HLASM - Lijst van alle Directives en Extended Mnemonics, op volgorde van Naam

De lijst hieronder bevat: Sorteer deze lijst op: Breid deze lijst uit met: Deze lijst zonder: Vertaal in:
  • Zowel gangbare als vervallen instructies
  • Wel Directives, geen Opcodes
  • Wel Extended mnemonics, geen Functie codes
  • op volgorde van Naam

 

Mnemonic Opcode Masker Naam Categorie
AMODE --   Addressing MODE Directive - assembler instructie
ALIAS --   ALIAS definition Directive - assembler instructie
ACONTROL --   Assembler CONTROL Directive - assembler instructie
ACTR --   Assembler CounTeR Directive - conditionele assembler instructie
AEJECT --   Assembler EJECT macro listing Directive - assembler instructie
AGOB --   Assembler GO Backward Directive - conditionele assembler instructie
AGO --   Assembler GO to Directive - conditionele assembler instructie
AIF --   Assembler IF Directive - conditionele assembler instructie
AIFB --   Assembler IF Backward Directive - conditionele assembler instructie
AINSERT --   Assembler INSERT source line Directive - conditionele assembler instructie
ANOP --   Assembler No-OPeration Directive - conditionele assembler instructie
AREAD --   Assembler READ source record Directive - conditionele assembler instructie
ASPACE --   Assembler SPACE macro listing Directive - conditionele assembler instructie
ADATA --   Associated DATA Directive - assembler instructie
CCW --   Channel Command Word Directive - assembler instructie
CCW0 --   Channel Command Word format-0 Directive - assembler instructie
CCW1 --   Channel Command Word format-1 Directive - assembler instructie
CATTR --   Class ATTRibutes Directive - assembler instructie
COM --   COMmon control section Directive - assembler instructie
CNOP --   Computer No-OPeration Directive - assembler instructie
CEJECT --   Conditional EJECT listing Directive - assembler instructie
CSECT --   Control SECTion Directive - assembler instructie
COPY --   COPY member Directive - assembler instructie
CXD --   Cumulative eXternal Dummy length Directive - assembler instructie
DC --   Define Constant Directive - assembler instructie
DXD --   Define eXternal Dummy section Directive - assembler instructie
DS --   Define Storage Directive - assembler instructie
DROP --   DROP Directive - assembler instructie
DSECT --   Dummy SECTion Directive - assembler instructie
EJECT --   EJECT listing Directive - assembler instructie
END --   END assembly Directive - assembler instructie
ENTRY --   ENTRY point Directive - assembler instructie
EQU --   EQUate Directive - assembler instructie
EXITCTL --   EXIT ConTroL values Directive - assembler instructie
XATTR --   eXternal ATTRibutes Directive - assembler instructie
EXTRN --   EXTeRNal symbol Directive - assembler instructie
GBLA --   GloBaL Arithmetic variable Directive - conditionele assembler instructie
GBLB --   GloBaL Boolean variable Directive - conditionele assembler instructie
GBLC --   GloBaL Character variable Directive - conditionele assembler instructie
ICTL --   Input ConTroL Directive - assembler instructie
ISEQ --   Input SEQuence checking Directive - assembler instructie
LTORG --   LiTeral pool ORiGin Directive - assembler instructie
LCLA --   LoCaL Arithmetic variable Directive - conditionele assembler instructie
LCLB --   LoCaL Boolean variable Directive - conditionele assembler instructie
LCLC --   LoCaL Character variable Directive - conditionele assembler instructie
LOCTR --   LOCaToR Directive - assembler instructie
MEND --   Macro END Directive - conditionele assembler instructie
MEXIT --   Macro EXIT Directive - conditionele assembler instructie
MHELP --   Macro HELP Directive - conditionele assembler instructie
MNOTE --   Macro NOTE Directive - conditionele assembler instructie
MACRO --   MACRO start Directive - conditionele assembler instructie
OPSYN --   OPcode SYNonym Directive - assembler instructie
ORG --   ORiGin Directive - assembler instructie
POP --   POP stacked status Directive - assembler instructie
PRINT --   PRINT settings Directive - assembler instructie
PROCESS --   PROCESSing options Directive - assembler instructie
PUNCH --   PUNCH object record Directive - assembler instructie
PUSH --   PUSH status onto stack Directive - assembler instructie
RSECT --   Reenterable SECTion Directive - assembler instructie
REPRO --   REPROduce as object record Directive - assembler instructie
RMODE --   Residence MODE Directive - assembler instructie
SETA --   SET Arithmetic variable Directive - conditionele assembler instructie
SETAF --   SET Arithmetic variable by external Function Directive - conditionele assembler instructie
SETB --   SET Boolean variable Directive - conditionele assembler instructie
SETC --   SET Character variable Directive - conditionele assembler instructie
SETCF --   SET Character variable by external Function Directive - conditionele assembler instructie
SPACE --   SPACE listing Directive - assembler instructie
START --   START assembly Directive - assembler instructie
TITLE --   TITLE definition Directive - assembler instructie
USING --   USING Directive - assembler instructie
WXTRN --   Weak eXTeRNal Directive - assembler instructie

Totaal 71 regels in deze lijst.

 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.