HLASM - BHER = Branch on High or Equal Register

The opcode of the BHER extended mnemonic is X'07' met masker B'1010'.

Gebruik

 1. Voer een sprong uit als de conditie-code 0 ofwel B'00' is, hetgeen "equal" betekent, of als de conditie-code 2 ofwel B'10' is, hetgeen "high" betekent.
 2. Conditie-code 0 kan voorkomen na vergelijkings-instructies, zoals CLC, en geeft aan dat de eerste operand gelijk was aan de tweede.
 3. Conditie-code 2 kan voorkomen na vergelijkings-instructies, zoals CLC, en geeft aan dat de eerste operand groter was dan de tweede.

Argumenten

 1. Routine addres (in een register).

Functie

 1. De processor gebruikt de twee-bit conditie code uit het PSW als een index in het 4-bits conditie masker.
 2. Als het geselecteerde masker-bit één is, dan springt zij naar het adres in het argument. Als het bit nul is, dan gaat de processor verder met de volgende instructie.
 3. De conditie code wijzigt niet.

Uitzonderingen

 1. Als het routine-adres is opgegeven in register 0, dan zal de processor sowieso niet springen.

Gerelateerde instructies

 1. BHE springt naar een locatie die direct adresseerbaar is in base-displacement vorm.
 2. BCR is de feitelijke instructie die geassocieerd is aan deze extended mnemonic.

Hardware

 1. Alle hardware ondersteunt de BHER instructie.

Opmerkingen

 1. De Amode van het PSW bepaalt hoeveel bits gebruikt worden voor het routine adres.
 2. HLASM ondersteunt de BHER mnemonic niet, maar sommige andere assemblers doen dat wel. In HLASM kan echter een eenvoudige macro de functie van deze extended mnemonic overnemen.

Voorbeelden

     YREGS             * Define register names
     ...
     MACRO
&LABEL  BHER &REG
&LABEL  BCR  B'1010',&REG      * BR on High or Equal condition
     MEND
     ...
     CR  R1,R6          * Limit reached?
     BHER R14           * Yes: return to caller
     ...

Naar het Opcodes overzicht.
Naar de Nederlandse Homepage voor Hlasm.com.
Naat de Algemene Homepage voor Bixoft en Hlasm.com.

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.