HLASM - Lijst van alle Directives en Extended Mnemonics, op volgorde van Mnemonic

De lijst hieronder bevat: Sorteer deze lijst op: Breid deze lijst uit met: Deze lijst zonder: Vertaal in:
  • Zowel gangbare als vervallen instructies
  • Wel Directives, geen Opcodes
  • Wel Extended mnemonics, geen Functie codes
  • op volgorde van Mnemonic

 

Mnemonic Opcode Masker Naam
ACONTROL --   Assembler CONTROL
ACTR &&   Assembler CounTeR
ADATA --   Associated DATA
AEJECT --   Assembler EJECT macro listing
AGO &&   Assembler GO to
AGOB &&   Assembler GO Backward
AIF &&   Assembler IF
AIFB &&   Assembler IF Backward
AINSERT &&   Assembler INSERT source line
ALIAS --   ALIAS definition
AMODE --   Addressing MODE
ANOP &&   Assembler No-OPeration
AREAD &&   Assembler READ source record
ASPACE &&   Assembler SPACE macro listing
CATTR --   Class ATTRibutes
CCW --   Channel Command Word
CCW0 --   Channel Command Word format-0
CCW1 --   Channel Command Word format-1
CEJECT --   Conditional EJECT listing
CNOP --   Computer No-OPeration
COM --   COMmon control section
COPY --   COPY member
CSECT --   Control SECTion
CXD --   Combined eXternal Dummy lengths
DC --   Define Constant
DROP --   DROP
DS --   Define Storage
DSECT --   Dummy SECTion
DXD --   Define eXternal Dummy section
EJECT --   EJECT listing
END --   END assembly
ENTRY --   ENTRY point
EQU --   EQUate
EXITCTL --   EXIT ConTroL values
EXTRN --   EXTeRNal symbol
GBLA &&   GloBaL Arithmetic variable
GBLB &&   GloBaL Boolean variable
GBLC &&   GloBaL Character variable
ICTL --   Input ConTroL
ISEQ --   Input SEQuence checking
LCLA &&   LoCaL Arithmetic variable
LCLB &&   LoCaL Boolean variable
LCLC &&   LoCaL Character variable
LOCTR --   LOCaToR
LTORG --   LiTeral pool ORiGin
MACRO &&   MACRO start
MEND &&   Macro END
MEXIT &&   Macro EXIT
MHELP &&   Macro HELP
MNOTE &&   Macro NOTE
OPSYN &&   OPcode SYNonym
ORG --   ORiGin
POP --   POP stacked status
PRINT --   PRINT settings
PROCESS --   PROCESSing options
PUNCH --   PUNCH object record
PUSH --   PUSH status onto stack
REPRO --   REPROduce as object record
RMODE --   Residence MODE
RSECT --   Read-only SECTion
SETA &&   SET Arithmetic variable
SETAF &&   SET Arithmetic variable by external Function
SETB &&   SET Boolean variable
SETC &&   SET Character variable
SETCF &&   SET Character variable by external Function
SPACE --   SPACE listing
START --   START assembly
TITLE --   TITLE definition
USING --   USING
WXTRN --   Weak eXTeRNal
XATTR --   eXternal ATTRibutes

Totaal 71 regels in deze lijst.

 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.