HLASM - Lijst van gangbare Opcodes en Functie Codes, op volgorde van Opcode

De lijst hieronder bevat: Sorteer deze lijst op: Breid deze lijst uit met: Deze lijst zonder: Vertaal in:
  • Alleen gangbare instructies
  • Wel Opcodes, geen Directives
  • Wel Functie codes, geen Extended mnemonics
  • op volgorde van Opcode

 

Mnemonic Opcode Masker Naam Categorie
BRS ????   Branch Relative Special Machine Instructie
DIP ????   Drain Instruction Pipeline Machine Instructie
EXAR ????   EXtract Access Register Machine Instructie
EXARI ????   EXtract Access Register Indirect Machine Instructie
EXGRI ????   EXtract program General Register Indirect Machine Instructie
EXINT ????   EXtract INTerrupt Machine Instructie
EXTV ????   EXTract Via register-operand register Machine Instructie
MCEND ????   MilliCode END Machine Instructie
MSET ????   Millicode SET via register-operand register Machine Instructie
MVCX ????   MoVe Characters eXecution Machine Instructie
OSR ????   Or Special Register Machine Instructie
PXLO ????   Perform trans(X)Lator Operation Machine Instructie
PXLO.IPTE ????.??   PXLO - Invalidate Page Table Entry Functie code
PXLO.LAA ????.??   PXLO - Load Absolute Address Functie code
PXLO.LASCE ????.??   PXLO - Load Address Space Control Element Functie code
PXLO.LHPTE ????.??   PXLO - Load Host Page Table Entry Functie code
PXLO.LHRA ????.??   PXLO - Load Host Real Address Functie code
PXLO.LPTE ????.??   PXLO - Load Page Table Entry Functie code
PXLO.LRA ????.??   PXLO - Load Real Address Functie code
PXLO.PDC ????.??   PXLO - Purge Data Cache Functie code
PXLO.PIC ????.??   PXLO - Purge Instruction Cache Functie code
PXLO.PTLB ????.??   PXLO - Purge TLB Functie code
PXLO.RTLB ????.??   PXLO - Read TLB Functie code
PXLO.WTLB ????.??   PXLO - Write TLB Functie code
RIRPT ????   Reset InterRuPTion Machine Instructie
SPGRI ????   Set Program General Register Indirect Machine Instructie
SYSOP ????   SYStem OPeration Machine Instructie
SYSOP.??? ????   SYSOP - various subfunctions Functie code
TMBP ????   Test Millicode Branch Points Machine Instructie
UNKCF002 ????   Test Vector Entry Machine Instructie
UNKCF003 ????   Set Vector Entry Machine Instructie
UNKCF004 ????   Test Vector Summary Machine Instructie
UNKCF006 ????   Send Message Machine Instructie
UNKCF007 ????   test message Machine Instructie
UNKCF008 ????   Prepare Channel Buffer Machine Instructie
UNKCF009 ????   Signal Channel buffer Machine Instructie
UNKCF010 ????   Test Channel Buffer Machine Instructie
UNKCF011 ????   Move Channel Buffer Data Machine Instructie
UNKCF012 ????   Locate Channel Buffer Machine Instructie
UNKCF013 ????   Transfer Structure Machine Instructie
UNKMC005 ????   AND Logical Immediate Machine Instructie
UNKMC006 ????   OR Logical Immediate Machine Instructie
UNKMC007 ????   Insert Immediate Special Register Machine Instructie
UNKMC008 ????   EXtract program General Register Machine Instructie
UNKMC009 ????   Set Program General Register Machine Instructie
UNKMC012 ????   Set Program Access Register Machine Instructie
UNKMC013 ????   Set Program Access Register Indirect Machine Instructie
OPCD00 00   Invalid Operation / Abend S0C1 Machine Instructie
SPM 04   Set Program Mask Machine Instructie
BALR 05   Branch And Link Register Machine Instructie
BCTR 06   Branch on CounT Register Machine Instructie
BCR 07   Branch on Condition Register Machine Instructie
SVC 0A   SuperVisor Call Machine Instructie
BSM 0B   Branch and Set Mode Machine Instructie
BASSM 0C   Branch And Save and Set Mode Machine Instructie
BASR 0D   Branch And Save Register Machine Instructie
MVCL 0E   MoVe Characters Long Machine Instructie
CLCL 0F   Compare Logical Characters Long Machine Instructie
LPR 10   Load Positive Register Machine Instructie
LNR 11   Load Negative Register Machine Instructie
LTR 12   Load and Test Register Machine Instructie
LCR 13   Load Complement Register Machine Instructie
NR 14   aNd Register Machine Instructie
CLR 15   Compare Logical Register Machine Instructie
OR 16   Or Register Machine Instructie
XR 17   eXclusive-or Register Machine Instructie
LR 18   Load Register Machine Instructie
CR 19   Compare Register Machine Instructie
AR 1A   Add Register Machine Instructie
SR 1B   Subtract Register Machine Instructie
MR 1C   Multiply Register Machine Instructie
DR 1D   Divide Register Machine Instructie
ALR 1E   Add Logical Register Machine Instructie
SLR 1F   Subtract Logical Register Machine Instructie
LPDR 20   Load Positive Double hfp Register Machine Instructie
LNDR 21   Load Negative Double hfp Register Machine Instructie
LTDR 22   Load and Test Double hfp Register Machine Instructie
LCDR 23   Load Complement Double hfp Register Machine Instructie
HDR 24   Halve Double hfp Register Machine Instructie
LDXR 25   Load rounded Double hfp from eXtended hfp Register Machine Instructie
LRDR 25   Load Rounded Double hfp Register Machine Instructie
MXR 26   Multiply eXtended hfp Register Machine Instructie
MXDR 27   Multiply eXtended hfp from Double hfp Register Machine Instructie
LDR 28   Load Double hfp Register Machine Instructie
CDR 29   Compare Double hfp Register Machine Instructie
ADR 2A   Add Double hfp Register Machine Instructie
SDR 2B   Subtract Double hfp Register Machine Instructie
MDR 2C   Multiply Double hfp Register Machine Instructie
DDR 2D   Divide Double hfp Register Machine Instructie
AWR 2E   Add Wide unnormalized hfp Register Machine Instructie
SWR 2F   Subtract Wide unnormalized hfp Register Machine Instructie
LPER 30   Load Positive Exponential hfp Register Machine Instructie
LNER 31   Load Negative Exponential hfp Register Machine Instructie
LTER 32   Load and Test Exponential hfp Register Machine Instructie
LCER 33   Load Complement Exponential hfp Register Machine Instructie
HER 34   Halve Exponential hfp Register Machine Instructie
LEDR 35   Load rounded Exponential hfp from Double hfp Register Machine Instructie
LRER 35   Load Rounded Exponential hfp Register Machine Instructie
AXR 36   Add eXtended hfp Register Machine Instructie
SXR 37   Subtract eXtended hfp Register Machine Instructie
LER 38   Load Exponential hfp Register Machine Instructie
CER 39   Compare Exponential hfp Register Machine Instructie
AER 3A   Add Exponential hfp Register Machine Instructie
SER 3B   Subtract Exponential hfp Register Machine Instructie
MDER 3C   Multiply Double hfp from Exponential hfp Register Machine Instructie
MER 3C   Multiply Exponential hfp Register Machine Instructie
DER 3D   Divide Exponential hfp Register Machine Instructie
AUR 3E   Add Unnormalized hfp Register Machine Instructie
SUR 3F   Subtract Unnormalized hfp Register Machine Instructie
STH 40   STore Halfword Machine Instructie
LA 41   Load Address Machine Instructie
STC 42   STore Character Machine Instructie
IC 43   Insert Character Machine Instructie
EX 44   EXecute another instruction Machine Instructie
BAL 45   Branch And Link Machine Instructie
BCT 46   Branch on CounT Machine Instructie
BC 47   Branch on Condition Machine Instructie
LH 48   Load Halfword Machine Instructie
CH 49   Compare Halfword Machine Instructie
AH 4A   Add Halfword Machine Instructie
SH 4B   Subtract Halfword Machine Instructie
MH 4C   Multiply Halfword Machine Instructie
BAS 4D   Branch And Save Machine Instructie
CVD 4E   ConVert to Decimal Machine Instructie
CVB 4F   ConVert to Binary Machine Instructie
ST 50   STore Machine Instructie
LAE 51   Load Address Extended Machine Instructie
N 54   aNd Machine Instructie
CL 55   Compare Logical Machine Instructie
O 56   Or Machine Instructie
X 57   eXclusive-or Machine Instructie
L 58   Load Machine Instructie
C 59   Compare Machine Instructie
A 5A   Add Machine Instructie
S 5B   Subtract Machine Instructie
M 5C   Multiply Machine Instructie
D 5D   Divide Machine Instructie
AL 5E   Add Logical Machine Instructie
SL 5F   Subtract Logical Machine Instructie
STD 60   STore Double hfp Machine Instructie
MXD 67   Multiply eXtended hfp from Double hfp Machine Instructie
LD 68   Load Double hfp Machine Instructie
CD 69   Compare Double hfp Machine Instructie
AD 6A   Add Double hfp Machine Instructie
SD 6B   Subtract Double hfp Machine Instructie
MD 6C   Multiply Double hfp Machine Instructie
DD 6D   Divide Double hfp Machine Instructie
AW 6E   Add Wide unnormalized hfp Machine Instructie
SW 6F   Subtract Wide unnormalized hfp Machine Instructie
STE 70   STore Exponential hfp Machine Instructie
MS 71   Multiply Single Machine Instructie
LE 78   Load Exponential hfp Machine Instructie
CE 79   Compare Exponential hfp Machine Instructie
AE 7A   Add Exponential hfp Machine Instructie
SE 7B   Subtract Exponential hfp Machine Instructie
MDE 7C   Multiply Double hfp from Exponential hfp Machine Instructie
ME 7C   Multiply Exponential hfp Machine Instructie
DE 7D   Divide Exponential hfp Machine Instructie
AU 7E   Add Unnormalized hfp Machine Instructie
SU 7F   Subtract Unnormalized hfp Machine Instructie
SSM 80   Set System Mask Machine Instructie
LPSW 82   Load Program Status Word Machine Instructie
OPCD83 83   Diagnose Machine Instructie
BRXH 84   Branch Relative on indeX High Machine Instructie
JXH 84   Jump on indeX High Machine Instructie
BRXLE 85   Branch Relative on indeX Low or Equal Machine Instructie
JXLE 85   Jump on indeX Low or Equal Machine Instructie
BXH 86   Branch on indeX High Machine Instructie
BXLE 87   Branch on indeX Low or Equal Machine Instructie
SRL 88   Shift Right single Logical Machine Instructie
SLL 89   Shift Left single Logical Machine Instructie
SRA 8A   Shift Right single Arithmetic Machine Instructie
SLA 8B   Shift Left single Arithmetic Machine Instructie
SRDL 8C   Shift Right Double Logical Machine Instructie
SLDL 8D   Shift Left Double Logical Machine Instructie
SRDA 8E   Shift Right Double Arithmetic Machine Instructie
SLDA 8F   Shift Left Double Arithmetic Machine Instructie
STM 90   STore Multiple Machine Instructie
TM 91   Test under Mask Machine Instructie
MVI 92   MoVe Immediate Machine Instructie
TS 93   Test and Set Machine Instructie
NI 94   aNd Immediate Machine Instructie
CLI 95   Compare Logical Immediate Machine Instructie
OI 96   Or Immediate Machine Instructie
XI 97   eXclusive-or Immediate Machine Instructie
LM 98   Load Multiple Machine Instructie
TRACE 99   TRACE Machine Instructie
LAM 9A   Load Access Multiple Machine Instructie
STAM 9B   STore Access Multiple Machine Instructie
TRFET A0   TRanslate FETch Machine Instructie
MVCLE A8   MoVe Characters Long Extended Machine Instructie
CLCLE A9   Compare Logical Characters Long Extended Machine Instructie
BRFLG AA   BRanch on FLaGs Machine Instructie
STNSM AC   STore then aNd System Mask Machine Instructie
STOSM AD   STore then Or System Mask Machine Instructie
SIGP AE   SIGnal Processor Machine Instructie
SIGP.SENS AE.01   SIGP - SENSe Functie code
SIGP.EC AE.02   SIGP - External Call Functie code
SIGP.ES AE.03   SIGP - Emergency Signal Functie code
SIGP.STRT AE.04   SIGP - STaRT Functie code
SIGP.STOP AE.05   SIGP - STOP Functie code
SIGP.RSTRT AE.06   SIGP - ReSTaRT Functie code
SIGP.SASTS AE.09   SIGP - Stop And STore Status Functie code
SIGP.ICR AE.0B   SIGP - Initial Cpu Reset Functie code
SIGP.CR AE.0C   SIGP - Cpu Reset Functie code
SIGP.SPFX AE.0D   SIGP - Set PreFiX Functie code
SIGP.STSA AE.0E   SIGP - STore Status at Address Functie code
SIGP.STESA AE.11   SIGP - STore Extended Status at Address Functie code
SIGP.SA AE.12   SIGP - Set Architecture Functie code
SIGP.CES AE.13   SIGP - Conditional Emergency Signal Functie code
SIGP.SENSRS AE.15   SIGP - SENSe Running Status Functie code
SIGP.SMT AE.16   SIGP - Set MultiThreading Functie code
SIGP.STASA AE.17   SIGP - STore Additional Status at Address Functie code
MC AF   Monitor Call Machine Instructie
LRA B1   Load Real Address Machine Instructie
STCTL B6   STore ConTroL Machine Instructie
LCTL B7   Load ConTroL Machine Instructie
CS BA   Compare and Swap Machine Instructie
CDS BB   Compare Double and Swap Machine Instructie
CLM BD   Compare Logical characters under Mask Machine Instructie
STCM BE   STore Characters under Mask Machine Instructie
ICM BF   Insert Characters under Mask Machine Instructie
BPRP C5   Branch Prediction Relative Preload Machine Instructie
BPP C7   Branch Prediction Preload Machine Instructie
TRTR D0   TRanslate and Test Reverse Machine Instructie
MVN D1   MoVe Numerics Machine Instructie
MVC D2   MoVe Characters Machine Instructie
MVZ D3   MoVe Zones Machine Instructie
NC D4   aNd Characters Machine Instructie
CLC D5   Compare Logical Characters Machine Instructie
OC D6   Or Characters Machine Instructie
XC D7   eXclusive-or Characters Machine Instructie
MVCK D9   MoVe Characters with Key Machine Instructie
MVCP DA   MoVe Characters to Primary Machine Instructie
MVCS DB   MoVe Characters to Secondary Machine Instructie
TR DC   TRanslate Machine Instructie
TRT DD   TRanslate and Test Machine Instructie
ED DE   EDit Machine Instructie
EDMK DF   EDit and MarK Machine Instructie
PKU E1   PacK Unicode Machine Instructie
UNPKU E2   UNPacK Unicode Machine Instructie
MVCIN E8   MoVe Characters INverse Machine Instructie
PKA E9   PacK Ascii Machine Instructie
UNPKA EA   UNPacK Ascii Machine Instructie
PLO EE   Perform Locked Operation Machine Instructie
PLO.CL EE.00   PLO - Compare and Load Functie code
PLO.CLG EE.01   PLO - Compare and Load Grande Functie code
PLO.CLGR EE.02   PLO - Compare and Load Grande Register Functie code
PLO.CLX EE.03   PLO - Compare and Load eXtended Functie code
PLO.CS EE.04   PLO - Compare and Swap Functie code
PLO.CSG EE.05   PLO - Compare and Swap Grande Functie code
PLO.CSGR EE.06   PLO - Compare and Swap Grande Register Functie code
PLO.CSX EE.07   PLO - Compare and Swap eXtended Functie code
PLO.DCS EE.08   PLO - Double Compare and Swap Functie code
PLO.DCSG EE.09   PLO - Double Compare and Swap Grande Functie code
PLO.DCSGR EE.0A   PLO - Double Compare and Swap Grande Register Functie code
PLO.DCSX EE.0B   PLO - Double Compare and Swap eXtended Functie code
PLO.CSST EE.0C   PLO - Compare and Swap and STore Functie code
PLO.CSSTG EE.0D   PLO - Compare and Swap and STore Grande Functie code
PLO.CSSTGR EE.0E   PLO - Compare and Swap and STore Grande Register Functie code
PLO.CSSTX EE.0F   PLO - Compare and Swap and STore eXtended Functie code
PLO.CSDST EE.10   PLO - Compare and Swap and Double STore Functie code
PLO.CSDSTG EE.11   PLO - Compare and Swap and Double STore Grande Functie code
PLO.CSDSTGR EE.12   PLO - Compare and Swap and Double STore Grande Register Functie code
PLO.CSDSTX EE.13   PLO - Compare and Swap and Double STore eXtended Functie code
PLO.CSTST EE.14   PLO - Compare and Swap and Triple STore Functie code
PLO.CSTSTG EE.15   PLO - Compare and Swap and Triple STore Grande Functie code
PLO.CSTSTGR EE.16   PLO - Compare and Swap and Triple STore Grande Register Functie code
PLO.CSTSTX EE.17   PLO - Compare and Swap and Triple STore eXtended Functie code
LMD EF   Load Multiple Disjoint Machine Instructie
SRP F0   Shift and Round Packed decimal Machine Instructie
MVO F1   MoVe with Offset Machine Instructie
PACK F2   PACK Machine Instructie
UNPK F3   UNPacK Machine Instructie
ZAP F8   Zero and Add Packed decimal Machine Instructie
CP F9   Compare Packed decimal Machine Instructie
AP FA   Add Packed decimal Machine Instructie
SP FB   Subtract Packed decimal Machine Instructie
MP FC   Multiply Packed decimal Machine Instructie
DP FD   Divide Packed decimal Machine Instructie
PR 0101   Program Return Machine Instructie
UPT 0102   UPdate Tree Machine Instructie
PTFF 0104   Perform Timing Facility Function Machine Instructie
PTFF.QAF 0104.00   PTFF - Query Available Functions Functie code
PTFF.QTO 0104.01   PTFF - Query Time-of-day Offset Functie code
PTFF.QSI 0104.02   PTFF - Query Steering Information Functie code
PTFF.QPT 0104.03   PTFF - Query Physical clock-Time Functie code
PTFF.QUI 0104.04   PTFF - Query Utc Information Functie code
PTFF.QTOU 0104.05   PTFF - Query Time-of-day Offset User Functie code
PTFF.QSIE 0104.0A   PTFF - Query Steering Information Extended Functie code
PTFF.QTOUE 0104.0D   PTFF - Query Time-of-day Offset User Extended Functie code
PTFF.STO 0104.41   PTFF - Set Time-of-day Offset Functie code
PTFF.STOU 0104.45   PTFF - Set Time-of-day Offset User Functie code
PTFF.STOE 0104.49   PTFF - Set Time-of-day Offset Extended Functie code
PTFF.STOUE 0104.4D   PTFF - Set Time-of-day Offset User Extended Functie code
CMSG 0105   Clear MeSsaGe Machine Instructie
TMSG 0106   Test MeSsaGe Machine Instructie
SCKPF 0107   Set ClocK Programmable Field Machine Instructie
TMPS 0108   Test Message Path State Machine Instructie
CMPS 0109   Clear Message Path State Machine Instructie
PFPO 010A   Perform Floating Point Operation Machine Instructie
PFPO.CFPR 010A.01   PFPO - Convert Floating-Point Radix Functie code
TAM 010B   Test Addressing Mode Machine Instructie
SAM24 010C   Set Addressing Mode 24 Machine Instructie
SAM31 010D   Set Addressing Mode 31 Machine Instructie
SAM64 010E   Set Addressing Mode 64 Machine Instructie
TRAP2 01FF   TRAP 2-byte version Machine Instructie
LTA A25   Load and Test Access Machine Instructie
WSR A30   Write Special Register Machine Instructie
RSR A31   Read Special Register Machine Instructie
AMCLHI A34   And MilliCode register Left High Immediate Machine Instructie
ASR A34   And Special Register Machine Instructie
RCR A34   Read Control Register Machine Instructie
WSRS A38   Write Special Register Short Machine Instructie
TPSW A3D   Test Program Status Word Machine Instructie
IIHH A50   Insert Immediate into High-order word, Higher halfword Machine Instructie
IIHL A51   Insert Immediate into High-order word, Lower halfword Machine Instructie
IILH A52   Insert Immediate into Low-order word, Higher halfword Machine Instructie
IILL A53   Insert Immediate into Low-order word, Lower halfword Machine Instructie
NIHH A54   aNd Immediate High-order word, Higher halfword Machine Instructie
NIHL A55   aNd Immediate High-order word, Lower halfword Machine Instructie
NILH A56   aNd Immediate Low-order word, Higher halfword Machine Instructie
NILL A57   aNd Immediate Low-order word, Lower halfword Machine Instructie
OIHH A58   Or Immediate High-order word, Higher halfword Machine Instructie
OIHL A59   Or Immediate High-order word, Lower halfword Machine Instructie
OILH A5A   Or Immediate Low-order word, Higher halfword Machine Instructie
OILL A5B   Or Immediate Low-order word, Lower halfword Machine Instructie
LLIHH A5C   Load Logical Immediate High-order word, Higher halfword Machine Instructie
LLIHL A5D   Load Logical Immediate High-order word, Lower halfword Machine Instructie
LLILH A5E   Load Logical Immediate Low-order word, Higher halfword Machine Instructie
LLILL A5F   Load Logical Immediate Low-order word, Lower halfword Machine Instructie
TMH A70   Test under Mask Higher halfword Machine Instructie
TMLH A70   Test under Mask Low-order word, Higher halfword Machine Instructie
TML A71   Test under Mask Lower halfword Machine Instructie
TMLL A71   Test under Mask Low-order word, Lower halfword Machine Instructie
TMHH A72   Test under Mask High-order word, Higher halfword Machine Instructie
TMHL A73   Test under Mask High-order word, Lower halfword Machine Instructie
BRC A74   Branch Relative on Condition Machine Instructie
JC A74   Jump on Condition Machine Instructie
BRAS A75   Branch Relative And Save Machine Instructie
JAS A75   Jump And Save Machine Instructie
BRCT A76   Branch Relative on CounT Machine Instructie
JCT A76   Jump on CounT Machine Instructie
BRCTG A77   Branch Relative on CounT Grande Machine Instructie
JCTG A77   Jump on CounT Grande Machine Instructie
LHI A78   Load Halfword Immediate Machine Instructie
LGHI A79   Load Grande from Halfword Immediate Machine Instructie
AHI A7A   Add Halfword Immediate Machine Instructie
AGHI A7B   Add Grande with Halfword Immediate Machine Instructie
MHI A7C   Multiply Halfword Immediate Machine Instructie
MGHI A7D   Multiply Grande with Halfword Immediate Machine Instructie
CHI A7E   Compare Halfword Immediate Machine Instructie
CGHI A7F   Compare Grande with Halfword Immediate Machine Instructie
LBEAR B200   Load Breaking-Event-Address Register Machine Instructie
STBEAR B201   STore Breaking-Event-Address Register Machine Instructie
STIDP B202   STore cpu ID of Processor Machine Instructie
SCK B204   Set ClocK Machine Instructie
STCK B205   STore ClocK Machine Instructie
SCKC B206   Set ClocK Comparator Machine Instructie
STCKC B207   STore ClocK Comparator Machine Instructie
SPT B208   Set Processor Timer Machine Instructie
STPT B209   STore Processor Timer Machine Instructie
SPKA B20A   Set Psw Key from Address Machine Instructie
IPK B20B   Insert Psw Key Machine Instructie
PTLB B20D   Purge Translation Lookaside Buffer Machine Instructie
SPX B210   Set PrefiX register Machine Instructie
STPX B211   STore PrefiX register Machine Instructie
STAP B212   STore Address of Processor Machine Instructie
PC B218   Program Call Machine Instructie
SAC B219   Set Address space Control Machine Instructie
CFC B21A   Compare and Form Codeword Machine Instructie
IPTE B221   Invalidate Page Table Entry Machine Instructie
IPM B222   Insert Program Mask Machine Instructie
IVSK B223   Insert Virtual Storage Key Machine Instructie
IAC B224   Insert Address space Control Machine Instructie
SSAR B225   Set Secondary Asn from Register Machine Instructie
EPAR B226   Extract Primary Asn to Register Machine Instructie
ESAR B227   Extract Secondary Asn to Register Machine Instructie
PT B228   Program Transfer Machine Instructie
ISKE B229   Insert Storage Key Extended Machine Instructie
RRBE B22A   Reset Reference Bit Extended Machine Instructie
SSKE B22B   Set Storage Key Extended Machine Instructie
TB B22C   Test Block Machine Instructie
DXR B22D   Divide eXtended hfp Register Machine Instructie
PGIN B22E   PaGe IN Machine Instructie
PGOUT B22F   PaGe OUT Machine Instructie
CSCH B230   Clear SubCHannel Machine Instructie
HSCH B231   Halt SubCHannel Machine Instructie
MSCH B232   Modify SubCHannel Machine Instructie
SSCH B233   Start SubCHannel Machine Instructie
STSCH B234   STore SubCHannel Machine Instructie
TSCH B235   Test SubCHannel Machine Instructie
TPI B236   Test Pending Interruption Machine Instructie
SAL B237   Set Address Limit Machine Instructie
RSCH B238   Resume SubCHannel Machine Instructie
STCRW B239   STore Channel Report Word Machine Instructie
STCPS B23A   STore Channel Path Status Machine Instructie
RCHP B23B   Reset CHannel Path Machine Instructie
SCHM B23C   Set CHannel Monitor Machine Instructie
BAKR B240   Branch And stacK Register Machine Instructie
CKSM B241   ChecKSuM Machine Instructie
SQDR B244   SQuare root of Double hfp Register Machine Instructie
SQER B245   SQuare root of Exponential hfp Register Machine Instructie
STURA B246   STore Using Real Address Machine Instructie
MSTA B247   Modify stacked STAte Machine Instructie
PALB B248   Purge Art Lookaside Buffer Machine Instructie
EREG B249   Extract stacked REGisters Machine Instructie
ESTA B24A   Extract stacked STAte Machine Instructie
LURA B24B   Load Using Real Address Machine Instructie
TAR B24C   Test Access Register Machine Instructie
CPYA B24D   CoPY Access Machine Instructie
SAR B24E   Set Access Register Machine Instructie
EAR B24F   Extract Access Register Machine Instructie
CSP B250   Compare and Swap and Purge Machine Instructie
MSR B252   Multiply Single Register Machine Instructie
MVPG B254   MoVe PaGe Machine Instructie
MVST B255   MoVe STring Machine Instructie
CUSE B257   Compare Until Substring Equal Machine Instructie
BSG B258   Branch in Subspace Group Machine Instructie
BSA B25A   Branch and Set Authority Machine Instructie
CLST B25D   Compare Logical STring Machine Instructie
SRST B25E   SeaRch STring Machine Instructie
OPCDB260 B260   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
OPCDB261 B261   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
CMPSC B263   CoMPreSsion Call Machine Instructie
OPCDB264 B264   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
SVS B265   Set Vector Summary Machine Instructie
OPCDB266 B266   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
OPCDB267 B267   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
DV B268   Define Vector Machine Instructie
OPCDB269 B269   A Cryptographic Facility instruction Machine Instructie
OPCDB26A B26A   A Cryptographic Facility instruction Machine Instructie
OPCDB26B B26B   A Cryptographic Facility instruction Machine Instructie
OPCDB26C B26C   A Cryptographic Facility instruction Machine Instructie
OPCDB26D B26D   A Cryptographic Facility instruction Machine Instructie
OPCDB26E B26E   A Cryptographic Facility instruction Machine Instructie
OPCDB26F B26F   A Cryptographic Facility instruction Machine Instructie
OPCDB272 B272   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
XSCH B276   cancel (eXit) SubCHannel Machine Instructie
RP B277   Resume Program Machine Instructie
STCKE B278   STore ClocK Extended Machine Instructie
SACF B279   Set Address space Control Fast Machine Instructie
OPCDB27A B27A   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
OPCDB27B B27B   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
STCKF B27C   STore ClocK Fast Machine Instructie
STSI B27D   STore System Information Machine Instructie
OPCDB27E B27E   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
OPCDB27F B27F   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
LPP B280   Load Program Parameter Machine Instructie
LCCTL B284   Load Cpu-counter-set ConTroLs Machine Instructie
LPCTL B285   Load Peripheral-counter-set ConTroLs Machine Instructie
QSI B286   Query Sampling Information Machine Instructie
LSCTL B287   Load Sampling ConTroLs Machine Instructie
QCTRI B28E   Query CounTeR Information Machine Instructie
QPACI B28F   Query Processor Activity Counter Information Machine Instructie
DPSTO B291   Divide Packed STOre Machine Instructie
SRNM B299   Set RouNding Mode bfp Machine Instructie
STFPC B29C   STore Floating Point Control register Machine Instructie
LFPC B29D   Load Floating Point Control register Machine Instructie
MCBDM B2A4   Move Channel Buffer Data Multiple Machine Instructie
TRE B2A5   TRanslate Extended Machine Instructie
CUUTF B2A6   Convert Unicode to UTF-8 Machine Instructie
CU21 B2A6   Convert Unicode 2-byte to 1-byte Machine Instructie
CUTFU B2A7   Convert UTF-8 to Unicode Machine Instructie
CU12 B2A7   Convert Unicode 1-byte to 2-byte Machine Instructie
NQAP B2AD   eNQueue Adjunct Processor Machine Instructie
DQAP B2AE   DeQueue Adjunct Processor Machine Instructie
PQAP B2AF   Process Queue Adjunct Processor Machine Instructie
STFLE B2B0   STore Facility List Extended Machine Instructie
STFL B2B1   STore Facility List Machine Instructie
LPSWE B2B2   Load Program Status Word Extended Machine Instructie
STEAI B2B3   STore External timer reference Attachment Information Machine Instructie
SRNMB B2B8   Set RouNding Mode Bfp Machine Instructie
SRNMT B2B9   Set RouNding Mode Tfp Machine Instructie
LFAS B2BD   Load Floating point control And Signal Machine Instructie
RBD B2C9   Replicate Byte Double Machine Instructie
CCSB B2CA   Compare Character String Bytes Machine Instructie
CLRNG B2CB   Compare Logical for RaNGe check Machine Instructie
FBE B2CC   Find Byte Equal Machine Instructie
FBN B2CD   Find Byte Not equal Machine Instructie
FBED B2CE   Find Byte Equal Double Machine Instructie
FBND B2CF   Find Byte Not equal Double Machine Instructie
EDBYT B2DF   EDit BYTe ??? Machine Instructie
SCCTR B2E0   Set Cpu CounTeR Machine Instructie
SPCTR B2E1   Set Peripheral CounTeR Machine Instructie
ECCTR B2E4   Extract Cpu CounTeR Machine Instructie
EPCTR B2E5   Extract Peripheral CounTeR Machine Instructie
PPA B2E8   Perform Processor Assist Machine Instructie
PPA.TAA B2E8.01   PPA - Transaction-Abort Assist Functie code
PPA.IOXA B2E8.0F   PPA - In-Order eXecution Assist Functie code
TRTX B2E9   TRanslate and Test eXit Machine Instructie
ETND B2EC   Extract Transaction Nesting Depth Machine Instructie
ECPGA B2ED   Extract CoProcessor Group Address Machine Instructie
DPQUO B2EF   Divide Packed QUOtient Machine Instructie
OPCDB2F6 B2F6   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
TEND B2F8   Transaction END Machine Instructie
NIAI B2FA   Next Instruction Access Intent Machine Instructie
TABORT B2FC   Transaction ABORT Machine Instructie
TRAP4 B2FF   TRAP 4-byte version Machine Instructie
LPEBR B300   Load Positive Exponential Bfp Register Machine Instructie
LNEBR B301   Load Negative Exponential Bfp Register Machine Instructie
LTEBR B302   Load and Test Exponential Bfp Register Machine Instructie
LCEBR B303   Load Complement Exponential Bfp Register Machine Instructie
LDEBR B304   Load lengthened Double bfp from Exponential Bfp Register Machine Instructie
LXDBR B305   Load lengthened eXtended bfp from Double Bfp Register Machine Instructie
LXEBR B306   Load lengthened eXtended bfp from Exponential Bfp Register Machine Instructie
MXDBR B307   Multiply eXtended bfp from Double Bfp Register Machine Instructie
KEBR B308   Kompare and signal Exponential Bfp Register Machine Instructie
CEBR B309   Compare Exponential Bfp Register Machine Instructie
AEBR B30A   Add Exponential Bfp Register Machine Instructie
SEBR B30B   Subtract Exponential Bfp Register Machine Instructie
MDEBR B30C   Multiply Double bfp from Exponential Bfp Register Machine Instructie
DEBR B30D   Divide Exponential Bfp Register Machine Instructie
MAEBR B30E   Multiply and Add Exponential Bfp Register Machine Instructie
MSEBR B30F   Multiply and Subtract Exponential Bfp Register Machine Instructie
LPDBR B310   Load Positive Double Bfp Register Machine Instructie
LNDBR B311   Load Negative Double Bfp Register Machine Instructie
LTDBR B312   Load and Test Double Bfp Register Machine Instructie
LCDBR B313   Load Complement Double Bfp Register Machine Instructie
SQEBR B314   SQuare root of Exponential Bfp Register Machine Instructie
SQDBR B315   SQuare root of Double Bfp Register Machine Instructie
SQXBR B316   SQuare root of eXtended Bfp Register Machine Instructie
MEEBR B317   Multiply Exponential bfp from Exponential Bfp Register Machine Instructie
KDBR B318   Kompare and signal Double Bfp Register Machine Instructie
CDBR B319   Compare Double Bfp Register Machine Instructie
ADBR B31A   Add Double Bfp Register Machine Instructie
SDBR B31B   Subtract Double Bfp Register Machine Instructie
MDBR B31C   Multiply Double Bfp Register Machine Instructie
DDBR B31D   Divide Double Bfp Register Machine Instructie
MADBR B31E   Multiply and Add Double Bfp Register Machine Instructie
MSDBR B31F   Multiply and Subtract Double Bfp Register Machine Instructie
LDER B324   Load lengthened Double hfp from Exponential hfp Register Machine Instructie
LXDR B325   Load lengthened eXtended hfp from Double hfp Register Machine Instructie
LXER B326   Load lengthened eXtended hfp from Exponential hfp Register Machine Instructie
MAER B32E   Multiply and Add Exponential hfp Register Machine Instructie
MSER B32F   Multiply and Subtract Exponential hfp Register Machine Instructie
SQXR B336   SQuare root of eXtended hfp Register Machine Instructie
MEER B337   Multiply Exponential hfp from Exponential hfp Register Machine Instructie
MAYLR B338   Multiply and Add Yucky unnormalized extended hfp Low from long hfp Register Machine Instructie
MYLR B339   Multiply Yucky unnormalized extended hfp Low from long hfp Register Machine Instructie
MAYR B33A   Multiply and Add Yucky unnormalized extended hfp from long hfp Register Machine Instructie
MYR B33B   Multiply Yucky unnormalized extended hfp from long hfp Register Machine Instructie
MAYHR B33C   Multiply and Add Yucky unnormalized extended hfp High from long hfp Register Machine Instructie
MYHR B33D   Multiply Yucky unnormalized extended hfp High from long hfp Register Machine Instructie
MADR B33E   Multiply and Add Double hfp Register Machine Instructie
MSDR B33F   Multiply and Subtract Double hfp Register Machine Instructie
LPXBR B340   Load Positive eXtended Bfp Register Machine Instructie
LNXBR B341   Load Negative eXtended Bfp Register Machine Instructie
LTXBR B342   Load and Test eXtended Bfp Register Machine Instructie
LCXBR B343   Load Complement eXtended Bfp Register Machine Instructie
LEDBR B344   Load rounded Exponential bfp from Double Bfp Register Machine Instructie
LEDBRA B344   Load rounded Exponential bfp from Double Bfp Register Alternative Machine Instructie
LDXBR B345   Load rounded Double bfp from eXtended Bfp Register Machine Instructie
LDXBRA B345   Load rounded Double bfp from eXtended Bfp Register Alternative Machine Instructie
LEXBR B346   Load rounded Exponential bfp from eXtended Bfp Register Machine Instructie
LEXBRA B346   Load rounded Exponential bfp from eXtended Bfp Register Alternative Machine Instructie
FIXBR B347   load Floating point Integer from eXtended Bfp Register Machine Instructie
FIXBRA B347   load Floating point Integer from eXtended Bfp Register Alternative Machine Instructie
KXBR B348   Kompare and signal eXtended Bfp Register Machine Instructie
CXBR B349   Compare eXtended Bfp Register Machine Instructie
AXBR B34A   Add eXtended Bfp Register Machine Instructie
SXBR B34B   Subtract eXtended Bfp Register Machine Instructie
MXBR B34C   Multiply eXtended Bfp Register Machine Instructie
DXBR B34D   Divide eXtended Bfp Register Machine Instructie
TBEDR B350   convert To Bfp Exponential from Double hfp Register Machine Instructie
TBDR B351   convert To Bfp Double from double hfp Register Machine Instructie
DIEBR B353   Divide to Integer Exponential Bfp Register Machine Instructie
FIEBR B357   load Floating point Integer from Exponential Bfp Register Machine Instructie
FIEBRA B357   load Floating point Integer from Exponential Bfp Register Alternative Machine Instructie
THDER B358   convert To Hfp Double from Exponential bfp Register Machine Instructie
THDR B359   convert To Hfp Double from double bfp Register Machine Instructie
DIDBR B35B   Divide to Integer Double Bfp Register Machine Instructie
FIDBR B35F   load Floating point Integer from Double Bfp Register Machine Instructie
FIDBRA B35F   load Floating point Integer from Double Bfp Register Alternative Machine Instructie
LPXR B360   Load Positive eXtended hfp Register Machine Instructie
LNXR B361   Load Negative eXtended hfp Register Machine Instructie
LTXR B362   Load and Test eXtended hfp Register Machine Instructie
LCXR B363   Load Complement eXtended hfp Register Machine Instructie
LXR B365   Load eXtended hfp Register Machine Instructie
LEXR B366   Load rounded Exponential hfp from eXtended hfp Register Machine Instructie
FIXR B367   load Floating point Integer from eXtended hfp Register Machine Instructie
CXR B369   Compare eXtended hfp Register Machine Instructie
LPDFR B370   Load Positive Double Floating point Register Machine Instructie
LNDFR B371   Load Negative Double Floating point Register Machine Instructie
CPSDR B372   CoPy Sign Double floating point Register Machine Instructie
LCDFR B373   Load Complement Double Floating point Register Machine Instructie
LZER B374   Load Zero into Exponential hfp/bfp Register Machine Instructie
LZDR B375   Load Zero into Double hfp/bfp Register Machine Instructie
LZXR B376   Load Zero into eXtended hfp/bfp Register Machine Instructie
FIER B377   load Floating point Integer from Exponential hfp Register Machine Instructie
FIDR B37F   load Floating point Integer from Double hfp Register Machine Instructie
SFPC B384   Set Floating Point Control register Machine Instructie
SFASR B385   Set Floating point control register And Signal (Register) Machine Instructie
EFPC B38C   Extract Floating Point Control register Machine Instructie
CELFBR B390   Convert to Exponential from Logical Fullword creating Bfp from Register Machine Instructie
CDLFBR B391   Convert to Double bfp from Logical Fullword creating Bfp from Register Machine Instructie
CXLFBR B392   Convert to eXtended bfp from Logical Fullword creating Bfp from Register Machine Instructie
CEFBR B394   Convert to Exponential from Fixed creating Bfp from Register Machine Instructie
CEFBRA B394   Convert to Exponential from Fixed creating Bfp from Register Alternative Machine Instructie
CDFBR B395   Convert to Double bfp from Fixed creating Bfp from Register Machine Instructie
CDFBRA B395   Convert to Double bfp from Fixed creating Bfp from Register Alternative Machine Instructie
CXFBR B396   Convert to eXtended from Fixed creating Bfp from Register Machine Instructie
CXFBRA B396   Convert to eXtended from Fixed creating Bfp from Register Alternative Machine Instructie
CFEBR B398   Convert to Fixed from Exponential Bfp Register Machine Instructie
CFEBRA B398   Convert to Fixed from Exponential Bfp Register Alternative Machine Instructie
CFDBR B399   Convert to Fixed from Double Bfp Register Machine Instructie
CFDBRA B399   Convert to Fixed from Double Bfp Register Alternative Machine Instructie
CFXBR B39A   Convert to Fixed from eXtended Bfp Register Machine Instructie
CFXBRA B39A   Convert to Fixed from eXtended Bfp Register Alternative Machine Instructie
CLFEBR B39C   Convert to Logical Fullword from Exponential Bfp Register Machine Instructie
CLFDBR B39D   Convert to Logical Fullword from Double Bfp Register Machine Instructie
CLFXBR B39E   Convert to Logical Fullword from eXtended Bfp Register Machine Instructie
CELGBR B3A0   Convert to Exponential from Logical Grande creating Bfp from Register Machine Instructie
CDLGBR B3A1   Convert to Double bfp from Logical Grande creating Bfp from Register Machine Instructie
CXLGBR B3A2   Convert to eXtended bfp from Logical Grande creating Bfp from Register Machine Instructie
CEGBR B3A4   Convert to Exponential from Grande creating Bfp from Register Machine Instructie
CEGBRA B3A4   Convert to Exponential from Grande creating Bfp from Register Alternative Machine Instructie
CDGBR B3A5   Convert to Double bfp from Grande creating Bfp from Register Machine Instructie
CDGBRA B3A5   Convert to Double bfp from Grande creating Bfp from Register Alternative Machine Instructie
CXGBR B3A6   Convert to eXtended from Grande creating Bfp from Register Machine Instructie
CXGBRA B3A6   Convert to eXtended from Grande creating Bfp from Register Alternative Machine Instructie
CGEBR B3A8   Convert to Grande from Exponential Bfp Register Machine Instructie
CGEBRA B3A8   Convert to Grande from Exponential Bfp Register Alternative Machine Instructie
CGDBR B3A9   Convert to Grande from Double Bfp Register Machine Instructie
CGDBRA B3A9   Convert to Grande from Double Bfp Register Alternative Machine Instructie
CGXBR B3AA   Convert to Grande from eXtended Bfp Register Machine Instructie
CGXBRA B3AA   Convert to Grande from eXtended Bfp Register Alternative Machine Instructie
CLGEBR B3AC   Convert to Logical Grande from Exponential Bfp Register Machine Instructie
CLGDBR B3AD   Convert to Logical Grande from Double Bfp Register Machine Instructie
CLGXBR B3AE   Convert to Logical Grande from eXtended Bfp Register Machine Instructie
CEFR B3B4   Convert to Exponential hfp from Fixed Register Machine Instructie
CDFR B3B5   Convert to Double hfp from Fixed Register Machine Instructie
CXFR B3B6   Convert to eXtended hfp from Fixed Register Machine Instructie
CFER B3B8   Convert to Fixed from Exponential hfp Register Machine Instructie
CFDR B3B9   Convert to Fixed from Double hfp Register Machine Instructie
CFXR B3BA   Convert to Fixed from eXtended hfp Register Machine Instructie
LDGR B3C1   Load Double floating point from Grande Register Machine Instructie
CEGR B3C4   Convert to Exponential hfp from Grande Register Machine Instructie
CDGR B3C5   Convert to Double hfp from Grande Register Machine Instructie
CXGR B3C6   Convert to eXtended hfp from Grande Register Machine Instructie
CGER B3C8   Convert to Grande from Exponential hfp Register Machine Instructie
CGDR B3C9   Convert to Grande from Double hfp Register Machine Instructie
CGXR B3CA   Convert to Grande from eXtended hfp Register Machine Instructie
LGDR B3CD   Load Grande from Double floating point Register Machine Instructie
MDTR B3D0   Multiply Double Tfp Register Machine Instructie
MDTRA B3D0   Multiply Double Tfp Register Alternative Machine Instructie
DDTR B3D1   Divide Double Tfp Register Machine Instructie
DDTRA B3D1   Divide Double Tfp Register Alternative Machine Instructie
ADTR B3D2   Add Double Tfp Register Machine Instructie
ADTRA B3D2   Add Double Tfp Register Alternative Machine Instructie
SDTR B3D3   Subtract Double Tfp Register Machine Instructie
SDTRA B3D3   Subtract Double Tfp Register Alternative Machine Instructie
LDETR B3D4   Load lengthened Double tfp from Exponential Tfp Register Machine Instructie
LEDTR B3D5   Load rounded Exponential tfp from Double Tfp Register Machine Instructie
LTDTR B3D6   Load and Test Double Tfp Register Machine Instructie
FIDTR B3D7   load Floating point Integer from Double Tfp Register Machine Instructie
MXTR B3D8   Multiply eXtended Tfp Register Machine Instructie
MXTRA B3D8   Multiply eXtended Tfp Register Alternative Machine Instructie
DXTR B3D9   Divide eXtended Tfp Register Machine Instructie
DXTRA B3D9   Divide eXtended Tfp Register Alternative Machine Instructie
AXTR B3DA   Add eXtended Tfp Register Machine Instructie
AXTRA B3DA   Add eXtended Tfp Register Alternative Machine Instructie
SXTR B3DB   Subtract eXtended Tfp Register Machine Instructie
SXTRA B3DB   Subtract eXtended Tfp Register Alternative Machine Instructie
LXDTR B3DC   Load lengthened eXtended tfp from Double Tfp Register Machine Instructie
LDXTR B3DD   Load rounded Double tfp from eXtended Tfp Register Machine Instructie
LTXTR B3DE   Load and Test eXtended Tfp Register Machine Instructie
FIXTR B3DF   load Floating point Integer from eXtended Tfp Register Machine Instructie
KDTR B3E0   Kompare and signal Double Tfp Register Machine Instructie
CGDTR B3E1   Convert to Grande from Double Tfp Register Machine Instructie
CGDTRA B3E1   Convert to Grande from Double Tfp Register Alternative Machine Instructie
CUDTR B3E2   Convert to Unsigned packed from Double Tfp Register Machine Instructie
CSDTR B3E3   Convert to Signed packed from Double Tfp Register Machine Instructie
CDTR B3E4   Compare Double Tfp Register Machine Instructie
EEDTR B3E5   Extract biased Exponent from Double Tfp Register Machine Instructie
ESDTR B3E7   Extract Significance from Double Tfp Register Machine Instructie
KXTR B3E8   Kompare and signal eXtended Tfp Register Machine Instructie
CGXTR B3E9   Convert to Grande from eXtended Tfp Register Machine Instructie
CGXTRA B3E9   Convert to Grande from eXtended Tfp Register Alternative Machine Instructie
CUXTR B3EA   Convert to Unsigned packed from eXtended Tfp Register Machine Instructie
CSXTR B3EB   Convert to Signed packed from eXtended Tfp Register Machine Instructie
CXTR B3EC   Compare eXtended Tfp Register Machine Instructie
EEXTR B3ED   Extract biased Exponent from eXtended Tfp Register Machine Instructie
ESXTR B3EF   Extract Significance from eXtended Tfp Register Machine Instructie
CDGTR B3F1   Convert to Double tfp from Grande creating Tfp from Register Machine Instructie
CDGTRA B3F1   Convert to Double tfp from Grande creating Tfp from Register Alternative Machine Instructie
CDUTR B3F2   Convert to Double tfp from Unsigned packed creating Tfp from Register Machine Instructie
CDSTR B3F3   Convert to Double tfp from Signed packed creating Tfp from Register Machine Instructie
CEDTR B3F4   Compare biased Exponent Double Tfp Register Machine Instructie
QADTR B3F5   QuAntize Double Tfp Register Machine Instructie
IEDTR B3F6   Insert biased Exponent into Double Tfp Register Machine Instructie
RRDTR B3F7   ReRound Double Tfp Register Machine Instructie
CXGTR B3F9   Convert to eXtended tfp from Grande creating Tfp from Register Machine Instructie
CXGTRA B3F9   Convert to eXtended tfp from Grande creating Tfp from Register Alternative Machine Instructie
CXUTR B3FA   Convert to eXtended tfp from Unsigned packed creating Tfp from Register Machine Instructie
CXSTR B3FB   Convert to eXtended tfp from Signed packed creating Tfp from Register Machine Instructie
CEXTR B3FC   Compare biased Exponent eXtended Tfp Register Machine Instructie
QAXTR B3FD   QuAntize eXtended Tfp Register Machine Instructie
IEXTR B3FE   Insert biased Exponent into eXtended Tfp Register Machine Instructie
RRXTR B3FF   ReRound eXtended Tfp Register Machine Instructie
LPGR B900   Load Positive Grande Register Machine Instructie
LNGR B901   Load Negative Grande Register Machine Instructie
LTGR B902   Load and Test Grande Register Machine Instructie
LCGR B903   Load Complement Grande Register Machine Instructie
LGR B904   Load Grande Register Machine Instructie
LURAG B905   Load Using Real Address Grande Machine Instructie
LGBR B906   Load Grande from Byte in Register Machine Instructie
LGHR B907   Load Grande from Halfword in Register Machine Instructie
AGR B908   Add Grande Register Machine Instructie
SGR B909   Subtract Grande Register Machine Instructie
ALGR B90A   Add Logical Grande Register Machine Instructie
SLGR B90B   Subtract Logical Grande Register Machine Instructie
MSGR B90C   Multiply Single Grande Register Machine Instructie
DSGR B90D   Divide Single Grande Register Machine Instructie
EREGG B90E   Extract stacked REGisters Grande Machine Instructie
LRVGR B90F   Load ReVersed Grande Register Machine Instructie
LPGFR B910   Load Positive Grande from Fullword Register Machine Instructie
LNGFR B911   Load Negative Grande from Fullword Register Machine Instructie
LTGFR B912   Load and Test Grande from Fullword Register Machine Instructie
LCGFR B913   Load Complement Grande from Fullword Register Machine Instructie
LGFR B914   Load Grande from Fullword Register Machine Instructie
LLGFR B916   Load Logical Grande from Fullword Register Machine Instructie
LLGTR B917   Load Logical Grande from Thirty-one bits Register Machine Instructie
AGFR B918   Add Grande with Fullword Register Machine Instructie
SGFR B919   Subtract from Grande a Fullword Register Machine Instructie
ALGFR B91A   Add Logical Grande with Fullword Register Machine Instructie
SLGFR B91B   Subtract Logical from Grande a Fullword Register Machine Instructie
MSGFR B91C   Multiply Single Grande with Fullword Register Machine Instructie
DSGFR B91D   Divide Single Grande by Fullword Register Machine Instructie
KMAC B91E   Kompute Message Authentication Code Machine Instructie
KMAC.QUERY B91E.00   KMAC - QUERY Functie code
KMAC.DEA B91E.01   KMAC - Data Encryption Algorithm Functie code
KMAC.TDEA128 B91E.02   KMAC - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMAC.TDEA192 B91E.03   KMAC - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KMAC.EDEA B91E.09   KMAC - Encrypted Data Encryption Algorithm Functie code
KMAC.ETDEA128 B91E.0A   KMAC - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMAC.ETDEA192 B91E.0B   KMAC - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KMAC.AES128 B91E.12   KMAC - Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMAC.AES192 B91E.13   KMAC - Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMAC.AES256 B91E.14   KMAC - Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KMAC.EAES128 B91E.1A   KMAC - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMAC.EAES192 B91E.1B   KMAC - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMAC.EAES256 B91E.1C   KMAC - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
LRVR B91F   Load ReVersed Register Machine Instructie
CGR B920   Compare Grande Register Machine Instructie
CLGR B921   Compare Logical Grande Register Machine Instructie
STURG B925   STore Using Real address Grande Machine Instructie
LBR B926   Load Byte from Register Machine Instructie
LHR B927   Load Halfword Register Machine Instructie
PCKMO B928   Perform Cryptographic Key Management Operation Machine Instructie
PCKMO.QUERY B928.00   PCKMO - QUERY Functie code
PCKMO.EDEA B928.01   PCKMO - Encrypt DEA key Functie code
PCKMO.ETDEA128 B928.02   PCKMO - Encrypt TDEA-128 key Functie code
PCKMO.ETDEA192 B928.03   PCKMO - Encrypt TDEA-192 key Functie code
PCKMO.EAES128 B928.12   PCKMO - Encrypt AES-128 key Functie code
PCKMO.EAES192 B928.13   PCKMO - Encrypt AES-192 key Functie code
PCKMO.EAES256 B928.14   PCKMO - Encrypt AES-256 key Functie code
PCKMO.EECC256 B928.20   PCKMO - Encrypt ECC-p256 key Functie code
PCKMO.EECC384 B928.21   PCKMO - Encrypt ECC-p384 key Functie code
PCKMO.EECC521 B928.22   PCKMO - Encrypt ECC-p521 key Functie code
PCKMO.EECC25519 B928.28   PCKMO - Encrypt ECC-ed25519 key Functie code
PCKMO.EECC448 B928.29   PCKMO - Encrypr ECC-ed448 key Functie code
KMA B929   cipher (K) Message with Authentication Machine Instructie
KMA.QUERY B929.00   KMA - QUERY Functie code
KMA.GAES128 B929.12   KMA - Galois counter mode AES 128-bit Functie code
KMA.GAES192 B929.13   KMA - Galois counter mode AES 192-bit Functie code
KMA.GAES256 B929.14   KMA - Galois counter mode AES 256-bit Functie code
KMA.GEAES128 B929.1A   KMA - Galois counter mode Encrypted AES 128-bit Functie code
KMA.GEAES192 B929.1B   KMA - Galois counter mode Encrypted AES 192-bit Functie code
KMA.GEAES256 B929.1C   KMA - Galois counter mode Encrypted AES 256-bit Functie code
KMF B92A   cipher (K) Message with cipher Feedback Machine Instructie
KMF.QUERY B92A.00   KMF - QUERY Functie code
KMF.DEA B92A.01   KMF - Data Encryption Algorithm Functie code
KMF.TDEA128 B92A.02   KMF - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMF.TDEA192 B92A.03   KMF - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KMF.EDEA B92A.09   KMF - Encrypted Data Encryption Algorithm Functie code
KMF.ETDEA128 B92A.0A   KMF - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMF.ETDEA192 B92A.0B   KMF - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KMF.AES128 B92A.12   KMF - Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMF.AES192 B92A.13   KMF - Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMF.AES256 B92A.14   KMF - Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KMF.EAES128 B92A.1A   KMF - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMF.EAES192 B92A.1B   KMF - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMF.EAES256 B92A.1C   KMF - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KMO B92B   cipher (K) Message with Output feedback Machine Instructie
KMO.QUERY B92B.00   KMO - QUERY Functie code
KMO.DEA B92B.01   KMO - Data Encryption Algorithm Functie code
KMO.TDEA128 B92B.02   KMO - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMO.TDEA192 B92B.03   KMO - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KMO.EDEA B92B.09   KMO - Encrypted Data Encryption Algorithm Functie code
KMO.ETDEA128 B92B.0A   KMO - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMO.ETDEA192 B92B.0B   KMO - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KMO.AES128 B92B.12   KMO - Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMO.AES192 B92B.13   KMO - Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMO.AES256 B92B.14   KMO - Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KMO.EAES128 B92B.1A   KMO - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMO.EAES192 B92B.1B   KMO - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMO.EAES256 B92B.1C   KMO - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
PCC B92C   Perform Cryptographic Computation Machine Instructie
PCC.QUERY B92C.00   PCC - QUERY Functie code
PCC.LDEA B92C.01   PCC - compute Last block cmac using DEA Functie code
PCC.LTDEA128 B92C.02   PCC - compute Last block cmac using Triple DEA-128 Functie code
PCC.LTDEA192 B92C.03   PCC - compute Last block cmac using Triple DEA-192 Functie code
PCC.LEDEA B92C.09   PCC - compute Last block cmac using Encrypted DEA Functie code
PCC.LETDEA128 B92C.0A   PCC - compute Last block cmac using Encrypted Triple DEA-128 Functie code
PCC.LETDEA192 B92C.0B   PCC - compute Last block cmac using Encrypted Triple DEA-192 Functie code
PCC.LAES128 B92C.12   PCC - compute Last block cmac using AES-128 Functie code
PCC.LAES192 B92C.13   PCC - compute Last block cmac using AES-192 Functie code
PCC.LAES256 B92C.14   PCC - compute Last block cmac using AES-256 Functie code
PCC.LEAES128 B92C.1A   PCC - compute Last block cmac using Encrypted AES-128 Functie code
PCC.LEAES192 B92C.1B   PCC - compute Last block cmac using Encrypted AES-192 Functie code
PCC.LEAES256 B92C.1C   PCC - compute Last block cmac using Encrypted AES-256 Functie code
PCC.XAES128 B92C.32   PCC - compute Xts parameter using AES-128 Functie code
PCC.XAES256 B92C.34   PCC - compute Xts parameter using AES-256 Functie code
PCC.XEAES128 B92C.3A   PCC - compute Xts parameter using Encrypted AES-128 Functie code
PCC.XEAES256 B92C.3C   PCC - compute Xts parameter using Encrypted AES-256 Functie code
PCC.SMP256 B92C.40   PCC - Scalar Multiply P256 Functie code
PCC.SMP384 B92C.41   PCC - Scalar Multiply P384 Functie code
PCC.SMP521 B92C.42   PCC - Scalar Multiply P521 Functie code
PCC.SME25519 B92C.48   PCC - Scalar Multiply Ed25519 Functie code
PCC.SME448 B92C.49   PCC - Scalar Multiply Ed448 Functie code
PCC.SMX25519 B92C.50   PCC - Scalar Multiply X25519 Functie code
PCC.SMX448 B92C.51   PCC - Scalar Multiply X448 Functie code
KMCTR B92D   cipher (K) Message with CounTeR Machine Instructie
KMCTR.QUERY B92D.00   KMCTR - QUERY Functie code
KMCTR.DEA B92D.01   KMCTR - Data Encryption Algorithm Functie code
KMCTR.TDEA128 B92D.02   KMCTR - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMCTR.TDEA192 B92D.03   KMCTR - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KMCTR.EDEA B92D.09   KMCTR - Encrypted Data Encryption Algorithm Functie code
KMCTR.ETDEA128 B92D.0A   KMCTR - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMCTR.ETDEA192 B92D.0B   KMCTR - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KMCTR.AES128 B92D.12   KMCTR - Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMCTR.AES192 B92D.13   KMCTR - Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMCTR.AES256 B92D.14   KMCTR - Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KMCTR.EAES128 B92D.1A   KMCTR - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMCTR.EAES192 B92D.1B   KMCTR - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMCTR.EAES256 B92D.1C   KMCTR - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KM B92E   cipher (K) Message Machine Instructie
KM.QUERY B92E.00   KM - QUERY Functie code
KM.DEA B92E.01   KM - Data Encryption Algorithm Functie code
KM.TDEA128 B92E.02   KM - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KM.TDEA192 B92E.03   KM - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KM.EDEA B92E.09   KM - Encrypted Data Encryption Algorithm Functie code
KM.ETDEA128 B92E.0A   KM - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KM.ETDEA192 B92E.0B   KM - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KM.AES128 B92E.12   KM - Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KM.AES192 B92E.13   KM - Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KM.AES256 B92E.14   KM - Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KM.EAES128 B92E.1A   KM - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KM.EAES192 B92E.1B   KM - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KM.EAES256 B92E.1C   KM - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KM.XAES128 B92E.32   KM - Xts AES 128-bit Functie code
KM.XAES256 B92E.34   KM - Xts AES 256-bit Functie code
KM.XEAES128 B92E.3A   KM - Xts Encrypted AES 128-bit Functie code
KM.XEAES256 B92E.3C   KM - Xts Encrypted AES 256-bit Functie code
KMC B92F   cipher (K) Message with Chaining Machine Instructie
KMC.QUERY B92F.00   KMC - QUERY Functie code
KMC.DEA B92F.01   KMC - Data Encryption Algorithm Functie code
KMC.TDEA128 B92F.02   KMC - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMC.TDEA192 B92F.03   KMC - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KMC.EDEA B92F.09   KMC - Encrypted Data Encryption Algorithm Functie code
KMC.ETDEA128 B92F.0A   KMC - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMC.ETDEA192 B92F.0B   KMC - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KMC.AES128 B92F.12   KMC - Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMC.AES192 B92F.13   KMC - Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMC.AES256 B92F.14   KMC - Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KMC.EAES128 B92F.1A   KMC - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMC.EAES192 B92F.1B   KMC - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMC.EAES256 B92F.1C   KMC - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KMC.PRNG B92F.43   KMC - Pseudo Random Number Generation Functie code
CGFR B930   Compare Grande with Fullword Register Machine Instructie
CLGFR B931   Compare Logical Grande with Fullword Register Machine Instructie
SORTL B938   SORT Lists Machine Instructie
SORTL.QAF B938.00   SORTL - Query Available Functions Functie code
SORTL.SFLR B938.01   SORTL - Sort Fixed-Length Records Functie code
SORTL.SVLR B938.02   SORTL - Sort Variable-Length Records Functie code
DFLTCC B939   DeFLaTe Conversion Call Machine Instructie
DFLTCC.QAF B939.00   DFLTCC - Query Available Functions Functie code
DFLTCC.GDHT B939.01   DFLTCC - Generate Dynamic-Huffman Table Functie code
DFLTCC.CMPR B939.02   DFLTCC - CoMPRess Functie code
DFLTCC.XPND B939.04   DFLTCC - eXPaND Functie code
KDSA B93A   Kompute Digital Signature Authentication Machine Instructie
KDSA.QRY B93A.00   KDSA - QueRY Functie code
KDSA.ECV256 B93A.01   KDSA - ECdsa-Verify-p256 Functie code
KDSA.ECV384 B93A.02   KDSA - ECdsa-Verify-p384 Functie code
KDSA.ECV521 B93A.03   KDSA - ECdsa-Verify-p521 Functie code
KDSA.ECS256 B93A.09   KDSA - ECdsa-Sign-p256 Functie code
KDSA.ECS384 B93A.0A   KDSA - ECdsa-Sign-p384 Functie code
KDSA.ECS521 B93A.0B   KDSA - ECdsa-Sign-p521 Functie code
KDSA.EECS256 B93A.11   KDSA - Encrypted-ECdsa-Sign-p256 Functie code
KDSA.EECS384 B93A.12   KDSA - Encrypted-ECdsa-Sign-p384 Functie code
KDSA.EECS521 B93A.13   KDSA - Encrypted-ECdsa-Sign-p521 Functie code
KDSA.EDVE25519 B93A.20   KDSA - EDdsa-Verify-Ed25519 Functie code
KDSA.EDVE448 B93A.24   KDSA - EDdsa-Verify-Ed448 Functie code
KDSA.EDSE25519 B93A.28   KDSA - EDdsa-Sign-Ed25519 Functie code
KDSA.EDSE448 B93A.2C   KDSA - EDdsa-Sign-Ed448 Functie code
KDSA.EEDSE25519 B93A.30   KDSA - Encrypted EDdsa-Sign-Ed25519 Functie code
KDSA.EEDSE448 B93A.34   KDSA - Encrypted EDdsa-Sign-Ed448 Functie code
NNPA B93B   Neural Network Processing Assist Machine Instructie
NNPA.QAF B93B.00   NNPA - Query Available Functions Functie code
NNPA.ADD B93B.10   NNPA - ADD Functie code
NNPA.SUB B93B.11   NNPA - SUB Functie code
NNPA.MUL B93B.12   NNPA - MULtiply Functie code
NNPA.DIV B93B.13   NNPA - DIVide Functie code
NNPA.MIN B93B.14   NNPA - MINimum Functie code
NNPA.MAX B93B.15   NNPA - MAXimum Functie code
NNPA.LOG B93B.20   NNPA - natural LOGarithm Functie code
NNPA.EXP B93B.21   NNPA - EXPonential Functie code
NNPA.RELU B93B.31   NNPA - REctified Linear Unit Functie code
NNPA.TANH B93B.32   NNPA - TANgent Hyperbolic Functie code
NNPA.SIGMOID B93B.33   NNPA - SIGMOID Functie code
NNPA.SOFTMAX B93B.34   NNPA - SOFTMAX Functie code
NNPA.BATCHNORM B93B.40   NNPA - BATCHNORM Functie code
NNPA.MAXPOOL2D B93B.50   NNPA - MAXimum POOL 2Dimensions Functie code
NNPA.AVGPOOL2D B93B.51   NNPA - AVeraGe POOL 2Dimensions Functie code
NNPA.LSTMACT B93B.60   NNPA - LSTMACT Functie code
NNPA.GRUACT B93B.61   NNPA - GRUACT Functie code
NNPA.CONVOLUTION B93B.70   NNPA - CONVOLUTION Functie code
NNPA.MATMULOP B93B.71   NNPA - MATMUL-OP Functie code
NNPA.MATMULOPBCAST23 B93B.72   NNPA - MATMUL-OP-BCAST23 Functie code
PPNO B93C   Perform Pseudorandom Number Operation Machine Instructie
PRNO B93C   Perform Random Number Operation Machine Instructie
PPNO.QRY B93C.00   PPNO - QueRY Functie code
PRNO.QRY B93C.00   PRNO - QueRY Functie code
PPNO.DRNG B93C.03   PPNO - Deterministic Random-Number Generation Functie code
PRNO.DRNG B93C.03   PRNO - Deterministic Random-Number Generation Functie code
PPNO.TRNGQRY B93C.70   PPNO - True Random-Number Generation QueRY Functie code
PRNO.TRNGQRY B93C.70   PRNO - True Random-Number Generation QueRY Functie code
PPNO.TRNG B93C.72   PPNO - True Random-Number Generation Functie code
PRNO.TRNG B93C.72   PRNO - True Random-Number Generation Functie code
KIMD B93E   Kompute Intermediate Message Digest Machine Instructie
KIMD.QUERY B93E.00   KIMD - QUERY Functie code
KIMD.SHA1 B93E.01   KIMD - Secure Hash Algorithm standard-1 Functie code
KIMD.SHA256 B93E.02   KIMD - Secure Hash Algorithm standard-256 Functie code
KIMD.SHA512 B93E.03   KIMD - Secure Hash Algorithm standard-512 Functie code
KIMD.SHA3224 B93E.20   KIMD - Secure Hash Algorithm standard 3-224 Functie code
KIMD.SHA3256 B93E.21   KIMD - Secure Hash Algorithm standard 3-256 Functie code
KIMD.SHA3384 B93E.22   KIMD - Secure Hash Algorithm standard 3-384 Functie code
KIMD.SHA3512 B93E.23   KIMD - Secure Hash Algorithm standard 3-512 Functie code
KIMD.SHAKE128 B93E.24   KIMD - Secure Hash Algorithm standard 3 with KEccak-128 Functie code
KIMD.SHAKE256 B93E.25   KIMD - Secure Hash Algorithm standard 3 with KEccak-256 Functie code
KIMD.GHASH B93E.41   KIMD - GHASH Functie code
KLMD B93F   Kompute Last Message Digest Machine Instructie
KLMD.QUERY B93F.00   KLMD - QUERY Functie code
KLMD.SHA1 B93F.01   KLMD - Secure Hash Algorithm standard-1 Functie code
KLMD.SHA256 B93F.02   KLMD - Secure Hash Algorithm standard-256 Functie code
KLMD.SHA512 B93F.03   KLMD - Secure Hash Algorithm standard-512 Functie code
KLMD.SHA3224 B93F.20   KLMD - Secure Hash Algorithm standard 3-224 Functie code
KLMD.SHA3256 B93F.21   KLMD - Secure Hash Algorithm standard 3-256 Functie code
KLMD.SHA3384 B93F.22   KLMD - Secure Hash Algorithm standard 3-384 Functie code
KLMD.SHA3512 B93F.23   KLMD - Secure Hash Algorithm standard 3-512 Functie code
KLMD.SHAKE128 B93F.24   KLMD - Secure Hash Algorithm standard 3 with KEccak-128 Functie code
KLMD.SHAKE256 B93F.25   KLMD - Secure Hash Algorithm standard 3 with KEccak-256 Functie code
CFDTR B941   Convert to Fixed from Double Tfp Register Machine Instructie
CLGDTR B942   Convert to Logical Grande from Double Tfp Register Machine Instructie
CLFDTR B943   Convert to Logical Fullword from Double Tfp Register Machine Instructie
BCTGR B946   Branch on CounT Grande Register Machine Instructie
CFXTR B949   Convert to Fixed from eXtended Tfp Register Machine Instructie
CLGXTR B94A   Convert to Logical Grande from eXtended Tfp Register Machine Instructie
CLFXTR B94B   Convert to Logical Fullword from eXtended Tfp Register Machine Instructie
CDFTR B951   Convert to Double tfp from Fullword creating Tfp from Register Machine Instructie
CDLGTR B952   Convert to Double tfp from Logical Grande creating Tfp from Register Machine Instructie
CDLFTR B953   Convert to Double tfp from Logical Fullword creating Tfp from Register Machine Instructie
CXFTR B959   Convert to eXtended tfp from Fullword creating Tfp from Register Machine Instructie
CXLGTR B95A   Convert to eXtended tfp from Logical Grande creating Tfp from Register Machine Instructie
CXLFTR B95B   Convert to eXtended tfp from Logical Fullword creating Tfp from Register Machine Instructie
CGRT B960   Compare Grande Register and Trap Machine Instructie
CLGRT B961   Compare Logical Grande Register and Trap Machine Instructie
NNGRK B964   Not aNd Grande Register Keeping source data Machine Instructie
OCGRK B965   Or with Complement Grande Register Keeping source data Machine Instructie
NOGRK B966   Not Or Grande Register Keeping source data Machine Instructie
NXGRK B967   Not eXclusive-or Grande Register Keeping source data Machine Instructie
CRT B972   Compare Register and Trap Machine Instructie
CLRT B973   Compare Logical Register and Trap Machine Instructie
NNRK B974   Not aNd Register Keeping source data Machine Instructie
OCRK B975   Or with Complement Register Keeping source data Machine Instructie
NORK B976   Not Or Register Keeping source data Machine Instructie
NXRK B977   Not eXclusive-or Register Keeping source data Machine Instructie
NGR B980   aNd Grande Register Machine Instructie
OGR B981   Or Grande Register Machine Instructie
XGR B982   eXclusive-or Grande Register Machine Instructie
FLOGR B983   Find Leftmost One Grande Register Machine Instructie
LLGCR B984   Load Logical Grande from Character in Register Machine Instructie
LLGHR B985   Load Logical Grande from Halfword in Register Machine Instructie
MLGR B986   Multiply Logical Grande Register Machine Instructie
DLGR B987   Divide Logical Grande Register Machine Instructie
ALCGR B988   Add Logical with Carry Grande Register Machine Instructie
SLBGR B989   Subtract Logical with Borrow Grande Register Machine Instructie
CSPG B98A   Compare and Swap and Purge Grande Machine Instructie
RDP B98B   Reset Dat Protection Machine Instructie
EPSW B98D   Extract Program Status Word Machine Instructie
IDTE B98E   Invalidate Dat Table Entry Machine Instructie
CRDTE B98F   Compare and Replace Dat Table Entry Machine Instructie
TRTT B990   TRanslate Two to Two Machine Instructie
TRTO B991   TRanslate Two to One Machine Instructie
TROT B992   TRanslate One to Two Machine Instructie
TROO B993   TRanslate One to One Machine Instructie
LLCR B994   Load Logical from Character in Register Machine Instructie
LLHR B995   Load Logical from Halfword in Register Machine Instructie
MLR B996   Multiply Logical Register Machine Instructie
DLR B997   Divide Logical Register Machine Instructie
ALCR B998   Add Logical with Carry Register Machine Instructie
SLBR B999   Subtract Logical with Borrow Register Machine Instructie
EPAIR B99A   Extract Primary Asn and Instance to Register Machine Instructie
ESAIR B99B   Extract Secondary Asn and Instance to Register Machine Instructie
EQBS B99C   Extract Qdio Buffer State Machine Instructie
ESEA B99D   Extract and Set Extended Authority Machine Instructie
PTI B99E   Program Transfer with Instance Machine Instructie
SSAIR B99F   Set Secondary Asn with Instance from Register Machine Instructie
TPEI B9A1   Test Pending External Interruption Machine Instructie
PTF B9A2   Perform Topology Function Machine Instructie
PTF.REQHP B9A2.00   PTF - REQuest Horizontal Polarization Functie code
PTF.REQVP B9A2.01   PTF - REQuest Vertical Polarization Functie code
PTF.CHKTCHGS B9A2.02   PTF - CHecK Topology CHanGe Status Functie code
LPTEA B9AA   Load Page Table Entry Address Machine Instructie
ESSA B9AB   Extract and Set Storage Attributes Machine Instructie
IRBM B9AC   Insert Reference Bits Multiple Machine Instructie
RRBM B9AE   Reset Reference Bits Multiple Machine Instructie
PFMF B9AF   Perform Frame Management Function Machine Instructie
CU14 B9B0   Convert Unicode 1-byte to 4-byte Machine Instructie
CU24 B9B1   Convert Unicode 2-byte to 4-byte Machine Instructie
CU41 B9B2   Convert Unicode 4-byte to 1-byte Machine Instructie
CU42 B9B3   Convert Unicode 4-byte to 2-byte Machine Instructie
TRTRE B9BD   TRanslate and Test Reverse Extended Machine Instructie
SRSTU B9BE   SeaRch STring Unicode Machine Instructie
TRTE B9BF   TRanslate and Test Extended Machine Instructie
SELFHR B9C0   SELect Fullword High Register Machine Instructie
AHHHR B9C8   Add High and High to High Register Machine Instructie
SHHHR B9C9   Subtract High from High and High Registers Machine Instructie
ALHHHR B9CA   Add Logical High and High to High Register Machine Instructie
SLHHHR B9CB   Subtract Logical High from High and High Registers Machine Instructie
CHHR B9CD   Compare High and High Register Machine Instructie
CLHHR B9CF   Compare Logical High and High Register Machine Instructie
AHHLR B9D8   Add High and High to Low Register Machine Instructie
SHHLR B9D9   Subtract High from High and Low Registers Machine Instructie
ALHHLR B9DA   Add Logical High and High to Low Register Machine Instructie
SLHHLR B9DB   Subtract Logical High from High and Low Registers Machine Instructie
CHLR B9DD   Compare High and Low Register Machine Instructie
CLHLR B9DF   Compare Logical High and Low Register Machine Instructie
LOCFHR B9E0   Load On Condition Fullword High Register Machine Instructie
POPCNT B9E1   POPulation CouNT Machine Instructie
LOCGR B9E2   Load On Condition Grande Register Machine Instructie
SELGR B9E3   SELect Grande Register Machine Instructie
NGRK B9E4   aNd Grande Register Keeping source data Machine Instructie
NCGRK B9E5   aNd with Complement Grande Register Keeping source data Machine Instructie
OGRK B9E6   Or Grande Register Keeping source data Machine Instructie
XGRK B9E7   eXclusive-or Grande Register Keeping source data Machine Instructie
AGRK B9E8   Add Grande Register Keeping source data Machine Instructie
SGRK B9E9   Subtract Grande Register Keeping source data Machine Instructie
ALGRK B9EA   Add Logical Grande Register Keeping source data Machine Instructie
SLGRK B9EB   Subtract Logical Grande Register Keeping source data Machine Instructie
MGRK B9EC   Multiply Grande Register Keeping source data Machine Instructie
MSGRKC B9ED   Multiply Single Grande Register Keeping source data and Check Machine Instructie
SELR B9F0   SELect Register Machine Instructie
LOCR B9F2   Load On Condition Register Machine Instructie
NRK B9F4   aNd Register Keeping source data Machine Instructie
NCRK B9F5   aNd with Complement Register Keeping source data Machine Instructie
ORK B9F6   Or Register Keeping source data Machine Instructie
XRK B9F7   eXclusive-or Register Keeping source data Machine Instructie
ARK B9F8   Add Register Keeping source data Machine Instructie
SRK B9F9   Subtract Register Keeping source data Machine Instructie
ALRK B9FA   Add Logical Register Keeping source data Machine Instructie
SLRK B9FB   Subtract Logical Register Keeping source data Machine Instructie
MSRKC B9FD   Multiply Single Register Keeping source data and Check Machine Instructie
LARL C00   Load Address Relative Long Machine Instructie
LGFI C01   Load Grande from Fullword Immediate Machine Instructie
BRCL C04   Branch Relative on Condition Long Machine Instructie
JLC C04   Jump Long on Condition Machine Instructie
BRASL C05   Branch Relative And Save Long Machine Instructie
JASL C05   Jump And Save Long Machine Instructie
XIHF C06   eXclusive-or Immediate High with Fullword Machine Instructie
XILF C07   eXclusive-or Immediate Low with Fullword Machine Instructie
IIHF C08   Insert Immediate into High-order word, a Fullword Machine Instructie
IILF C09   Insert Immediate into Low-order word, a Fullword Machine Instructie
LFI C09   Load Fullword Immediate Machine Instructie
NIHF C0A   aNd Immediate High with Fullword Machine Instructie
NILF C0B   aNd Immediate Low with Fullword Machine Instructie
OIHF C0C   Or Immediate High-order word with Fullword Machine Instructie
OILF C0D   Or Immediate Low-order word with Fullword Machine Instructie
LLIHF C0E   Load Logical Immediate High-order word from Fullword Machine Instructie
LLGFI C0F   Load Logical Grande from Fullword Immediate Machine Instructie
LLILF C0F   Load Logical Immediate Low-order word from Fullword Machine Instructie
MSGFI C20   Mulitply Single Grande with Fullword Immediate Machine Instructie
MSFI C21   Multiply Single with Fullword Immediate Machine Instructie
SLGFI C24   Subtract Logical from Grande a Fullword Immediate Machine Instructie
SLFI C25   Subtract Logical Fullword Immediate Machine Instructie
AGFI C28   Add Grande with Fullword Immediate Machine Instructie
AFI C29   Add Fullword Immediate Machine Instructie
ALGFI C2A   Add Logical Grande with Fullword Immediate Machine Instructie
ALFI C2B   Add Logical Fullword Immediate Machine Instructie
CGFI C2C   Compare Grande with Fullword Immediate Machine Instructie
CFI C2D   Compare Fullword Immediate Machine Instructie
CLGFI C2E   Compare Logical Grande with Fullword Immediate Machine Instructie
CLFI C2F   Compare Logical Fullword Immediate Machine Instructie
LLHRL C42   Load Logical Halfword Relative Long Machine Instructie
LGHRL C44   Load Grande from Halfword Relative Long Machine Instructie
LHRL C45   Load Halfword Relative Long Machine Instructie
LLGHRL C46   Load Logical Grande from Halfword Relative Long Machine Instructie
STHRL C47   STore Halfword Relative Long Machine Instructie
LGRL C48   Load Grande Relative Long Machine Instructie
STGRL C4B   STore Grande Relative Long Machine Instructie
LGFRL C4C   Load Grande from Fullword Relative Long Machine Instructie
LRL C4D   Load Relative Long Machine Instructie
LLGFRL C4E   Load Logical Grande from Fullword Relative Long Machine Instructie
STRL C4F   STore Relative Long Machine Instructie
EXRL C60   EXecute Relative Long Machine Instructie
PFDRL C62   PreFetch Data Relative Long Machine Instructie
CGHRL C64   Compare Grande with Halfword Relative Long Machine Instructie
CHRL C65   Compare Halfword Relative Long Machine Instructie
CLGHRL C66   Compare Logical Grande with Halfword Relative Long Machine Instructie
CLHRL C67   Compare Logical with Halfword Relative Long Machine Instructie
CGRL C68   Compare Grande Relative Long Machine Instructie
CLGRL C6A   Compare Logical Grande Relative Long Machine Instructie
CGFRL C6C   Compare Grande with Fullword Relative Long Machine Instructie
CRL C6D   Compare Relative Long Machine Instructie
CLGFRL C6E   Compare Logical Grande with Fullword Relative Long Machine Instructie
CLRL C6F   Compare Logical Relative Long Machine Instructie
MVCOS C80   MoVe Characters with Optional Specifications Machine Instructie
ECTG C81   Extract Cpu Time Grande Machine Instructie
CSST C82   Compare and Swap and STore Machine Instructie
LPD C84   Load Pair Disjoint Machine Instructie
LPDG C85   Load Pair Disjoint Grande Machine Instructie
BRCTH CC6   Branch Relative on CounT High Machine Instructie
JCTH CC6   Jump on CounT High Machine Instructie
AIH CC8   Add Immediate High Machine Instructie
ALSIH CCA   Add Logical with Signed Immediate High Machine Instructie
ALSIHN CCB   Add Logical with Signed Immediate High No cc Machine Instructie
CIH CCD   Compare Immediate High Machine Instructie
CLIH CCF   Compare Logical Immediate High Machine Instructie
LTG E302   Load and Test Grande Machine Instructie
LRAG E303   Load Real Address Grande Machine Instructie
LG E304   Load Grande Machine Instructie
CVBY E306   ConVert to Binary from Yonder Machine Instructie
AG E308   Add Grande Machine Instructie
SG E309   Subtract Grande Machine Instructie
ALG E30A   Add Logical Grande Machine Instructie
SLG E30B   Subtract Logical Grande Machine Instructie
MSG E30C   Multiply Single Grande Machine Instructie
DSG E30D   Divide Single Grande Machine Instructie
CVBG E30E   ConVert to Binary Grande Machine Instructie
LRVG E30F   Load ReVersed Grande Machine Instructie
LT E312   Load and Test Machine Instructie
LRAY E313   Load Real Address Yonder Machine Instructie
LGF E314   Load Grande from Fullword Machine Instructie
LGH E315   Load Grande from Halfword Machine Instructie
LLGF E316   Load Logical Grande from Fullword Machine Instructie
LLGT E317   Load Logical Grande from Thirty-one bits Machine Instructie
AGF E318   Add Grande with Fullword Machine Instructie
SGF E319   Subtract from Grande a Fullword Machine Instructie
ALGF E31A   Add Logical Grande with Fullword Machine Instructie
SLGF E31B   Subtract Logical from Grande a Fullword Machine Instructie
MSGF E31C   Multiply Single Grande with Fullword Machine Instructie
DSGF E31D   Divide Single Grande by Fullword Machine Instructie
LRV E31E   Load ReVersed Machine Instructie
LRVH E31F   Load ReVersed Halfword Machine Instructie
CG E320   Compare Grande Machine Instructie
CLG E321   Compare Logical Grande Machine Instructie
STG E324   STore Grande Machine Instructie
NTSTG E325   Non-Transactional STore Grande Machine Instructie
CVDY E326   ConVert to Decimal from Yonder Machine Instructie
LZRG E32A   Load and Zero Rightmost byte Grande Machine Instructie
CVDG E32E   ConVert to Decimal Grande Machine Instructie
STRVG E32F   STore ReVersed Grande Machine Instructie
CGF E330   Compare Grande with Fullword Machine Instructie
CLGF E331   Compare Logical Grande with Fullword Machine Instructie
LTGF E332   Load and Test Grande from Fullword Machine Instructie
CGH E334   Compare Grande with Halfword Machine Instructie
PFD E336   PreFetch Data Machine Instructie
AGH E338   Add Grande with Halfword Machine Instructie
SGH E339   Subtract from Grande a Halfword Machine Instructie
LLZRGF E33A   Load Logical and Zero Rightmost byte, Grande from Fullword Machine Instructie
LZRF E33B   Load and Zero Rightmost byte Fullword Machine Instructie
MGH E33C   Multiply Grande with Halfword Machine Instructie
STRV E33E   STore ReVersed Machine Instructie
STRVH E33F   STore ReVersed Halfword Machine Instructie
BCTG E346   Branch on CounT Grande Machine Instructie
BIC E347   Branch Indirect on Condition Machine Instructie
LLGFSG E348   Load Logical Guarded Fullword Shifted to Grande Machine Instructie
STGSC E349   STore Guarded Storage Controls Machine Instructie
LGG E34C   Load Guarded Grande Machine Instructie
LGSC E34D   Load Guarded Storage Controls Machine Instructie
STY E350   STore Yonder Machine Instructie
MSY E351   Multiply Single Yonder Machine Instructie
MSC E353   Multiply Single and Check Machine Instructie
NY E354   aNd Yonder Machine Instructie
CLY E355   Compare Logical Yonder Machine Instructie
OY E356   Or Yonder Machine Instructie
XY E357   eXclusive-or Yonder Machine Instructie
LY E358   Load Yonder Machine Instructie
CY E359   Compare Yonder Machine Instructie
AY E35A   Add Yonder Machine Instructie
SY E35B   Subtract Yonder Machine Instructie
MFY E35C   Multiply Fullword Yonder Machine Instructie
ALY E35E   Add Logical Yonder Machine Instructie
SLY E35F   Subtract Logical Yonder Machine Instructie
STHY E370   STore Halfword Yonder Machine Instructie
LAY E371   Load Address Yonder Machine Instructie
STCY E372   STore Character Yonder Machine Instructie
ICY E373   Insert Character Yonder Machine Instructie
LAEY E375   Load Address Extended Yonder Machine Instructie
LB E376   Load Byte Machine Instructie
LGB E377   Load Grande from Byte Machine Instructie
LHY E378   Load Halfword Yonder Machine Instructie
CHY E379   Compare Halfword Yonder Machine Instructie
AHY E37A   Add Halfword Yonder Machine Instructie
SHY E37B   Subtract Halfword Yonder Machine Instructie
MHY E37C   Multiply Halfword Yonder Machine Instructie
NG E380   aNd Grande Machine Instructie
OG E381   Or Grande Machine Instructie
XG E382   eXclusive-or Grande Machine Instructie
MSGC E383   Multiply Single Grande and Check Machine Instructie
MG E384   Multiply Grande Machine Instructie
LGAT E385   Load Grande And Trap Machine Instructie
MLG E386   Multiply Logical Grande Machine Instructie
DLG E387   Divide Logical Grande Machine Instructie
ALCG E388   Add Logical with Carry Grande Machine Instructie
SLBG E389   Subtract Logical with Borrow Grande Machine Instructie
STPQ E38E   STore Pair to Quadword Machine Instructie
LPQ E38F   Load Pair from Quadword Machine Instructie
LLGC E390   Load Logical Grande from Character Machine Instructie
LLGH E391   Load Logical Grande from Halfword Machine Instructie
LLC E394   Load Logical Character Machine Instructie
LLH E395   Load Logical from Halfword Machine Instructie
ML E396   Multiply Logical Machine Instructie
DL E397   Divide Logical Machine Instructie
ALC E398   Add Logical with Carry Machine Instructie
SLB E399   Subtract Logical with Borrow Machine Instructie
LLGTAT E39C   Load Logical Grande from Thirty-one bits And Trap Machine Instructie
LLGFAT E39D   Load Logical Grande from Fullword And Trap Machine Instructie
LAT E39F   Load And Trap Machine Instructie
LBH E3C0   Load Byte High Machine Instructie
LLCH E3C2   Load Logical Character High Machine Instructie
STCH E3C3   STore Character High Machine Instructie
LHH E3C4   Load Halfword High Machine Instructie
LLHH E3C6   Load Logical Halfword High Machine Instructie
STHH E3C7   STore Halfword High Machine Instructie
LFHAT E3C8   Load Fullword High And Trap Machine Instructie
LFH E3CA   Load Fullword High Machine Instructie
STFH E3CB   STore Fullword High Machine Instructie
CHF E3CD   Compare High and Fullword Machine Instructie
CLHF E3CF   Compare Logical High and Fullword Machine Instructie
LASP E500   Load Address Space Parameters Machine Instructie
TPROT E501   Test PROTection Machine Instructie
STRAG E502   STore Real Address Grande Machine Instructie
MVCRL E50A   MoVe Characters Right to Left Machine Instructie
MVCSK E50E   MoVe Characters with Source Key Machine Instructie
MVCDK E50F   MoVe Characters with Destination Key Machine Instructie
DPFET E518   Divide Packed FETch Machine Instructie
MVHHI E544   MoVe Halfword from Halfword Immediate Machine Instructie
MVGHI E548   MoVe Grande from Halfword Immediate Machine Instructie
MVHI E54C   MoVe fullword from Halfword Immediate Machine Instructie
CHHSI E554   Compare Halfword with Halword Signed Immediate Machine Instructie
CLHHSI E555   Compare Logical Halfword with Halfword Signless Immediate Machine Instructie
CGHSI E558   Compare Grande with Halfword Signed Immediate Machine Instructie
CLGHSI E559   Compare Logical Grande with Halfword Signless Immediate Machine Instructie
CHSI E55C   Compare Halfword Signed Immediate Machine Instructie
CLFHSI E55D   Compare Logical Fullword with Halfword Signless Immediate Machine Instructie
TBEGIN E560   Transaction BEGIN Machine Instructie
TBEGINC E561   Transaction BEGIN Constrained Machine Instructie
VLEBRH E601   Vector Load Element Byte Reversed Halfword Machine Instructie
VLEBRG E602   Vector Load Element Byte Reversed Grande Machine Instructie
VLEBRF E603   Vector Load Element Byte Reversed Fullword Machine Instructie
VLLEBRZ E604   Vector Load Logical Element Byte Reversed and Zero Machine Instructie
VLBRREP E605   Vector Load Byte Reversed element and REPlicate Machine Instructie
VLBR E606   Vector Load Byte Reversed elements Machine Instructie
VLER E607   Vector Load Elements Reversed Machine Instructie
VSTEBRH E609   Vector STore Element Byte Reversed Halfword Machine Instructie
VSTEBRG E60A   Vector STore Element Byte Reversed Grande Machine Instructie
VSTEBRF E60B   Vector STore Element Byte Reversed Fullword Machine Instructie
VSTBR E60E   Vector STore Byte Reversed elements Machine Instructie
VSTER E60F   Vector STore Elements Reversed Machine Instructie
VPKZ E634   Vector PacK Zoned Machine Instructie
VLRL E635   Vector Load Rightmost with Length Machine Instructie
VLRLR E637   Vector Load Rightmost with Length Register Machine Instructie
VUPKZ E63C   Vector UnPacK Zoned Machine Instructie
VSTRL E63D   Vector STore Rightmost with Length Machine Instructie
VSTRLR E63F   Vector STore Rightmost with Length Register Machine Instructie
VLIP E649   Vector Load Immediate Packed decimal Machine Instructie
VCVB E650   Vector ConVert to Binary Machine Instructie
VCLZDP E651   Vector Count Leading Zero Digits Packed decimal Machine Instructie
VCVBG E652   Vector ConVert to Binary Grande Machine Instructie
VUPKZH E654   Vector UnPacK Zoned High Machine Instructie
VCNF E655   Vector Convert Neural-nnp from Floating point Machine Instructie
VCLFNH E656   Vector Convert and Lengthen Floating point from Neural-nnp High Machine Instructie
VCVD E658   Vector ConVert to Decimal Machine Instructie
VSRP E659   Vector Shift and Round Packed decimal Machine Instructie
VCVDG E65A   Vector ConVert to Decimal Grande Machine Instructie
VPSOP E65B   Vector Perform Sign Operation Packed decimal Machine Instructie
VUPKZL E65C   Vector UnPacK Zoned Low Machine Instructie
VCFN E65D   Vector Convert Floating point from Neural-nnp Machine Instructie
VCLFNL E65E   Vector Convert and Lengthen Floating point from Neural-nnp Low Machine Instructie
VTP E65F   Vector Test Packed decimal Machine Instructie
VPKZR E670   Vector PacK Zoned Register Machine Instructie
VAP E671   Vector Add Packed decimal Machine Instructie
VSRPR E672   Vector Shift and Round Packed decimal Register Machine Instructie
VSP E673   Vector Subtract Packed decimal Machine Instructie
VSCHP E674   Vector Scale and Convert Hfp from Packed decimal Machine Instructie
VCRNF E675   Vector Convert and Round Neural-nnp from Floating point Machine Instructie
VCP E677   Vector Compare Packed decimal Machine Instructie
VMP E678   Vector Multiply Packed decimal Machine Instructie
VMSP E679   Vector Multiply an Shift Packed decimal Machine Instructie
VDP E67A   Vector Divide Packed decimal Machine Instructie
VRP E67B   Vector Remainder Packed decimal Machine Instructie
VSCSHP E67C   Vector Scale and Convert and Split Hex floating point from Packed decimal Machine Instructie
VCSPH E67D   Vector Convert Scaled Packed decimal from Hex floating point Machine Instructie
VSDP E67E   Vector Shift and Divide Packed decimal Machine Instructie
VLEB E700   Vector Load Element Byte Machine Instructie
VLEH E701   Vector Load Element Halfword Machine Instructie
VLEG E702   Vector Load Element Grande Machine Instructie
VLEF E703   Vector Load Element Fullword Machine Instructie
VLLEZ E704   Vector Load Logical Element and Zero Machine Instructie
VLREP E705   Vector Load and REPlicate Machine Instructie
VL E706   Vector Load Machine Instructie
VLBB E707   Vector Load to Block Boundary Machine Instructie
VSTEB E708   Vector STore Element Byte Machine Instructie
VSTEH E709   Vector STore Element Halfword Machine Instructie
VSTEG E70A   Vector STore Element Grande Machine Instructie
VSTEF E70B   Vector STore Element Fullword Machine Instructie
VST E70E   Vector STore Machine Instructie
VGEG E712   Vector Gather Element Grande Machine Instructie
VGEF E713   Vector Gather Element Fullword Machine Instructie
VSCEG E71A   Vector SCatter Element Grande Machine Instructie
VSCEF E71B   Vector SCatter Element Fullword Machine Instructie
VLGV E721   Vector Load Gpr from Vector register element Machine Instructie
VLVG E722   Vector Load Vector element from Gpr Machine Instructie
LCBB E727   Load Count to Block Boundary Machine Instructie
VESL E730   Vector Element Shift Left Machine Instructie
VERLL E733   Vector Element Rotate Left Logical Machine Instructie
VLM E736   Vector Load Multiple Machine Instructie
VLL E737   Vector Load with Length Machine Instructie
VESRL E738   Vector Element Shift Right Logical Machine Instructie
VESRA E73A   Vector Element Shift Right Arithmetic Machine Instructie
VSTM E73E   Vector STore Multiple Machine Instructie
VSTL E73F   Vector STore with Length Machine Instructie
VLEIB E740   Vector Load Element Immediate Byte Machine Instructie
VLEIH E741   Vector Load Element Immediate Halfword Machine Instructie
VLEIG E742   Vector Load Element Immediate Grande Machine Instructie
VLEIF E743   Vector Load Element Immediate Fullword Machine Instructie
VGBM E744   Vector Generate Byte Mask Machine Instructie
VREPI E745   Vector REPlicate Immediate Machine Instructie
VGM E746   Vector Generate Mask Machine Instructie
VFTCI E74A   Vector Floating point Test data Class Immediate Machine Instructie
VREP E74D   Vector REPlicate Machine Instructie
VPOPCT E750   Vector POPulation CounT Machine Instructie
VCTZ E752   Vector Count Trailing Zeros Machine Instructie
VCLZ E753   Vector Count Leading Zeros Machine Instructie
VLR E756   Vector Load Register Machine Instructie
VISTR E75C   Vector Isolate STRing Machine Instructie
VSEG E75F   Vector Sign Extend to Grande Machine Instructie
VMRL E760   Vector MeRge Low Machine Instructie
VMRH E761   Vector MeRge High Machine Instructie
VLVGP E762   Vector Load Vector register from Gpr disjoint after Pairing Machine Instructie
VSUM E764   Vector SUM across word Machine Instructie
VSUMG E765   Vector SUM across Grande Machine Instructie
VCKSM E766   Vector ChecKSuM Machine Instructie
VSUMQ E767   Vector SUM across Quadword Machine Instructie
VN E768   Vector aNd Machine Instructie
VNC E769   Vector aNd with Complement Machine Instructie
VO E76A   Vector Or Machine Instructie
VNO E76B   Vector Not-Or Machine Instructie
VNX E76C   Vecctor Not-eXclusive-or Machine Instructie
VX E76D   Vector eXclusive-or Machine Instructie
VNN E76E   Vector Not-aNd Machine Instructie
VOC E76F   Vector Or with Complement Machine Instructie
VESLV E770   Vector Element Shift Left Vector-specified Machine Instructie
VERIM E772   Vector Element Rotate and Insert under Mask Machine Instructie
VERLLV E773   Vector Element Rotate Left Logical Vector-specified Machine Instructie
VSL E774   Vector Shift Left Machine Instructie
VSLB E775   Vector Shift Left by Byte Machine Instructie
VSLDB E777   Vector Shift Left Double by Byte Machine Instructie
VESRLV E778   Vector Element Shift Right Logical Vector-specified Machine Instructie
VESRAV E77A   Vector Element Shift Right Arithmetic Vector-specified Machine Instructie
VSRL E77C   Vector Shift Right Logical Machine Instructie
VSRLB E77D   Vector Shift Right Logical by Byte Machine Instructie
VSRA E77E   Vector Shift Right Arithmetic Machine Instructie
VSRAB E77F   Vector Shift Right Arithmetic by Byte Machine Instructie
VFEE E780   Vector Find Element Equal Machine Instructie
VFENE E781   Vector Find Element Not Equal Machine Instructie
VFAE E782   Vector Find Any element Equal Machine Instructie
VPDI E784   Vector Permute Doubleword Immediate Machine Instructie
VBPERM E785   Vector Bit PERMute Machine Instructie
VSLD E786   Vector Shift Left Double Machine Instructie
VSRD E787   Vector Shift Right Double Machine Instructie
VSTRC E78A   Vector STRing range Compare Machine Instructie
VSTRS E78B   Vector STRing Search Machine Instructie
VPERM E78C   Vector PERMute Machine Instructie
VSEL E78D   Vector SELect Machine Instructie
VFMS E78E   Vector Floating point Multiply and Subtract Machine Instructie
VFMA E78F   Vector Floating point Multiply and Add Machine Instructie
VPK E794   Vector PacK Machine Instructie
VPKLS E795   Vector PacK Logical Saturate Machine Instructie
VPKS E797   Vector PacK Saturate Machine Instructie
VFNMS E79E   Vector Floating point Negative Multiply and Subtract Machine Instructie
VFNMA E79F   Vector Floating point Negative Multiply and Add Machine Instructie
VMLH E7A1   Vector Multiply Logical High Machine Instructie
VML E7A2   Vector Multiply Low Machine Instructie
VMH E7A3   Vector Multiply High Machine Instructie
VMLE E7A4   Vector Multiply Logical Even Machine Instructie
VMLO E7A5   Vector Multiply Logical Odd Machine Instructie
VME E7A6   Vector Multipy Even Machine Instructie
VMO E7A7   Vector Multiply Odd Machine Instructie
VMALH E7A9   Vector Multiply and Add Logical High Machine Instructie
VMAL E7AA   Vector Multiply and Add Low Machine Instructie
VMAH E7AB   Vector Multiply and Add High Machine Instructie
VMALE E7AC   Vector Multiply and Add Logical Even Machine Instructie
VMALO E7AD   Vector Multiply and Add Logical Odd Machine Instructie
VMAE E7AE   Vector Multiply and Add Even Machine Instructie
VMAO E7AF   Vector Multiply and Add Odd Machine Instructie
VGFM E7B4   Vector Galois Field Multiply sum Machine Instructie
VMSL E7B8   Vector Multiply Sum Logical Machine Instructie
VACCC E7B9   Vector Add with Carry Compute Carry Machine Instructie
VAC E7BB   Vector Add with Carry Machine Instructie
VGFMA E7BC   Vector Galois Field Multiply sum and Accumulate Machine Instructie
VSBCBI E7BD   Vector Subtract with Borrow Compute Borrow Indication Machine Instructie
VSBI E7BF   Vector Subtract with Borrow Indication Machine Instructie
VCLFP E7C0   Vector Convert Logical from Floating Point Machine Instructie
VCLGD E7C0   Vector Convert Logical Grande from Double bfp Machine Instructie
VCDLG E7C1   Vector Convert Double bfp from Logical Grande Machine Instructie
VCFPL E7C1   Vector Convert Floating Point from Logical Machine Instructie
VCGD E7C2   Vector Convert Grande from Double bfp Machine Instructie
VCSFP E7C2   Vector Convert Signed from Floating Point Machine Instructie
VCDG E7C3   Vector Convert Double bfp from Grande Machine Instructie
VCFPS E7C3   Vector Convert Floating Point from Signed Machine Instructie
VFLL E7C4   Vector Floating point Load Lengthened Machine Instructie
VLDE E7C4   Vector Load lengthened Double from Exponential Machine Instructie
VFLR E7C5   Vector Floating point Load Rounded Machine Instructie
VLED E7C5   Vector floating point Load rounded Exponential from Double Machine Instructie
VFI E7C7   Vector load Floating point Integer Machine Instructie
WFK E7CA   Would-be vector Floating point Kompare and signal scalar Machine Instructie
WFC E7CB   Would-be vector Floating point Compare scalar Machine Instructie
VFPSO E7CC   Vector Floating point Perform Sign Operation Machine Instructie
VFSQ E7CE   Vector Floating point SQuare root Machine Instructie
VUPLL E7D4   Vector UnPack Logical Low Machine Instructie
VUPLH E7D5   Vector UnPack Logical High Machine Instructie
VUPL E7D6   Vector UnPack Low Machine Instructie
VUPH E7D7   Vector UnPack High Machine Instructie
VTM E7D8   Vector Test under Mask Machine Instructie
VECL E7D9   Vector Element Compare Logical Machine Instructie
VEC E7DB   Vector Element Compare Machine Instructie
VLC E7DE   Vector Load Complement Machine Instructie
VLP E7DF   Vector Load Positive Machine Instructie
VFS E7E2   Vector Floating point Subtract Machine Instructie
VFA E7E3   Vector Floating point Add Machine Instructie
VFD E7E5   Vector Floating point Divide Machine Instructie
VFM E7E7   Vector Floating point Multiply Machine Instructie
VFCE E7E8   Vector Floating point Compare Equal Machine Instructie
VFCHE E7EA   Vector Floating point Compare High or Equal Machine Instructie
VFCH E7EB   Vector Floating point Compare High Machine Instructie
VFMIN E7EE   Vector Floating point MINimum Machine Instructie
VFMAX E7EF   Vector Floating point MAXimum Machine Instructie
VAVGL E7F0   Vector AVeraGe Logical Machine Instructie
VACC E7F1   Vector Add Compute Carry Machine Instructie
VAVG E7F2   Vector AVeraGe Machine Instructie
VA E7F3   Vector Add Machine Instructie
VSCBI E7F5   Vector Subtract Compute Borrow Indication Machine Instructie
VS E7F7   Vector Subtract Machine Instructie
VCEQ E7F8   Vector Compare EQual Machine Instructie
VCHL E7F9   Vector Compare High Logical Machine Instructie
VCH E7FB   Vector Compare High Machine Instructie
VMNL E7FC   Vector MiNimum Logical Machine Instructie
VMXL E7FD   Vector MaXimum Logical Machine Instructie
VMN E7FE   Vector MiNimum Machine Instructie
VMX E7FF   Vector MaXimum Machine Instructie
LMG EB04   Load Multiple Grande Machine Instructie
SRAG EB0A   Shift Right single Arithmetic Grande Machine Instructie
SLAG EB0B   Shift Left single Arithmetic Grande Machine Instructie
SRLG EB0C   Shift Right single Logical Grande Machine Instructie
SLLG EB0D   Shift Left single Logical Grande Machine Instructie
TRACG EB0F   TRACe Grande Machine Instructie
CSY EB14   Compare and Swap Yonder Machine Instructie
RLLG EB1C   Rotate Left single Logical Grande Machine Instructie
RLL EB1D   Rotate Left single Logical Machine Instructie
CLMH EB20   Compare Logical characters under Mask High Machine Instructie
CLMY EB21   Compare Logical characters under Mask Yonder Machine Instructie
CLT EB23   Compare Logical and Trap Machine Instructie
STMG EB24   STore Multiple Grande Machine Instructie
STCTG EB25   STore ConTrol Grande Machine Instructie
STMH EB26   STore Multiple High Machine Instructie
CLGT EB2B   Compare Logical Grande and Trap Machine Instructie
STCMH EB2C   STore Characters under Mask High Machine Instructie
STCMY EB2D   STore Characters under Mask Yonder Machine Instructie
LCTLG EB2F   Load ConTroL Grande Machine Instructie
CSG EB30   Compare and Swap Grande Machine Instructie
CDSY EB31   Compare Double and Swap Yonder Machine Instructie
CDSG EB3E   Compare Double and Swap Grande Machine Instructie
BXHG EB44   Branch on indeX High Grande Machine Instructie
BXLEG EB45   Branch on indeX Low or Equal Grande Machine Instructie
ECAG EB4C   Extract Cache Attribute Grande Machine Instructie
TMY EB51   Test under Mask Yonder Machine Instructie
MVIY EB52   MoVe Immediate Yonder Machine Instructie
NIY EB54   aNd Immediate Yonder Machine Instructie
CLIY EB55   Compare Logical Immediate Yonder Machine Instructie
OIY EB56   Or Immediate Yonder Machine Instructie
XIY EB57   eXclusive-or Immediate Yonder Machine Instructie
ASI EB6A   Add with Signed Immediate Machine Instructie
ALSI EB6E   Add Logical with Signed Immediate Machine Instructie
LPSWEY EB71   Load Program Status Word Extended Yonder Machine Instructie
AGSI EB7A   Add Grande with Signed Immediate Machine Instructie
ALGSI EB7E   Add Logical Grande with Signed Immediate Machine Instructie
ICMH EB80   Insert Characters under Mask High Machine Instructie
ICMY EB81   Insert Characters under Mask Yonder Machine Instructie
SQBS EB8A   Set Qdio Buffer State Machine Instructie
MVCLU EB8E   MoVe Characters Long Unicode Machine Instructie
CLCLU EB8F   Compare Logical Characters Long Unicode Machine Instructie
STMY EB90   STore Multiple Yonder Machine Instructie
LMH EB96   Load Multiple High Machine Instructie
LMY EB98   Load Multiple Yonder Machine Instructie
LAMY EB9A   Load Access Multiple Yonder Machine Instructie
STAMY EB9B   STore Access Multiple Yonder Machine Instructie
TP EBC0   Test Packed decimal Machine Instructie
SRAK EBDC   Shift Right single Arithmetic Keeping source data Machine Instructie
SLAK EBDD   Shift Left single Arithmetic Keeping source data Machine Instructie
SRLK EBDE   Shift Right single Logical Keeping source data Machine Instructie
SLLK EBDF   Shift Left single Logical Keeping source data Machine Instructie
LOCFH EBE0   Load On Condition Fullword High Machine Instructie
STOCFH EBE1   STore On Condition Fullword High Machine Instructie
LOCG EBE2   Load On Condition Grande Machine Instructie
STOCG EBE3   STore On Condition Grande Machine Instructie
LANG EBE4   Load And aNd Grande Machine Instructie
LAOG EBE6   Load And Or Grande Machine Instructie
LAXG EBE7   Load And eXclusive or Grande Machine Instructie
LAAG EBE8   Load And Add Grande Machine Instructie
LAALG EBEA   Load And Add Logical Grande Machine Instructie
LOC EBF2   Load On Condition Machine Instructie
STOC EBF3   STore On Condition Machine Instructie
LAN EBF4   Load And aNd Machine Instructie
LAO EBF6   Load And Or Machine Instructie
LAX EBF7   Load And eXclusive or Machine Instructie
LAA EBF8   Load And Add Machine Instructie
LAAL EBFA   Load And Add Logical Machine Instructie
LOCHI EC42   Load On Condition from Halfword Immediate Machine Instructie
BRXHG EC44   Branch Relative on indeX High Grande Machine Instructie
JXHG EC44   Jump on indeX High Grande Machine Instructie
BRXLG EC45   Branch Relative on indeX Low or equal Grande Machine Instructie
JXLEG EC45   Jump on indeX Low or Equal Grande Machine Instructie
LOCGHI EC46   Load On Condition Grande from Halfword Immediate Machine Instructie
LOCHHI EC4E   Load On Condition fullword High from Halfword Immediate Machine Instructie
RISBLG EC51   Rotate then Insert Selected Bits Low from Grande Machine Instructie
RNSBG EC54   Rotate then aNd Selected Bits Grande Machine Instructie
RISBG EC55   Rotate then Insert Selected Bits Grande Machine Instructie
ROSBG EC56   Rotate then Or Selected Bits Grande Machine Instructie
RXSBG EC57   Rotate then eXclusive or Selected Bits Grande Machine Instructie
RISBGN EC59   Rotate then Insert Selected Bits Grande No cc change Machine Instructie
RISBHG EC5D   Rotate then Insert Selected Bits High from Grande Machine Instructie
CGRJ EC64   Compare Grande Register and Jump Machine Instructie
CLGRJ EC65   Compare Logical Grande Register and Jump Machine Instructie
CGIT EC70   Compare Grande Immediate and Trap Machine Instructie
CLGIT EC71   Compare Logical Grande Immediate and Trap Machine Instructie
CIT EC72   Compare Immediate and Trap Machine Instructie
CLFIT EC73   Compare Logical Fullword Immediate and Trap Machine Instructie
CRJ EC76   Compare Register and Jump Machine Instructie
CLRJ EC77   Compare Logical Register and Jump Machine Instructie
CGIJ EC7C   Compare Grande Immediate and Jump Machine Instructie
CLGIJ EC7D   Compare Logical Grande Immediate and Jump Machine Instructie
CIJ EC7E   Compare Immediate and Jump Machine Instructie
CLIJ EC7F   Compare Logical Immediate and Jump Machine Instructie
AHIK ECD8   Add Halfword Immediate Keeping source data Machine Instructie
AGHIK ECD9   Add Grande with Halfword Immediate Keeping source data Machine Instructie
ALHSIK ECDA   Add Logical with Halfword Signed Immediate Keeping source data Machine Instructie
ALGHSIK ECDB   Add Logical Grande with Halfword Signed Immediate Keeping source data Machine Instructie
CGRB ECE4   Compare Grande Register and Branch Machine Instructie
CLGRB ECE5   Compare Logical Grande Register and Branch Machine Instructie
CRB ECF6   Compare Register and Branch Machine Instructie
CLRB ECF7   Compare Logical Register and Branch Machine Instructie
CGIB ECFC   Compare Grande Immediate and Branch Machine Instructie
CLGIB ECFD   Compare Logical Grande Immediate and Branch Machine Instructie
CIB ECFE   Compare Immediate and Branch Machine Instructie
CLIB ECFF   Compare Logical Immediate and Branch Machine Instructie
LDEB ED04   Load lengthened Double bfp from Exponential Bfp Machine Instructie
LXDB ED05   Load lengthened eXtended bfp from Double Bfp Machine Instructie
LXEB ED06   Load lengthened eXtended bfp from Exponential Bfp Machine Instructie
MXDB ED07   Multiply eXtended bfp from Double Bfp Machine Instructie
KEB ED08   Kompare and signal Exponential Bfp Machine Instructie
CEB ED09   Compare Exponential Bfp Machine Instructie
AEB ED0A   Add Exponential Bfp Machine Instructie
SEB ED0B   Subtract Exponential Bfp Machine Instructie
MDEB ED0C   Multiply Double bfp from Exponential Bfp Machine Instructie
DEB ED0D   Divide Exponential Bfp Machine Instructie
MAEB ED0E   Multiply and Add Exponential Bfp Machine Instructie
MSEB ED0F   Multiply and Subtract Exponential Bfp Machine Instructie
TCEB ED10   Test data Class for Exponential Bfp Machine Instructie
TCDB ED11   Test data Class for Double Bfp Machine Instructie
TCXB ED12   Test data Class for eXtended Bfp Machine Instructie
SQEB ED14   SQuare root of Exponential Bfp Machine Instructie
SQDB ED15   SQuare root of Double Bfp Machine Instructie
MEEB ED17   Multiply Exponential bfp from Exponential Bfp Machine Instructie
KDB ED18   Kompare and signal Double Bfp Machine Instructie
CDB ED19   Compare Double Bfp Machine Instructie
ADB ED1A   Add Double Bfp Machine Instructie
SDB ED1B   Subtract Double Bfp Machine Instructie
MDB ED1C   Multiply Double Bfp Machine Instructie
DDB ED1D   Divide Double Bfp Machine Instructie
MADB ED1E   Multiply and Add Double Bfp Machine Instructie
MSDB ED1F   Multiply and Subtract Double Bfp Machine Instructie
LDE ED24   Load lengthened Double hfp from Exponential hfp Machine Instructie
LXD ED25   Load lengthened eXtended hfp from Double hfp Machine Instructie
LXE ED26   Load lengthened eXtended hfp from Exponential hfp Machine Instructie
MAE ED2E   Multiply and Add Exponential hfp Machine Instructie
MSE ED2F   Multiply and Subtract Exponential hfp Machine Instructie
SQE ED34   SQuare root of Exponential hfp Machine Instructie
SQD ED35   SQuare root of Double hfp Machine Instructie
MEE ED37   Multiply Exponential hfp from Exponential hfp Machine Instructie
MAYL ED38   Multiply and Add Yucky unnormalized extended hfp Low from long hfp Machine Instructie
MYL ED39   Multiply Yucky unnormalized extended hfp Low from long hfp Machine Instructie
MAY ED3A   Multiply and Add Yucky unnormalized extended hfp from long hfp Machine Instructie
MY ED3B   Multiply Yucky unnormalized extended hfp from long hfp Machine Instructie
MAYH ED3C   Multiply and Add Yucky unnormalized extended hfp High from long hfp Machine Instructie
MYH ED3D   Multiply Yucky unnormalized extended hfp High from long hfp Machine Instructie
MAD ED3E   Multiply and Add Double hfp Machine Instructie
MSD ED3F   Multiply and Subtract Double hfp Machine Instructie
SLDT ED40   Shift significand Left Double Tfp Machine Instructie
SRDT ED41   Shift significand Right Double Tfp Machine Instructie
SLXT ED48   Shift significand Left eXtended Tfp Machine Instructie
SRXT ED49   Shift significand Right eXtended Tfp Machine Instructie
TDCET ED50   Test Data Class for Exponential Tfp Machine Instructie
TDGET ED51   Test Data Group for Exponential Tfp Machine Instructie
TDCDT ED54   Test Data Class for Double Tfp Machine Instructie
TDGDT ED55   Test Data Group for Double Tfp Machine Instructie
TDCXT ED58   Test Data Class for eXtended Tfp Machine Instructie
TDGXT ED59   Test Data Group for eXtended Tfp Machine Instructie
LEY ED64   Load Exponential hfp from Yonder Machine Instructie
LDY ED65   Load Double hfp from Yonder Machine Instructie
STEY ED66   STore Exponential hfp Yonder Machine Instructie
STDY ED67   STore Double hfp Yonder Machine Instructie
CZDT EDA8   Convert to Zoned from Double Tfp Machine Instructie
CZXT EDA9   Convert to Zoned from eXtended Tfp Machine Instructie
CDZT EDAA   Convert Decimal to double tfp from Zoned creating Tfp Machine Instructie
CXZT EDAB   Convert to eXtended tfp from Zoned creating Tfp Machine Instructie
CPDT EDAC   Convert to Packed from Double Tfp Machine Instructie
CPXT EDAD   Convert to Packed from eXtended Tfp Machine Instructie
CDPT EDAE   Convert to Double from Packed creating Tfp Machine Instructie
CXPT EDAF   Convert eXtended from Packed creating Tfp Machine Instructie

Totaal 1632 regels in deze lijst.

 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.