right Arithmetic Vector-specified Byte Extended Mnemonic
VESRAVH E77A 0001 Vector Element Shift Right Arithmetic Vector-specified Halfword Extended Mnemonic
VESRAVF E77A 0010 Vector Element Shift Right Arithmetic Vector-specified Fullword Extended Mnemonic
VESRAVG E77A 0011 Vector Element Shift Right Arithmetic Vector-specified Grande Extended Mnemonic
VSRL E77C   Vector Shift Right Logical Machine Instructie
VSRLB E77D   Vector Shift Right Logical by Byte Machine Instructie
VSRA E77E   Vector Shift Right Arithmetic Machine Instructie
VSRAB E77F   Vector Shift Right Arithmetic by Byte Machine Instructie
VFEE E780   Vector Find Element Equal Machine Instructie
VFEEB E780 0000 Vector Find Element Equal Byte Extended Mnemonic
VFEEH E780 0001 Vector Find Element Equal Halfword Extended Mnemonic
VFEEBS E780 0000.0001 Vector Find Element Equal Byte and Set cc Extended Mnemonic
VFEEF E780 0010 Vector Find Element Equal Fullword Extended Mnemonic
VFEEZB E780 0000.0010 Vector Find Element Equal or Zero Byte Extended Mnemonic
VFEEZBS E780 0000.0011 Vector Find Element Equal or Zero Byte and Set cc Extended Mnemonic
VFEEHS E780 0001.0001 Vector Find Element Equal Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VFEEZH E780 0001.0010 Vector Find Element Equal or Zero Halfword Extended Mnemonic
VFEEZHS E780 0001.0011 Vector Find Element Equal or Zero Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VFEEFS E780 0010.0001 Vector Find Element Equal Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VFEEZF E780 0010.0010 Vector Find Element Equal or Zero Fullword Extended Mnemonic
VFEEZFS E780 0010.0011 Vector Find Element Equal or Zero Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VFENE E781   Vector Find Element Not Equal Machine Instructie
VFENEB E781 0000 Vector Find Element Not Equal Byte Extended Mnemonic
VFENEH E781 0001 Vector Find Element Not Equal Halfword Extended Mnemonic
VFENEBS E781 0000.0001 Vector Find Element Not Equal Byte and Set cc Extended Mnemonic
VFENEF E781 0010 Vector Find Element Not Equal Fullword Extended Mnemonic
VFENEZB E781 0000.0010 Vector Find Element Not Equal or Zero Byte Extended Mnemonic
VFENEZBS E781 0000.0011 Vector Find Element Not Equal or Zero Byte and Set cc Extended Mnemonic
VFENEHS E781 0001.0001 Vector Find Element Not Equal Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VFENEZH E781 0001.0010 Vector Find Element Not Equal or Zero Halfword Extended Mnemonic
VFENEZHS E781 0001.0011 Vector Find Element Not Equal or Zero Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VFENEFS E781 0010.0001 Vector Find Element Not Equal Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VFENEZF E781 0010.0010 Vector Find Element Not Equal or Zero Fullword Extended Mnemonic
VFENEZFS E781 0010.0011 Vector Find Element Not Equal or Zero Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VFAE E782   Vector Find Any element Equal Machine Instructie
VFAEB E782 0000 Vector Find Any element Equal Byte Extended Mnemonic
VFAEH E782 0001 Vector Find Any element Equal Halfword Extended Mnemonic
VFAEBS E782 0000.0001 Vector Find Any element Equal Byte and Set cc Extended Mnemonic
VFAEF E782 0010 Vector Find Any element Equal Fullword Extended Mnemonic
VFAEZB E782 0000.0010 Vector Find Any element Equal or Zero Byte Extended Mnemonic
VFAEZBS E782 0000.0011 Vector Find Any element Equal or Zero Byte and Set cc Extended Mnemonic
VFAEHS E782 0001.0001 Vector Find Any element Equal Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VFAEZH E782 0001.0010 Vector Find Any element Equal or Zero Halfword Extended Mnemonic
VFAEZHS E782 0001.0011 Vector Find Any element Equal or Zero Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VFAEFS E782 0010.0001 Vector Find Any element Equal Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VFAEZF E782 0010.0010 Vector Find Any element Equal or Zero Fullword Extended Mnemonic
VFAEZFS E782 0010.0011 Vector Find Any element Equal or Zero Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VPDI E784   Vector Permute Doubleword Immediate Machine Instructie
VBPERM E785   Vector Bit PERMute Machine Instructie
VSLD E786   Vector Shift Left Double Machine Instructie
VSRD E787   Vector Shift Right Double Machine Instructie
VSTRC E78A   Vector STRing range Compare Machine Instructie
VSTRCB E78A 0000 Vector STRing range Compare Byte Extended Mnemonic
VSTRCH E78A 0001 Vector STRing range Compare Halfword Extended Mnemonic
VSTRCBS E78A 0000.0001 Vector STRing range Compare Byte and Set cc Extended Mnemonic
VSTRCF E78A 0010 Vector STRing range Compare Fullword Extended Mnemonic
VSTRCZB E78A 0000.0010 Vector STRing range Compare including Zero by Byte Extended Mnemonic
VSTRCZBS E78A 0000.0011 Vector STRing range Compare including Zero by Byte and Set cc Extended Mnemonic
VSTRCHS E78A 0001.0001 Vector STRing range Compare Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VSTRCZH E78A 0001.0010 Vector STRing range Compare including Zero by Halfword Extended Mnemonic
VSTRCZHS E78A 0001.0011 Vector STRing range Compare including Zero by Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VSTRCFS E78A 0010.0001 Vector STRing range Compare Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VSTRCZF E78A 0010.0010 Vector STRing range Compare including Zero by Fullword Extended Mnemonic
VSTRCZFS E78A 0010.0011 Vector STRing range Compare including Zero by Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VSTRS E78B   Vector STRing Search Machine Instructie
VSTRSB E78B 0000 Vector STRing Search Byte Extended Mnemonic
VSTRSH E78B 0001 Vector STRing Search Halfword Extended Mnemonic
VSTRSF E78B 0010 Vector STRing Search Fullword Extended Mnemonic
VSTRSZB E78B 0000.0010 Vector STRing Search Zero-delimited Byte Extended Mnemonic
VSTRSZH E78B 0001.0010 Vector STRing Search Zero-delimited Halfword Extended Mnemonic
VSTRSZF E78B 0010.0010 Vector STRing Search Zero-delimited Fullword Extended Mnemonic
VPERM E78C   Vector PERMute Machine Instructie
VSEL E78D   Vector SELect Machine Instructie
VFMS E78E   Vector Floating point Multiply and Subtract Machine Instructie
VFMSSB E78E 0000.0010 Vector Floating point Multiply and Subtract Single Bfp Extended Mnemonic
VFMSDB E78E 0000.0011 Vector Floating point Multiply and Subtract Double Bfp Extended Mnemonic
WFMSSB E78E 1000.0010 Would-be vector Floating point Multiply and Subtract Single Bfp Extended Mnemonic
WFMSDB E78E 1000.0011 Would-be vector Floating point Multiply and Subtract Double Bfp Extended Mnemonic
WFMSXB E78E 1000.0100 Would-be vector Floating point Multiply and Subtract eXtended Bfp Extended Mnemonic
VFMA E78F   Vector Floating point Multiply and Add Machine Instructie
VFMASB E78F 0000.0010 Vector Floating point Multiply and Add Single Bfp Extended Mnemonic
VFMADB E78F 0000.0011 Vector Floating point Multiply and Add Double Bfp Extended Mnemonic
WFMASB E78F 1000.0010 Would-be vector Floating point Multiply and Add Single Bfp Extended Mnemonic
WFMADB E78F 1000.0011 Would-be vector Floating point Multiply and Add Double Bfp Extended Mnemonic
WFMAXB E78F 1000.0100 Would-be vector Floating point Multiply and Add eXtended Bfp Extended Mnemonic
VPK E794   Vector PacK Machine Instructie
VPKH E794 0001 Vector PacK Halfword Extended Mnemonic
VPKF E794 0010 Vector PacK Fullword Extended Mnemonic
VPKG E794 0011 Vector PacK Grande Extended Mnemonic
VPKLS E795   Vector PacK Logical Saturate Machine Instructie
VPKLSH E795 0001.0000 Vector PacK Logical Saturate Halfword Extended Mnemonic
VPKLSHS E795 0001.0001 Vector PacK Logical Saturate Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VPKLSF E795 0010.0000 Vector PacK Logical Saturate Fullword Extended Mnemonic
VPKLSFS E795 0010.0001 Vector PacK Logical Saturate Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VPKLSG E795 0011.0000 Vector PacK Logical Saturate Grande Extended Mnemonic
VPKLSGS E795 0011.0001 Vector PacK Logical Saturate Grande and Set cc Extended Mnemonic
VPKS E797   Vector PacK Saturate Machine Instructie
VPKSH E797 0001.0000 Vector PacK Saturate Halfword Extended Mnemonic
VPKSHS E797 0001.0001 Vector PacK Saturate Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VPKSF E797 0010.0000 Vector PacK Saturate Fullword Extended Mnemonic
VPKSFS E797 0010.0001 Vector PacK Saturate Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VPKSG E797 0011.0000 Vector PacK Saturate Grande Extended Mnemonic
VPKSGS E797 0011.0001 Vector PacK Saturate Grande and Set cc Extended Mnemonic
VFNMS E79E   Vector Floating point Negative Multiply and Subtract Machine Instructie
VFNMSSB E79E 0000.0010 Vector Floating point Negative Multiply and Subtract Single Bfp Extended Mnemonic
VFNMSDB E79E 0000.0011 Vector Floating point Negative Multiply and Subtract Double Bfp Extended Mnemonic
WFNMSSB E79E 1000.0010 Would-be vector Floating point Negative Multiply and Subtract Single Bfp Extended Mnemonic
WFNMSDB E79E 1000.0011 Would-be vector Floating point Negative Multiply and Subtract Double Bfp Extended Mnemonic
WFNMSXB E79E 1000.0100 Would-be vector Floating point Negative Multiply and Subtract eXtended Bfp Extended Mnemonic
VFNMA E79F   Vector Floating point Negative Multiply and Add Machine Instructie
VFNMASB E79F 0000.0010 Vector Floating point Negative Multiply and Add Single Bfp Extended Mnemonic
VFNMADB E79F 0000.0011 Vector Floating point Negative Multiply and Add Double Bfp Extended Mnemonic
WFNMASB E79F 1000.0010 Would-be vector Floating point Negative Multiply and Add Single Bfp Extended Mnemonic
WFNMADB E79F 1000.0011 Would-be vector Floating point Negative Multiply and Add Double Bfp Extended Mnemonic
WFNMAXB E79F 1000.0100 Would-be vector Floating point Negative Multiply and Add eXtended Bfp Extended Mnemonic
VMLH E7A1   Vector Multiply Logical High Machine Instructie
VMLHB E7A1 0000 Vector Multiply Logical High Byte Extended Mnemonic
VMLHH E7A1 0001 Vector Multiply Logical High Halfword Extended Mnemonic
VMLHF E7A1 0010 Vector Multiply Logical High Fullword Extended Mnemonic
VML E7A2   Vector Multiply Low Machine Instructie
VMLB E7A2 0000 Vector Multiply Low Byte Extended Mnemonic
VMLHW E7A2 0001 Vector Multiply Low HlafWord Extended Mnemonic
VMLF E7A2 0010 Vector Multiply Low Fullword Extended Mnemonic
VMH E7A3   Vector Multiply High Machine Instructie
VMHB E7A3 0000 Vector Multiply High Byte Extended Mnemonic
VMHH E7A3 0001 Vector Multiply High Halfword Extended Mnemonic
VMHF E7A3 0010 Vector Multiply High Fullword Extended Mnemonic
VMLE E7A4   Vector Multiply Logical Even Machine Instructie
VMLEB E7A4 0000 Vector Multiply Logical Even Byte Extended Mnemonic
VMLEH E7A4 0001 Vector Multiply Logical Even Halfword Extended Mnemonic
VMLEF E7A4 0010 Vector Multiply Logical Even Fullword Extended Mnemonic
VMLO E7A5   Vector Multiply Logical Odd Machine Instructie
VMLOB E7A5 0000 Vector Multiply Logical Odd Byte Extended Mnemonic
VMLOH E7A5 0001 Vector Multiply Logical Odd Halfword Extended Mnemonic
VMLOF E7A5 0010 Vector Multiply Logical Odd Fullword Extended Mnemonic
VME E7A6   Vector Multipy Even Machine Instructie
VMEB E7A6 0000 Vector Multipy Even Byte Extended Mnemonic
VMEH E7A6 0001 Vector Multipy Even Halfword Extended Mnemonic
VMEF E7A6 0010 Vector Multipy Even Fullword Extended Mnemonic
VMO E7A7   Vector Multiply Odd Machine Instructie
VMOB E7A7 0000 Vector Multiply Odd Byte Extended Mnemonic
VMOH E7A7 0001 Vector Multiply Odd Halfword Extended Mnemonic
VMOF E7A7 0010 Vector Multiply Odd Fullword Extended Mnemonic
VMALH E7A9   Vector Multiply and Add Logical High Machine Instructie
VMALHB E7A9 0000 Vector Multiply and Add Logical High Byte Extended Mnemonic
VMALHH E7A9 0001 Vector Multiply and Add Logical High Halfword Extended Mnemonic
VMALHF E7A9 0010 Vector Multiply and Add Logical High Fullword Extended Mnemonic
VMAL E7AA   Vector Multiply and Add Low Machine Instructie
VMALB E7AA 0000 Vector Multiply and Add Low Byte Extended Mnemonic
VMALHW E7AA 0001 Vector Multiply and Add Low HalfWord Extended Mnemonic
VMALF E7AA 0010 Vector Multiply and Add Low Fullword Extended Mnemonic
VMAH E7AB   Vector Multiply and Add High Machine Instructie
VMAHB E7AB 0000 Vector Multiply and Add High Byte Extended Mnemonic
VMAHH E7AB 0001 Vector Multiply and Add High Halfword Extended Mnemonic
VMAHF E7AB 0010 Vector Multiply and Add High Fullword Extended Mnemonic
VMALE E7AC   Vector Multiply and Add Logical Even Machine Instructie
VMALEB E7AC 0000 Vector Multiply and Add Logical Even Byte Extended Mnemonic
VMALEH E7AC 0001 Vector Multiply and Add Logical Even Halfword Extended Mnemonic
VMALEF E7AC 0010 Vector Multiply and Add Logical Even Fullword Extended Mnemonic
VMALO E7AD   Vector Multiply and Add Logical Odd Machine Instructie
VMALOB E7AD 0000 Vector Multiply and Add Logical Odd Byte Extended Mnemonic
VMALOH E7AD 0001 Vector Multiply and Add Logical Odd Halfword Extended Mnemonic
VMALOF E7AD 0010 Vector Multiply and Add Logical Odd Fullword Extended Mnemonic
VMAE E7AE   Vector Multiply and Add Even Machine Instructie
VMAEB E7AE 0000 Vector Multiply and Add Even Byte Extended Mnemonic
VMAEH E7AE 0001 Vector Multiply and Add Even Halfword Extended Mnemonic
VMAEF E7AE 0010 Vector Multiply and Add Even Fullword Extended Mnemonic
VMAO E7AF   Vector Multiply and Add Odd Machine Instructie
VMAOB E7AF 0000 Vector Multiply and Add Odd Byte Extended Mnemonic
VMAOH E7AF 0001 Vector Multiply and Add Odd Halfword Extended Mnemonic
VMAOF E7AF 0010 Vector Multiply and Add Odd Fullword Extended Mnemonic
VGFM E7B4   Vector Galois Field Multiply sum Machine Instructie
VGFMB E7B4 0000 Vector Galois Field Multiply sum Byte Extended Mnemonic
VGFMH E7B4 0001 Vector Galois Field Multiply sum Halfword Extended Mnemonic
VGFMF E7B4 0010 Vector Galois Field Multiply sum Fullword Extended Mnemonic
VGFMG E7B4 0011 Vector Galois Field Multiply sum Grande Extended Mnemonic
VMSL E7B8   Vector Multiply Sum Logical Machine Instructie
VMSLG E7B8 0011 Vector Multiply Sum Logical Grande Extended Mnemonic
VACCC E7B9   Vector Add with Carry Compute Carry Machine Instructie
VACCCQ E7B9 0100 Vector Add with Carry Compute Carry Quadword Extended Mnemonic
VAC E7BB   Vector Add with Carry Machine Instructie
VACQ E7BB 0100 Vector Add with Carry Quadword Extended Mnemonic
VGFMA E7BC   Vector Galois Field Multiply sum and Accumulate Machine Instructie
VGFMAB E7BC 0000 Vector Galois Field Multiply sum and Accumulate Byte Extended Mnemonic
VGFMAH E7BC 0001 Vector Galois Field Multiply sum and Accumulate Halfword Extended Mnemonic
VGFMAF E7BC 0010 Vector Galois Field Multiply sum and Accumulate Fullword Extended Mnemonic
VGFMAG E7BC 0011 Vector Galois Field Multiply sum and Accumulate Grande Extended Mnemonic
VSBCBI E7BD   Vector Subtract with Borrow Compute Borrow Indication Machine Instructie
VSBCBIQ E7BD 0100 Vector Subtract with Borrow Compute Borrow Indication Quadword Extended Mnemonic
VSBI E7BF   Vector Subtract with Borrow Indication Machine Instructie
VSBIQ E7BF 0100 Vector Subtract with Borrow Indication Quadword Extended Mnemonic
VCLFP E7C0   Vector Convert Logical from Floating Point Machine Instructie
VCLGD E7C0   Vector Convert Logical Grande from Double bfp Machine Instructie
VCLFEB E7C0 0010.0000 Vector Convert Logical Fullword from Exponential Bfp Extended Mnemonic
WCLFEB E7C0 0010.1000 Would-be vector Convert Logical Fullword from Exponential Bfp Extended Mnemonic
VCLGDB E7C0 0011.0000 Vector Convert Logical Grande from Double Bfp Extended Mnemonic
WCLGDB E7C0 0011.1000 Would-be vector Convert Logical Grande from Double Bfp Extended Mnemonic
VCDLG E7C1   Vector Convert Double bfp from Logical Grande Machine Instructie
VCFPL E7C1   Vector Convert Floating Point from Logical Machine Instructie
VCELFB E7C1 0010.0000 Vector Convert Exponential bfp from Logical Fullword to Bfp Extended Mnemonic
WCELFB E7C1 0010.1000 Would-be vector Convert Exponential bfp from Logical Fullword to Bfp Extended Mnemonic
VCDLGB E7C1 0011.0000 Vector Convert Double bfp from Logical Grande to Bfp Extended Mnemonic
WCDLGB E7C1 0011.1000 Would-be vector Convert Double bfp from Logical Grande to Bfp Extended Mnemonic
VCGD E7C2   Vector Convert Grande from Double bfp Machine Instructie
VCSFP E7C2   Vector Convert Signed from Floating Point Machine Instructie
VCFEB E7C2 0010.0000 Vector Convert Fullword from Exponential Bfp Extended Mnemonic
WCFEB E7C2 0010.1000 Would-be vector Convert Fullword from Exponential Bfp Extended Mnemonic
VCGDB E7C2 0011.0000 Vector Convert Grande from Double Bfp Extended Mnemonic
WCGDB E7C2 0011.1000 Would-be vector Convert Grande from Double Bfp Extended Mnemonic
VCDG E7C3   Vector Convert Double bfp from Grande Machine Instructie
VCFPS E7C3   Vector Convert Floating Point from Signed Machine Instructie
VCEFB E7C3 0010.0000 Vector Convert Exponential bfp from Fullword to Bfp Extended Mnemonic
WCEFB E7C3 0010.1000 Would-be vector Convert Exponential bfp from Fullword to Bfp Extended Mnemonic
VCDGB E7C3 0011.0000 Vector Convert Double bfp from Grande to Bfp Extended Mnemonic
WCDGB E7C3 0011.1000 Would-be vector Convert Double bfp from Grande to Bfp Extended Mnemonic
VFLL E7C4   Vector Floating point Load Lengthened Machine Instructie
VLDE E7C4   Vector Load lengthened Double from Exponential Machine Instructie
VFLLS E7C4 0010.0000 Vector Floating point Load Lengthened Single bfp Extended Mnemonic
VLDEB E7C4 0010.0000 Vector Load lengthened Double from Exponential Bfp Extended Mnemonic
WFLLS E7C4 0010.1000 Would-be vector Floating point Load Lengthened Single bfp Extended Mnemonic
WLDEB E7C4 0010.1000 Would-be vector Load lengthened Double from Exponential Bfp Extended Mnemonic
WFLLD E7C4 0011.1000 Would-be vector Floating point Load Lengthened Double bfp Extended Mnemonic
VFLR E7C5   Vector Floating point Load Rounded Machine Instructie
VLED E7C5   Vector floating point Load rounded Exponential from Double Machine Instructie
VFLRD E7C5 0011.0000 Vector Floating point Load Rounded Double bfp Extended Mnemonic
VLEDB E7C5 0011.0000 Vector floating point Load rounded Exponential from Double Bfp Extended Mnemonic
WFLRD E7C5 0011.1000 Would-be vector Floating point Load Rounded Double bfp Extended Mnemonic
WLEDB E7C5 0011.1000 Would-be vector floating point Load rounded Exponential from Double Bfp Extended Mnemonic
WFLRX E7C5 0100.1000 Would-be vector Floating point Load Rounded eXtended bfp Extended Mnemonic
VFI E7C7   Vector load Floating point Integer Machine Instructie
VFISB E7C7 0010.0000 Vector load Floating point Integer Single Bfp Extended Mnemonic
WFISB E7C7 0010.1000 Would-be vector load Floating point Integer Single Bfp Extended Mnemonic
VFIDB E7C7 0011.0000 Vector load Floating point Integer Double Bfp Extended Mnemonic
WFIDB E7C7 0011.1000 Would-be vector load Floating point Integer Double Bfp Extended Mnemonic
WFIXB E7C7 0100.1000 Would-be vector load Floating point Integer eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFK E7CA   Would-be vector Floating point Kompare and signal scalar Machine Instructie
WFKSB E7CA 0010.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal scalar Single Bfp Extended Mnemonic
WFKDB E7CA 0011.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal scalar Double Bfp Extended Mnemonic
WFKXB E7CA 0100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal scalar eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFC E7CB   Would-be vector Floating point Compare scalar Machine Instructie
WFCSB E7CB 0010.0000 Would-be vector Floating point Compare scalar Single Bfp Extended Mnemonic
WFCDB E7CB 0011.0000 Would-be vector Floating point Compare scalar Double Bfp Extended Mnemonic
WFCXB E7CB 0100.0000 Would-be vector Floating point Compare scalar eXtended Bfp Extended Mnemonic
VFPSO E7CC   Vector Floating point Perform Sign Operation Machine Instructie
VFPSOSB E7CC 0010.0000 Vector Floating point Perform Sign Operation Single Bfp Extended Mnemonic
WFPSOSB E7CC 0010.1000 Would-be vector Floating point Perform Sign Operation Single Bfp Extended Mnemonic
VFPSODB E7CC 0011.0000 Vector Floating point Perform Sign Operation Double Bfp Extended Mnemonic
WFPSODB E7CC 0011.1000 Would-be vector Floating point Perform Sign Operation Double Bfp Extended Mnemonic
WFPSOXB E7CC 0100.1000 Would-be vector Floating point Perform Sign Operation eXtended Bfp Extended Mnemonic
VFLCSB E7CC 0010.0000.0000 Vector Floating point Load Complement Single Bfp Extended Mnemonic
VFLNSB E7CC 0010.0000.0001 Vector Floating point Load Negative Single Bfp Extended Mnemonic
VFLPSB E7CC 0010.0000.0010 Vector Floating point Load Positive Single Bfp Extended Mnemonic
WFLCSB E7CC 0010.1000.0000 Would-be vector Floating point Load Complement Single Bfp Extended Mnemonic
WFLNSB E7CC 0010.1000.0001 Would-be vector Floating point Load Negative Single Bfp Extended Mnemonic
WFLPSB E7CC 0010.1000.0010 Would-be vector Floating point Load Positive Single Bfp Extended Mnemonic
VFLCDB E7CC 0011.0000.0000 Vector Floating point Load Complement Double Bfp Extended Mnemonic
VFLNDB E7CC 0011.0000.0001 Vector Floating point Load Negative Double Bfp Extended Mnemonic
VFLPDB E7CC 0011.0000.0010 Vector Floating point Load Positive Double Bfp Extended Mnemonic
WFLCDB E7CC 0011.1000.0000 Would-be vector Floating point Load Complement Double Bfp Extended Mnemonic
WFLNDB E7CC 0011.1000.0001 Would-be vector Floating point Load Negative Double Bfp Extended Mnemonic
WFLPDB E7CC 0011.1000.0010 Would-be vector Floating point Load Positive Double Bfp Extended Mnemonic
WFLCXB E7CC 0100.1000.0000 Would-be vector Floating point Load Complement eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFLNXB E7CC 0100.1000.0001 Would-be vector Floating point Load Negative eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFLPXB E7CC 0100.1000.0010 Would-be vector Floating point Load Positive eXtended Bfp Extended Mnemonic
VFSQ E7CE   Vector Floating point SQuare root Machine Instructie
VFSQSB E7CE 0010.0000 Vector Floating point SQuare root Single Bfp Extended Mnemonic
WFSQSB E7CE 0010.1000 Would-be vector Floating point SQuare root Single Bfp Extended Mnemonic
VFSQDB E7CE 0011.0000 Vector Floating point SQuare root Double Bfp Extended Mnemonic
WFSQDB E7CE 0011.1000 Would-be vector Floating point SQuare root Double Bfp Extended Mnemonic
WFSQXB E7CE 0100.1000 Would-be vector Floating point SQuare root eXtended Bfp Extended Mnemonic
VUPLL E7D4   Vector UnPack Logical Low Machine Instructie
VUPLLB E7D4 0000 Vector UnPack Logical Low Byte Extended Mnemonic
VUPLLH E7D4 0001 Vector UnPack Logical Low Halfword Extended Mnemonic
VUPLLF E7D4 0010 Vector UnPack Logical Low Fullword Extended Mnemonic
VUPLH E7D5   Vector UnPack Logical High Machine Instructie
VUPLHB E7D5 0000 Vector UnPack Logical High Byte Extended Mnemonic
VUPLHH E7D5 0001 Vector UnPack Logical High Halfword Extended Mnemonic
VUPLHF E7D5 0010 Vector UnPack Logical High Fullword Extended Mnemonic
VUPL E7D6   Vector UnPack Low Machine Instructie
VUPLB E7D6 0000 Vector UnPack Low Byte Extended Mnemonic
VUPLHW E7D6 0001 Vector UnPack Low HalfWord Extended Mnemonic
VUPLF E7D6 0010 Vector UnPack Low Fullword Extended Mnemonic
VUPH E7D7   Vector UnPack High Machine Instructie
VUPHB E7D7 0000 Vector UnPack High Byte Extended Mnemonic
VUPHH E7D7 0001 Vector UnPack High Halfword Extended Mnemonic
VUPHF E7D7 0010 Vector UnPack High Fullword Extended Mnemonic
VTM E7D8   Vector Test under Mask Machine Instructie
VECL E7D9   Vector Element Compare Logical Machine Instructie
VECLB E7D9 0000 Vector Element Compare Logical Byte Extended Mnemonic
VECLH E7D9 0001 Vector Element Compare Logical Halfword Extended Mnemonic
VECLF E7D9 0010 Vector Element Compare Logical Fullword Extended Mnemonic
VECLG E7D9 0011 Vector Element Compare Logical Grande Extended Mnemonic
VEC E7DB   Vector Element Compare Machine Instructie
VECB E7DB 0000 Vector Element Compare Byte Extended Mnemonic
VECH E7DB 0001 Vector Element Compare Halfword Extended Mnemonic
VECF E7DB 0010 Vector Element Compare Fullword Extended Mnemonic
VECG E7DB 0011 Vector Element Compare Grande Extended Mnemonic
VLC E7DE   Vector Load Complement Machine Instructie
VLCB E7DE 0000 Vector Load Complement Byte Extended Mnemonic
VLCH E7DE 0001 Vector Load Complement Halfword Extended Mnemonic
VLCF E7DE 0010 Vector Load Complement Fullword Extended Mnemonic
VLCG E7DE 0011 Vector Load Complement Grande Extended Mnemonic
VLP E7DF   Vector Load Positive Machine Instructie
VLPB E7DF 0000 Vector Load Positive Byte Extended Mnemonic
VLPH E7DF 0001 Vector Load Positive Halfword Extended Mnemonic
VLPF E7DF 0010 Vector Load Positive Fullword Extended Mnemonic
VLPG E7DF 0011 Vector Load Positive Grande Extended Mnemonic
VFS E7E2   Vector Floating point Subtract Machine Instructie
VFSSB E7E2 0010.0000 Vector Floating point Subtract Single Bfp Extended Mnemonic
WFSSB E7E2 0010.1000 Would-be vector Floating point Subtract Single Bfp Extended Mnemonic
VFSDB E7E2 0011.0000 Vector Floating point Subtract Double Bfp Extended Mnemonic
WFSDB E7E2 0011.1000 Would-be vector Floating point Subtract Double Bfp Extended Mnemonic
WFSXB E7E2 0100.1000 Would-be vector Floating point Subtract eXtended Bfp Extended Mnemonic
VFA E7E3   Vector Floating point Add Machine Instructie
VFASB E7E3 0010.0000 Vector Floating point Add Single Bfp Extended Mnemonic
WFASB E7E3 0010.1000 Would-be vector Floating point Add Single Bfp Extended Mnemonic
VFADB E7E3 0011.0000 Vector Floating point Add Double Bfp Extended Mnemonic
WFADB E7E3 0011.1000 Would-be vector Floating point Add Double Bfp Extended Mnemonic
WFAXB E7E3 0100.1000 Would-be vector Floating point Add eXtended Bfp Extended Mnemonic
VFD E7E5   Vector Floating point Divide Machine Instructie
VFDSB E7E5 0010.0000 Vector Floating point Divide Single Bfp Extended Mnemonic
WFDSB E7E5 0010.1000 Would-be vector Floating point Divide Single Bfp Extended Mnemonic
VFDDB E7E5 0011.0000 Vector Floating point Divide Double Bfp Extended Mnemonic
WFDDB E7E5 0011.1000 Would-be vector Floating point Divide Double Bfp Extended Mnemonic
WFDXB E7E5 0100.1000 Would-be vector Floating point Divide eXtended Bfp Extended Mnemonic
VFM E7E7   Vector Floating point Multiply Machine Instructie
VFMSB E7E7 0010.0000 Vector Floating point Multiply Single Bfp Extended Mnemonic
WFMSB E7E7 0010.1000 Would-be vector Floating point Multiply Single Bfp Extended Mnemonic
VFMDB E7E7 0011.0000 Vector Floating point Multiply Double Bfp Extended Mnemonic
WFMDB E7E7 0011.1000 Would-be vector Floating point Multiply Double Bfp Extended Mnemonic
WFMXB E7E7 0100.1000 Would-be vector Floating point Multiply eXtended Bfp Extended Mnemonic
VFCE E7E8   Vector Floating point Compare Equal Machine Instructie
VFCESB E7E8 0010.0000.0000 Vector Floating point Compare Equal Single Bfp Extended Mnemonic
VFCESBS E7E8 0010.0000.0001 Vector Floating point Compare Equal Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFKESB E7E8 0010.0100.0000 Vector Floating point Kompare and signal Equal Single Bfp Extended Mnemonic
VFKESBS E7E8 0010.0100.0001 Vector Floating point Kompare and signal Equal Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFCESB E7E8 0010.1000.0000 Would-be vector Floating point Compare Equal Single Bfp Extended Mnemonic
WFCESBS E7E8 0010.1000.0001 Would-be vector Floating point Compare Equal Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFKESB E7E8 0010.1100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal Equal Single Bfp Extended Mnemonic
WFKESBS E7E8 0010.1100.0001 Would-be vector Floating point Kompare and signal Equal Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFCEDB E7E8 0011.0000.0000 Vector Floating point Compare Equal Double Bfp Extended Mnemonic
VFCEDBS E7E8 0011.0000.0001 Vector Floating point Compare Equal Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFKEDB E7E8 0011.0100.0000 Vector Floating point Kompare and signal Equal Double Bfp Extended Mnemonic
VFKEDBS E7E8 0011.0100.0001 Vector Floating point Kompare and signal Equal Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFCEDB E7E8 0011.1000.0000 Would-be vector Floating point Compare Equal Double Bfp Extended Mnemonic
WFCEDBS E7E8 0011.1000.0001 Would-be vector Floating point Compare Equal Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFKEDB E7E8 0011.1100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal Equal Double Bfp Extended Mnemonic
WFKEDBS E7E8 0011.1100.0001 Would-be vector Floating point Kompare and signal Equal Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFCEXB E7E8 0100.1000.0000 Would-be vector Floating point Compare Equal eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFCEXBS E7E8 0100.1000.0001 Would-be vector Floating point Compare Equal eXtended Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFKEXB E7E8 0100.1100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal Equal eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFKEXBS E7E8 0100.1100.0001 Would-be vector Floating point Kompare and signal Equal eXtended Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFCHE E7EA   Vector Floating point Compare High or Equal Machine Instructie
VFCHESB E7EA 0010.0000.0000 Vector Floating point Compare High or Equal Single Bfp Extended Mnemonic
VFCHESBS E7EA 0010.0000.0001 Vector Floating point Compare High or Equal Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFKHESB E7EA 0010.0100.0000 Vector Floating point Kompare and signal High or Equal Single Bfp Extended Mnemonic
VFKHESBS E7EA 0010.0100.0001 Vector Floating point Kompare and signal High or Equal Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFCHESB E7EA 0010.1000.0000 Would-be vector Floating point Compare High or Equal Single Bfp Extended Mnemonic
WFCHESBS E7EA 0010.1000.0001 Would-be vector Floating point Compare High or Equal Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFKHESB E7EA 0010.1100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal High or Equal Single Bfp Extended Mnemonic
WFKHESBS E7EA 0010.1100.0001 Would-be vector Floating point Kompare and signal High or Equal Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFCHEDB E7EA 0011.0000.0000 Vector Floating point Compare High or Equal Double Bfp Extended Mnemonic
VFCHEDBS E7EA 0011.0000.0001 Vector Floating point Compare High or Equal Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFKHEDB E7EA 0011.0100.0000 Vector Floating point Kompare and signal High or Equal Double Bfp Extended Mnemonic
VFKHEDBS E7EA 0011.0100.0001 Vector Floating point Kompare and signal High or Equal Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFCHEDB E7EA 0011.1000.0000 Would-be vector Floating point Compare High or Equal Double Bfp Extended Mnemonic
WFCHEDBS E7EA 0011.1000.0001 Would-be vector Floating point Compare High or Equal Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFKHEDB E7EA 0011.1100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal High or Equal Double Bfp Extended Mnemonic
WFKHEDBS E7EA 0011.1100.0001 Would-be vector Floating point Kompare and signal High or Equal Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFCHEXB E7EA 0100.1000.0000 Would-be vector Floating point Compare High or Equal eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFCHEXBS E7EA 0100.1000.0001 Would-be vector Floating point Compare High or Equal eXtended Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFKHEXB E7EA 0100.1100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal High or Equal eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFKHEXBS E7EA 0100.1100.0001 Would-be vector Floating point Kompare and signal High or Equal eXtended Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFCH E7EB   Vector Floating point Compare High Machine Instructie
VFCHSB E7EB 0010.0000.0000 Vector Floating point Compare High Single Bfp Extended Mnemonic
VFCHSBS E7EB 0010.0000.0001 Vector Floating point Compare High Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFKHSB E7EB 0010.0100.0000 Vector Floating point Kompare and signal High Single Bfp Extended Mnemonic
VFKHSBS E7EB 0010.0100.0001 Vector Floating point Kompare and signal High Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFCHSB E7EB 0010.1000.0000 Would-be vector Floating point Compare High Single Bfp Extended Mnemonic
WFCHSBS E7EB 0010.1000.0001 Would-be vector Floating point Compare High Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFKHSB E7EB 0010.1100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal High Single Bfp Extended Mnemonic
WFKHSBS E7EB 0010.1100.0001 Would-be vector Floating point Kompare and signal High Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFCHDB E7EB 0011.0000.0000 Vector Floating point Compare High Double Bfp Extended Mnemonic
VFCHDBS E7EB 0011.0000.0001 Vector Floating point Compare High Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFKHDB E7EB 0011.0100.0000 Vector Floating point Kompare and signal High Double Bfp Extended Mnemonic
VFKHDBS E7EB 0011.0100.0001 Vector Floating point Kompare and signal High Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFCHDB E7EB 0011.1000.0000 Would-be vector Floating point Compare High Double Bfp Extended Mnemonic
WFCHDBS E7EB 0011.1000.0001 Would-be vector Floating point Compare High Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFKHDB E7EB 0011.1100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal High Double Bfp Extended Mnemonic
WFKHDBS E7EB 0011.1100.0001 Would-be vector Floating point Kompare and signal High Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFCHXB E7EB 0100.1000.0000 Would-be vector Floating point Compare High eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFCHXBS E7EB 0100.1000.0001 Would-be vector Floating point Compare High eXtended Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFKHXB E7EB 0100.1100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal High eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFKHXBS E7EB 0100.1100.0001 Would-be vector Floating point Kompare and signal High eXtended Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFMIN E7EE   Vector Floating point MINimum Machine Instructie
VFMINSB E7EE 0010.0000 Vector Floating point MINimum Single Bfp Extended Mnemonic
WFMINSB E7EE 0010.1000 Would-be vector Floating point MINimum Single Bfp Extended Mnemonic
VFMINDB E7EE 0011.0000 Vector Floating point MINimum Double Bfp Extended Mnemonic
WFMINDB E7EE 0011.1000 Would-be vector Floating point MINimum Double Bfp Extended Mnemonic
WFMINXB E7EE 0100.1000 Would-be vector Floating point MINimum eXtended Bfp Extended Mnemonic
VFMAX E7EF   Vector Floating point MAXimum Machine Instructie
VFMAXSB E7EF 0010.0000 Vector Floating point MAXimum Single Bfp Extended Mnemonic
WFMAXSB E7EF 0010.1000 Would-be vector Floating point MAXimum Single Bfp Extended Mnemonic
VFMAXDB E7EF 0011.0000 Vector Floating point MAXimum Double Bfp Extended Mnemonic
WFMAXDB E7EF 0011.1000 Would-be vector Floating point MAXimum Double Bfp Extended Mnemonic
WFMAXXB E7EF 0100.1000 Would-be vector Floating point MAXimum eXtended Bfp Extended Mnemonic
VAVGL E7F0   Vector AVeraGe Logical Machine Instructie
VAVGLB E7F0 0000 Vector AVeraGe Logical Byte Extended Mnemonic
VAVGLH E7F0 0001 Vector AVeraGe Logical Halfword Extended Mnemonic
VAVGLF E7F0 0010 Vector AVeraGe Logical Fullword Extended Mnemonic
VAVGLG E7F0 0011 Vector AVeraGe Logical Grande Extended Mnemonic
VACC E7F1   Vector Add Compute Carry Machine Instructie
VACCB E7F1 0000 Vector Add Compute Carry Byte Extended Mnemonic
VACCH E7F1 0001 Vector Add Compute Carry Halfword Extended Mnemonic
VACCF E7F1 0010 Vector Add Compute Carry Fullword Extended Mnemonic
VACCG E7F1 0011 Vector Add Compute Carry Grande Extended Mnemonic
VACCQ E7F1 0100 Vector Add Compute Carry Quadword Extended Mnemonic
VAVG E7F2   Vector AVeraGe Machine Instructie
VAVGB E7F2 0000 Vector AVeraGe Byte Extended Mnemonic
VAVGH E7F2 0001 Vector AVeraGe Halfword Extended Mnemonic
VAVGF E7F2 0010 Vector AVeraGe Fullword Extended Mnemonic
VAVGG E7F2 0011 Vector AVeraGe Grande Extended Mnemonic
VA E7F3   Vector Add Machine Instructie
VAB E7F3 0000 Vector Add Byte Extended Mnemonic
VAH E7F3 0001 Vector Add Halfword Extended Mnemonic
VAF E7F3 0010 Vector Add Fullword Extended Mnemonic
VAG E7F3 0011 Vector Add Grande Extended Mnemonic
VAQ E7F3 0100 Vector Add Quadword Extended Mnemonic
VSCBI E7F5   Vector Subtract Compute Borrow Indication Machine Instructie
VSCBIB E7F5 0000 Vector Subtract Compute Borrow Indication Byte Extended Mnemonic
VSCBIH E7F5 0001 Vector Subtract Compute Borrow Indication Halfword Extended Mnemonic
VSCBIF E7F5 0010 Vector Subtract Compute Borrow Indication Fullword Extended Mnemonic
VSCBIG E7F5 0011 Vector Subtract Compute Borrow Indication Grande Extended Mnemonic
VSCBIQ E7F5 0100 Vector Subtract Compute Borrow Indication Quadword Extended Mnemonic
VS E7F7   Vector Subtract Machine Instructie
VSB E7F7 0000 Vector Subtract Byte Extended Mnemonic
VSH E7F7 0001 Vector Subtract Halfword Extended Mnemonic
VSF E7F7 0010 Vector Subtract Fullword Extended Mnemonic
VSG E7F7 0011 Vector Subtract Grande Extended Mnemonic
VSQ E7F7 0100 Vector Subtract Quadword Extended Mnemonic
VCEQ E7F8   Vector Compare EQual Machine Instructie
VCEQB E7F8 0000.0000 Vector Compare EQual Byte Extended Mnemonic
VCEQBS E7F8 0000.0001 Vector Compare EQual Byte and Set cc Extended Mnemonic
VCEQH E7F8 0001.0000 Vector Compare EQual Halfword Extended Mnemonic
VCEQHS E7F8 0001.0001 Vector Compare EQual Halfword Set cc Extended Mnemonic
VCEQF E7F8 0010.0000 Vector Compare EQual Fullword Extended Mnemonic
VCEQFS E7F8 0010.0001 Vector Compare EQual Fullword Set cc Extended Mnemonic
VCEQG E7F8 0011.0000 Vector Compare EQual Grande Extended Mnemonic
VCEQGS E7F8 0011.0001 Vector Compare EQual Grande Set cc Extended Mnemonic
VCHL E7F9   Vector Compare High Logical Machine Instructie
VCHLB E7F9 0000.0000 Vector Compare High Logical Byte Extended Mnemonic
VCHLBS E7F9 0000.0001 Vector Compare High Logical Byte and Set cc Extended Mnemonic
VCHLH E7F9 0001.0000 Vector Compare High Logical Halfword Extended Mnemonic
VCHLHS E7F9 0001.0001 Vector Compare High Logical Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VCHLF E7F9 0010.0000 Vector Compare High Logical Fullword Extended Mnemonic
VCHLFS E7F9 0010.0001 Vector Compare High Logical Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VCHLG E7F9 0011.0000 Vector Compare High Logical Grande Extended Mnemonic
VCHLGS E7F9 0011.0001 Vector Compare High Logical Grande and Set cc Extended Mnemonic
VCH E7FB   Vector Compare High Machine Instructie
VCHB E7FB 0000.0000 Vector Compare High Byte Extended Mnemonic
VCHBS E7FB 0000.0001 Vector Compare High Byte and Set cc Extended Mnemonic
VCHH E7FB 0001.0000 Vector Compare High Halfword Extended Mnemonic
VCHHS E7FB 0001.0001 Vector Compare High Halfword Set cc Extended Mnemonic
VCHF E7FB 0010.0000 Vector Compare High Fullword Extended Mnemonic
VCHFS E7FB 0010.0001 Vector Compare High Fullword Set cc Extended Mnemonic
VCHG E7FB 0011.0000 Vector Compare High Grande Extended Mnemonic
VCHGS E7FB 0011.0001 Vector Compare High Grande and Set cc Extended Mnemonic
VMNL E7FC   Vector MiNimum Logical Machine Instructie
VMNLB E7FC 0000 Vector MiNimum Logical Byte Extended Mnemonic
VMNLH E7FC 0001 Vector MiNimum Logical Halfword Extended Mnemonic
VMNLF E7FC 0010 Vector MiNimum Logical Fullword Extended Mnemonic
VMNLG E7FC 0011 Vector MiNimum Logical Grande Extended Mnemonic
VMXL E7FD   Vector MaXimum Logical Machine Instructie
VMXLB E7FD 0000 Vector MaXimum Logical Byte Extended Mnemonic
VMXLH E7FD 0001 Vector MaXimum Logical Halfword Extended Mnemonic
VMXLF E7FD 0010 Vector MaXimum Logical Fullword Extended Mnemonic
VMXLG E7FD 0011 Vector MaXimum Logical Grande Extended Mnemonic
VMN E7FE   Vector MiNimum Machine Instructie
VMNB E7FE 0000 Vector MiNimum Byte Extended Mnemonic
VMNH E7FE 0001 Vector MiNimum Halfword Extended Mnemonic
VMNF E7FE 0010 Vector MiNimum Fullword Extended Mnemonic
VMNG E7FE 0011 Vector MiNimum Grande Extended Mnemonic
VMX E7FF   Vector MaXimum Machine Instructie
VMXB E7FF 0000 Vector MaXimum Byte Extended Mnemonic
VMXH E7FF 0001 Vector MaXimum Halfword Extended Mnemonic
VMXF E7FF 0010 Vector MaXimum Fullword Extended Mnemonic
VMXG E7FF 0011 Vector MaXimum Grande Extended Mnemonic
LMG EB04   Load Multiple Grande Machine Instructie
SRAG EB0A   Shift Right single Arithmetic Grande Machine Instructie
SLAG EB0B   Shift Left single Arithmetic Grande Machine Instructie
SRLG EB0C   Shift Right single Logical Grande Machine Instructie
SLLG EB0D   Shift Left single Logical Grande Machine Instructie
TRACG EB0F   TRACe Grande Machine Instructie
CSY EB14   Compare and Swap Yonder Machine Instructie
RLLG EB1C   Rotate Left single Logical Grande Machine Instructie
RLL EB1D   Rotate Left single Logical Machine Instructie
CLMH EB20   Compare Logical characters under Mask High Machine Instructie
CLMY EB21   Compare Logical characters under Mask Yonder Machine Instructie
CLT EB23   Compare Logical and Trap Machine Instructie
CLTH EB23 0010 Compare Logical and Trap on High Extended Mnemonic
CLTL EB23 0100 Compare Logical and Trap on Low Extended Mnemonic
CLTNE EB23 0110 Compare Logical and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CLTE EB23 1000 Compare Logical and Trap on Equal Extended Mnemonic
CLTNL EB23 1010 Compare Logical and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CLTNH EB23 1100 Compare Logical and Trap on Not High Extended Mnemonic
STMG EB24   STore Multiple Grande Machine Instructie
STCTG EB25   STore ConTrol Grande Machine Instructie
STMH EB26   STore Multiple High Machine Instructie
CLGT EB2B   Compare Logical Grande and Trap Machine Instructie
CLGTH EB2B 0010 Compare Logical Grande and Trap on High Extended Mnemonic
CLGTL EB2B 0100 Compare Logical Grande and Trap on Low Extended Mnemonic
CLGTNE EB2B 0110 Compare Logical Grande and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CLGTE EB2B 1000 Compare Logical Grande and Trap on Equal Extended Mnemonic
CLGTNL EB2B 1010 Compare Logical Grande and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CLGTNH EB2B 1100 Compare Logical Grande and Trap on Not High Extended Mnemonic
STCMH EB2C   STore Characters under Mask High Machine Instructie
STCMY EB2D   STore Characters under Mask Yonder Machine Instructie
LCTLG EB2F   Load ConTroL Grande Machine Instructie
CSG EB30   Compare and Swap Grande Machine Instructie
CDSY EB31   Compare Double and Swap Yonder Machine Instructie
CDSG EB3E   Compare Double and Swap Grande Machine Instructie
BXHG EB44   Branch on indeX High Grande Machine Instructie
BXLEG EB45   Branch on indeX Low or Equal Grande Machine Instructie
ECAG EB4C   Extract Cache Attribute Grande Machine Instructie
TMY EB51   Test under Mask Yonder Machine Instructie
MVIY EB52   MoVe Immediate Yonder Machine Instructie
NIY EB54   aNd Immediate Yonder Machine Instructie
CLIY EB55   Compare Logical Immediate Yonder Machine Instructie
OIY EB56   Or Immediate Yonder Machine Instructie
XIY EB57   eXclusive-or Immediate Yonder Machine Instructie
ASI EB6A   Add with Signed Immediate Machine Instructie
ALSI EB6E   Add Logical with Signed Immediate Machine Instructie
LPSWEY EB71   Load Program Status Word Extended Yonder Machine Instructie
AGSI EB7A   Add Grande with Signed Immediate Machine Instructie
ALGSI EB7E   Add Logical Grande with Signed Immediate Machine Instructie
ICMH EB80   Insert Characters under Mask High Machine Instructie
ICMY EB81   Insert Characters under Mask Yonder Machine Instructie
SQBS EB8A   Set Qdio Buffer State Machine Instructie
MVCLU EB8E   MoVe Characters Long Unicode Machine Instructie
CLCLU EB8F   Compare Logical Characters Long Unicode Machine Instructie
STMY EB90   STore Multiple Yonder Machine Instructie
LMH EB96   Load Multiple High Machine Instructie
LMY EB98   Load Multiple Yonder Machine Instructie
LAMY EB9A   Load Access Multiple Yonder Machine Instructie
STAMY EB9B   STore Access Multiple Yonder Machine Instructie
TP EBC0   Test Packed decimal Machine Instructie
SRAK EBDC   Shift Right single Arithmetic Keeping source data Machine Instructie
SLAK EBDD   Shift Left single Arithmetic Keeping source data Machine Instructie
SRLK EBDE   Shift Right single Logical Keeping source data Machine Instructie
SLLK EBDF   Shift Left single Logical Keeping source data Machine Instructie
LOCFH EBE0   Load On Condition Fullword High Machine Instructie
LOCFHO EBE0 0001 Load On Condition Fullword High if Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCFHH EBE0 0010 Load On Condition Fullword High if High Extended Mnemonic
LOCFHP EBE0 0010 Load On Condition Fullword High if Plus Extended Mnemonic
LOCFHL EBE0 0100 Load On Condition Fullword High if Low Extended Mnemonic
LOCFHM EBE0 0100 Load On Condition Fullword High if Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCFHNE EBE0 0111 Load On Condition Fullword High if Not Equal Extended Mnemonic
LOCFHNZ EBE0 0111 Load On Condition Fullword High if Not Zero Extended Mnemonic
LOCFHE EBE0 1000 Load On Condition Fullword High if Equal Extended Mnemonic
LOCFHZ EBE0 1000 Load On Condition Fullword High if Zero Extended Mnemonic
LOCFHNL EBE0 1011 Load On Condition Fullword High if Not Low Extended Mnemonic
LOCFHNM EBE0 1011 Load On Condition Fullword High if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCFHNH EBE0 1101 Load On Condition Fullword High if Not High Extended Mnemonic
LOCFHNP EBE0 1101 Load On Condition Fullword High if Not Plus Extended Mnemonic
LOCFHNO EBE0 1110 Load On Condition Fullword High if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
STOCFH EBE1   STore On Condition Fullword High Machine Instructie
STOCFHO EBE1 0001 STore On Condition Fullword High if Ones / Overflow Extended Mnemonic
STOCFHH EBE1 0010 STore On Condition Fullword High if High Extended Mnemonic
STOCFHP EBE1 0010 STore On Condition Fullword High if Plus Extended Mnemonic
STOCFHL EBE1 0100 STore On Condition Fullword High if Low Extended Mnemonic
STOCFHM EBE1 0100 STore On Condition Fullword High if Mixed / Minus Extended Mnemonic
STOCFHNE EBE1 0111 STore On Condition Fullword High if Not Equal Extended Mnemonic
STOCFHNZ EBE1 0111 STore On Condition Fullword High if Not Zero Extended Mnemonic
STOCFHE EBE1 1000 STore On Condition Fullword High if Equal Extended Mnemonic
STOCFHZ EBE1 1000 STore On Condition Fullword High if Zero Extended Mnemonic
STOCFHNL EBE1 1011 STore On Condition Fullword High if Not Low Extended Mnemonic
STOCFHNM EBE1 1011 STore On Condition Fullword High if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
STOCFHNH EBE1 1101 STore On Condition Fullword High if Not High Extended Mnemonic
STOCFHNP EBE1 1101 STore On Condition Fullword High if Not Plus Extended Mnemonic
STOCFHNO EBE1 1110 STore On Condition Fullword High if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCG EBE2   Load On Condition Grande Machine Instructie
LOCGO EBE2 0001 Load On Condition Grande if Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCGH EBE2 0010 Load On Condition Grande if High Extended Mnemonic
LOCGP EBE2 0010 Load On Condition Grande if Plus Extended Mnemonic
LOCGL EBE2 0100 Load On Condition Grande if Low Extended Mnemonic
LOCGM EBE2 0100 Load On Condition Grande if Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCGNE EBE2 0111 Load On Condition Grande if Not Equal Extended Mnemonic
LOCGNZ EBE2 0111 Load On Condition Grande if Not Zero Extended Mnemonic
LOCGE EBE2 1000 Load On Condition Grande if Equal Extended Mnemonic
LOCGZ EBE2 1000 Load On Condition Grande if Zero Extended Mnemonic
LOCGNL EBE2 1011 Load On Condition Grande if Not Low Extended Mnemonic
LOCGNM EBE2 1011 Load On Condition Grande if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCGNH EBE2 1101 Load On Condition Grande if Not High Extended Mnemonic
LOCGNP EBE2 1101 Load On Condition Grande if Not Plus Extended Mnemonic
LOCGNO EBE2 1110 Load On Condition Grande if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
STOCG EBE3   STore On Condition Grande Machine Instructie
STOCGO EBE3 0001 STore On Condition Grande if Ones / Overflow Extended Mnemonic
STOCGH EBE3 0010 STore On Condition Grande if High Extended Mnemonic
STOCGP EBE3 0010 STore On Condition Grande if Plus Extended Mnemonic
STOCGL EBE3 0100 STore On Condition Grande if Low Extended Mnemonic
STOCGM EBE3 0100 STore On Condition Grande if Mixed / Minus Extended Mnemonic
STOCGNE EBE3 0111 STore On Condition Grande if Not Equal Extended Mnemonic
STOCGNZ EBE3 0111 STore On Condition Grande if Not Zero Extended Mnemonic
STOCGE EBE3 1000 STore On Condition Grande if Equal Extended Mnemonic
STOCGZ EBE3 1000 STore On Condition Grande if Zero Extended Mnemonic
STOCGNL EBE3 1011 STore On Condition Grande if Not Low Extended Mnemonic
STOCGNM EBE3 1011 STore On Condition Grande if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
STOCGNH EBE3 1101 STore On Condition Grande if Not High Extended Mnemonic
STOCGNP EBE3 1101 STore On Condition Grande if Not Plus Extended Mnemonic
STOCGNO EBE3 1110 STore On Condition Grande if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
LANG EBE4   Load And aNd Grande Machine Instructie
LAOG EBE6   Load And Or Grande Machine Instructie
LAXG EBE7   Load And eXclusive or Grande Machine Instructie
LAAG EBE8   Load And Add Grande Machine Instructie
LAALG EBEA   Load And Add Logical Grande Machine Instructie
LOC EBF2   Load On Condition Machine Instructie
LOCO EBF2 0001 Load On Condition Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCH EBF2 0010 Load On Condition High Extended Mnemonic
LOCP EBF2 0010 Load On Condition Plus Extended Mnemonic
LOCL EBF2 0100 Load On Condition Low Extended Mnemonic
LOCM EBF2 0100 Load On Condition Minus / Mixed Extended Mnemonic
LOCNE EBF2 0111 Load On Condition Not Equal Extended Mnemonic
LOCNZ EBF2 0111 Load On Condition Not Zero Extended Mnemonic
LOCE EBF2 1000 Load On Condition Equal Extended Mnemonic
LOCZ EBF2 1000 Load On Condition Zero Extended Mnemonic
LOCNL EBF2 1011 Load On Condition Not Low Extended Mnemonic
LOCNM EBF2 1011 Load On Condition Not Minus / Mixed Extended Mnemonic
LOCNH EBF2 1101 Load On Condition Not High Extended Mnemonic
LOCNP EBF2 1101 Load On Condition Not Plus Extended Mnemonic
LOCNO EBF2 1110 Load On Condition Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
STOC EBF3   STore On Condition Machine Instructie
STOCO EBF3 0001 STore On Condition Ones / Overflow Extended Mnemonic
STOCH EBF3 0010 STore On Condition High Extended Mnemonic
STOCP EBF3 0010 STore On Condition Plus Extended Mnemonic
STOCL EBF3 0100 STore On Condition Low Extended Mnemonic
STOCM EBF3 0100 STore On Condition Mixed / Minus Extended Mnemonic
STOCNE EBF3 0111 STore On Condition Not Equal Extended Mnemonic
STOCNZ EBF3 0111 STore On Condition Not Zero Extended Mnemonic
STOCE EBF3 1000 STore On Condition Equal Extended Mnemonic
STOCZ EBF3 1000 STore On Condition Zero Extended Mnemonic
STOCNL EBF3 1011 STore On Condition Not Low Extended Mnemonic
STOCNM EBF3 1011 STore On Condition Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
STOCNH EBF3 1101 STore On Condition Not High Extended Mnemonic
STOCNP EBF3 1101 STore On Condition Not Plus Extended Mnemonic
STOCNO EBF3 1110 STore On Condition Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
LAN EBF4   Load And aNd Machine Instructie
LAO EBF6   Load And Or Machine Instructie
LAX EBF7   Load And eXclusive or Machine Instructie
LAA EBF8   Load And Add Machine Instructie
LAAL EBFA   Load And Add Logical Machine Instructie
LOCHI EC42   Load On Condition from Halfword Immediate Machine Instructie
LOCHIO EC42 0001 Load On Condition from Halfword Immediate if Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCHIH EC42 0010 Load On Condition from Halfword Immediate if High Extended Mnemonic
LOCHIP EC42 0010 Load On Condition from Halfword Immediate if Plus Extended Mnemonic
LOCHIL EC42 0100 Load On Condition from Halfword Immediate if Low Extended Mnemonic
LOCHIM EC42 0100 Load On Condition from Halfword Immediate if Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCHINE EC42 0111 Load On Condition from Halfword Immediate if Not Equal Extended Mnemonic
LOCHINZ EC42 0111 Load On Condition from Halfword Immediate if Not Zero Extended Mnemonic
LOCHIE EC42 1000 Load On Condition from Halfword Immediate if Equal Extended Mnemonic
LOCHIZ EC42 1000 Load On Condition from Halfword Immediate if Zero Extended Mnemonic
LOCHINL EC42 1011 Load On Condition from Halfword Immediate if Not Low Extended Mnemonic
LOCHINM EC42 1011 Load On Condition from Halfword Immediate if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCHINH EC42 1101 Load On Condition from Halfword Immediate if Not High Extended Mnemonic
LOCHINP EC42 1101 Load On Condition from Halfword Immediate if Not Plus Extended Mnemonic
LOCHINO EC42 1110 Load On Condition from Halfword Immediate if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
BRXHG EC44   Branch Relative on indeX High Grande Machine Instructie
JXHG EC44   Jump on indeX High Grande Machine Instructie
BRXLG EC45   Branch Relative on indeX Low or equal Grande Machine Instructie
JXLEG EC45   Jump on indeX Low or Equal Grande Machine Instructie
LOCGHI EC46   Load On Condition Grande from Halfword Immediate Machine Instructie
LOCGHIO EC46 0001 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCGHIH EC46 0010 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if High Extended Mnemonic
LOCGHIP EC46 0010 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Plus Extended Mnemonic
LOCGHIL EC46 0100 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Low Extended Mnemonic
LOCGHIM EC46 0100 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCGHINE EC46 0111 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Not Equal Extended Mnemonic
LOCGHINZ EC46 0111 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Not Zero Extended Mnemonic
LOCGHIE EC46 1000 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Equal Extended Mnemonic
LOCGHIZ EC46 1000 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Zero Extended Mnemonic
LOCGHINL EC46 1011 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Not Low Extended Mnemonic
LOCGHINM EC46 1011 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCGHINH EC46 1101 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Not High Extended Mnemonic
LOCGHINP EC46 1101 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Not Plus Extended Mnemonic
LOCGHINO EC46 1110 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCHHI EC4E   Load On Condition fullword High from Halfword Immediate Machine Instructie
LOCHHIO EC4E 0001 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCHHIH EC4E 0010 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if High Extended Mnemonic
LOCHHIP EC4E 0010 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Plus Extended Mnemonic
LOCHHIL EC4E 0100 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Low Extended Mnemonic
LOCHHIM EC4E 0100 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCHHINE EC4E 0111 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Not Equal Extended Mnemonic
LOCHHINZ EC4E 0111 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Not Zero Extended Mnemonic
LOCHHIE EC4E 1000 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Equal Extended Mnemonic
LOCHHIZ EC4E 1000 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Zero Extended Mnemonic
LOCHHINL EC4E 1011 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Not Low Extended Mnemonic
LOCHHINM EC4E 1011 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCHHINH EC4E 1101 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Not High Extended Mnemonic
LOCHHINP EC4E 1101 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Not Plus Extended Mnemonic
LOCHHINO EC4E 1110 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
RISBLG EC51   Rotate then Insert Selected Bits Low from Grande Machine Instructie
LLHFR EC51 [00.9F.20] Load Low from High Fullword Register Extended Mnemonic
LLHLHR EC51 [10.9F.20] Load Logical Halfword Low from High Register Extended Mnemonic
LLCLHR EC51 [18.9F.20] Load Logical Character Low from High Register Extended Mnemonic
SRLLH EC51 [--.9F.20-] Shift Right Logical Low from High Extended Mnemonic
RISBLGZ EC51 [--.|80.--] Rotate then Insert Selected Bits Low from Grande with Zeroing Extended Mnemonic
SLLLH EC51 [00.9F-.20+] Shift Left Logical Low from High Extended Mnemonic
RNSBG EC54   Rotate then aNd Selected Bits Grande Machine Instructie
NHHR EC54 [00.1F.00] aNd High with High Register Extended Mnemonic
NHLR EC54 [00.1F.20] aNd High with Low Register Extended Mnemonic
NLHR EC54 [20.3F.20] aNd Low with High Register Extended Mnemonic
RNSBGT EC54 [|80.--.--] Rotate then aNd Selected Bits Grande for Test only Extended Mnemonic
RISBG EC55   Rotate then Insert Selected Bits Grande Machine Instructie
RISBGZ EC55 [--.|80.--] Rotate then Insert Selected Bits Grande with Zeroing Extended Mnemonic
ROSBG EC56   Rotate then Or Selected Bits Grande Machine Instructie
OHHR EC56 [00.1F.00] Or High with High Register Extended Mnemonic
OHLR EC56 [00.1F.20] Or High with Low Register Extended Mnemonic
OLHR EC56 [20.3F.20] Or Low with High Register Extended Mnemonic
ROSBGT EC56 [|80.--.--] Rotate then Or Selected Bits Grande for Test only Extended Mnemonic
RXSBG EC57   Rotate then eXclusive or Selected Bits Grande Machine Instructie
XHHR EC57 [00.1F.00] eXclusive-or High with High Register Extended Mnemonic
XHLR EC57 [00.1F.20] eXclusive-or High with Low Register Extended Mnemonic
XLHR EC57 [20.3F.20] eXclusive-or Low with High Register Extended Mnemonic
RXSBGT EC57 [|80.--.--] Rotate then eXclusive or Selected Bits Grande for Test only Extended Mnemonic
RISBGN EC59   Rotate then Insert Selected Bits Grande No cc change Machine Instructie
RISBGNZ EC59 [--.|80.--] Rotate then Insert Selected Bits Grande No cc change with Zeroing Extended Mnemonic
RISBHG EC5D   Rotate then Insert Selected Bits High from Grande Machine Instructie
LHHR EC5D [00.9F.00] Load High from High Register Extended Mnemonic
LHLR EC5D [00.9F.20] Load High from Low Register Extended Mnemonic
LLHHHR EC5D [10.9F.00] Load Logical Halfword High from High Register Extended Mnemonic
LLHHLR EC5D [10.9F.20] Load Logical Halfword High from Low Register Extended Mnemonic
LLCHHR EC5D [18.9F.00] Load Logical Character High from High Register Extended Mnemonic
LLCHLR EC5D [18.9F.20] Load Logical Character High from Low Register Extended Mnemonic
SRLHH EC5D [--.1F.00-] Shift Right Logical High from High Extended Mnemonic
SRLHL EC5D [--.1F.20-] Shift Right Logical High from Low Extended Mnemonic
RISBHGZ EC5D [--.|80.--] Rotate then Insert Selected Bits High from Grande with Zeroing Extended Mnemonic
SLLHH EC5D [00.1F-.--] Shift Left Logical High from High Extended Mnemonic
SLLHL EC5D [00.1F-.20+] Shift Left Logical High from Low Extended Mnemonic
CGRJ EC64   Compare Grande Register and Jump Machine Instructie
CGRJH EC64 0010 Compare Grande Register and Jump on High Extended Mnemonic
CGRJL EC64 0100 Compare Grande Register and Jump on Low Extended Mnemonic
CGRJNE EC64 0110 Compare Grande Register and Jump on Not Equal Extended Mnemonic
CGRJE EC64 1000 Compare Grande Register and Jump on Equal Extended Mnemonic
CGRJNL EC64 1010 Compare Grande Register and Jump on Not Low Extended Mnemonic
CGRJNH EC64 1100 Compare Grande Register and Jump on Not High Extended Mnemonic
CLGRJ EC65   Compare Logical Grande Register and Jump Machine Instructie
CLGRJH EC65 0010 Compare Logical Grande Register and Jump on High Extended Mnemonic
CLGRJL EC65 0100 Compare Logical Grande Register and Jump on Low Extended Mnemonic
CLGRJNE EC65 0110 Compare Logical Grande Register and Jump on Not Equal Extended Mnemonic
CLGRJE EC65 1000 Compare Logical Grande Register and Jump on Equal Extended Mnemonic
CLGRJNL EC65 1010 Compare Logical Grande Register and Jump on Not Low Extended Mnemonic
CLGRJNH EC65 1100 Compare Logical Grande Register and Jump on Not High Extended Mnemonic
CGIT EC70   Compare Grande Immediate and Trap Machine Instructie
CGITH EC70 0010 Compare Grande Immediate and Trap on High Extended Mnemonic
CGITL EC70 0100 Compare Grande Immediate and Trap on Low Extended Mnemonic
CGITNE EC70 0110 Compare Grande Immediate and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CGITE EC70 1000 Compare Grande Immediate and Trap on Equal Extended Mnemonic
CGITNL EC70 1010 Compare Grande Immediate and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CGITNH EC70 1100 Compare Grande Immediate and Trap on Not High Extended Mnemonic
CLGIT EC71   Compare Logical Grande Immediate and Trap Machine Instructie
CLGITH EC71 0010 Compare Logical Grande Immediate and Trap on High Extended Mnemonic
CLGITL EC71 0100 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Low Extended Mnemonic
CLGITNE EC71 0110 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CLGITE EC71 1000 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Equal Extended Mnemonic
CLGITNL EC71 1010 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CLGITNH EC71 1100 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Not High Extended Mnemonic
CIT EC72   Compare Immediate and Trap Machine Instructie
CITH EC72 0010 Compare Immediate and Trap on High Extended Mnemonic
CITL EC72 0100 Compare Immediate and Trap on Low Extended Mnemonic
CITNE EC72 0110 Compare Immediate and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CITE EC72 1000 Compare Immediate and Trap on Equal Extended Mnemonic
CITNL EC72 1010 Compare Immediate and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CITNH EC72 1100 Compare Immediate and Trap on Not High Extended Mnemonic
CLFIT EC73   Compare Logical Fullword Immediate and Trap Machine Instructie
CLFITH EC73 0010 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on High Extended Mnemonic
CLFITL EC73 0100 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Low Extended Mnemonic
CLFITNE EC73 0110 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CLFITE EC73 1000 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Equal Extended Mnemonic
CLFITNL EC73 1010 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CLFITNH EC73 1100 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Not High Extended Mnemonic
CRJ EC76   Compare Register and Jump Machine Instructie
CRJH EC76 0010 Compare Register and Jump on High Extended Mnemonic
CRJL EC76 0100 Compare Register and Jump on Low Extended Mnemonic
CRJNE EC76 0110 Compare Register and Jump on Not Equal Extended Mnemonic
CRJE EC76 1000 Compare Register and Jump on Equal Extended Mnemonic
CRJNL EC76 1010 Compare Register and Jump on Not Low Extended Mnemonic
CRJNH EC76 1100 Compare Register and Jump on Not High Extended Mnemonic
CLRJ EC77   Compare Logical Register and Jump Machine Instructie
CLRJH EC77 0010 Compare Logical Register and Jump on High Extended Mnemonic
CLRJL EC77 0100 Compare Logical Register and Jump on Low Extended Mnemonic
CLRJNE EC77 0110 Compare Logical Register and Jump on Not Equal Extended Mnemonic
CLRJE EC77 1000 Compare Logical Register and Jump on Equal Extended Mnemonic
CLRJNL EC77 1010 Compare Logical Register and Jump on Not Low Extended Mnemonic
CLRJNH EC77 1100 Compare Logical Register and Jump on Not High Extended Mnemonic
CGIJ EC7C   Compare Grande Immediate and Jump Machine Instructie
CGIJH EC7C 0010 Compare Grande Immediate and Jump on High Extended Mnemonic
CGIJL EC7C 0100 Compare Grande Immediate and Jump on Low Extended Mnemonic
CGIJNE EC7C 0110 Compare Grande Immediate and Jump on Not Equal Extended Mnemonic
CGIJE EC7C 1000 Compare Grande Immediate and Jump on Equal Extended Mnemonic
CGIJNL EC7C 1010 Compare Grande Immediate and Jump on Not Low Extended Mnemonic
CGIJNH EC7C 1100 Compare Grande Immediate and Jump on Not High Extended Mnemonic
CLGIJ EC7D   Compare Logical Grande Immediate and Jump Machine Instructie
CLGIJH EC7D 0010 Compare Logical Grande Immediate and Jump on High Extended Mnemonic
CLGIJL EC7D 0100 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Low Extended Mnemonic
CLGIJNE EC7D 0110 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Not Equal Extended Mnemonic
CLGIJE EC7D 1000 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Equal Extended Mnemonic
CLGIJNL EC7D 1010 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Not Low Extended Mnemonic
CLGIJNH EC7D 1100 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Not High Extended Mnemonic
CIJ EC7E   Compare Immediate and Jump Machine Instructie
CIJH EC7E 0010 Compare Immediate and Jump on High Extended Mnemonic
CIJL EC7E 0100 Compare Immediate and Jump on Low Extended Mnemonic
CIJNE EC7E 0110 Compare Immediate and Jump on Not Equal Extended Mnemonic
CIJE EC7E 1000 Compare Immediate and Jump on Equal Extended Mnemonic
CIJNL EC7E 1010 Compare Immediate and Jump on Not Low Extended Mnemonic
CIJNH EC7E 1100 Compare Immediate and Jump on Not High Extended Mnemonic
CLIJ EC7F   Compare Logical Immediate and Jump Machine Instructie
CLIJH EC7F 0010 Compare Logical Immediate and Jump on High Extended Mnemonic
CLIJL EC7F 0100 Compare Logical Immediate and Jump on Low Extended Mnemonic
CLIJNE EC7F 0110 Compare Logical Immediate and Jump on Not Equal Extended Mnemonic
CLIJE EC7F 1000 Compare Logical Immediate and Jump on Equal Extended Mnemonic
CLIJNL EC7F 1010 Compare Logical Immediate and Jump on Not Low Extended Mnemonic
CLIJNH EC7F 1100 Compare Logical Immediate and Jump on Not High Extended Mnemonic
AHIK ECD8   Add Halfword Immediate Keeping source data Machine Instructie
AGHIK ECD9   Add Grande with Halfword Immediate Keeping source data Machine Instructie
ALHSIK ECDA   Add Logical with Halfword Signed Immediate Keeping source data Machine Instructie
ALGHSIK ECDB   Add Logical Grande with Halfword Signed Immediate Keeping source data Machine Instructie
CGRB ECE4   Compare Grande Register and Branch Machine Instructie
CGRBH ECE4 0010 Compare Grande Register and Branch on High Extended Mnemonic
CGRBL ECE4 0100 Compare Grande Register and Branch on Low Extended Mnemonic
CGRBNE ECE4 0110 Compare Grande Register and Branch on Not Equal Extended Mnemonic
CGRBE ECE4 1000 Compare Grande Register and Branch on Equal Extended Mnemonic
CGRBNL ECE4 1010 Compare Grande Register and Branch on Not Low Extended Mnemonic
CGRBNH ECE4 1100 Compare Grande Register and Branch on Not High Extended Mnemonic
CLGRB ECE5   Compare Logical Grande Register and Branch Machine Instructie
CLGRBH ECE5 0010 Compare Logical Grande Register and Branch on High Extended Mnemonic
CLGRBL ECE5 0100 Compare Logical Grande Register and Branch on Low Extended Mnemonic
CLGRBNE ECE5 0110 Compare Logical Grande Register and Branch on Not Equal Extended Mnemonic
CLGRBE ECE5 1000 Compare Logical Grande Register and Branch on Equal Extended Mnemonic
CLGRBNL ECE5 1010 Compare Logical Grande Register and Branch on Not Low Extended Mnemonic
CLGRBNH ECE5 1100 Compare Logical Grande Register and Branch on Not High Extended Mnemonic
CRB ECF6   Compare Register and Branch Machine Instructie
CRBH ECF6 0010 Compare Register and Branch on High Extended Mnemonic
CRBL ECF6 0100 Compare Register and Branch on Low Extended Mnemonic
CRBNE ECF6 0110 Compare Register and Branch on Not Equal Extended Mnemonic
CRBE ECF6 1000 Compare Register and Branch on Equal Extended Mnemonic
CRBNL ECF6 1010 Compare Register and Branch on Not Low Extended Mnemonic
CRBNH ECF6 1100 Compare Register and Branch on Not High Extended Mnemonic
CLRB ECF7   Compare Logical Register and Branch Machine Instructie
CLRBH ECF7 0010 Compare Logical Register and Branch on High Extended Mnemonic
CLRBL ECF7 0100 Compare Logical Register and Branch on Low Extended Mnemonic
CLRBNE ECF7 0110 Compare Logical Register and Branch on Not Equal Extended Mnemonic
CLRBE ECF7 1000 Compare Logical Register and Branch on Equal Extended Mnemonic
CLRBNL ECF7 1010 Compare Logical Register and Branch on Not Low Extended Mnemonic
CLRBNH ECF7 1100 Compare Logical Register and Branch on Not High Extended Mnemonic
CGIB ECFC   Compare Grande Immediate and Branch Machine Instructie
CGIBH ECFC 0010 Compare Grande Immediate and Branch on High Extended Mnemonic
CGIBL ECFC 0100 Compare Grande Immediate and Branch on Low Extended Mnemonic
CGIBNE ECFC 0110 Compare Grande Immediate and Branch on Not Equal Extended Mnemonic
CGIBE ECFC 1000 Compare Grande Immediate and Branch on Equal Extended Mnemonic
CGIBNL ECFC 1010 Compare Grande Immediate and Branch on Not Low Extended Mnemonic
CGIBNH ECFC 1100 Compare Grande Immediate and Branch on Not High Extended Mnemonic
CLGIB ECFD   Compare Logical Grande Immediate and Branch Machine Instructie
CLGIBH ECFD 0010 Compare Logical Grande Immediate and Branch on High Extended Mnemonic
CLGIBL ECFD 0100 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Low Extended Mnemonic
CLGIBNE ECFD 0110 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Not Equal Extended Mnemonic
CLGIBE ECFD 1000 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Equal Extended Mnemonic
CLGIBNL ECFD 1010 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Not Low Extended Mnemonic
CLGIBNH ECFD 1100 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Not High Extended Mnemonic
CIB ECFE   Compare Immediate and Branch Machine Instructie
CIBH ECFE 0010 Compare Immediate and Branch on High Extended Mnemonic
CIBL ECFE 0100 Compare Immediate and Branch on Low Extended Mnemonic
CIBNE ECFE 0110 Compare Immediate and Branch on Not Equal Extended Mnemonic
CIBE ECFE 1000 Compare Immediate and Branch on Equal Extended Mnemonic
CIBNL ECFE 1010 Compare Immediate and Branch on Not Low Extended Mnemonic
CIBNH ECFE 1100 Compare Immediate and Branch on Not High Extended Mnemonic
CLIB ECFF   Compare Logical Immediate and Branch Machine Instructie
CLIBH ECFF 0010 Compare Logical Immediate and Branch on High Extended Mnemonic
CLIBL ECFF 0100 Compare Logical Immediate and Branch on Low Extended Mnemonic
CLIBNE ECFF 0110 Compare Logical Immediate and Branch on Not Equal Extended Mnemonic
CLIBE ECFF 1000 Compare Logical Immediate and Branch on Equal Extended Mnemonic
CLIBNL ECFF 1010 Compare Logical Immediate and Branch on Not Low Extended Mnemonic
CLIBNH ECFF 1100 Compare Logical Immediate and Branch on Not High Extended Mnemonic
LDEB ED04   Load lengthened Double bfp from Exponential Bfp Machine Instructie
LXDB ED05   Load lengthened eXtended bfp from Double Bfp Machine Instructie
LXEB ED06   Load lengthened eXtended bfp from Exponential Bfp Machine Instructie
MXDB ED07   Multiply eXtended bfp from Double Bfp Machine Instructie
KEB ED08   Kompare and signal Exponential Bfp Machine Instructie
CEB ED09   Compare Exponential Bfp Machine Instructie
AEB ED0A   Add Exponential Bfp Machine Instructie
SEB ED0B   Subtract Exponential Bfp Machine Instructie
MDEB ED0C   Multiply Double bfp from Exponential Bfp Machine Instructie
DEB ED0D   Divide Exponential Bfp Machine Instructie
MAEB ED0E   Multiply and Add Exponential Bfp Machine Instructie
MSEB ED0F   Multiply and Subtract Exponential Bfp Machine Instructie
TCEB ED10   Test data Class for Exponential Bfp Machine Instructie
TCDB ED11   Test data Class for Double Bfp Machine Instructie
TCXB ED12   Test data Class for eXtended Bfp Machine Instructie
SQEB ED14   SQuare root of Exponential Bfp Machine Instructie
SQDB ED15   SQuare root of Double Bfp Machine Instructie
MEEB ED17   Multiply Exponential bfp from Exponential Bfp Machine Instructie
KDB ED18   Kompare and signal Double Bfp Machine Instructie
CDB ED19   Compare Double Bfp Machine Instructie
ADB ED1A   Add Double Bfp Machine Instructie
SDB ED1B   Subtract Double Bfp Machine Instructie
MDB ED1C   Multiply Double Bfp Machine Instructie
DDB ED1D   Divide Double Bfp Machine Instructie
MADB ED1E   Multiply and Add Double Bfp Machine Instructie
MSDB ED1F   Multiply and Subtract Double Bfp Machine Instructie
LDE ED24   Load lengthened Double hfp from Exponential hfp Machine Instructie
LXD ED25   Load lengthened eXtended hfp from Double hfp Machine Instructie
LXE ED26   Load lengthened eXtended hfp from Exponential hfp Machine Instructie
MAE ED2E   Multiply and Add Exponential hfp Machine Instructie
MSE ED2F   Multiply and Subtract Exponential hfp Machine Instructie
SQE ED34   SQuare root of Exponential hfp Machine Instructie
SQD ED35   SQuare root of Double hfp Machine Instructie
MEE ED37   Multiply Exponential hfp from Exponential hfp Machine Instructie
MAYL ED38   Multiply and Add Yucky unnormalized extended hfp Low from long hfp Machine Instructie
MYL ED39   Multiply Yucky unnormalized extended hfp Low from long hfp Machine Instructie
MAY ED3A   Multiply and Add Yucky unnormalized extended hfp from long hfp Machine Instructie
MY ED3B   Multiply Yucky unnormalized extended hfp from long hfp Machine Instructie
MAYH ED3C   Multiply and Add Yucky unnormalized extended hfp High from long hfp Machine Instructie
MYH ED3D   Multiply Yucky unnormalized extended hfp High from long hfp Machine Instructie
MAD ED3E   Multiply and Add Double hfp Machine Instructie
MSD ED3F   Multiply and Subtract Double hfp Machine Instructie
SLDT ED40   Shift significand Left Double Tfp Machine Instructie
SRDT ED41   Shift significand Right Double Tfp Machine Instructie
SLXT ED48   Shift significand Left eXtended Tfp Machine Instructie
SRXT ED49   Shift significand Right eXtended Tfp Machine Instructie
TDCET ED50   Test Data Class for Exponential Tfp Machine Instructie
TDGET ED51   Test Data Group for Exponential Tfp Machine Instructie
TDCDT ED54   Test Data Class for Double Tfp Machine Instructie
TDGDT ED55   Test Data Group for Double Tfp Machine Instructie
TDCXT ED58   Test Data Class for eXtended Tfp Machine Instructie
TDGXT ED59   Test Data Group for eXtended Tfp Machine Instructie
LEY ED64   Load Exponential hfp from Yonder Machine Instructie
LDY ED65   Load Double hfp from Yonder Machine Instructie
STEY ED66   STore Exponential hfp Yonder Machine Instructie
STDY ED67   STore Double hfp Yonder Machine Instructie
CZDT EDA8   Convert to Zoned from Double Tfp Machine Instructie
CZXT EDA9   Convert to Zoned from eXtended Tfp Machine Instructie
CDZT EDAA   Convert Decimal to double tfp from Zoned creating Tfp Machine Instructie
CXZT EDAB   Convert to eXtended tfp from Zoned creating Tfp Machine Instructie
CPDT EDAC   Convert to Packed from Double Tfp Machine Instructie
CPXT EDAD   Convert to Packed from eXtended Tfp Machine Instructie
CDPT EDAE   Convert to Double from Packed creating Tfp Machine Instructie
CXPT EDAF   Convert eXtended from Packed creating Tfp Machine Instructie

Totaal 2468 regels in deze lijst.

 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.