HLASM - Lijst van vervallen Extended Mnemonics, op volgorde van Mnemonic

De lijst hieronder bevat: Sorteer deze lijst op: Breid deze lijst uit met: Deze lijst zonder: Vertaal in:
  • Alleen vervallen instructies
  • Noch Opcodes noch Directives
  • Wel Extended mnemonics, geen Functie codes
  • op volgorde van Mnemonic

 

Mnemonic Opcode Masker Naam
BHE 47 1010 Branch on High or Equal
BHER 07 1010 Branch on High or Equal Register
BLE 47 1100 Branch on Low or Equal
BLER 07 1100 Branch on Low or Equal Register
BLH 47 0110 Branch on Low or High
BLHR 07 0110 Branch on Low or High Register
BNHE 47 0101 Branch on Not High or Equal
BNHER 07 0101 Branch on Not High or Equal Register
BNLE 47 0011 Branch on Not Low or Equal
BNLER 07 0011 Branch on Not Low or Equal Register
BNLH 47 1001 Branch on Not Low or High
BNLHR 07 1001 Branch on Not Low or High Register
BRHE A74 1010 Branch Relative on High or Equal
BRLE A74 1100 Branch Relative on Low or Equal
BRLH A74 0110 Branch Relative on Low or High
BRNHE A74 0101 Branch Relative on Not High or Equal
BRNLE A74 0011 Branch Relative on Not Low or Equal
BRNLH A74 1001 Branch Relative on Not Low or High
BRNOP A74 0000 Branch Relative No OPeration
JG C04 1111 Jump lonG
JGE C04 1000 Jump lonG on Equal
JGH C04 0010 Jump lonG on High
JGHE C04 1010 Jump lonG on High or Equal
JGL C04 0100 Jump lonG on Low
JGLE C04 1100 Jump lonG on Low or Equal
JGLH C04 0110 Jump lonG on Low or High
JGM C04 0100 Jump lonG on Mixed / Minus
JGNE C04 0111 Jump lonG on Not Equal
JGNH C04 1101 Jump lonG on Not High
JGNHE C04 0101 Jump lonG on Not High or Equal
JGNL C04 1011 Jump lonG on Not Low
JGNLE C04 0011 Jump lonG on Not Low or Equal
JGNLH C04 1001 Jump lonG on Not Low or High
JGNM C04 1011 Jump lonG on Not Mixed / Minus
JGNO C04 1110 Jump lonG on Not Ones / Overflow
JGNOP C04 0000 Jump lonG No-OPeration
JGNP C04 1101 Jump lonG on Not Plus
JGNZ C04 0111 Jump lonG on Not Zero
JGO C04 0001 Jump lonG on Ones / Overflow
JGP C04 0010 Jump lonG on Plus
JGZ C04 1000 Jump lonG on Zero
JHE A74 1010 Jump on High or Equal
JLE A74 1100 Jump on Low or Equal
JLH A74 0110 Jump on Low or High
JNHE A74 0101 Jump on Not High or Equal
JNLE A74 0011 Jump on Not Low or Equal
JNLH A74 1001 Jump on Not Low or High
JUMP A74 1111 JUMP
LGOCE EBE2 1000 Load Grande On Condition Equal
LGOCH EBE2 0010 Load Grande On Condition High
LGOCL EBE2 0100 Load Grande On Condition Low
LGOCNE EBE2 0110 Load Grande On Condition Not Equal
LGOCNH EBE2 1100 Load Grande On Condition Not High
LGOCNL EBE2 1010 Load Grande On Condition Not Low
LGROCE B9E2 1000 Load Grande Register On Condition Equal
LGROCH B9E2 0010 Load Grande Register On Condition High
LGROCL B9E2 0100 Load Grande Register On Condition Low
LGROCNE B9E2 0110 Load Grande Register On Condition Not Equal
LGROCNH B9E2 1100 Load Grande Register On Condition Not High
LGROCNL B9E2 1010 Load Grande Register On Condition Not Low
LROCE B9F2 1000 Load Register On Condition Equal
LROCH B9F2 0010 Load Register On Condition High
LROCL B9F2 0100 Load Register On Condition Low
LROCNE B9F2 0110 Load Register On Condition Not Equal
LROCNH B9F2 1100 Load Register On Condition Not High
LROCNL B9F2 1010 Load Register On Condition Not Low
STGOCE EBE3 1000 STore Grande On Condition Equal
STGOCH EBE3 0010 STore Grande On Condition High
STGOCL EBE3 0100 STore Grande On Condition Low
STGOCNE EBE3 0110 STore Grande On Condition Not Equal
STGOCNH EBE3 1100 STore Grande On Condition Not High
STGOCNL EBE3 1010 STore Grande On Condition Not Low

Totaal 72 regels in deze lijst.

 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.