HLASM - BER = Branch on Equal Register

De opcode van de BER extended mnemonic is X'08' met masker B'1000'.

Gebruik

 1. Voer een sprong uit als de conditie-code 0 ofwel B'00' is, hetgeen "equal" betekent.
 2. Conditie-code 0 kan voorkomen na vergelijkings-instructies, zoals CLC, en geeft aan dat de eerste operand gelijk was aan de tweede.

Argumenten

 1. Routine addres (in een register).

Functie

 1. De processor gebruikt de twee-bit conditie code uit het PSW als een index in het 4-bits conditie masker.
 2. Als het geselecteerde masker-bit één is, dan springt zij naar het adres in het argument. Als het bit nul is, dan gaat de processor verder met de volgende instructie.
 3. De conditie code wijzigt niet.

Uitzonderingen

 1. Als het routine-adres is opgegeven in register 0, dan zal de processor sowieso niet springen.

Gerelateerde instructies

 1. BZR is een synoniem voor de BER mnemonic.
 2. BE springt naar een locatie die direct adresseerbaar is in base-displacement vorm.
 3. BCR is de feitelijke instructie die geassocieerd is aan deze extended mnemonic.

Hardware

 1. Alle hardware ondersteunt de BER instructie.

Opmerkingen

 1. De Amode van het PSW bepaalt hoeveel bits gebruikt worden voor het routine adres.

Voorbeelden

     YREGS             * Define register names
     ...
     CR  R1,R6          * Limit reached?
     BER  R14           * Yes: return to caller
     ...

Naar het Opcodes overzicht.
Naar de Nederlandse Homepage voor Hlasm.com.
Naat de Algemene Homepage voor Bixoft en Hlasm.com.

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.