HLASM - Lijst van alle Extended Mnemonics, op volgorde van Mnemonic

De lijst hieronder bevat: Sorteer deze lijst op: Breid deze lijst uit met: Deze lijst zonder: Vertaal in:
  • Zowel gangbare als vervallen instructies
  • Noch Opcodes noch Directives
  • Wel Extended mnemonics, geen Functie codes
  • op volgorde van Mnemonic

 

Mnemonic Opcode Masker Naam Categorie
B 47 1111 Branch Extended Mnemonic
BE 47 1000 Branch on Equal Extended Mnemonic
BER 07 1000 Branch on Equal Register Extended Mnemonic
BH 47 0010 Branch on High Extended Mnemonic
BHE 47 1010 Branch on High or Equal Extended Mnemonic
BHER 07 1010 Branch on High or Equal Register Extended Mnemonic
BHR 07 0010 Branch on High Register Extended Mnemonic
BI E347 1111 Branch Indirect Extended Mnemonic
BIE E347 1000 Branch Indirect on Equal Extended Mnemonic
BIH E347 0010 Branch Indirect on High Extended Mnemonic
BIL E347 0100 Branch Indirect on Low Extended Mnemonic
BIM E347 0100 Branch Indirect on Mixed / Minus Extended Mnemonic
BINE E347 0111 Branch Indirect on Not Equal Extended Mnemonic
BINH E347 1101 Branch Indirect on Not High Extended Mnemonic
BINL E347 1011 Branch Indirect on Not Low Extended Mnemonic
BINM E347 1011 Branch Indirect on Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
BINO E347 1110 Branch Indirect on Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
BINP E347 1101 Branch Indirect on Not Plus Extended Mnemonic
BINZ E347 0111 Branch Indirect on Not Zero Extended Mnemonic
BIO E347 0001 Branch Indirect on Ones / Overflow Extended Mnemonic
BIP E347 0010 Branch Indirect on Plus Extended Mnemonic
BIZ E347 1000 Branch Indirect on Zero Extended Mnemonic
BL 47 0100 Branch on Low Extended Mnemonic
BLE 47 1100 Branch on Low or Equal Extended Mnemonic
BLER 07 1100 Branch on Low or Equal Register Extended Mnemonic
BLH 47 0110 Branch on Low or High Extended Mnemonic
BLHR 07 0110 Branch on Low or High Register Extended Mnemonic
BLR 07 0100 Branch on Low Register Extended Mnemonic
BM 47 0100 Branch on Mixed / Minus Extended Mnemonic
BMR 07 0100 Branch on Mixed / Minus Register Extended Mnemonic
BNE 47 0111 Branch on Not Equal Extended Mnemonic
BNER 07 0111 Branch on Not Equal Register Extended Mnemonic
BNH 47 1101 Branch on Not High Extended Mnemonic
BNHE 47 0101 Branch on Not High or Equal Extended Mnemonic
BNHER 07 0101 Branch on Not High or Equal Register Extended Mnemonic
BNHR 07 1101 Branch on Not High Register Extended Mnemonic
BNL 47 1011 Branch on Not Low Extended Mnemonic
BNLE 47 0011 Branch on Not Low or Equal Extended Mnemonic
BNLER 07 0011 Branch on Not Low or Equal Register Extended Mnemonic
BNLH 47 1001 Branch on Not Low or High Extended Mnemonic
BNLHR 07 1001 Branch on Not Low or High Register Extended Mnemonic
BNLR 07 1011 Branch on Not Low Register Extended Mnemonic
BNM 47 1011 Branch on Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
BNMR 07 1011 Branch on Not Mixed / Minus Register Extended Mnemonic
BNO 47 1110 Branch on Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
BNOR 07 1110 Branch on Not Ones / Overflow Register Extended Mnemonic
BNP 47 1101 Branch on Not Plus Extended Mnemonic
BNPR 07 1101 Branch on Not Plus Register Extended Mnemonic
BNZ 47 0111 Branch on Not Zero Extended Mnemonic
BNZR 07 0111 Branch on Not Zero Register Extended Mnemonic
BO 47 0001 Branch on Ones / Overflow Extended Mnemonic
BOR 07 0001 Branch on Ones / Overflow Register Extended Mnemonic
BP 47 0010 Branch on Plus Extended Mnemonic
BPR 07 0010 Branch on Plus Register Extended Mnemonic
BR 07 1111 Branch Register Extended Mnemonic
BRE A74 1000 Branch Relative on Equal Extended Mnemonic
BREL C04 1000 Branch Relative on Equal Long Extended Mnemonic
BRH A74 0010 Branch Relative on High Extended Mnemonic
BRHE A74 1010 Branch Relative on High or Equal Extended Mnemonic
BRHL C04 0010 Branch Relative on High Long Extended Mnemonic
BRL A74 0100 Branch Relative on Low Extended Mnemonic
BRLE A74 1100 Branch Relative on Low or Equal Extended Mnemonic
BRLH A74 0110 Branch Relative on Low or High Extended Mnemonic
BRLL C04 0100 Branch Relative on Low Long Extended Mnemonic
BRM A74 0100 Branch Relative on Mixed / Minus Extended Mnemonic
BRML C04 0100 Branch Relative on Mixed / Minus Long Extended Mnemonic
BRNE A74 0111 Branch Relative on Not Equal Extended Mnemonic
BRNEL C04 0111 Branch Relative on Not Equal Long Extended Mnemonic
BRNH A74 1101 Branch Relative on Not High Extended Mnemonic
BRNHE A74 0101 Branch Relative on Not High or Equal Extended Mnemonic
BRNHL C04 1101 Branch Relative on Not High Long Extended Mnemonic
BRNL A74 1011 Branch Relative on Not Low Extended Mnemonic
BRNLE A74 0011 Branch Relative on Not Low or Equal Extended Mnemonic
BRNLH A74 1001 Branch Relative on Not Low or High Extended Mnemonic
BRNLL C04 1011 Branch Relative on Not Low Long Extended Mnemonic
BRNM A74 1011 Branch Relative on Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
BRNML C04 1011 Branch Relative on Not Mixed / Minus Long Extended Mnemonic
BRNO A74 1110 Branch Relative on Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
BRNOL C04 1110 Branch Relative on Not Ones / Overflow Long Extended Mnemonic
BRNOP A74 0000 Branch Relative No OPeration Extended Mnemonic
BRNP A74 1101 Branch Relative on Not Plus Extended Mnemonic
BRNPL C04 1101 Branch Relative on Not Plus Long Extended Mnemonic
BRNZ A74 0111 Branch Relative on Not Zero Extended Mnemonic
BRNZL C04 0111 Branch Relative on Not Zero Long Extended Mnemonic
BRO A74 0001 Branch Relative on Ones / Overflow Extended Mnemonic
BROL C04 0001 Branch Relative on Ones / Overflow Long Extended Mnemonic
BRP A74 0010 Branch Relative on Plus Extended Mnemonic
BRPL C04 0010 Branch Relative on Plus Long Extended Mnemonic
BRU A74 1111 Branch Relative Unconditional Extended Mnemonic
BRUL C04 1111 Branch Relative Unconditional Long Extended Mnemonic
BRZ A74 1000 Branch Relative on Zero Extended Mnemonic
BRZL C04 1000 Branch Relative on Zero Long Extended Mnemonic
BZ 47 1000 Branch on Zero Extended Mnemonic
BZR 07 1000 Branch on Zero Register Extended Mnemonic
CGIBE ECFC 1000 Compare Grande Immediate and Branch on Equal Extended Mnemonic
CGIBH ECFC 0010 Compare Grande Immediate and Branch on High Extended Mnemonic
CGIBL ECFC 0100 Compare Grande Immediate and Branch on Low Extended Mnemonic
CGIBNE ECFC 0110 Compare Grande Immediate and Branch on Not Equal Extended Mnemonic
CGIBNH ECFC 1100 Compare Grande Immediate and Branch on Not High Extended Mnemonic
CGIBNL ECFC 1010 Compare Grande Immediate and Branch on Not Low Extended Mnemonic
CGIJE EC7C 1000 Compare Grande Immediate and Jump on Equal Extended Mnemonic
CGIJH EC7C 0010 Compare Grande Immediate and Jump on High Extended Mnemonic
CGIJL EC7C 0100 Compare Grande Immediate and Jump on Low Extended Mnemonic
CGIJNE EC7C 0110 Compare Grande Immediate and Jump on Not Equal Extended Mnemonic
CGIJNH EC7C 1100 Compare Grande Immediate and Jump on Not High Extended Mnemonic
CGIJNL EC7C 1010 Compare Grande Immediate and Jump on Not Low Extended Mnemonic
CGITE EC70 1000 Compare Grande Immediate and Trap on Equal Extended Mnemonic
CGITH EC70 0010 Compare Grande Immediate and Trap on High Extended Mnemonic
CGITL EC70 0100 Compare Grande Immediate and Trap on Low Extended Mnemonic
CGITNE EC70 0110 Compare Grande Immediate and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CGITNH EC70 1100 Compare Grande Immediate and Trap on Not High Extended Mnemonic
CGITNL EC70 1010 Compare Grande Immediate and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CGRBE ECE4 1000 Compare Grande Register and Branch on Equal Extended Mnemonic
CGRBH ECE4 0010 Compare Grande Register and Branch on High Extended Mnemonic
CGRBL ECE4 0100 Compare Grande Register and Branch on Low Extended Mnemonic
CGRBNE ECE4 0110 Compare Grande Register and Branch on Not Equal Extended Mnemonic
CGRBNH ECE4 1100 Compare Grande Register and Branch on Not High Extended Mnemonic
CGRBNL ECE4 1010 Compare Grande Register and Branch on Not Low Extended Mnemonic
CGRJE EC64 1000 Compare Grande Register and Jump on Equal Extended Mnemonic
CGRJH EC64 0010 Compare Grande Register and Jump on High Extended Mnemonic
CGRJL EC64 0100 Compare Grande Register and Jump on Low Extended Mnemonic
CGRJNE EC64 0110 Compare Grande Register and Jump on Not Equal Extended Mnemonic
CGRJNH EC64 1100 Compare Grande Register and Jump on Not High Extended Mnemonic
CGRJNL EC64 1010 Compare Grande Register and Jump on Not Low Extended Mnemonic
CGRTE B960 1000 Compare Grande Register and Trap on Equal Extended Mnemonic
CGRTH B960 0010 Compare Grande Register and Trap on High Extended Mnemonic
CGRTL B960 0100 Compare Grande Register and Trap on Low Extended Mnemonic
CGRTNE B960 0110 Compare Grande Register and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CGRTNH B960 1100 Compare Grande Register and Trap on Not High Extended Mnemonic
CGRTNL B960 1010 Compare Grande Register and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CIBE ECFE 1000 Compare Immediate and Branch on Equal Extended Mnemonic
CIBH ECFE 0010 Compare Immediate and Branch on High Extended Mnemonic
CIBL ECFE 0100 Compare Immediate and Branch on Low Extended Mnemonic
CIBNE ECFE 0110 Compare Immediate and Branch on Not Equal Extended Mnemonic
CIBNH ECFE 1100 Compare Immediate and Branch on Not High Extended Mnemonic
CIBNL ECFE 1010 Compare Immediate and Branch on Not Low Extended Mnemonic
CIJE EC7E 1000 Compare Immediate and Jump on Equal Extended Mnemonic
CIJH EC7E 0010 Compare Immediate and Jump on High Extended Mnemonic
CIJL EC7E 0100 Compare Immediate and Jump on Low Extended Mnemonic
CIJNE EC7E 0110 Compare Immediate and Jump on Not Equal Extended Mnemonic
CIJNH EC7E 1100 Compare Immediate and Jump on Not High Extended Mnemonic
CIJNL EC7E 1010 Compare Immediate and Jump on Not Low Extended Mnemonic
CITE EC72 1000 Compare Immediate and Trap on Equal Extended Mnemonic
CITH EC72 0010 Compare Immediate and Trap on High Extended Mnemonic
CITL EC72 0100 Compare Immediate and Trap on Low Extended Mnemonic
CITNE EC72 0110 Compare Immediate and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CITNH EC72 1100 Compare Immediate and Trap on Not High Extended Mnemonic
CITNL EC72 1010 Compare Immediate and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CLFITE EC73 1000 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Equal Extended Mnemonic
CLFITH EC73 0010 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on High Extended Mnemonic
CLFITL EC73 0100 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Low Extended Mnemonic
CLFITNE EC73 0110 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CLFITNH EC73 1100 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Not High Extended Mnemonic
CLFITNL EC73 1010 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CLGIBE ECFD 1000 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Equal Extended Mnemonic
CLGIBH ECFD 0010 Compare Logical Grande Immediate and Branch on High Extended Mnemonic
CLGIBL ECFD 0100 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Low Extended Mnemonic
CLGIBNE ECFD 0110 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Not Equal Extended Mnemonic
CLGIBNH ECFD 1100 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Not High Extended Mnemonic
CLGIBNL ECFD 1010 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Not Low Extended Mnemonic
CLGIJE EC7D 1000 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Equal Extended Mnemonic
CLGIJH EC7D 0010 Compare Logical Grande Immediate and Jump on High Extended Mnemonic
CLGIJL EC7D 0100 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Low Extended Mnemonic
CLGIJNE EC7D 0110 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Not Equal Extended Mnemonic
CLGIJNH EC7D 1100 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Not High Extended Mnemonic
CLGIJNL EC7D 1010 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Not Low Extended Mnemonic
CLGITE EC71 1000 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Equal Extended Mnemonic
CLGITH EC71 0010 Compare Logical Grande Immediate and Trap on High Extended Mnemonic
CLGITL EC71 0100 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Low Extended Mnemonic
CLGITNE EC71 0110 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CLGITNH EC71 1100 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Not High Extended Mnemonic
CLGITNL EC71 1010 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CLGRBE ECE5 1000 Compare Logical Grande Register and Branch on Equal Extended Mnemonic
CLGRBH ECE5 0010 Compare Logical Grande Register and Branch on High Extended Mnemonic
CLGRBL ECE5 0100 Compare Logical Grande Register and Branch on Low Extended Mnemonic
CLGRBNE ECE5 0110 Compare Logical Grande Register and Branch on Not Equal Extended Mnemonic
CLGRBNH ECE5 1100 Compare Logical Grande Register and Branch on Not High Extended Mnemonic
CLGRBNL ECE5 1010 Compare Logical Grande Register and Branch on Not Low Extended Mnemonic
CLGRJE EC65 1000 Compare Logical Grande Register and Jump on Equal Extended Mnemonic
CLGRJH EC65 0010 Compare Logical Grande Register and Jump on High Extended Mnemonic
CLGRJL EC65 0100 Compare Logical Grande Register and Jump on Low Extended Mnemonic
CLGRJNE EC65 0110 Compare Logical Grande Register and Jump on Not Equal Extended Mnemonic
CLGRJNH EC65 1100 Compare Logical Grande Register and Jump on Not High Extended Mnemonic
CLGRJNL EC65 1010 Compare Logical Grande Register and Jump on Not Low Extended Mnemonic
CLGRTE B961 1000 Compare Logical Grande Register and Trap on Equal Extended Mnemonic
CLGRTH B961 0010 Compare Logical Grande Register and Trap on High Extended Mnemonic
CLGRTL B961 0100 Compare Logical Grande Register and Trap on Low Extended Mnemonic
CLGRTNE B961 0110 Compare Logical Grande Register and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CLGRTNH B961 1100 Compare Logical Grande Register and Trap on Not High Extended Mnemonic
CLGRTNL B961 1010 Compare Logical Grande Register and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CLGTE EB2B 1000 Compare Logical Grande and Trap on Equal Extended Mnemonic
CLGTH EB2B 0010 Compare Logical Grande and Trap on High Extended Mnemonic
CLGTL EB2B 0100 Compare Logical Grande and Trap on Low Extended Mnemonic
CLGTNE EB2B 0110 Compare Logical Grande and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CLGTNH EB2B 1100 Compare Logical Grande and Trap on Not High Extended Mnemonic
CLGTNL EB2B 1010 Compare Logical Grande and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CLIBE ECFF 1000 Compare Logical Immediate and Branch on Equal Extended Mnemonic
CLIBH ECFF 0010 Compare Logical Immediate and Branch on High Extended Mnemonic
CLIBL ECFF 0100 Compare Logical Immediate and Branch on Low Extended Mnemonic
CLIBNE ECFF 0110 Compare Logical Immediate and Branch on Not Equal Extended Mnemonic
CLIBNH ECFF 1100 Compare Logical Immediate and Branch on Not High Extended Mnemonic
CLIBNL ECFF 1010 Compare Logical Immediate and Branch on Not Low Extended Mnemonic
CLIJE EC7F 1000 Compare Logical Immediate and Jump on Equal Extended Mnemonic
CLIJH EC7F 0010 Compare Logical Immediate and Jump on High Extended Mnemonic
CLIJL EC7F 0100 Compare Logical Immediate and Jump on Low Extended Mnemonic
CLIJNE EC7F 0110 Compare Logical Immediate and Jump on Not Equal Extended Mnemonic
CLIJNH EC7F 1100 Compare Logical Immediate and Jump on Not High Extended Mnemonic
CLIJNL EC7F 1010 Compare Logical Immediate and Jump on Not Low Extended Mnemonic
CLRBE ECF7 1000 Compare Logical Register and Branch on Equal Extended Mnemonic
CLRBH ECF7 0010 Compare Logical Register and Branch on High Extended Mnemonic
CLRBL ECF7 0100 Compare Logical Register and Branch on Low Extended Mnemonic
CLRBNE ECF7 0110 Compare Logical Register and Branch on Not Equal Extended Mnemonic
CLRBNH ECF7 1100 Compare Logical Register and Branch on Not High Extended Mnemonic
CLRBNL ECF7 1010 Compare Logical Register and Branch on Not Low Extended Mnemonic
CLRJE EC77 1000 Compare Logical Register and Jump on Equal Extended Mnemonic
CLRJH EC77 0010 Compare Logical Register and Jump on High Extended Mnemonic
CLRJL EC77 0100 Compare Logical Register and Jump on Low Extended Mnemonic
CLRJNE EC77 0110 Compare Logical Register and Jump on Not Equal Extended Mnemonic
CLRJNH EC77 1100 Compare Logical Register and Jump on Not High Extended Mnemonic
CLRJNL EC77 1010 Compare Logical Register and Jump on Not Low Extended Mnemonic
CLRTE B973 1000 Compare Logical Register and Trap on Equal Extended Mnemonic
CLRTH B973 0010 Compare Logical Register and Trap on High Extended Mnemonic
CLRTL B973 0100 Compare Logical Register and Trap on Low Extended Mnemonic
CLRTNE B973 0110 Compare Logical Register and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CLRTNH B973 1100 Compare Logical Register and Trap on Not High Extended Mnemonic
CLRTNL B973 1010 Compare Logical Register and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CLTE EB23 1000 Compare Logical and Trap on Equal Extended Mnemonic
CLTH EB23 0010 Compare Logical and Trap on High Extended Mnemonic
CLTL EB23 0100 Compare Logical and Trap on Low Extended Mnemonic
CLTNE EB23 0110 Compare Logical and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CLTNH EB23 1100 Compare Logical and Trap on Not High Extended Mnemonic
CLTNL EB23 1010 Compare Logical and Trap on Not Low Extended Mnemonic
CRBE ECF6 1000 Compare Register and Branch on Equal Extended Mnemonic
CRBH ECF6 0010 Compare Register and Branch on High Extended Mnemonic
CRBL ECF6 0100 Compare Register and Branch on Low Extended Mnemonic
CRBNE ECF6 0110 Compare Register and Branch on Not Equal Extended Mnemonic
CRBNH ECF6 1100 Compare Register and Branch on Not High Extended Mnemonic
CRBNL ECF6 1010 Compare Register and Branch on Not Low Extended Mnemonic
CRJE EC76 1000 Compare Register and Jump on Equal Extended Mnemonic
CRJH EC76 0010 Compare Register and Jump on High Extended Mnemonic
CRJL EC76 0100 Compare Register and Jump on Low Extended Mnemonic
CRJNE EC76 0110 Compare Register and Jump on Not Equal Extended Mnemonic
CRJNH EC76 1100 Compare Register and Jump on Not High Extended Mnemonic
CRJNL EC76 1010 Compare Register and Jump on Not Low Extended Mnemonic
CRTE B972 1000 Compare Register and Trap on Equal Extended Mnemonic
CRTH B972 0010 Compare Register and Trap on High Extended Mnemonic
CRTL B972 0100 Compare Register and Trap on Low Extended Mnemonic
CRTNE B972 0110 Compare Register and Trap on Not Equal Extended Mnemonic
CRTNH B972 1100 Compare Register and Trap on Not High Extended Mnemonic
CRTNL B972 1010 Compare Register and Trap on Not Low Extended Mnemonic
J A74 1111 Jump Extended Mnemonic
JE A74 1000 Jump on Equal Extended Mnemonic
JG C04 1111 Jump lonG Extended Mnemonic
JGE C04 1000 Jump lonG on Equal Extended Mnemonic
JGH C04 0010 Jump lonG on High Extended Mnemonic
JGHE C04 1010 Jump lonG on High or Equal Extended Mnemonic
JGL C04 0100 Jump lonG on Low Extended Mnemonic
JGLE C04 1100 Jump lonG on Low or Equal Extended Mnemonic
JGLH C04 0110 Jump lonG on Low or High Extended Mnemonic
JGM C04 0100 Jump lonG on Mixed / Minus Extended Mnemonic
JGNE C04 0111 Jump lonG on Not Equal Extended Mnemonic
JGNH C04 1101 Jump lonG on Not High Extended Mnemonic
JGNHE C04 0101 Jump lonG on Not High or Equal Extended Mnemonic
JGNL C04 1011 Jump lonG on Not Low Extended Mnemonic
JGNLE C04 0011 Jump lonG on Not Low or Equal Extended Mnemonic
JGNLH C04 1001 Jump lonG on Not Low or High Extended Mnemonic
JGNM C04 1011 Jump lonG on Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
JGNO C04 1110 Jump lonG on Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
JGNOP C04 0000 Jump lonG No-OPeration Extended Mnemonic
JGNP C04 1101 Jump lonG on Not Plus Extended Mnemonic
JGNZ C04 0111 Jump lonG on Not Zero Extended Mnemonic
JGO C04 0001 Jump lonG on Ones / Overflow Extended Mnemonic
JGP C04 0010 Jump lonG on Plus Extended Mnemonic
JGZ C04 1000 Jump lonG on Zero Extended Mnemonic
JH A74 0010 Jump on High Extended Mnemonic
JHE A74 1010 Jump on High or Equal Extended Mnemonic
JL A74 0100 Jump on Low Extended Mnemonic
JLE C04 1000 Jump Long on Equal Extended Mnemonic
JLE A74 1100 Jump on Low or Equal Extended Mnemonic
JLH C04 0010 Jump Long on High Extended Mnemonic
JLH A74 0110 Jump on Low or High Extended Mnemonic
JLL C04 0100 Jump Long on Low Extended Mnemonic
JLM C04 0100 Jump Long on Mixed / Minus Extended Mnemonic
JLNE C04 0111 Jump Long on Not Equal Extended Mnemonic
JLNH C04 1101 Jump Long on Not High Extended Mnemonic
JLNL C04 1011 Jump Long on Not Low Extended Mnemonic
JLNM C04 1011 Jump Long on Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
JLNO C04 1110 Jump Long on Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
JLNOP C04 0000 Jump Long No-OPeration Extended Mnemonic
JLNP C04 1101 Jump Long on Not Plus Extended Mnemonic
JLNZ C04 0111 Jump Long on Not Zero Extended Mnemonic
JLO C04 0001 Jump Long on Ones / Overflow Extended Mnemonic
JLP C04 0010 Jump Long on Plus Extended Mnemonic
JLU C04 1111 Jump Long Unconditional Extended Mnemonic
JLZ C04 1000 Jump Long on Zero Extended Mnemonic
JM A74 0100 Jump on Mixed / Minus Extended Mnemonic
JNE A74 0111 Jump on Not Equal Extended Mnemonic
JNH A74 1101 Jump on Not High Extended Mnemonic
JNHE A74 0101 Jump on Not High or Equal Extended Mnemonic
JNL A74 1011 Jump on Not Low Extended Mnemonic
JNLE A74 0011 Jump on Not Low or Equal Extended Mnemonic
JNLH A74 1001 Jump on Not Low or High Extended Mnemonic
JNM A74 1011 Jump on Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
JNO A74 1110 Jump on Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
JNOP A74 0000 Jump No-OPeration Extended Mnemonic
JNP A74 1101 Jump on Not Plus Extended Mnemonic
JNZ A74 0111 Jump on Not Zero Extended Mnemonic
JO A74 0001 Jump on Ones / Overflow Extended Mnemonic
JP A74 0010 Jump on Plus Extended Mnemonic
JUMP A74 1111 JUMP Extended Mnemonic
JZ A74 1000 Jump on Zero Extended Mnemonic
LDRV E604 0011 Load Double ReVersed Extended Mnemonic
LERV E604 0110 Load lEftmost word ReVersed Extended Mnemonic
LGOCE EBE2 1000 Load Grande On Condition Equal Extended Mnemonic
LGOCH EBE2 0010 Load Grande On Condition High Extended Mnemonic
LGOCL EBE2 0100 Load Grande On Condition Low Extended Mnemonic
LGOCNE EBE2 0110 Load Grande On Condition Not Equal Extended Mnemonic
LGOCNH EBE2 1100 Load Grande On Condition Not High Extended Mnemonic
LGOCNL EBE2 1010 Load Grande On Condition Not Low Extended Mnemonic
LGROCE B9E2 1000 Load Grande Register On Condition Equal Extended Mnemonic
LGROCH B9E2 0010 Load Grande Register On Condition High Extended Mnemonic
LGROCL B9E2 0100 Load Grande Register On Condition Low Extended Mnemonic
LGROCNE B9E2 0110 Load Grande Register On Condition Not Equal Extended Mnemonic
LGROCNH B9E2 1100 Load Grande Register On Condition Not High Extended Mnemonic
LGROCNL B9E2 1010 Load Grande Register On Condition Not Low Extended Mnemonic
LHHR EC5D [00.9F.00] Load High from High Register Extended Mnemonic
LHLR EC5D [00.9F.20] Load High from Low Register Extended Mnemonic
LLCHHR EC5D [18.9F.00] Load Logical Character High from High Register Extended Mnemonic
LLCHLR EC5D [18.9F.20] Load Logical Character High from Low Register Extended Mnemonic
LLCLHR EC51 [18.9F.20] Load Logical Character Low from High Register Extended Mnemonic
LLHFR EC51 [00.9F.20] Load Low from High Fullword Register Extended Mnemonic
LLHHHR EC5D [10.9F.00] Load Logical Halfword High from High Register Extended Mnemonic
LLHHLR EC5D [10.9F.20] Load Logical Halfword High from Low Register Extended Mnemonic
LLHLHR EC51 [10.9F.20] Load Logical Halfword Low from High Register Extended Mnemonic
LOCE EBF2 1000 Load On Condition Equal Extended Mnemonic
LOCFHE EBE0 1000 Load On Condition Fullword High if Equal Extended Mnemonic
LOCFHH EBE0 0010 Load On Condition Fullword High if High Extended Mnemonic
LOCFHL EBE0 0100 Load On Condition Fullword High if Low Extended Mnemonic
LOCFHM EBE0 0100 Load On Condition Fullword High if Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCFHNE EBE0 0111 Load On Condition Fullword High if Not Equal Extended Mnemonic
LOCFHNH EBE0 1101 Load On Condition Fullword High if Not High Extended Mnemonic
LOCFHNL EBE0 1011 Load On Condition Fullword High if Not Low Extended Mnemonic
LOCFHNM EBE0 1011 Load On Condition Fullword High if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCFHNO EBE0 1110 Load On Condition Fullword High if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCFHNP EBE0 1101 Load On Condition Fullword High if Not Plus Extended Mnemonic
LOCFHNZ EBE0 0111 Load On Condition Fullword High if Not Zero Extended Mnemonic
LOCFHO EBE0 0001 Load On Condition Fullword High if Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCFHP EBE0 0010 Load On Condition Fullword High if Plus Extended Mnemonic
LOCFHRE B9E0 1000 Load On Condition Fullword High Register if Equal Extended Mnemonic
LOCFHRH B9E0 0010 Load On Condition Fullword High Register if High Extended Mnemonic
LOCFHRL B9E0 0100 Load On Condition Fullword High Register if Low Extended Mnemonic
LOCFHRM B9E0 0100 Load On Condition Fullword High Register if Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCFHRNE B9E0 0111 Load On Condition Fullword High Register if Not Equal Extended Mnemonic
LOCFHRNH B9E0 1101 Load On Condition Fullword High Register if Not High Extended Mnemonic
LOCFHRNL B9E0 1011 Load On Condition Fullword High Register if Not Low Extended Mnemonic
LOCFHRNM B9E0 1011 Load On Condition Fullword High Register if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCFHRNO B9E0 1110 Load On Condition Fullword High Register if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCFHRNP B9E0 1101 Load On Condition Fullword High Register if Not Plus Extended Mnemonic
LOCFHRNZ B9E0 0111 Load On Condition Fullword High Register if Not Zero Extended Mnemonic
LOCFHRO B9E0 0001 Load On Condition Fullword High Register if Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCFHRP B9E0 0010 Load On Condition Fullword High Register if Plus Extended Mnemonic
LOCFHRZ B9E0 1000 Load On Condition Fullword High Register if Zero Extended Mnemonic
LOCFHZ EBE0 1000 Load On Condition Fullword High if Zero Extended Mnemonic
LOCGE EBE2 1000 Load On Condition Grande if Equal Extended Mnemonic
LOCGH EBE2 0010 Load On Condition Grande if High Extended Mnemonic
LOCGHIE EC46 1000 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Equal Extended Mnemonic
LOCGHIH EC46 0010 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if High Extended Mnemonic
LOCGHIL EC46 0100 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Low Extended Mnemonic
LOCGHIM EC46 0100 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCGHINE EC46 0111 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Not Equal Extended Mnemonic
LOCGHINH EC46 1101 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Not High Extended Mnemonic
LOCGHINL EC46 1011 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Not Low Extended Mnemonic
LOCGHINM EC46 1011 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCGHINO EC46 1110 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCGHINP EC46 1101 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Not Plus Extended Mnemonic
LOCGHINZ EC46 0111 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Not Zero Extended Mnemonic
LOCGHIO EC46 0001 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCGHIP EC46 0010 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Plus Extended Mnemonic
LOCGHIZ EC46 1000 Load On Condition Grande from Halfword Immediate if Zero Extended Mnemonic
LOCGL EBE2 0100 Load On Condition Grande if Low Extended Mnemonic
LOCGM EBE2 0100 Load On Condition Grande if Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCGNE EBE2 0111 Load On Condition Grande if Not Equal Extended Mnemonic
LOCGNH EBE2 1101 Load On Condition Grande if Not High Extended Mnemonic
LOCGNL EBE2 1011 Load On Condition Grande if Not Low Extended Mnemonic
LOCGNM EBE2 1011 Load On Condition Grande if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCGNO EBE2 1110 Load On Condition Grande if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCGNP EBE2 1101 Load On Condition Grande if Not Plus Extended Mnemonic
LOCGNZ EBE2 0111 Load On Condition Grande if Not Zero Extended Mnemonic
LOCGO EBE2 0001 Load On Condition Grande if Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCGP EBE2 0010 Load On Condition Grande if Plus Extended Mnemonic
LOCGRE B9E2 1000 Load On Condition Grande Register if Equal Extended Mnemonic
LOCGRH B9E2 0010 Load On Condition Grande Register if High Extended Mnemonic
LOCGRL B9E2 0100 Load On Condition Grande Register if Low Extended Mnemonic
LOCGRM B9E2 0100 Load On Condition Grande Register if Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCGRNE B9E2 0111 Load On Condition Grande Register if Not Equal Extended Mnemonic
LOCGRNH B9E2 1101 Load On Condition Grande Register if Not High Extended Mnemonic
LOCGRNL B9E2 1011 Load On Condition Grande Register if Not Low Extended Mnemonic
LOCGRNM B9E2 1011 Load On Condition Grande Register if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCGRNO B9E2 1110 Load On Condition Grande Register if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCGRNP B9E2 1101 Load On Condition Grande Register if Not Plus Extended Mnemonic
LOCGRNZ B9E2 0111 Load On Condition Grande Register if Not Zero Extended Mnemonic
LOCGRO B9E2 0001 Load On Condition Grande Register if Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCGRP B9E2 0010 Load On Condition Grande Register if Plus Extended Mnemonic
LOCGRZ B9E2 1000 Load On Condition Grande Register if Zero Extended Mnemonic
LOCGZ EBE2 1000 Load On Condition Grande if Zero Extended Mnemonic
LOCH EBF2 0010 Load On Condition High Extended Mnemonic
LOCHHIE EC4E 1000 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Equal Extended Mnemonic
LOCHHIH EC4E 0010 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if High Extended Mnemonic
LOCHHIL EC4E 0100 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Low Extended Mnemonic
LOCHHIM EC4E 0100 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCHHINE EC4E 0111 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Not Equal Extended Mnemonic
LOCHHINH EC4E 1101 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Not High Extended Mnemonic
LOCHHINL EC4E 1011 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Not Low Extended Mnemonic
LOCHHINM EC4E 1011 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCHHINO EC4E 1110 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCHHINP EC4E 1101 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Not Plus Extended Mnemonic
LOCHHINZ EC4E 0111 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Not Zero Extended Mnemonic
LOCHHIO EC4E 0001 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCHHIP EC4E 0010 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Plus Extended Mnemonic
LOCHHIZ EC4E 1000 Load On Condition fullword High from Halfword Immediate if Zero Extended Mnemonic
LOCHIE EC42 1000 Load On Condition from Halfword Immediate if Equal Extended Mnemonic
LOCHIH EC42 0010 Load On Condition from Halfword Immediate if High Extended Mnemonic
LOCHIL EC42 0100 Load On Condition from Halfword Immediate if Low Extended Mnemonic
LOCHIM EC42 0100 Load On Condition from Halfword Immediate if Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCHINE EC42 0111 Load On Condition from Halfword Immediate if Not Equal Extended Mnemonic
LOCHINH EC42 1101 Load On Condition from Halfword Immediate if Not High Extended Mnemonic
LOCHINL EC42 1011 Load On Condition from Halfword Immediate if Not Low Extended Mnemonic
LOCHINM EC42 1011 Load On Condition from Halfword Immediate if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCHINO EC42 1110 Load On Condition from Halfword Immediate if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCHINP EC42 1101 Load On Condition from Halfword Immediate if Not Plus Extended Mnemonic
LOCHINZ EC42 0111 Load On Condition from Halfword Immediate if Not Zero Extended Mnemonic
LOCHIO EC42 0001 Load On Condition from Halfword Immediate if Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCHIP EC42 0010 Load On Condition from Halfword Immediate if Plus Extended Mnemonic
LOCHIZ EC42 1000 Load On Condition from Halfword Immediate if Zero Extended Mnemonic
LOCL EBF2 0100 Load On Condition Low Extended Mnemonic
LOCM EBF2 0100 Load On Condition Minus / Mixed Extended Mnemonic
LOCNE EBF2 0111 Load On Condition Not Equal Extended Mnemonic
LOCNH EBF2 1101 Load On Condition Not High Extended Mnemonic
LOCNL EBF2 1011 Load On Condition Not Low Extended Mnemonic
LOCNM EBF2 1011 Load On Condition Not Minus / Mixed Extended Mnemonic
LOCNO EBF2 1110 Load On Condition Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCNP EBF2 1101 Load On Condition Not Plus Extended Mnemonic
LOCNZ EBF2 0111 Load On Condition Not Zero Extended Mnemonic
LOCO EBF2 0001 Load On Condition Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCP EBF2 0010 Load On Condition Plus Extended Mnemonic
LOCRE B9F2 1000 Load On Condition Register if Equal Extended Mnemonic
LOCRH B9F2 0010 Load On Condition Register if High Extended Mnemonic
LOCRL B9F2 0100 Load On Condition Register if Low Extended Mnemonic
LOCRM B9F2 0100 Load On Condition Register if Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCRNE B9F2 0111 Load On Condition Register if Not Equal Extended Mnemonic
LOCRNH B9F2 1101 Load On Condition Register if Not High Extended Mnemonic
LOCRNL B9F2 1011 Load On Condition Register if Not Low Extended Mnemonic
LOCRNM B9F2 1011 Load On Condition Register if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
LOCRNO B9F2 1110 Load On Condition Register if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCRNP B9F2 1101 Load On Condition Register if Not Plus Extended Mnemonic
LOCRNZ B9F2 0111 Load On Condition Register if Not Zero Extended Mnemonic
LOCRO B9F2 0001 Load On Condition Register if Ones / Overflow Extended Mnemonic
LOCRP B9F2 0010 Load On Condition Register if Plus Extended Mnemonic
LOCRZ B9F2 1000 Load On Condition Register if Zero Extended Mnemonic
LOCZ EBF2 1000 Load On Condition Zero Extended Mnemonic
LROCE B9F2 1000 Load Register On Condition Equal Extended Mnemonic
LROCH B9F2 0010 Load Register On Condition High Extended Mnemonic
LROCL B9F2 0100 Load Register On Condition Low Extended Mnemonic
LROCNE B9F2 0110 Load Register On Condition Not Equal Extended Mnemonic
LROCNH B9F2 1100 Load Register On Condition Not High Extended Mnemonic
LROCNL B9F2 1010 Load Register On Condition Not Low Extended Mnemonic
NHHR EC54 [00.1F.00] aNd High with High Register Extended Mnemonic
NHLR EC54 [00.1F.20] aNd High with Low Register Extended Mnemonic
NLHR EC54 [20.3F.20] aNd Low with High Register Extended Mnemonic
NOP 47 0000 No-OPeration Extended Mnemonic
NOPR 07 0000 No-OPeration Register Extended Mnemonic
NOTGR B966 -- NOT Grande Register Extended Mnemonic
NOTR B976 -- NOT Register Extended Mnemonic
OHHR EC56 [00.1F.00] Or High with High Register Extended Mnemonic
OHLR EC56 [00.1F.20] Or High with Low Register Extended Mnemonic
OLHR EC56 [20.3F.20] Or Low with High Register Extended Mnemonic
RISBGNZ EC59 [--.|80.--] Rotate then Insert Selected Bits Grande No cc change with Zeroing Extended Mnemonic
RISBGZ EC55 [--.|80.--] Rotate then Insert Selected Bits Grande with Zeroing Extended Mnemonic
RISBHGZ EC5D [--.|80.--] Rotate then Insert Selected Bits High from Grande with Zeroing Extended Mnemonic
RISBLGZ EC51 [--.|80.--] Rotate then Insert Selected Bits Low from Grande with Zeroing Extended Mnemonic
RNSBGT EC54 [|80.--.--] Rotate then aNd Selected Bits Grande for Test only Extended Mnemonic
ROSBGT EC56 [|80.--.--] Rotate then Or Selected Bits Grande for Test only Extended Mnemonic
RXSBGT EC57 [|80.--.--] Rotate then eXclusive or Selected Bits Grande for Test only Extended Mnemonic
SELFHRE B9C0 1000 SELect Fullword High Register on Equal Extended Mnemonic
SELFHRH B9C0 0010 SELect Fullword High Register on High Extended Mnemonic
SELFHRL B9C0 0100 SELect Fullword High Register on Low Extended Mnemonic
SELFHRM B9C0 0100 SELect Fullword High Register on Mixed / Minus Extended Mnemonic
SELFHRNE B9C0 0111 SELect Fullword High Register on Not Equal Extended Mnemonic
SELFHRNH B9C0 1101 SELect Fullword High Register on Not High Extended Mnemonic
SELFHRNL B9C0 1011 SELect Fullword High Register on Not Low Extended Mnemonic
SELFHRNM B9C0 1011 SELect Fullword High Register on Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
SELFHRNO B9C0 1110 SELect Fullword High Register on Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
SELFHRNP B9C0 1101 SELect Fullword High Register on Not Plus Extended Mnemonic
SELFHRNZ B9C0 0111 SELect Fullword High Register on Not Zero Extended Mnemonic
SELFHRO B9C0 0001 SELect Fullword High Register on Ones / Overflow Extended Mnemonic
SELFHRP B9C0 0010 SELect Fullword High Register on Plus Extended Mnemonic
SELFHRZ B9C0 1000 SELect Fullword High Register on Zero Extended Mnemonic
SELGRE B9E3 1000 SELect Grande Register on Equal Extended Mnemonic
SELGRH B9E3 0010 SELect Grande Register on High Extended Mnemonic
SELGRL B9E3 0100 SELect Grande Register on Low Extended Mnemonic
SELGRM B9E3 0100 SELect Grande Register on Mixed / Minus Extended Mnemonic
SELGRNE B9E3 0111 SELect Grande Register on Not Equal Extended Mnemonic
SELGRNH B9E3 1101 SELect Grande Register on Not High Extended Mnemonic
SELGRNL B9E3 1011 SELect Grande Register on Not Low Extended Mnemonic
SELGRNM B9E3 1011 SELect Grande Register on Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
SELGRNO B9E3 1110 SELect Grande Register on Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
SELGRNP B9E3 1101 SELect Grande Register on Not Plus Extended Mnemonic
SELGRNZ B9E3 0111 SELect Grande Register on Not Zero Extended Mnemonic
SELGRO B9E3 0001 SELect Grande Register on Ones / Overflow Extended Mnemonic
SELGRP B9E3 0010 SELect Grande Register on Plus Extended Mnemonic
SELGRZ B9E3 1000 SELect Grande Register on Zero Extended Mnemonic
SELRE B9F0 1000 SELect Register on Equal Extended Mnemonic
SELRH B9F0 0010 SELect Register on High Extended Mnemonic
SELRL B9F0 0100 SELect Register on Low Extended Mnemonic
SELRM B9F0 0100 SELect Register on Mixed / Minus Extended Mnemonic
SELRNE B9F0 0111 SELect Register on Not Equal Extended Mnemonic
SELRNH B9F0 1101 SELect Register on Not High Extended Mnemonic
SELRNL B9F0 1011 SELect Register on Not Low Extended Mnemonic
SELRNM B9F0 1011 SELect Register on Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
SELRNO B9F0 1110 SELect Register on Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
SELRNP B9F0 1101 SELect Register on Not Plus Extended Mnemonic
SELRNZ B9F0 0111 SELect Register on Not Zero Extended Mnemonic
SELRO B9F0 0001 SELect Register on Ones / Overflow Extended Mnemonic
SELRP B9F0 0010 SELect Register on Plus Extended Mnemonic
SELRZ B9F0 1000 SELect Register on Zero Extended Mnemonic
SLLHH EC5D [00.1F-.--] Shift Left Logical High from High Extended Mnemonic
SLLHL EC5D [00.1F-.20+] Shift Left Logical High from Low Extended Mnemonic
SLLLH EC51 [00.9F-.20+] Shift Left Logical Low from High Extended Mnemonic
SRLHH EC5D [--.1F.00-] Shift Right Logical High from High Extended Mnemonic
SRLHL EC5D [--.1F.20-] Shift Right Logical High from Low Extended Mnemonic
SRLLH EC51 [--.9F.20-] Shift Right Logical Low from High Extended Mnemonic
STDRV E60A 0000 STore Double hfp byte ReVersed Extended Mnemonic
STERV E60B 0000 STore Exponential hfp byte ReVersed Extended Mnemonic
STGOCE EBE3 1000 STore Grande On Condition Equal Extended Mnemonic
STGOCH EBE3 0010 STore Grande On Condition High Extended Mnemonic
STGOCL EBE3 0100 STore Grande On Condition Low Extended Mnemonic
STGOCNE EBE3 0110 STore Grande On Condition Not Equal Extended Mnemonic
STGOCNH EBE3 1100 STore Grande On Condition Not High Extended Mnemonic
STGOCNL EBE3 1010 STore Grande On Condition Not Low Extended Mnemonic
STOCE EBF3 1000 STore On Condition Equal Extended Mnemonic
STOCFHE EBE1 1000 STore On Condition Fullword High if Equal Extended Mnemonic
STOCFHH EBE1 0010 STore On Condition Fullword High if High Extended Mnemonic
STOCFHL EBE1 0100 STore On Condition Fullword High if Low Extended Mnemonic
STOCFHM EBE1 0100 STore On Condition Fullword High if Mixed / Minus Extended Mnemonic
STOCFHNE EBE1 0111 STore On Condition Fullword High if Not Equal Extended Mnemonic
STOCFHNH EBE1 1101 STore On Condition Fullword High if Not High Extended Mnemonic
STOCFHNL EBE1 1011 STore On Condition Fullword High if Not Low Extended Mnemonic
STOCFHNM EBE1 1011 STore On Condition Fullword High if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
STOCFHNO EBE1 1110 STore On Condition Fullword High if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
STOCFHNP EBE1 1101 STore On Condition Fullword High if Not Plus Extended Mnemonic
STOCFHNZ EBE1 0111 STore On Condition Fullword High if Not Zero Extended Mnemonic
STOCFHO EBE1 0001 STore On Condition Fullword High if Ones / Overflow Extended Mnemonic
STOCFHP EBE1 0010 STore On Condition Fullword High if Plus Extended Mnemonic
STOCFHZ EBE1 1000 STore On Condition Fullword High if Zero Extended Mnemonic
STOCGE EBE3 1000 STore On Condition Grande if Equal Extended Mnemonic
STOCGH EBE3 0010 STore On Condition Grande if High Extended Mnemonic
STOCGL EBE3 0100 STore On Condition Grande if Low Extended Mnemonic
STOCGM EBE3 0100 STore On Condition Grande if Mixed / Minus Extended Mnemonic
STOCGNE EBE3 0111 STore On Condition Grande if Not Equal Extended Mnemonic
STOCGNH EBE3 1101 STore On Condition Grande if Not High Extended Mnemonic
STOCGNL EBE3 1011 STore On Condition Grande if Not Low Extended Mnemonic
STOCGNM EBE3 1011 STore On Condition Grande if Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
STOCGNO EBE3 1110 STore On Condition Grande if Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
STOCGNP EBE3 1101 STore On Condition Grande if Not Plus Extended Mnemonic
STOCGNZ EBE3 0111 STore On Condition Grande if Not Zero Extended Mnemonic
STOCGO EBE3 0001 STore On Condition Grande if Ones / Overflow Extended Mnemonic
STOCGP EBE3 0010 STore On Condition Grande if Plus Extended Mnemonic
STOCGZ EBE3 1000 STore On Condition Grande if Zero Extended Mnemonic
STOCH EBF3 0010 STore On Condition High Extended Mnemonic
STOCL EBF3 0100 STore On Condition Low Extended Mnemonic
STOCM EBF3 0100 STore On Condition Mixed / Minus Extended Mnemonic
STOCNE EBF3 0111 STore On Condition Not Equal Extended Mnemonic
STOCNH EBF3 1101 STore On Condition Not High Extended Mnemonic
STOCNL EBF3 1011 STore On Condition Not Low Extended Mnemonic
STOCNM EBF3 1011 STore On Condition Not Mixed / Minus Extended Mnemonic
STOCNO EBF3 1110 STore On Condition Not Ones / Overflow Extended Mnemonic
STOCNP EBF3 1101 STore On Condition Not Plus Extended Mnemonic
STOCNZ EBF3 0111 STore On Condition Not Zero Extended Mnemonic
STOCO EBF3 0001 STore On Condition Ones / Overflow Extended Mnemonic
STOCP EBF3 0010 STore On Condition Plus Extended Mnemonic
STOCZ EBF3 1000 STore On Condition Zero Extended Mnemonic
VAB E7F3 0000 Vector Add Byte Extended Mnemonic
VACCB E7F1 0000 Vector Add Compute Carry Byte Extended Mnemonic
VACCCQ E7B9 0100 Vector Add with Carry Compute Carry Quadword Extended Mnemonic
VACCF E7F1 0010 Vector Add Compute Carry Fullword Extended Mnemonic
VACCG E7F1 0011 Vector Add Compute Carry Grande Extended Mnemonic
VACCH E7F1 0001 Vector Add Compute Carry Halfword Extended Mnemonic
VACCQ E7F1 0100 Vector Add Compute Carry Quadword Extended Mnemonic
VACQ E7BB 0100 Vector Add with Carry Quadword Extended Mnemonic
VAF E7F3 0010 Vector Add Fullword Extended Mnemonic
VAG E7F3 0011 Vector Add Grande Extended Mnemonic
VAH E7F3 0001 Vector Add Halfword Extended Mnemonic
VAQ E7F3 0100 Vector Add Quadword Extended Mnemonic
VAVGB E7F2 0000 Vector AVeraGe Byte Extended Mnemonic
VAVGF E7F2 0010 Vector AVeraGe Fullword Extended Mnemonic
VAVGG E7F2 0011 Vector AVeraGe Grande Extended Mnemonic
VAVGH E7F2 0001 Vector AVeraGe Halfword Extended Mnemonic
VAVGLB E7F0 0000 Vector AVeraGe Logical Byte Extended Mnemonic
VAVGLF E7F0 0010 Vector AVeraGe Logical Fullword Extended Mnemonic
VAVGLG E7F0 0011 Vector AVeraGe Logical Grande Extended Mnemonic
VAVGLH E7F0 0001 Vector AVeraGe Logical Halfword Extended Mnemonic
VCDGB E7C3 0011.0000 Vector Convert Double bfp from Grande to Bfp Extended Mnemonic
VCDLGB E7C1 0011.0000 Vector Convert Double bfp from Logical Grande to Bfp Extended Mnemonic
VCEFB E7C3 0010.0000 Vector Convert Exponential bfp from Fullword to Bfp Extended Mnemonic
VCELFB E7C1 0010.0000 Vector Convert Exponential bfp from Logical Fullword to Bfp Extended Mnemonic
VCEQB E7F8 0000.0000 Vector Compare EQual Byte Extended Mnemonic
VCEQBS E7F8 0000.0001 Vector Compare EQual Byte and Set cc Extended Mnemonic
VCEQF E7F8 0010.0000 Vector Compare EQual Fullword Extended Mnemonic
VCEQFS E7F8 0010.0001 Vector Compare EQual Fullword Set cc Extended Mnemonic
VCEQG E7F8 0011.0000 Vector Compare EQual Grande Extended Mnemonic
VCEQGS E7F8 0011.0001 Vector Compare EQual Grande Set cc Extended Mnemonic
VCEQH E7F8 0001.0000 Vector Compare EQual Halfword Extended Mnemonic
VCEQHS E7F8 0001.0001 Vector Compare EQual Halfword Set cc Extended Mnemonic
VCFEB E7C2 0010.0000 Vector Convert Fullword from Exponential Bfp Extended Mnemonic
VCGDB E7C2 0011.0000 Vector Convert Grande from Double Bfp Extended Mnemonic
VCHB E7FB 0000.0000 Vector Compare High Byte Extended Mnemonic
VCHBS E7FB 0000.0001 Vector Compare High Byte and Set cc Extended Mnemonic
VCHF E7FB 0010.0000 Vector Compare High Fullword Extended Mnemonic
VCHFS E7FB 0010.0001 Vector Compare High Fullword Set cc Extended Mnemonic
VCHG E7FB 0011.0000 Vector Compare High Grande Extended Mnemonic
VCHGS E7FB 0011.0001 Vector Compare High Grande and Set cc Extended Mnemonic
VCHH E7FB 0001.0000 Vector Compare High Halfword Extended Mnemonic
VCHHS E7FB 0001.0001 Vector Compare High Halfword Set cc Extended Mnemonic
VCHLB E7F9 0000.0000 Vector Compare High Logical Byte Extended Mnemonic
VCHLBS E7F9 0000.0001 Vector Compare High Logical Byte and Set cc Extended Mnemonic
VCHLF E7F9 0010.0000 Vector Compare High Logical Fullword Extended Mnemonic
VCHLFS E7F9 0010.0001 Vector Compare High Logical Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VCHLG E7F9 0011.0000 Vector Compare High Logical Grande Extended Mnemonic
VCHLGS E7F9 0011.0001 Vector Compare High Logical Grande and Set cc Extended Mnemonic
VCHLH E7F9 0001.0000 Vector Compare High Logical Halfword Extended Mnemonic
VCHLHS E7F9 0001.0001 Vector Compare High Logical Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VCLFEB E7C0 0010.0000 Vector Convert Logical Fullword from Exponential Bfp Extended Mnemonic
VCLGDB E7C0 0011.0000 Vector Convert Logical Grande from Double Bfp Extended Mnemonic
VCLZB E753 0000 Vector Count Leading Zeros Byte Extended Mnemonic
VCLZF E753 0010 Vector Count Leading Zeros Fullword Extended Mnemonic
VCLZG E753 0011 Vector Count Leading Zeros Grande Extended Mnemonic
VCLZH E753 0001 Vector Count Leading Zeros Halfword Extended Mnemonic
VCTZB E752 0000 Vector Count Trailing Zeros Byte Extended Mnemonic
VCTZF E752 0010 Vector Count Trailing Zeros Fullword Extended Mnemonic
VCTZG E752 0011 Vector Count Trailing Zeros Grande Extended Mnemonic
VCTZH E752 0001 Vector Count Trailing Zeros Halfword Extended Mnemonic
VECB E7DB 0000 Vector Element Compare Byte Extended Mnemonic
VECF E7DB 0010 Vector Element Compare Fullword Extended Mnemonic
VECG E7DB 0011 Vector Element Compare Grande Extended Mnemonic
VECH E7DB 0001 Vector Element Compare Halfword Extended Mnemonic
VECLB E7D9 0000 Vector Element Compare Logical Byte Extended Mnemonic
VECLF E7D9 0010 Vector Element Compare Logical Fullword Extended Mnemonic
VECLG E7D9 0011 Vector Element Compare Logical Grande Extended Mnemonic
VECLH E7D9 0001 Vector Element Compare Logical Halfword Extended Mnemonic
VERIMB E772 0000 Vector Element Rotate and Insert under Mask Byte Extended Mnemonic
VERIMF E772 0010 Vector Element Rotate and Insert under Mask Fullword Extended Mnemonic
VERIMG E772 0011 Vector Element Rotate and Insert under Mask Grande Extended Mnemonic
VERIMH E772 0001 Vector Element Rotate and Insert under Mask Halfword Extended Mnemonic
VERLLB E733 0000 Vector Element Rotate Left Logical Byte Extended Mnemonic
VERLLF E733 0010 Vector Element Rotate Left Logical Fullword Extended Mnemonic
VERLLG E733 0011 Vector Element Rotate Left Logical Grande Extended Mnemonic
VERLLH E733 0001 Vector Element Rotate Left Logical Halfword Extended Mnemonic
VERLLVB E773 0000 Vector Element Rotate Left Logical Vector-specified Byte Extended Mnemonic
VERLLVF E773 0010 Vector Element Rotate Left Logical Vector-specified Fullword Extended Mnemonic
VERLLVG E773 0011 Vector Element Rotate Left Logical Vector-specified Grande Extended Mnemonic
VERLLVH E773 0001 Vector Element Rotate Left Logical Vector-specified Halfword Extended Mnemonic
VESLB E730 0000 Vector Element Shift Left Byte Extended Mnemonic
VESLF E730 0010 Vector Element Shift Left Fullword Extended Mnemonic
VESLG E730 0011 Vector Element Shift Left Grande Extended Mnemonic
VESLH E730 0001 Vector Element Shift Left Halfword Extended Mnemonic
VESLVB E770 0000 Vector Element Shift Left Vector-specified Byte Extended Mnemonic
VESLVF E770 0010 Vector Element Shift Left Vector-specified Fullword Extended Mnemonic
VESLVG E770 0011 Vector Element Shift Left Vector-specified Grande Extended Mnemonic
VESLVH E770 0001 Vector Element Shift Left Vector-specified Halfword Extended Mnemonic
VESRAB E73A 0000 Vector Element Shift Right Arithmetic Byte Extended Mnemonic
VESRAF E73A 0010 Vector Element Shift Right Arithmetic Fullword Extended Mnemonic
VESRAG E73A 0011 Vector Element Shift Right Arithmetic Grande Extended Mnemonic
VESRAH E73A 0001 Vector Element Shift Right Arithmetic Halfword Extended Mnemonic
VESRAVB E77A 0000 Vector Element Shift Right Arithmetic Vector-specified Byte Extended Mnemonic
VESRAVF E77A 0010 Vector Element Shift Right Arithmetic Vector-specified Fullword Extended Mnemonic
VESRAVG E77A 0011 Vector Element Shift Right Arithmetic Vector-specified Grande Extended Mnemonic
VESRAVH E77A 0001 Vector Element Shift Right Arithmetic Vector-specified Halfword Extended Mnemonic
VESRLB E738 0000 Vector Element Shift Right Logical Byte Extended Mnemonic
VESRLF E738 0010 Vector Element Shift Right Logical Fullword Extended Mnemonic
VESRLG E738 0011 Vector Element Shift Right Logical Grande Extended Mnemonic
VESRLH E738 0001 Vector Element Shift Right Logical Halfword Extended Mnemonic
VESRLVB E778 0000 Vector Element Shift Right Logical Vector-specified Byte Extended Mnemonic
VESRLVF E778 0010 Vector Element Shift Right Logical Vector-specified Fullword Extended Mnemonic
VESRLVG E778 0011 Vector Element Shift Right Logical Vector-specified Grande Extended Mnemonic
VESRLVH E778 0001 Vector Element Shift Right Logical Vector-specified Halfword Extended Mnemonic
VFADB E7E3 0011.0000 Vector Floating point Add Double Bfp Extended Mnemonic
VFAEB E782 0000 Vector Find Any element Equal Byte Extended Mnemonic
VFAEBS E782 0000.0001 Vector Find Any element Equal Byte and Set cc Extended Mnemonic
VFAEF E782 0010 Vector Find Any element Equal Fullword Extended Mnemonic
VFAEFS E782 0010.0001 Vector Find Any element Equal Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VFAEH E782 0001 Vector Find Any element Equal Halfword Extended Mnemonic
VFAEHS E782 0001.0001 Vector Find Any element Equal Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VFAEZB E782 0000.0010 Vector Find Any element Equal or Zero Byte Extended Mnemonic
VFAEZBS E782 0000.0011 Vector Find Any element Equal or Zero Byte and Set cc Extended Mnemonic
VFAEZF E782 0010.0010 Vector Find Any element Equal or Zero Fullword Extended Mnemonic
VFAEZFS E782 0010.0011 Vector Find Any element Equal or Zero Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VFAEZH E782 0001.0010 Vector Find Any element Equal or Zero Halfword Extended Mnemonic
VFAEZHS E782 0001.0011 Vector Find Any element Equal or Zero Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VFASB E7E3 0010.0000 Vector Floating point Add Single Bfp Extended Mnemonic
VFCEDB E7E8 0011.0000.0000 Vector Floating point Compare Equal Double Bfp Extended Mnemonic
VFCEDBS E7E8 0011.0000.0001 Vector Floating point Compare Equal Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFCESB E7E8 0010.0000.0000 Vector Floating point Compare Equal Single Bfp Extended Mnemonic
VFCESBS E7E8 0010.0000.0001 Vector Floating point Compare Equal Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFCHDB E7EB 0011.0000.0000 Vector Floating point Compare High Double Bfp Extended Mnemonic
VFCHDBS E7EB 0011.0000.0001 Vector Floating point Compare High Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFCHEDB E7EA 0011.0000.0000 Vector Floating point Compare High or Equal Double Bfp Extended Mnemonic
VFCHEDBS E7EA 0011.0000.0001 Vector Floating point Compare High or Equal Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFCHESB E7EA 0010.0000.0000 Vector Floating point Compare High or Equal Single Bfp Extended Mnemonic
VFCHESBS E7EA 0010.0000.0001 Vector Floating point Compare High or Equal Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFCHSB E7EB 0010.0000.0000 Vector Floating point Compare High Single Bfp Extended Mnemonic
VFCHSBS E7EB 0010.0000.0001 Vector Floating point Compare High Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFDDB E7E5 0011.0000 Vector Floating point Divide Double Bfp Extended Mnemonic
VFDSB E7E5 0010.0000 Vector Floating point Divide Single Bfp Extended Mnemonic
VFEEB E780 0000 Vector Find Element Equal Byte Extended Mnemonic
VFEEBS E780 0000.0001 Vector Find Element Equal Byte and Set cc Extended Mnemonic
VFEEF E780 0010 Vector Find Element Equal Fullword Extended Mnemonic
VFEEFS E780 0010.0001 Vector Find Element Equal Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VFEEH E780 0001 Vector Find Element Equal Halfword Extended Mnemonic
VFEEHS E780 0001.0001 Vector Find Element Equal Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VFEEZB E780 0000.0010 Vector Find Element Equal or Zero Byte Extended Mnemonic
VFEEZBS E780 0000.0011 Vector Find Element Equal or Zero Byte and Set cc Extended Mnemonic
VFEEZF E780 0010.0010 Vector Find Element Equal or Zero Fullword Extended Mnemonic
VFEEZFS E780 0010.0011 Vector Find Element Equal or Zero Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VFEEZH E780 0001.0010 Vector Find Element Equal or Zero Halfword Extended Mnemonic
VFEEZHS E780 0001.0011 Vector Find Element Equal or Zero Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VFENEB E781 0000 Vector Find Element Not Equal Byte Extended Mnemonic
VFENEBS E781 0000.0001 Vector Find Element Not Equal Byte and Set cc Extended Mnemonic
VFENEF E781 0010 Vector Find Element Not Equal Fullword Extended Mnemonic
VFENEFS E781 0010.0001 Vector Find Element Not Equal Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VFENEH E781 0001 Vector Find Element Not Equal Halfword Extended Mnemonic
VFENEHS E781 0001.0001 Vector Find Element Not Equal Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VFENEZB E781 0000.0010 Vector Find Element Not Equal or Zero Byte Extended Mnemonic
VFENEZBS E781 0000.0011 Vector Find Element Not Equal or Zero Byte and Set cc Extended Mnemonic
VFENEZF E781 0010.0010 Vector Find Element Not Equal or Zero Fullword Extended Mnemonic
VFENEZFS E781 0010.0011 Vector Find Element Not Equal or Zero Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VFENEZH E781 0001.0010 Vector Find Element Not Equal or Zero Halfword Extended Mnemonic
VFENEZHS E781 0001.0011 Vector Find Element Not Equal or Zero Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VFIDB E7C7 0011.0000 Vector load Floating point Integer Double Bfp Extended Mnemonic
VFISB E7C7 0010.0000 Vector load Floating point Integer Single Bfp Extended Mnemonic
VFKEDB E7E8 0011.0100.0000 Vector Floating point Kompare and signal Equal Double Bfp Extended Mnemonic
VFKEDBS E7E8 0011.0100.0001 Vector Floating point Kompare and signal Equal Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFKESB E7E8 0010.0100.0000 Vector Floating point Kompare and signal Equal Single Bfp Extended Mnemonic
VFKESBS E7E8 0010.0100.0001 Vector Floating point Kompare and signal Equal Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFKHDB E7EB 0011.0100.0000 Vector Floating point Kompare and signal High Double Bfp Extended Mnemonic
VFKHDBS E7EB 0011.0100.0001 Vector Floating point Kompare and signal High Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFKHEDB E7EA 0011.0100.0000 Vector Floating point Kompare and signal High or Equal Double Bfp Extended Mnemonic
VFKHEDBS E7EA 0011.0100.0001 Vector Floating point Kompare and signal High or Equal Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFKHESB E7EA 0010.0100.0000 Vector Floating point Kompare and signal High or Equal Single Bfp Extended Mnemonic
VFKHESBS E7EA 0010.0100.0001 Vector Floating point Kompare and signal High or Equal Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFKHSB E7EB 0010.0100.0000 Vector Floating point Kompare and signal High Single Bfp Extended Mnemonic
VFKHSBS E7EB 0010.0100.0001 Vector Floating point Kompare and signal High Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
VFLCDB E7CC 0011.0000.0000 Vector Floating point Load Complement Double Bfp Extended Mnemonic
VFLCSB E7CC 0010.0000.0000 Vector Floating point Load Complement Single Bfp Extended Mnemonic
VFLLS E7C4 0010.0000 Vector Floating point Load Lengthened Single bfp Extended Mnemonic
VFLNDB E7CC 0011.0000.0001 Vector Floating point Load Negative Double Bfp Extended Mnemonic
VFLNSB E7CC 0010.0000.0001 Vector Floating point Load Negative Single Bfp Extended Mnemonic
VFLPDB E7CC 0011.0000.0010 Vector Floating point Load Positive Double Bfp Extended Mnemonic
VFLPSB E7CC 0010.0000.0010 Vector Floating point Load Positive Single Bfp Extended Mnemonic
VFLRD E7C5 0011.0000 Vector Floating point Load Rounded Double bfp Extended Mnemonic
VFMADB E78F 0000.0011 Vector Floating point Multiply and Add Double Bfp Extended Mnemonic
VFMASB E78F 0000.0010 Vector Floating point Multiply and Add Single Bfp Extended Mnemonic
VFMAXDB E7EF 0011.0000 Vector Floating point MAXimum Double Bfp Extended Mnemonic
VFMAXSB E7EF 0010.0000 Vector Floating point MAXimum Single Bfp Extended Mnemonic
VFMDB E7E7 0011.0000 Vector Floating point Multiply Double Bfp Extended Mnemonic
VFMINDB E7EE 0011.0000 Vector Floating point MINimum Double Bfp Extended Mnemonic
VFMINSB E7EE 0010.0000 Vector Floating point MINimum Single Bfp Extended Mnemonic
VFMSB E7E7 0010.0000 Vector Floating point Multiply Single Bfp Extended Mnemonic
VFMSDB E78E 0000.0011 Vector Floating point Multiply and Subtract Double Bfp Extended Mnemonic
VFMSSB E78E 0000.0010 Vector Floating point Multiply and Subtract Single Bfp Extended Mnemonic
VFNMADB E79F 0000.0011 Vector Floating point Negative Multiply and Add Double Bfp Extended Mnemonic
VFNMASB E79F 0000.0010 Vector Floating point Negative Multiply and Add Single Bfp Extended Mnemonic
VFNMSDB E79E 0000.0011 Vector Floating point Negative Multiply and Subtract Double Bfp Extended Mnemonic
VFNMSSB E79E 0000.0010 Vector Floating point Negative Multiply and Subtract Single Bfp Extended Mnemonic
VFPSODB E7CC 0011.0000 Vector Floating point Perform Sign Operation Double Bfp Extended Mnemonic
VFPSOSB E7CC 0010.0000 Vector Floating point Perform Sign Operation Single Bfp Extended Mnemonic
VFSDB E7E2 0011.0000 Vector Floating point Subtract Double Bfp Extended Mnemonic
VFSQDB E7CE 0011.0000 Vector Floating point SQuare root Double Bfp Extended Mnemonic
VFSQSB E7CE 0010.0000 Vector Floating point SQuare root Single Bfp Extended Mnemonic
VFSSB E7E2 0010.0000 Vector Floating point Subtract Single Bfp Extended Mnemonic
VFTCIDB E74A 0011.0000 Vector Floating point Test data Class Immediate Double Bfp Extended Mnemonic
VFTCISB E74A 0010.0000 Vector Floating point Test data Class Immediate Single Bfp Extended Mnemonic
VGFMAB E7BC 0000 Vector Galois Field Multiply sum and Accumulate Byte Extended Mnemonic
VGFMAF E7BC 0010 Vector Galois Field Multiply sum and Accumulate Fullword Extended Mnemonic
VGFMAG E7BC 0011 Vector Galois Field Multiply sum and Accumulate Grande Extended Mnemonic
VGFMAH E7BC 0001 Vector Galois Field Multiply sum and Accumulate Halfword Extended Mnemonic
VGFMB E7B4 0000 Vector Galois Field Multiply sum Byte Extended Mnemonic
VGFMF E7B4 0010 Vector Galois Field Multiply sum Fullword Extended Mnemonic
VGFMG E7B4 0011 Vector Galois Field Multiply sum Grande Extended Mnemonic
VGFMH E7B4 0001 Vector Galois Field Multiply sum Halfword Extended Mnemonic
VGMB E746 0000 Vector Generate Mask Byte Extended Mnemonic
VGMF E746 0010 Vector Generate Mask Fullword Extended Mnemonic
VGMG E746 0011 Vector Generate Mask Grande Extended Mnemonic
VGMH E746 0001 Vector Generate Mask Halfword Extended Mnemonic
VISTRB E75C 0000 Vector Isolate STRing Byte Extended Mnemonic
VISTRBS E75C 0000.0001 Vector Isolate STRing Byte and Set cc Extended Mnemonic
VISTRF E75C 0010 Vector Isolate STRing Fullword Extended Mnemonic
VISTRFS E75C 0010.0001 Vector Isolate STRing Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VISTRH E75C 0001 Vector Isolate STRing Halfword Extended Mnemonic
VISTRHS E75C 0001.0001 Vector Isolate STRing Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VLBRF E606 0010 Vector Load Byte Reversed elements Fullword Extended Mnemonic
VLBRG E606 0011 Vector Load Byte Reversed elements Grande Extended Mnemonic
VLBRH E606 0001 Vector Load Byte Reversed elements Halfword Extended Mnemonic
VLBRQ E606 0100 Vector Load Byte Reversed elements Quadword Extended Mnemonic
VLBRREPF E605 0010 Vector Load Byte Reversed element and REPlicate Fullword Extended Mnemonic
VLBRREPG E605 0011 Vector Load Byte Reversed element and REPlicate Grande Extended Mnemonic
VLBRREPH E605 0001 Vector Load Byte Reversed element and REPlicate Halfword Extended Mnemonic
VLCB E7DE 0000 Vector Load Complement Byte Extended Mnemonic
VLCF E7DE 0010 Vector Load Complement Fullword Extended Mnemonic
VLCG E7DE 0011 Vector Load Complement Grande Extended Mnemonic
VLCH E7DE 0001 Vector Load Complement Halfword Extended Mnemonic
VLDEB E7C4 0010.0000 Vector Load lengthened Double from Exponential Bfp Extended Mnemonic
VLEDB E7C5 0011.0000 Vector floating point Load rounded Exponential from Double Bfp Extended Mnemonic
VLERF E607 0010 Vector Load Elements Reversed Fullword Extended Mnemonic
VLERG E607 0011 Vector Load Elements Reversed Grande Extended Mnemonic
VLERH E607 0001 Vector Load Elements Reversed Halfword Extended Mnemonic
VLGVB E721 0000 Vector Load Gpr from Vector register element Byte Extended Mnemonic
VLGVF E721 0010 Vector Load Gpr from Vector register element Fullword Extended Mnemonic
VLGVG E721 0011 Vector Load Gpr from Vector register element Grande Extended Mnemonic
VLGVH E721 0001 Vector Load Gpr from Vector register element Halfword Extended Mnemonic
VLLEBRZE E604 0110 Vector Load Logical Element Byte Reversed and Zero lEftmost word Extended Mnemonic
VLLEBRZF E604 0010 Vector Load Logical Element Byte Reversed and Zero Fullword Extended Mnemonic
VLLEBRZG E604 0011 Vector Load Logical Element Byte Reversed and Zero Grande Extended Mnemonic
VLLEBRZH E604 0001 Vector Load Logical Element Byte Reversed and Zero Halfword Extended Mnemonic
VLLEZB E704 0000 Vector Load Logical Element and Zero Byte Extended Mnemonic
VLLEZF E704 0010 Vector Load Logical Element and Zero Fullword Extended Mnemonic
VLLEZG E704 0011 Vector Load Logical Element and Zero Grande Extended Mnemonic
VLLEZH E704 0001 Vector Load Logical Element and Zero Halfword Extended Mnemonic
VLLEZLF E704 0110 Vector Load Logical Element and Zero Left-aligned Fullword Extended Mnemonic
VLPB E7DF 0000 Vector Load Positive Byte Extended Mnemonic
VLPF E7DF 0010 Vector Load Positive Fullword Extended Mnemonic
VLPG E7DF 0011 Vector Load Positive Grande Extended Mnemonic
VLPH E7DF 0001 Vector Load Positive Halfword Extended Mnemonic
VLREPB E705 0000 Vector Load and REPlicate Byte Extended Mnemonic
VLREPF E705 0010 Vector Load and REPlicate Fullword Extended Mnemonic
VLREPG E705 0011 Vector Load and REPlicate Grande Extended Mnemonic
VLREPH E705 0001 Vector Load and REPlicate Halfword Extended Mnemonic
VLVGB E722 0000 Vector Load Vector element from Gpr Byte Extended Mnemonic
VLVGF E722 0010 Vector Load Vector element from Gpr Fullword Extended Mnemonic
VLVGG E722 0011 Vector Load Vector element from Gpr Grande Extended Mnemonic
VLVGH E722 0001 Vector Load Vector element from Gpr Halfword Extended Mnemonic
VMAEB E7AE 0000 Vector Multiply and Add Even Byte Extended Mnemonic
VMAEF E7AE 0010 Vector Multiply and Add Even Fullword Extended Mnemonic
VMAEH E7AE 0001 Vector Multiply and Add Even Halfword Extended Mnemonic
VMAHB E7AB 0000 Vector Multiply and Add High Byte Extended Mnemonic
VMAHF E7AB 0010 Vector Multiply and Add High Fullword Extended Mnemonic
VMAHH E7AB 0001 Vector Multiply and Add High Halfword Extended Mnemonic
VMALB E7AA 0000 Vector Multiply and Add Low Byte Extended Mnemonic
VMALEB E7AC 0000 Vector Multiply and Add Logical Even Byte Extended Mnemonic
VMALEF E7AC 0010 Vector Multiply and Add Logical Even Fullword Extended Mnemonic
VMALEH E7AC 0001 Vector Multiply and Add Logical Even Halfword Extended Mnemonic
VMALF E7AA 0010 Vector Multiply and Add Low Fullword Extended Mnemonic
VMALHB E7A9 0000 Vector Multiply and Add Logical High Byte Extended Mnemonic
VMALHF E7A9 0010 Vector Multiply and Add Logical High Fullword Extended Mnemonic
VMALHH E7A9 0001 Vector Multiply and Add Logical High Halfword Extended Mnemonic
VMALHW E7AA 0001 Vector Multiply and Add Low HalfWord Extended Mnemonic
VMALOB E7AD 0000 Vector Multiply and Add Logical Odd Byte Extended Mnemonic
VMALOF E7AD 0010 Vector Multiply and Add Logical Odd Fullword Extended Mnemonic
VMALOH E7AD 0001 Vector Multiply and Add Logical Odd Halfword Extended Mnemonic
VMAOB E7AF 0000 Vector Multiply and Add Odd Byte Extended Mnemonic
VMAOF E7AF 0010 Vector Multiply and Add Odd Fullword Extended Mnemonic
VMAOH E7AF 0001 Vector Multiply and Add Odd Halfword Extended Mnemonic
VMEB E7A6 0000 Vector Multipy Even Byte Extended Mnemonic
VMEF E7A6 0010 Vector Multipy Even Fullword Extended Mnemonic
VMEH E7A6 0001 Vector Multipy Even Halfword Extended Mnemonic
VMHB E7A3 0000 Vector Multiply High Byte Extended Mnemonic
VMHF E7A3 0010 Vector Multiply High Fullword Extended Mnemonic
VMHH E7A3 0001 Vector Multiply High Halfword Extended Mnemonic
VMLB E7A2 0000 Vector Multiply Low Byte Extended Mnemonic
VMLEB E7A4 0000 Vector Multiply Logical Even Byte Extended Mnemonic
VMLEF E7A4 0010 Vector Multiply Logical Even Fullword Extended Mnemonic
VMLEH E7A4 0001 Vector Multiply Logical Even Halfword Extended Mnemonic
VMLF E7A2 0010 Vector Multiply Low Fullword Extended Mnemonic
VMLHB E7A1 0000 Vector Multiply Logical High Byte Extended Mnemonic
VMLHF E7A1 0010 Vector Multiply Logical High Fullword Extended Mnemonic
VMLHH E7A1 0001 Vector Multiply Logical High Halfword Extended Mnemonic
VMLHW E7A2 0001 Vector Multiply Low HlafWord Extended Mnemonic
VMLOB E7A5 0000 Vector Multiply Logical Odd Byte Extended Mnemonic
VMLOF E7A5 0010 Vector Multiply Logical Odd Fullword Extended Mnemonic
VMLOH E7A5 0001 Vector Multiply Logical Odd Halfword Extended Mnemonic
VMNB E7FE 0000 Vector MiNimum Byte Extended Mnemonic
VMNF E7FE 0010 Vector MiNimum Fullword Extended Mnemonic
VMNG E7FE 0011 Vector MiNimum Grande Extended Mnemonic
VMNH E7FE 0001 Vector MiNimum Halfword Extended Mnemonic
VMNLB E7FC 0000 Vector MiNimum Logical Byte Extended Mnemonic
VMNLF E7FC 0010 Vector MiNimum Logical Fullword Extended Mnemonic
VMNLG E7FC 0011 Vector MiNimum Logical Grande Extended Mnemonic
VMNLH E7FC 0001 Vector MiNimum Logical Halfword Extended Mnemonic
VMOB E7A7 0000 Vector Multiply Odd Byte Extended Mnemonic
VMOF E7A7 0010 Vector Multiply Odd Fullword Extended Mnemonic
VMOH E7A7 0001 Vector Multiply Odd Halfword Extended Mnemonic
VMRHB E761 0000 Vector MeRge High Byte Extended Mnemonic
VMRHF E761 0010 Vector MeRge High Fullword Extended Mnemonic
VMRHG E761 0011 Vector MeRge High Grande Extended Mnemonic
VMRHH E761 0001 Vector MeRge High Halfword Extended Mnemonic
VMRLB E760 0000 Vector MeRge Low Byte Extended Mnemonic
VMRLF E760 0010 Vector MeRge Low Fullword Extended Mnemonic
VMRLG E760 0011 Vector MeRge Low Grande Extended Mnemonic
VMRLH E760 0001 Vector MeRge Low Halfword Extended Mnemonic
VMSLG E7B8 0011 Vector Multiply Sum Logical Grande Extended Mnemonic
VMXB E7FF 0000 Vector MaXimum Byte Extended Mnemonic
VMXF E7FF 0010 Vector MaXimum Fullword Extended Mnemonic
VMXG E7FF 0011 Vector MaXimum Grande Extended Mnemonic
VMXH E7FF 0001 Vector MaXimum Halfword Extended Mnemonic
VMXLB E7FD 0000 Vector MaXimum Logical Byte Extended Mnemonic
VMXLF E7FD 0010 Vector MaXimum Logical Fullword Extended Mnemonic
VMXLG E7FD 0011 Vector MaXimum Logical Grande Extended Mnemonic
VMXLH E7FD 0001 Vector MaXimum Logical Halfword Extended Mnemonic
VNOT E76B -- Vector NOT Extended Mnemonic
VONE E744 -- Vector set to all ONEs Extended Mnemonic
VPKF E794 0010 Vector PacK Fullword Extended Mnemonic
VPKG E794 0011 Vector PacK Grande Extended Mnemonic
VPKH E794 0001 Vector PacK Halfword Extended Mnemonic
VPKLSF E795 0010.0000 Vector PacK Logical Saturate Fullword Extended Mnemonic
VPKLSFS E795 0010.0001 Vector PacK Logical Saturate Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VPKLSG E795 0011.0000 Vector PacK Logical Saturate Grande Extended Mnemonic
VPKLSGS E795 0011.0001 Vector PacK Logical Saturate Grande and Set cc Extended Mnemonic
VPKLSH E795 0001.0000 Vector PacK Logical Saturate Halfword Extended Mnemonic
VPKLSHS E795 0001.0001 Vector PacK Logical Saturate Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VPKSF E797 0010.0000 Vector PacK Saturate Fullword Extended Mnemonic
VPKSFS E797 0010.0001 Vector PacK Saturate Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VPKSG E797 0011.0000 Vector PacK Saturate Grande Extended Mnemonic
VPKSGS E797 0011.0001 Vector PacK Saturate Grande and Set cc Extended Mnemonic
VPKSH E797 0001.0000 Vector PacK Saturate Halfword Extended Mnemonic
VPKSHS E797 0001.0001 Vector PacK Saturate Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VPOPCTB E750 0000 Vector POPulation CounT Byte Extended Mnemonic
VPOPCTF E750 0010 Vector POPulation CounT Fullword Extended Mnemonic
VPOPCTG E750 0011 Vector POPulation CounT Grande Extended Mnemonic
VPOPCTH E750 0001 Vector POPulation CounT Halfword Extended Mnemonic
VREPB E74D 0000 Vector REPlicate Byte Extended Mnemonic
VREPF E74D 0010 Vector REPlicate Fullword Extended Mnemonic
VREPG E74D 0011 Vector REPlicate Grande Extended Mnemonic
VREPH E74D 0001 Vector REPlicate Halfword Extended Mnemonic
VREPIB E745 0000 Vector REPlicate Immediate Byte Extended Mnemonic
VREPIF E745 0010 Vector REPlicate Immediate Fullword Extended Mnemonic
VREPIG E745 0011 Vector REPlicate Immediate Grande Extended Mnemonic
VREPIH E745 0001 Vector REPlicate Immediate Halfword Extended Mnemonic
VSB E7F7 0000 Vector Subtract Byte Extended Mnemonic
VSBCBIQ E7BD 0100 Vector Subtract with Borrow Compute Borrow Indication Quadword Extended Mnemonic
VSBIQ E7BF 0100 Vector Subtract with Borrow Indication Quadword Extended Mnemonic
VSCBIB E7F5 0000 Vector Subtract Compute Borrow Indication Byte Extended Mnemonic
VSCBIF E7F5 0010 Vector Subtract Compute Borrow Indication Fullword Extended Mnemonic
VSCBIG E7F5 0011 Vector Subtract Compute Borrow Indication Grande Extended Mnemonic
VSCBIH E7F5 0001 Vector Subtract Compute Borrow Indication Halfword Extended Mnemonic
VSCBIQ E7F5 0100 Vector Subtract Compute Borrow Indication Quadword Extended Mnemonic
VSCHDP E674 0011 Vector Scale and Convert Hex Double floating point from Packed decimal Extended Mnemonic
VSCHSP E674 0010 Vector Scale and Convert Hex Short floating point from Packed decimal Extended Mnemonic
VSCHXP E674 0100 Vector Scale and Convert Hex eXtended floating point from Packed decimal Extended Mnemonic
VSEGB E75F 0000 Vector Sign Extend to Grande from Byte Extended Mnemonic
VSEGF E75F 0010 Vector Sign Extend to Grande from Fullword Extended Mnemonic
VSEGH E75F 0001 Vector Sign Extend to Grande from Halfword Extended Mnemonic
VSF E7F7 0010 Vector Subtract Fullword Extended Mnemonic
VSG E7F7 0011 Vector Subtract Grande Extended Mnemonic
VSH E7F7 0001 Vector Subtract Halfword Extended Mnemonic
VSQ E7F7 0100 Vector Subtract Quadword Extended Mnemonic
VSTBRF E60E 0010 Vector STore Byte Reversed elements Fullword Extended Mnemonic
VSTBRG E60E 0011 Vector STore Byte Reversed elements Grande Extended Mnemonic
VSTBRH E60E 0001 Vector STore Byte Reversed elements Halfword Extended Mnemonic
VSTBRQ E60E 0100 Vector STore Byte Reversed elements Quadword Extended Mnemonic
VSTERF E60F 0010 Vector STore Elements Reversed Fullword Extended Mnemonic
VSTERG E60F 0011 Vector STore Elements Reversed Grande Extended Mnemonic
VSTERH E60F 0001 Vector STore Elements Reversed Halfword Extended Mnemonic
VSTRCB E78A 0000 Vector STRing range Compare Byte Extended Mnemonic
VSTRCBS E78A 0000.0001 Vector STRing range Compare Byte and Set cc Extended Mnemonic
VSTRCF E78A 0010 Vector STRing range Compare Fullword Extended Mnemonic
VSTRCFS E78A 0010.0001 Vector STRing range Compare Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VSTRCH E78A 0001 Vector STRing range Compare Halfword Extended Mnemonic
VSTRCHS E78A 0001.0001 Vector STRing range Compare Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VSTRCZB E78A 0000.0010 Vector STRing range Compare including Zero by Byte Extended Mnemonic
VSTRCZBS E78A 0000.0011 Vector STRing range Compare including Zero by Byte and Set cc Extended Mnemonic
VSTRCZF E78A 0010.0010 Vector STRing range Compare including Zero by Fullword Extended Mnemonic
VSTRCZFS E78A 0010.0011 Vector STRing range Compare including Zero by Fullword and Set cc Extended Mnemonic
VSTRCZH E78A 0001.0010 Vector STRing range Compare including Zero by Halfword Extended Mnemonic
VSTRCZHS E78A 0001.0011 Vector STRing range Compare including Zero by Halfword and Set cc Extended Mnemonic
VSTRSB E78B 0000 Vector STRing Search Byte Extended Mnemonic
VSTRSF E78B 0010 Vector STRing Search Fullword Extended Mnemonic
VSTRSH E78B 0001 Vector STRing Search Halfword Extended Mnemonic
VSTRSZB E78B 0000.0010 Vector STRing Search Zero-delimited Byte Extended Mnemonic
VSTRSZF E78B 0010.0010 Vector STRing Search Zero-delimited Fullword Extended Mnemonic
VSTRSZH E78B 0001.0010 Vector STRing Search Zero-delimited Halfword Extended Mnemonic
VSUMB E764 0000 Vector SUM across word per Byte Extended Mnemonic
VSUMGF E765 0010 Vector SUM across Grande per Fullword Extended Mnemonic
VSUMGH E765 0001 Vector SUM across Grande per Halfword Extended Mnemonic
VSUMH E764 0001 Vector SUM across word per Halfword Extended Mnemonic
VSUMQF E767 0010 Vector SUM across Quadword per Fullword Extended Mnemonic
VSUMQG E767 0011 Vector SUM across Quadword per Grande Extended Mnemonic
VUPHB E7D7 0000 Vector UnPack High Byte Extended Mnemonic
VUPHF E7D7 0010 Vector UnPack High Fullword Extended Mnemonic
VUPHH E7D7 0001 Vector UnPack High Halfword Extended Mnemonic
VUPLB E7D6 0000 Vector UnPack Low Byte Extended Mnemonic
VUPLF E7D6 0010 Vector UnPack Low Fullword Extended Mnemonic
VUPLHB E7D5 0000 Vector UnPack Logical High Byte Extended Mnemonic
VUPLHF E7D5 0010 Vector UnPack Logical High Fullword Extended Mnemonic
VUPLHH E7D5 0001 Vector UnPack Logical High Halfword Extended Mnemonic
VUPLHW E7D6 0001 Vector UnPack Low HalfWord Extended Mnemonic
VUPLLB E7D4 0000 Vector UnPack Logical Low Byte Extended Mnemonic
VUPLLF E7D4 0010 Vector UnPack Logical Low Fullword Extended Mnemonic
VUPLLH E7D4 0001 Vector UnPack Logical Low Halfword Extended Mnemonic
VZERO E744 -- Vector set to all ZEROes Extended Mnemonic
WCDGB E7C3 0011.1000 Would-be vector Convert Double bfp from Grande to Bfp Extended Mnemonic
WCDLGB E7C1 0011.1000 Would-be vector Convert Double bfp from Logical Grande to Bfp Extended Mnemonic
WCEFB E7C3 0010.1000 Would-be vector Convert Exponential bfp from Fullword to Bfp Extended Mnemonic
WCELFB E7C1 0010.1000 Would-be vector Convert Exponential bfp from Logical Fullword to Bfp Extended Mnemonic
WCFEB E7C2 0010.1000 Would-be vector Convert Fullword from Exponential Bfp Extended Mnemonic
WCGDB E7C2 0011.1000 Would-be vector Convert Grande from Double Bfp Extended Mnemonic
WCLFEB E7C0 0010.1000 Would-be vector Convert Logical Fullword from Exponential Bfp Extended Mnemonic
WCLGDB E7C0 0011.1000 Would-be vector Convert Logical Grande from Double Bfp Extended Mnemonic
WFADB E7E3 0011.1000 Would-be vector Floating point Add Double Bfp Extended Mnemonic
WFASB E7E3 0010.1000 Would-be vector Floating point Add Single Bfp Extended Mnemonic
WFAXB E7E3 0100.1000 Would-be vector Floating point Add eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFCDB E7CB 0011.0000 Would-be vector Floating point Compare scalar Double Bfp Extended Mnemonic
WFCEDB E7E8 0011.1000.0000 Would-be vector Floating point Compare Equal Double Bfp Extended Mnemonic
WFCEDBS E7E8 0011.1000.0001 Would-be vector Floating point Compare Equal Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFCESB E7E8 0010.1000.0000 Would-be vector Floating point Compare Equal Single Bfp Extended Mnemonic
WFCESBS E7E8 0010.1000.0001 Would-be vector Floating point Compare Equal Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFCEXB E7E8 0100.1000.0000 Would-be vector Floating point Compare Equal eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFCEXBS E7E8 0100.1000.0001 Would-be vector Floating point Compare Equal eXtended Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFCHDB E7EB 0011.1000.0000 Would-be vector Floating point Compare High Double Bfp Extended Mnemonic
WFCHDBS E7EB 0011.1000.0001 Would-be vector Floating point Compare High Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFCHEDB E7EA 0011.1000.0000 Would-be vector Floating point Compare High or Equal Double Bfp Extended Mnemonic
WFCHEDBS E7EA 0011.1000.0001 Would-be vector Floating point Compare High or Equal Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFCHESB E7EA 0010.1000.0000 Would-be vector Floating point Compare High or Equal Single Bfp Extended Mnemonic
WFCHESBS E7EA 0010.1000.0001 Would-be vector Floating point Compare High or Equal Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFCHEXB E7EA 0100.1000.0000 Would-be vector Floating point Compare High or Equal eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFCHEXBS E7EA 0100.1000.0001 Would-be vector Floating point Compare High or Equal eXtended Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFCHSB E7EB 0010.1000.0000 Would-be vector Floating point Compare High Single Bfp Extended Mnemonic
WFCHSBS E7EB 0010.1000.0001 Would-be vector Floating point Compare High Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFCHXB E7EB 0100.1000.0000 Would-be vector Floating point Compare High eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFCHXBS E7EB 0100.1000.0001 Would-be vector Floating point Compare High eXtended Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFCSB E7CB 0010.0000 Would-be vector Floating point Compare scalar Single Bfp Extended Mnemonic
WFCXB E7CB 0100.0000 Would-be vector Floating point Compare scalar eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFDDB E7E5 0011.1000 Would-be vector Floating point Divide Double Bfp Extended Mnemonic
WFDSB E7E5 0010.1000 Would-be vector Floating point Divide Single Bfp Extended Mnemonic
WFDXB E7E5 0100.1000 Would-be vector Floating point Divide eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFIDB E7C7 0011.1000 Would-be vector load Floating point Integer Double Bfp Extended Mnemonic
WFISB E7C7 0010.1000 Would-be vector load Floating point Integer Single Bfp Extended Mnemonic
WFIXB E7C7 0100.1000 Would-be vector load Floating point Integer eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFKDB E7CA 0011.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal scalar Double Bfp Extended Mnemonic
WFKEDB E7E8 0011.1100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal Equal Double Bfp Extended Mnemonic
WFKEDBS E7E8 0011.1100.0001 Would-be vector Floating point Kompare and signal Equal Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFKESB E7E8 0010.1100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal Equal Single Bfp Extended Mnemonic
WFKESBS E7E8 0010.1100.0001 Would-be vector Floating point Kompare and signal Equal Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFKEXB E7E8 0100.1100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal Equal eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFKEXBS E7E8 0100.1100.0001 Would-be vector Floating point Kompare and signal Equal eXtended Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFKHDB E7EB 0011.1100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal High Double Bfp Extended Mnemonic
WFKHDBS E7EB 0011.1100.0001 Would-be vector Floating point Kompare and signal High Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFKHEDB E7EA 0011.1100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal High or Equal Double Bfp Extended Mnemonic
WFKHEDBS E7EA 0011.1100.0001 Would-be vector Floating point Kompare and signal High or Equal Double Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFKHESB E7EA 0010.1100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal High or Equal Single Bfp Extended Mnemonic
WFKHESBS E7EA 0010.1100.0001 Would-be vector Floating point Kompare and signal High or Equal Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFKHEXB E7EA 0100.1100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal High or Equal eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFKHEXBS E7EA 0100.1100.0001 Would-be vector Floating point Kompare and signal High or Equal eXtended Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFKHSB E7EB 0010.1100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal High Single Bfp Extended Mnemonic
WFKHSBS E7EB 0010.1100.0001 Would-be vector Floating point Kompare and signal High Single Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFKHXB E7EB 0100.1100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal High eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFKHXBS E7EB 0100.1100.0001 Would-be vector Floating point Kompare and signal High eXtended Bfp and Set cc Extended Mnemonic
WFKSB E7CA 0010.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal scalar Single Bfp Extended Mnemonic
WFKXB E7CA 0100.0000 Would-be vector Floating point Kompare and signal scalar eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFLCDB E7CC 0011.1000.0000 Would-be vector Floating point Load Complement Double Bfp Extended Mnemonic
WFLCSB E7CC 0010.1000.0000 Would-be vector Floating point Load Complement Single Bfp Extended Mnemonic
WFLCXB E7CC 0100.1000.0000 Would-be vector Floating point Load Complement eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFLLD E7C4 0011.1000 Would-be vector Floating point Load Lengthened Double bfp Extended Mnemonic
WFLLS E7C4 0010.1000 Would-be vector Floating point Load Lengthened Single bfp Extended Mnemonic
WFLNDB E7CC 0011.1000.0001 Would-be vector Floating point Load Negative Double Bfp Extended Mnemonic
WFLNSB E7CC 0010.1000.0001 Would-be vector Floating point Load Negative Single Bfp Extended Mnemonic
WFLNXB E7CC 0100.1000.0001 Would-be vector Floating point Load Negative eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFLPDB E7CC 0011.1000.0010 Would-be vector Floating point Load Positive Double Bfp Extended Mnemonic
WFLPSB E7CC 0010.1000.0010 Would-be vector Floating point Load Positive Single Bfp Extended Mnemonic
WFLPXB E7CC 0100.1000.0010 Would-be vector Floating point Load Positive eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFLRD E7C5 0011.1000 Would-be vector Floating point Load Rounded Double bfp Extended Mnemonic
WFLRX E7C5 0100.1000 Would-be vector Floating point Load Rounded eXtended bfp Extended Mnemonic
WFMADB E78F 1000.0011 Would-be vector Floating point Multiply and Add Double Bfp Extended Mnemonic
WFMASB E78F 1000.0010 Would-be vector Floating point Multiply and Add Single Bfp Extended Mnemonic
WFMAXB E78F 1000.0100 Would-be vector Floating point Multiply and Add eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFMAXDB E7EF 0011.1000 Would-be vector Floating point MAXimum Double Bfp Extended Mnemonic
WFMAXSB E7EF 0010.1000 Would-be vector Floating point MAXimum Single Bfp Extended Mnemonic
WFMAXXB E7EF 0100.1000 Would-be vector Floating point MAXimum eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFMDB E7E7 0011.1000 Would-be vector Floating point Multiply Double Bfp Extended Mnemonic
WFMINDB E7EE 0011.1000 Would-be vector Floating point MINimum Double Bfp Extended Mnemonic
WFMINSB E7EE 0010.1000 Would-be vector Floating point MINimum Single Bfp Extended Mnemonic
WFMINXB E7EE 0100.1000 Would-be vector Floating point MINimum eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFMSB E7E7 0010.1000 Would-be vector Floating point Multiply Single Bfp Extended Mnemonic
WFMSDB E78E 1000.0011 Would-be vector Floating point Multiply and Subtract Double Bfp Extended Mnemonic
WFMSSB E78E 1000.0010 Would-be vector Floating point Multiply and Subtract Single Bfp Extended Mnemonic
WFMSXB E78E 1000.0100 Would-be vector Floating point Multiply and Subtract eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFMXB E7E7 0100.1000 Would-be vector Floating point Multiply eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFNMADB E79F 1000.0011 Would-be vector Floating point Negative Multiply and Add Double Bfp Extended Mnemonic
WFNMASB E79F 1000.0010 Would-be vector Floating point Negative Multiply and Add Single Bfp Extended Mnemonic
WFNMAXB E79F 1000.0100 Would-be vector Floating point Negative Multiply and Add eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFNMSDB E79E 1000.0011 Would-be vector Floating point Negative Multiply and Subtract Double Bfp Extended Mnemonic
WFNMSSB E79E 1000.0010 Would-be vector Floating point Negative Multiply and Subtract Single Bfp Extended Mnemonic
WFNMSXB E79E 1000.0100 Would-be vector Floating point Negative Multiply and Subtract eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFPSODB E7CC 0011.1000 Would-be vector Floating point Perform Sign Operation Double Bfp Extended Mnemonic
WFPSOSB E7CC 0010.1000 Would-be vector Floating point Perform Sign Operation Single Bfp Extended Mnemonic
WFPSOXB E7CC 0100.1000 Would-be vector Floating point Perform Sign Operation eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFSDB E7E2 0011.1000 Would-be vector Floating point Subtract Double Bfp Extended Mnemonic
WFSQDB E7CE 0011.1000 Would-be vector Floating point SQuare root Double Bfp Extended Mnemonic
WFSQSB E7CE 0010.1000 Would-be vector Floating point SQuare root Single Bfp Extended Mnemonic
WFSQXB E7CE 0100.1000 Would-be vector Floating point SQuare root eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFSSB E7E2 0010.1000 Would-be vector Floating point Subtract Single Bfp Extended Mnemonic
WFSXB E7E2 0100.1000 Would-be vector Floating point Subtract eXtended Bfp Extended Mnemonic
WFTCIDB E74A 0011.1000 Would-be vector Floating point Test dataClass Immediate Double Bfp Extended Mnemonic
WFTCISB E74A 0010.1000 Would-be vector Floating point Test data Class Immediate Single Bfp Extended Mnemonic
WFTCIXB E74A 0100.1000 Would-be vector Floating point Test data Class Immediate eXtended Bfp Extended Mnemonic
WLDEB E7C4 0010.1000 Would-be vector Load lengthened Double from Exponential Bfp Extended Mnemonic
WLEDB E7C5 0011.1000 Would-be vector floating point Load rounded Exponential from Double Bfp Extended Mnemonic
XHHR EC57 [00.1F.00] eXclusive-or High with High Register Extended Mnemonic
XHLR EC57 [00.1F.20] eXclusive-or High with Low Register Extended Mnemonic
XLHR EC57 [20.3F.20] eXclusive-or Low with High Register Extended Mnemonic

Totaal 1108 regels in deze lijst.

 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.