HLASM - Lijst van alle Extended Mnemonics, op volgorde van Opcode

De lijst hieronder bevat: Sorteer deze lijst op: Breid deze lijst uit met: Deze lijst zonder: Vertaal in:
  • Zowel gangbare als vervallen instructies
  • Noch Opcodes noch Directives
  • Wel Extended mnemonics, geen Functie codes
  • op volgorde van Opcode

 

Mnemonic Opcode Masker Naam
NOPR 07 0000 No-OPeration Register
BOR 07 0001 Branch on Ones / Overflow Register
BHR 07 0010 Branch on High Register
BPR 07 0010 Branch on Plus Register
BNLER 07 0011 Branch on Not Low or Equal Register
BLR 07 0100 Branch on Low Register
BMR 07 0100 Branch on Mixed / Minus Register
BNHER 07 0101 Branch on Not High or Equal Register
BLHR 07 0110 Branch on Low or High Register
BNER 07 0111 Branch on Not Equal Register
BNZR 07 0111 Branch on Not Zero Register
BER 07 1000 Branch on Equal Register
BZR 07 1000 Branch on Zero Register
BNLHR 07 1001 Branch on Not Low or High Register
BHER 07 1010 Branch on High or Equal Register
BNLR 07 1011 Branch on Not Low Register
BNMR 07 1011 Branch on Not Mixed / Minus Register
BLER 07 1100 Branch on Low or Equal Register
BNHR 07 1101 Branch on Not High Register
BNPR 07 1101 Branch on Not Plus Register
BNOR 07 1110 Branch on Not Ones / Overflow Register
BR 07 1111 Branch Register
NOP 47 0000 No-OPeration
BO 47 0001 Branch on Ones / Overflow
BH 47 0010 Branch on High
BP 47 0010 Branch on Plus
BNLE 47 0011 Branch on Not Low or Equal
BL 47 0100 Branch on Low
BM 47 0100 Branch on Mixed / Minus
BNHE 47 0101 Branch on Not High or Equal
BLH 47 0110 Branch on Low or High
BNE 47 0111 Branch on Not Equal
BNZ 47 0111 Branch on Not Zero
BE 47 1000 Branch on Equal
BZ 47 1000 Branch on Zero
BNLH 47 1001 Branch on Not Low or High
BHE 47 1010 Branch on High or Equal
BNL 47 1011 Branch on Not Low
BNM 47 1011 Branch on Not Mixed / Minus
BLE 47 1100 Branch on Low or Equal
BNH 47 1101 Branch on Not High
BNP 47 1101 Branch on Not Plus
BNO 47 1110 Branch on Not Ones / Overflow
B 47 1111 Branch
JNOP A74 0000 Jump No-OPeration
BRNOP A74 0000 Branch Relative No OPeration
BRO A74 0001 Branch Relative on Ones / Overflow
JO A74 0001 Jump on Ones / Overflow
BRH A74 0010 Branch Relative on High
BRP A74 0010 Branch Relative on Plus
JH A74 0010 Jump on High
JP A74 0010 Jump on Plus
BRNLE A74 0011 Branch Relative on Not Low or Equal
JNLE A74 0011 Jump on Not Low or Equal
BRL A74 0100 Branch Relative on Low
BRM A74 0100 Branch Relative on Mixed / Minus
JL A74 0100 Jump on Low
JM A74 0100 Jump on Mixed / Minus
BRNHE A74 0101 Branch Relative on Not High or Equal
JNHE A74 0101 Jump on Not High or Equal
BRLH A74 0110 Branch Relative on Low or High
JLH A74 0110 Jump on Low or High
BRNE A74 0111 Branch Relative on Not Equal
BRNZ A74 0111 Branch Relative on Not Zero
JNE A74 0111 Jump on Not Equal
JNZ A74 0111 Jump on Not Zero
BRE A74 1000 Branch Relative on Equal
BRZ A74 1000 Branch Relative on Zero
JE A74 1000 Jump on Equal
JZ A74 1000 Jump on Zero
BRNLH A74 1001 Branch Relative on Not Low or High
JNLH A74 1001 Jump on Not Low or High
BRHE A74 1010 Branch Relative on High or Equal
JHE A74 1010 Jump on High or Equal
BRNL A74 1011 Branch Relative on Not Low
BRNM A74 1011 Branch Relative on Not Mixed / Minus
JNL A74 1011 Jump on Not Low
JNM A74 1011 Jump on Not Mixed / Minus
BRLE A74 1100 Branch Relative on Low or Equal
JLE A74 1100 Jump on Low or Equal
BRNH A74 1101 Branch Relative on Not High
BRNP A74 1101 Branch Relative on Not Plus
JNH A74 1101 Jump on Not High
JNP A74 1101 Jump on Not Plus
BRNO A74 1110 Branch Relative on Not Ones / Overflow
JNO A74 1110 Jump on Not Ones / Overflow
BRU A74 1111 Branch Relative Unconditional
J A74 1111 Jump
JUMP A74 1111 JUMP
CGRTH B960 0010 Compare Grande Register and Trap on High
CGRTL B960 0100 Compare Grande Register and Trap on Low
CGRTNE B960 0110 Compare Grande Register and Trap on Not Equal
CGRTE B960 1000 Compare Grande Register and Trap on Equal
CGRTNL B960 1010 Compare Grande Register and Trap on Not Low
CGRTNH B960 1100 Compare Grande Register and Trap on Not High
CLGRTH B961 0010 Compare Logical Grande Register and Trap on High
CLGRTL B961 0100 Compare Logical Grande Register and Trap on Low
CLGRTNE B961 0110 Compare Logical Grande Register and Trap on Not Equal
CLGRTE B961 1000 Compare Logical Grande Register and Trap on Equal
CLGRTNL B961 1010 Compare Logical Grande Register and Trap on Not Low
CLGRTNH B961 1100 Compare Logical Grande Register and Trap on Not High
CRTH B972 0010 Compare Register and Trap on High
CRTL B972 0100 Compare Register and Trap on Low
CRTNE B972 0110 Compare Register and Trap on Not Equal
CRTE B972 1000 Compare Register and Trap on Equal
CRTNL B972 1010 Compare Register and Trap on Not Low
CRTNH B972 1100 Compare Register and Trap on Not High
CLRTH B973 0010 Compare Logical Register and Trap on High
CLRTL B973 0100 Compare Logical Register and Trap on Low
CLRTNE B973 0110 Compare Logical Register and Trap on Not Equal
CLRTE B973 1000 Compare Logical Register and Trap on Equal
CLRTNL B973 1010 Compare Logical Register and Trap on Not Low
CLRTNH B973 1100 Compare Logical Register and Trap on Not High
LOCGRH B9E2 0010 Load On Condition Grande Register High
LGROCH B9E2 0010 Load Grande Register On Condition High
LOCGRL B9E2 0100 Load On Condition Grande Register Low
LGROCL B9E2 0100 Load Grande Register On Condition Low
LOCGRNE B9E2 0110 Load On Condition Grande Register Not Equal
LGROCNE B9E2 0110 Load Grande Register On Condition Not Equal
LOCGRE B9E2 1000 Load On Condition Grande Register Equal
LGROCE B9E2 1000 Load Grande Register On Condition Equal
LOCGRNL B9E2 1010 Load On Condition Grande Register Not Low
LGROCNL B9E2 1010 Load Grande Register On Condition Not Low
LOCGRNH B9E2 1100 Load On Condition Grande Register Not High
LGROCNH B9E2 1100 Load Grande Register On Condition Not High
LOCRH B9F2 0010 Load On Condition Register High
LROCH B9F2 0010 Load Register On Condition High
LOCRL B9F2 0100 Load On Condition Register Low
LROCL B9F2 0100 Load Register On Condition Low
LOCRNE B9F2 0110 Load On Condition Register Not Equal
LROCNE B9F2 0110 Load Register On Condition Not Equal
LOCRE B9F2 1000 Load On Condition Register Equal
LROCE B9F2 1000 Load Register On Condition Equal
LOCRNL B9F2 1010 Load On Condition Register Not Low
LROCNL B9F2 1010 Load Register On Condition Not Low
LOCRNH B9F2 1100 Load On Condition Register Not High
LROCNH B9F2 1100 Load Register On Condition Not High
JLNOP C04 0000 Jump Long No-OPeration
JGNOP C04 0000 Jump lonG No-OPeration
BROL C04 0001 Branch Relative on Ones / Overflow Long
JLO C04 0001 Jump Long on Ones / Overflow
JGO C04 0001 Jump lonG on Ones / Overflow
BRHL C04 0010 Branch Relative on High Long
BRPL C04 0010 Branch Relative on Plus Long
JLH C04 0010 Jump Long on High
JLP C04 0010 Jump Long on Plus
JGH C04 0010 Jump lonG on High
JGP C04 0010 Jump lonG on Plus
JGNLE C04 0011 Jump lonG on Not Low or Equal
BRLL C04 0100 Branch Relative on Low Long
BRML C04 0100 Branch Relative on Mixed / Minus Long
JLL C04 0100 Jump Long on Low
JLM C04 0100 Jump Long on Mixed / Minus
JGL C04 0100 Jump lonG on Low
JGM C04 0100 Jump lonG on Mixed / Minus
JGNHE C04 0101 Jump lonG on Not High or Equal
JGLH C04 0110 Jump lonG on Low or High
BRNEL C04 0111 Branch Relative on Not Equal Long
BRNZL C04 0111 Branch Relative on Not Zero Long
JLNE C04 0111 Jump Long on Not Equal
JLNZ C04 0111 Jump Long on Not Zero
JGNE C04 0111 Jump lonG on Not Equal
JGNZ C04 0111 Jump lonG on Not Zero
BREL C04 1000 Branch Relative on Equal Long
BRZL C04 1000 Branch Relative on Zero Long
JLE C04 1000 Jump Long on Equal
JLZ C04 1000 Jump Long on Zero
JGE C04 1000 Jump lonG on Equal
JGZ C04 1000 Jump lonG on Zero
JGNLH C04 1001 Jump lonG on Not Low or High
JGHE C04 1010 Jump lonG on High or Equal
BRNLL C04 1011 Branch Relative on Not Low Long
BRNML C04 1011 Branch Relative on Not Mixed / Minus Long
JLNL C04 1011 Jump Long on Not Low
JLNM C04 1011 Jump Long on Not Mixed / Minus
JGNL C04 1011 Jump lonG on Not Low
JGNM C04 1011 Jump lonG on Not Mixed / Minus
JGLE C04 1100 Jump lonG on Low or Equal
BRNHL C04 1101 Branch Relative on Not High Long
BRNPL C04 1101 Branch Relative on Not Plus Long
JLNH C04 1101 Jump Long on Not High
JLNP C04 1101 Jump Long on Not Plus
JGNH C04 1101 Jump lonG on Not High
JGNP C04 1101 Jump lonG on Not Plus
BRNOL C04 1110 Branch Relative on Not Ones / Overflow Long
JLNO C04 1110 Jump Long on Not Ones / Overflow
JGNO C04 1110 Jump lonG on Not Ones / Overflow
BRUL C04 1111 Branch Relative Unconditional Long
JLU C04 1111 Jump Long Unconditional
JG C04 1111 Jump lonG
CLTH EB23 0010 Compare Logical and Trap on High
CLTL EB23 0100 Compare Logical and Trap on Low
CLTNE EB23 0110 Compare Logical and Trap on Not Equal
CLTE EB23 1000 Compare Logical and Trap on Equal
CLTNL EB23 1010 Compare Logical and Trap on Not Low
CLTNH EB23 1100 Compare Logical and Trap on Not High
CLGTH EB2B 0010 Compare Logical Grande and Trap on High
CLGTL EB2B 0100 Compare Logical Grande and Trap on Low
CLGTNE EB2B 0110 Compare Logical Grande and Trap on Not Equal
CLGTE EB2B 1000 Compare Logical Grande and Trap on Equal
CLGTNL EB2B 1010 Compare Logical Grande and Trap on Not Low
CLGTNH EB2B 1100 Compare Logical Grande and Trap on Not High
LOCGH EBE2 0010 Load On Condition Grande High
LGOCH EBE2 0010 Load Grande On Condition High
LOCGL EBE2 0100 Load On Condition Grande Low
LGOCL EBE2 0100 Load Grande On Condition Low
LOCGNE EBE2 0110 Load On Condition Grande Not Equal
LGOCNE EBE2 0110 Load Grande On Condition Not Equal
LOCGE EBE2 1000 Load On Condition Grande Equal
LGOCE EBE2 1000 Load Grande On Condition Equal
LOCGNL EBE2 1010 Load On Condition Grande Not Low
LGOCNL EBE2 1010 Load Grande On Condition Not Low
LOCGNH EBE2 1100 Load On Condition Grande Not High
LGOCNH EBE2 1100 Load Grande On Condition Not High
STOCGH EBE3 0010 STore On Condition Grande High
STGOCH EBE3 0010 STore Grande On Condition High
STOCGL EBE3 0100 STore On Condition Grande Low
STGOCL EBE3 0100 STore Grande On Condition Low
STOCGNE EBE3 0110 STore On Condition Grande Not Equal
STGOCNE EBE3 0110 STore Grande On Condition Not Equal
STOCGE EBE3 1000 STore On Condition Grande Equal
STGOCE EBE3 1000 STore Grande On Condition Equal
STOCGNL EBE3 1010 STore On Condition Grande Not Low
STGOCNL EBE3 1010 STore Grande On Condition Not Low
STOCGNH EBE3 1100 STore On Condition Grande Not High
STGOCNH EBE3 1100 STore Grande On Condition Not High
LOCH EBF2 0010 Load On Condition High
LOCL EBF2 0100 Load On Condition Low
LOCNE EBF2 0110 Load On Condition Not Equal
LOCE EBF2 1000 Load On Condition Equal
LOCNL EBF2 1010 Load On Condition Not Low
LOCNH EBF2 1100 Load On Condition Not High
STOCH EBF3 0010 STore On Condition High
STOCL EBF3 0100 STore On Condition Low
STOCNE EBF3 0110 STore On Condition Not Equal
STOCE EBF3 1000 STore On Condition Equal
STOCNL EBF3 1010 STore On Condition Not Low
STOCNH EBF3 1100 STore On Condition Not High
RISBLGZ EC51 -- Rotate then Insert Selected Bits Low from Grande with Zeroing
LLCLHR EC51 -- Load Logical Character Low from High Register
LLHFR EC51 -- Load Low from High Fullword Register
LLHLHR EC51 -- Load Logical Halfword Low from High Register
RNSBGT EC54 -- Rotate then aNd Selected Bits Grande for Test only
NHHR EC54 -- aNd High with High Register
NHLR EC54 -- aNd High with Low Register
NLHR EC54 -- aNd Low with High Register
RISBGZ EC55 -- Rotate then Insert Selected Bits Grande with Zeroing
ROSBGT EC56 -- Rotate then Or Selected Bits Grande for Test only
OHHR EC56 -- Or High with High Register
OHLR EC56 -- Or High with Low Register
OLHR EC56 -- Or Low with High Register
RXSBGT EC57 -- Rotate then eXclusive or Selected Bits Grande for Test only
XHHR EC57 -- eXclusive-or High with High Register
XHLR EC57 -- eXclusive-or High with Low Register
XLHR EC57 -- eXclusive-or Low with High Register
RISBHGZ EC5D -- Rotate then Insert Selected Bits High from Grande with Zeroing
LHHR EC5D -- Load High from High Register
LHLR EC5D -- Load High from Low Register
LLCHHR EC5D -- Load Logical Character High from High Register
LLCHLR EC5D -- Load Logical Character High from Low Register
LLHHHR EC5D -- Load Logical Halfword High from High Register
LLHHLR EC5D -- Load Logical Halfword High from Low Register
CGRJH EC64 0010 Compare Grande Register and Jump on High
CGRJL EC64 0100 Compare Grande Register and Jump on Low
CGRJNE EC64 0110 Compare Grande Register and Jump on Not Equal
CGRJE EC64 1000 Compare Grande Register and Jump on Equal
CGRJNL EC64 1010 Compare Grande Register and Jump on Not Low
CGRJNH EC64 1100 Compare Grande Register and Jump on Not High
CLGRJH EC65 0010 Compare Logical Grande Register and Jump on High
CLGRJL EC65 0100 Compare Logical Grande Register and Jump on Low
CLGRJNE EC65 0110 Compare Logical Grande Register and Jump on Not Equal
CLGRJE EC65 1000 Compare Logical Grande Register and Jump on Equal
CLGRJNL EC65 1010 Compare Logical Grande Register and Jump on Not Low
CLGRJNH EC65 1100 Compare Logical Grande Register and Jump on Not High
CGITH EC70 0010 Compare Grande Immediate and Trap on High
CGITL EC70 0100 Compare Grande Immediate and Trap on Low
CGITNE EC70 0110 Compare Grande Immediate and Trap on Not Equal
CGITE EC70 1000 Compare Grande Immediate and Trap on Equal
CGITNL EC70 1010 Compare Grande Immediate and Trap on Not Low
CGITNH EC70 1100 Compare Grande Immediate and Trap on Not High
CLGITH EC71 0010 Compare Logical Grande Immediate and Trap on High
CLGITL EC71 0100 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Low
CLGITNE EC71 0110 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Not Equal
CLGITE EC71 1000 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Equal
CLGITNL EC71 1010 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Not Low
CLGITNH EC71 1100 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Not High
CITH EC72 0010 Compare Immediate and Trap on High
CITL EC72 0100 Compare Immediate and Trap on Low
CITNE EC72 0110 Compare Immediate and Trap on Not Equal
CITE EC72 1000 Compare Immediate and Trap on Equal
CITNL EC72 1010 Compare Immediate and Trap on Not Low
CITNH EC72 1100 Compare Immediate and Trap on Not High
CLFITH EC73 0010 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on High
CLFITL EC73 0100 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Low
CLFITNE EC73 0110 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Not Equal
CLFITE EC73 1000 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Equal
CLFITNL EC73 1010 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Not Low
CLFITNH EC73 1100 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Not High
CRJH EC76 0010 Compare Register and Jump on High
CRJL EC76 0100 Compare Register and Jump on Low
CRJNE EC76 0110 Compare Register and Jump on Not Equal
CRJE EC76 1000 Compare Register and Jump on Equal
CRJNL EC76 1010 Compare Register and Jump on Not Low
CRJNH EC76 1100 Compare Register and Jump on Not High
CLRJH EC77 0010 Compare Logical Register and Jump on High
CLRJL EC77 0100 Compare Logical Register and Jump on Low
CLRJNE EC77 0110 Compare Logical Register and Jump on Not Equal
CLRJE EC77 1000 Compare Logical Register and Jump on Equal
CLRJNL EC77 1010 Compare Logical Register and Jump on Not Low
CLRJNH EC77 1100 Compare Logical Register and Jump on Not High
CGIJH EC7C 0010 Compare Grande Immediate and Jump on High
CGIJL EC7C 0100 Compare Grande Immediate and Jump on Low
CGIJNE EC7C 0110 Compare Grande Immediate and Jump on Not Equal
CGIJE EC7C 1000 Compare Grande Immediate and Jump on Equal
CGIJNL EC7C 1010 Compare Grande Immediate and Jump on Not Low
CGIJNH EC7C 1100 Compare Grande Immediate and Jump on Not High
CLGIJH EC7D 0010 Compare Logical Grande Immediate and Jump on High
CLGIJL EC7D 0100 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Low
CLGIJNE EC7D 0110 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Not Equal
CLGIJE EC7D 1000 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Equal
CLGIJNL EC7D 1010 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Not Low
CLGIJNH EC7D 1100 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Not High
CIJH EC7E 0010 Compare Immediate and Jump on High
CIJL EC7E 0100 Compare Immediate and Jump on Low
CIJNE EC7E 0110 Compare Immediate and Jump on Not Equal
CIJE EC7E 1000 Compare Immediate and Jump on Equal
CIJNL EC7E 1010 Compare Immediate and Jump on Not Low
CIJNH EC7E 1100 Compare Immediate and Jump on Not High
CLIJH EC7F 0010 Compare Logical Immediate and Jump on High
CLIJL EC7F 0100 Compare Logical Immediate and Jump on Low
CLIJNE EC7F 0110 Compare Logical Immediate and Jump on Not Equal
CLIJE EC7F 1000 Compare Logical Immediate and Jump on Equal
CLIJNL EC7F 1010 Compare Logical Immediate and Jump on Not Low
CLIJNH EC7F 1100 Compare Logical Immediate and Jump on Not High
CGRBH ECE4 0010 Compare Grande Register and Branch on High
CGRBL ECE4 0100 Compare Grande Register and Branch on Low
CGRBNE ECE4 0110 Compare Grande Register and Branch on Not Equal
CGRBE ECE4 1000 Compare Grande Register and Branch on Equal
CGRBNL ECE4 1010 Compare Grande Register and Branch on Not Low
CGRBNH ECE4 1100 Compare Grande Register and Branch on Not High
CLGRBH ECE5 0010 Compare Logical Grande Register and Branch on High
CLGRBL ECE5 0100 Compare Logical Grande Register and Branch on Low
CLGRBNE ECE5 0110 Compare Logical Grande Register and Branch on Not Equal
CLGRBE ECE5 1000 Compare Logical Grande Register and Branch on Equal
CLGRBNL ECE5 1010 Compare Logical Grande Register and Branch on Not Low
CLGRBNH ECE5 1100 Compare Logical Grande Register and Branch on Not High
CRBH ECF6 0010 Compare Register and Branch on High
CRBL ECF6 0100 Compare Register and Branch on Low
CRBNE ECF6 0110 Compare Register and Branch on Not Equal
CRBE ECF6 1000 Compare Register and Branch on Equal
CRBNL ECF6 1010 Compare Register and Branch on Not Low
CRBNH ECF6 1100 Compare Register and Branch on Not High
CLRBH ECF7 0010 Compare Logical Register and Branch on High
CLRBL ECF7 0100 Compare Logical Register and Branch on Low
CLRBNE ECF7 0110 Compare Logical Register and Branch on Not Equal
CLRBE ECF7 1000 Compare Logical Register and Branch on Equal
CLRBNL ECF7 1010 Compare Logical Register and Branch on Not Low
CLRBNH ECF7 1100 Compare Logical Register and Branch on Not High
CGIBH ECFC 0010 Compare Grande Immediate and Branch on High
CGIBL ECFC 0100 Compare Grande Immediate and Branch on Low
CGIBNE ECFC 0110 Compare Grande Immediate and Branch on Not Equal
CGIBE ECFC 1000 Compare Grande Immediate and Branch on Equal
CGIBNL ECFC 1010 Compare Grande Immediate and Branch on Not Low
CGIBNH ECFC 1100 Compare Grande Immediate and Branch on Not High
CLGIBH ECFD 0010 Compare Logical Grande Immediate and Branch on High
CLGIBL ECFD 0100 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Low
CLGIBNE ECFD 0110 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Not Equal
CLGIBE ECFD 1000 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Equal
CLGIBNL ECFD 1010 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Not Low
CLGIBNH ECFD 1100 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Not High
CIBH ECFE 0010 Compare Immediate and Branch on High
CIBL ECFE 0100 Compare Immediate and Branch on Low
CIBNE ECFE 0110 Compare Immediate and Branch on Not Equal
CIBE ECFE 1000 Compare Immediate and Branch on Equal
CIBNL ECFE 1010 Compare Immediate and Branch on Not Low
CIBNH ECFE 1100 Compare Immediate and Branch on Not High
CLIBH ECFF 0010 Compare Logical Immediate and Branch on High
CLIBL ECFF 0100 Compare Logical Immediate and Branch on Low
CLIBNE ECFF 0110 Compare Logical Immediate and Branch on Not Equal
CLIBE ECFF 1000 Compare Logical Immediate and Branch on Equal
CLIBNL ECFF 1010 Compare Logical Immediate and Branch on Not Low
CLIBNH ECFF 1100 Compare Logical Immediate and Branch on Not High

Totaal 382 regels in deze lijst.

 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.