HLASM - Volledige lijst van vervallen Instructies, op volgorde van Opcode

De lijst hieronder bevat: Sorteer deze lijst op: Breid deze lijst uit met: Deze lijst zonder: Vertaal in:
  • Alleen vervallen instructies
  • Zowel Opcodes als Directives
  • Zowel Extended mnemonics als Functie codes
  • op volgorde van Opcode

 

Mnemonic Opcode Masker Naam
XOPC 01   assist eXtension for OPtions Call
BNLER 07 0011 Branch on Not Low or Equal Register
BNHER 07 0101 Branch on Not High or Equal Register
BLHR 07 0110 Branch on Low or High Register
BNLHR 07 1001 Branch on Not Low or High Register
BHER 07 1010 Branch on High or Equal Register
BLER 07 1100 Branch on Low or Equal Register
SSK 08   Set Storage Key
ISK 09   Insert Storage Key
BNLE 47 0011 Branch on Not Low or Equal
BNHE 47 0101 Branch on Not High or Equal
BLH 47 0110 Branch on Low or High
BNLH 47 1001 Branch on Not Low or High
BHE 47 1010 Branch on High or Equal
BLE 47 1100 Branch on Low or Equal
XDECO 52   assist eXtension for DECimal Output
XDECI 53   assist eXtension for DECimal Input
XHEXI 61   assist eXtension for HEX Input
XHEXO 62   assist eXtension for HEX Output
TRCD 81   ???
DIAG 83   DIAGnose
DIAGNOSE 83   DIAGNOSE
WRD 84   WRite Direct
RDD 85   ReaD Direct
SIO 9C   Start I/O
TIO 9D   Test I/O
HIO 9E   Halt I/O
TCH 9F   Test CHannel
LMP A0   Load MicroProgram
CTP B0   ConnecT Page
STMC B0   STore Multiple Control
IPB B4   Insert Page Bits
SPB B5   Set Page Bits
LFI B8   Load Frame Index
LMC B8   Load Multiple Control
RSP D8   Retrieve Status and Page
XDUMP E1   assist eXtension for general purpose register DUMP
OPCD0103 0103   An unknown instruction
SIO 9C00   Start I/O
SIOF 9C01   Start I/O Fast release
RIO 9C02   Resume I/O
TIO 9D00   Test I/O
CLRIO 9D01   CLeaR I/O
HIO 9E00   Halt I/O
HDV 9E01   Halt DeVice
TCH 9F00   Test CHannel
CLRCH 9F01   CLeaR CHannel
VAE A400   Vector Add Exponential hfp
VSE A401   Vector Subtract Exponential hfp
VME A402   Vector Multiply Exponential hfp
VDE A403   Vector Divide Exponential hfp
VMAE A404   Vector Multiply and Add Exponential hfp
VMSE A405   Vector Multiply and Subtract Exponential hfp
VMCE A406   Vector Multiply and aCcumulate Exponential hfp
VACE A407   Vector ACcumulate Exponential hfp
VCE A408   Vector Compare Exponential hfp
VL A409   Vector Load
VLE A409   Vector Load Exponential hfp
VLM A40A   Vector Load Matched
VLME A40A   Vector Load Matched Exponential hfp
VLY A40B   Vector Load with expansion (Y)
VLYE A40B   Vector Load with expansion (Y) Exponential hfp
VST A40D   Vector STore
VSTE A40D   Vector STore Exponential hfp
VSTM A40E   Vector STore Matched
VSTME A40E   Vector STore Matched Exponential hfp
VSTK A40F   Vector STore compressed (K)
VSTKE A40F   Vector STore compressed (K) Exponential hfp
VAD A410   Vector Add Double hfp
VSD A411   Vector Subtract Double hfp
VMD A412   Vector Multiply Double hfp
VDD A413   Vector Divide Double hfp
VMAD A414   Vector Multiply and Add Double hfp
VMSD A415   Vector Multiply and Subtract Double hfp
VMCD A416   Vector Multiply and aCcumulate Double hfp
VACD A417   Vector ACcumulate Double hfp
VCD A418   Vector Compare Double hfp
VLD A419   Vector Load Double hfp
VLMD A41A   Vector Load Matched Double hfp
VLYD A41B   Vector Load with expansion (Y) Double hfp
VSTD A41D   Vector STore Double hfp
VSTMD A41E   Vector STore Matched Double hfp
VSTKD A41F   Vector STore compressed (K) Double hfp
VA A420   Vector Add
VS A421   Vector Subtract
VM A422   Vector Multiply
VN A424   Vector aNd
VO A425   Vector Or
VX A426   Vector eXclusive-or
VC A428   Vector Compare
VLH A429   Vector Load Halfword
VLINT A42A   Vector Load INTeger
VSTH A42D   Vector STore Halfword
VSQE A443   Vector SQuare root of Exponential hfp
VTAE A444   Vector multiply Then Add Exponential hfp
VTSE A445   Vector multiply Then Subtract Exponential hfp
VSQD A453   Vector SQuare root of Double hfp
VTAD A454   Vector multiply Then Add Double hfp
VTSD A455   Vector multiply Then Subtract Double hfp
VAES A480   Vector Add Exponential hfp scalar to Storage
VSES A481   Vector Subtract Exponential hfp scalar from Storage
VMES A482   Vector Multiply Exponential hfp scalar with Storage
VDES A483   Vector Divide Exponential hfp scalar with Storage
VMAES A484   Vector Multiply and Add Exponential hfp scalar to Storage
VMSES A485   Vector Multiply and Subtract Exponential hfp scalar and Storage
VCES A488   Vector Compare Exponential hfp scalar with Storage
VADS A490   Vector Add Double hfp scalar to Storage
VSDS A491   Vector Subtract Double hfp scalar from Storage
VMDS A492   Vector Multiply Double hfp scalar with Storage
VDDS A493   Vector Divide Double hfp scalar with Storage
VMADS A494   Vector Multiply and Add Double hfp scalar to Storage
VMSDS A495   Vector Multiply and Subtract Double hfp scalar and Storage
VCDS A498   Vector Compare Double hfp scalar with Storage
VAS A4A0   Vector Add scalar to Storage
VSS A4A1   Vector Subtract scalar from Storage
VMS A4A2   Vector Multiply scalar with Storage
VNS A4A4   Vector aNd scalar to Storage
VOS A4A5   Vector Or scalar to Storage
VXS A4A6   Vector eXclusive-or scalar with Storage
VCS A4A8   Vector Compare scalar with Storage
VAER A500   Vector Add Exponential hfp Register
VSER A501   Vector Subtract Exponential hfp Register
VMER A502   Vector Multiply Exponential hfp Register
VDER A503   Vector Divide Exponential hfp Register
VMCER A506   Vector Multiply and aCcumulate Exponential hfp Register
VACER A507   Vector ACcumulate Exponential hfp Register
VCER A508   Vector Compare Exponential hfp Register
VLER A509   Vector Load Exponential hfp Register
VLR A509   Vector Load Register
VLMER A50A   Vector Load Matched Exponential hfp Register
VLMR A50A   Vector Load Matched Register
VLZER A50B   Vector Load Zero Exponential hfp into Register
VLZR A50B   Vector Load Zero into Register
VADR A510   Vector Add Double hfp Register
VSDR A511   Vector Subtract Double hfp Register
VMDR A512   Vector Multiply Double hfp Register
VDDR A513   Vector Divide Double hfp Register
VMCDR A516   Vector Multiply and aCcumulate Double hfp Register
VACDR A517   Vector ACcumulate Double hfp Register
VCDR A518   Vector Compare Double hfp Register
VLDR A519   Vector Load Double hfp Register
VLMDR A51A   Vector Load Matched Double hfp Register
VLZDR A51B   Vector Load Zero Double hfp into Register
VAR A520   Vector Add Register
VSR A521   Vector Subtract Register
VMR A522   Vector Multiply Register
VNR A524   Vector aNd Register
VOR A525   Vector Or Register
VXR A526   Vector eXclusive-or Register
VCR A528   Vector Compare Register
VLPER A540   Vector Load Positive Exponential hfp Register
VLNER A541   Vector Load Negative Exponential hfp Register
VLCER A542   Vector Load Complement Exponential hfp Register
VSQER A543   Vector SQuare root of Exponential hfp Register
VLPDR A550   Vector Load Positive Double hfp Register
VLNDR A551   Vector Load Negative Double hfp Register
VLCDR A552   Vector Load Complement Double hfp Register
VSQDR A553   Vector SQuare root of Double hfp Register
VLPR A560   Vector Load Positive Register
VLNR A561   Vector Load Negative Register
VLCR A562   Vector Load Complement Register
VAEQ A580   Vector Add Exponential hfp scalar to Qualified register
VSEQ A581   Vector Subtract Exponential hfp scalar from Qualified register
VMEQ A582   Vector Multiply Exponential hfp scalar with Qualified register
VDEQ A583   Vector Divide Exponential hfp scalar with Qualified register
VMAEQ A584   Vector Multiply and Add Exponential hfp scalar to Qualified register
VMSEQ A585   Vector Multiply and Subtract Exponential hfp scalar and Qualified register
VCEQ A588   Vector Compare Exponential hfp scalar with Qualified register
VLEQ A589   Vector Load Exponential hfp scalar to Qualified register
VLMEQ A58A   Vector Load Matched Exponential hfp scalar to Qualified register
VADQ A590   Vector Add Double hfp scalar to Qualified register
VSDQ A591   Vector Subtract Double hfp scalar from Qualified register
VMDQ A592   Vector Multiply Double hfp scalar with Qualified register
VDDQ A593   Vector Divide Double hfp scalar with Qualified register
VMADQ A594   Vector Multiply and Add Double hfp scalar to Qualified register
VMSDQ A595   Vector Multiply and Subtract Double hfp scalar and Qualified register
VCDQ A598   Vector Compare Double hfp scalar with Qualified register
VLDQ A599   Vector Load Double hfp scalar to Qualified register
VLMDQ A59A   Vector Load Matched Double hfp scalar to Qualified register
VAQ A5A0   Vector Add scalar to Qualified register
VSQ A5A1   Vector Subtract scalar from Qualified register
VMQ A5A2   Vector Multiply scalar with Qualified register
VNQ A5A4   Vector aNd scalar to Qualified register
VOQ A5A5   Vector Or scalar to Qualified register
VXQ A5A6   Vector eXclusive-or scalar with Qualified register
VCQ A5A8   Vector Compare scalar with Qualified register
VLQ A5A9   Vector Load scalar to Qualified register
VLMQ A5AA   Vector Load Matched scalar to Qualified register
VMXSE A600   Vector MaXimum Signed Exponential hfp
VMNSE A601   Vector MiNimum Signed Exponential hfp
VMXAE A602   Vector MaXimum Absolute Exponential hfp
VLELE A608   Vector Load ELement Exponential hfp
VXELE A609   Vector eXtract ELement Exponential hfp
VMXSD A610   Vector MaXimum Signed Double hfp
VMNSD A611   Vector MiNimum Signed Double hfp
VMXAD A612   Vector MaXimum Absolute Double hfp
VLELD A618   Vector Load ELement Double hfp
VXELD A619   Vector eXtract ELement Double hfp
VSPSD A61A   Vector Sum Partial Sums Double hfp
VZPSD A61B   Vector Zero Partial Sums Double hfp
VLEL A628   Vector Load ELement
VXEL A629   Vector eXtract ELement
VTVM A640   Vector Test Vector Mask register
VCVM A641   Vector Complement Vector Mask register
VCZVM A642   Vector Count left Zeros in Vector Mask register
VCOVM A643   Vector Count Ones in Vector Mask register
VXVC A644   Vector eXtract Vector Count
VLVCU A645   Vector Load Vector Count and Update
VXVMM A646   Vector eXtract Vector Mask Mode
VRRS A648   Vector Register ReStore
VRSVC A649   Vector Register SaVe Changed registers
VRSV A64A   Vector Register SaVe
VLVM A680   Vector Load Vector Mask register
VLCVM A681   Vector Load Complement Vector Mask register
VSTVM A682   Vector STore Vector Mask register
VNVM A684   Vector aNd to Vector Mask register
VOVM A685   Vector Or to Vector Mask register
VXVM A686   Vector eXclusive-or to Vector Mask register
VSRSV A6C0   Vector Status Register SaVe
VMRSV A6C1   Vector Mask Register SaVe
VSRRS A6C2   Vector Status Register ReStore
VMRRS A6C3   Vector Mask Register ReStore
VLVCA A6C4   Vector Load Vector Count from Address
VRCL A6C5   Vector Register CLear
VSVMM A6C6   Vector Set Vector Mask Mode
VLVXA A6C7   Vector Load Vector interruption indeX from Address
VSTVP A6C8   Vector STore Vector Parameters
VACSV A6CA   Vector Activity Count SaVe
VACRS A6CB   Vector Activity Count ReStore
JC A74   Jump on Condition
BRNOP A74 0000 Branch Relative No OPeration
BRNLE A74 0011 Branch Relative on Not Low or Equal
JNLE A74 0011 Jump on Not Low or Equal
BRNHE A74 0101 Branch Relative on Not High or Equal
JNHE A74 0101 Jump on Not High or Equal
BRLH A74 0110 Branch Relative on Low or High
JLH A74 0110 Jump on Low or High
BRNLH A74 1001 Branch Relative on Not Low or High
JNLH A74 1001 Jump on Not Low or High
BRHE A74 1010 Branch Relative on High or Equal
JHE A74 1010 Jump on High or Equal
BRLE A74 1100 Branch Relative on Low or Equal
JLE A74 1100 Jump on Low or Equal
JUMP A74 1111 JUMP
CONCS B200   CONnect Channel Set
DISCS B201   DISconnect Channel Set
STIDC B203   STore ID of Channel
RRB B213   Reset Reference Bit
SIE B214   Start Interpretive Execution
CLRP B215   CLeaR Page
SETR B216   Set External Timer Reference attachment controls
SSYN B216   Set tod clock SYNchronization selection register
STETR B217   STore External Timer Reference attachment controls
STSYN B217   STore tod clock SYNchronization selection register
PCF B218   Program Call Fast
DEP B21B   DEconfigure Page
DCTP B21C   DisConnecT Page
MAD B21D   Make ADdressable
MUN B21E   Make UNaddressable
STCAP B21F   STore CAPacity counts
SERVC B220   SERVice processor Call
STZP B23D   STore Zone Parameter
SZP B23E   Set Zone Parameter
TPZI B23F   Test Pending Zone parameter Interrupt
OPCDB242 B242   Add FRR
MADS B243   Multiply and Add Double hfp with Scalar
OPCDB253 B253   An unknown instruction
IESBE B259   Invalidate Expanded Storage Block Entry
OPCDB25B B25B   An Asynchronous Page Facility instruction
OPCDB25C B25C   An Asynchronous Page Facility instruction
CHSC B25F   CHannel Subsystem Call
LKPG B262   LocK PaGe
OPCDB263 B263   A Coupling Facility instruction
SPCS B270   Set Primary Clock Selection
STPCS B271   STore Primary Clock Selection
SIGA B274   SIGnal Adapter
OPCDB275 B275   An unknown instruction
OPCDB27C B27C   A Coupling Facility instruction
SPP B280   Set Program Parameter
LGND B280   LoGarithm (Natural) of Double hfp
LGNE B281   LoGarithm (Natural) of Exponential hfp
EXPD B282   EXPonential of Double hfp
EXPE B283   EXPonential of Exponential hfp
SCCTL B284   Set Cpu-counter-set ConTroLs
LGCD B284   LoGarithm (Common) of Double hfp
SPCTL B285   Set Peripheral-counter-set ConTroLs
LGCE B285   LoGarithm (Common) of Exponential hfp
POWD B286   raise to POWer for Double hfp
SSCTL B287   Set Sampling ConTroLs
POWE B287   raise to POWer for Exponential hfp
SIND B288   SINe of Double hfp
SINE B289   SINe of Exponential hfp
COSD B28A   COSine of Double hfp
COSE B28B   COSine of Exponential hfp
ATND B294   ArcTaNgent of Double hfp
ATNE B295   ArcTaNgent of Exponential hfp
OPCDB2A8 B2A8   An unknown instruction
OPCDB2A9 B2A9   An unknown instruction
OPCDB2AA B2AA   Dequeue CAM
OPCDB2AB B2AB   Process CAM Queue
OPCDB2AC B2AC   Enqueue CAM
ADRN B2C0   Add Double hfp with RouNding
AERN B2C1   Add Exponential hfp with RouNding
SDRN B2C2   Subtract Double hfp with RouNding
SERN B2C3   Subtract Exponential hfp with RouNding
MDRN B2C4   Multiply Double hfp with RouNding
MERN B2C5   Multiply Exponential hfp with RouNding
DDRN B2C6   Divide Double hfp with RouNding
DERN B2C7   Divide Exponential hfp with RouNding
LERN B2C8   Load Exponential hfp with RouNding
AACDR B2D0   Add to ACcumulator Double hfp Register
AACER B2D1   Add to ACcumulator Exponential hfp Register
SACDR B2D2   Subtract from ACcumulator Double hfp Register
SACER B2D3   Subtract from ACcumulator Exponential hfp Register
MACD B2D4   Multiply and ACcumulate Double hfp
MACE B2D5   Multiply and ACcumulate Exponential hfp
RACD B2D6   Round from ACcumulator to Double hfp
RACE B2D7   Round from ACcumulator to Exponential hfp
AACAC B2D8   Add ACcumulator to ACcumulator
SACAC B2D9   Subtract ACcumulator from ACcumulator
CLAC B2DA   CLear ACcumulator
ECA B2ED   Extract Coprocessor group Address
IUCV B2F0   Inter User Communications Vehicle
LGROC B9E2   Load Grande Register On Condition
LGROCH B9E2 0010 Load Grande Register On Condition High
LGROCL B9E2 0100 Load Grande Register On Condition Low
LGROCNE B9E2 0110 Load Grande Register On Condition Not Equal
LGROCE B9E2 1000 Load Grande Register On Condition Equal
LGROCNL B9E2 1010 Load Grande Register On Condition Not Low
LGROCNH B9E2 1100 Load Grande Register On Condition Not High
LROC B9F2   Load Register On Condition
LROCH B9F2 0010 Load Register On Condition High
LROCL B9F2 0100 Load Register On Condition Low
LROCNE B9F2 0110 Load Register On Condition Not Equal
LROCE B9F2 1000 Load Register On Condition Equal
LROCNL B9F2 1010 Load Register On Condition Not Low
LROCNH B9F2 1100 Load Register On Condition Not High
JLC C04   Jump Long on Condition
JGNOP C04 0000 Jump lonG No-OPeration
JGO C04 0001 Jump lonG on Ones / Overflow
JGH C04 0010 Jump lonG on High
JGP C04 0010 Jump lonG on Plus
JGNLE C04 0011 Jump lonG on Not Low or Equal
JGL C04 0100 Jump lonG on Low
JGM C04 0100 Jump lonG on Mixed / Minus
JGNHE C04 0101 Jump lonG on Not High or Equal
JGLH C04 0110 Jump lonG on Low or High
JGNE C04 0111 Jump lonG on Not Equal
JGNZ C04 0111 Jump lonG on Not Zero
JGE C04 1000 Jump lonG on Equal
JGZ C04 1000 Jump lonG on Zero
JGNLH C04 1001 Jump lonG on Not Low or High
JGHE C04 1010 Jump lonG on High or Equal
JGNL C04 1011 Jump lonG on Not Low
JGNM C04 1011 Jump lonG on Not Mixed / Minus
JGLE C04 1100 Jump lonG on Low or Equal
JGNH C04 1101 Jump lonG on Not High
JGNP C04 1101 Jump lonG on Not Plus
JGNO C04 1110 Jump lonG on Not Ones / Overflow
JG C04 1111 Jump lonG
XREAD E00   assist eXtension to READ a record
XPRNT E02   assist eXtension to PRiNT a record
XPNCH E04   assist eXtension to PuNCH a record
XDUMP E06   assist eXtension for storage DUMP
XLIMD E08   assist eXtension to LIMit Dump
XGET E0A   assist eXtension to GET a record
XPUT E0C   assist eXtension to PUT a record
VLI E400   Vector Load Indirect
VLIE E400   Vector Load Indirect Exponential hfp
VSTI E401   Vector STore Indirect
VSTIE E401   Vector STore Indirect Exponential hfp
VLID E410   Vector Load Indirect Double hfp
VSTID E411   Vector STore Indirect Double hfp
VSRL E424   Vector Shift Right single Logical
VSLL E425   Vector Shift Left single Logical
VLBIX E428   Vector Load Bit IndeX
OPCDE502 E502   Fix Page
OPCDE503 E503   SVC Assist
OPCDE504 E504   Obtain Local Lock
OPCDE505 E505   Release Local Lock
OPCDE506 E506   Obtain CMS Lock
OPCDE507 E507   Release CMS Lock
OPCDE508 E508   Trace SVC Interruption
OPCDE509 E509   Trace Program Interruption
OPCDE50A E50A   Trace Initial SRB Dispatch
OPCDE50B E50B   Trace I/O Interruption
OPCDE50C E50C   Trace Task Dispatch
OPCDE50D E50D   Trace SVC Return
OPCDE600 E600   Get Free Storage Space
OPCDE601 E601   Return Free Storage Space
OPCDE602 E602   Lock Page
OPCDE603 E603   Unlock Page
OPCDE604 E604   Decode Subsequent CCW Commands
OPCDE605 E605   Free CCW Storage
OPCDE606 E606   Locate Virtual I/O Control Blocks
OPCDE607 E607   Dispatch a Block or a Virtual Machine - Full Function
OPCDE608 E608   Test Page Status
OPCDE609 E609   Test Page Status and Lock
OPCDE60A E60A   Invalidate Segment Table
OPCDE60B E60B   Invalidate Page Table
OPCDE60C E60C   Decode First CCW Command
OPCDE60D E60D   Main Entry to Dispatcher
OPCDE60E E60E   Locate Real I/O Control Blocks
OPCDE60F E60F   Common CCW Command Processing
OPCDE610 E610   Untranslate CCW
OPCDE611 E611   Dispatch a Block or Virtual Machine - Abbreviated
OPCDE612 E612   Store ECPS:VM/370 Identification
OPCDE613 E613   Locate Changed/Shared Page
FREEX E614   ???
FRETX E615   ???
OPCDE616 E616   Preferred Machine Assist
OPCDE702 E702   SVC Handler without Trace
OPCDE703 E703   SVC Handler with Trace
OPCDE704 E704   Resume Page Measurement
OPCDE705 E705   Resume Short Term Unfix
OPCDE707 E707   Dispatcher
OPCDE708 E708   SIO Trace
OPCDE709 E709   Task Switch Trace
OPCDE70A E70A   I/O Interrupt Trace
OPCDE70B E70B   Store ECPS:VS2 Level
OPCDE70C E70C   Set Direct Translate Limit
OPCDE710 E710   PCB Enqueue Lifo
OPCDE720 E720   PCB Enqueue Fifo
OPCDE730 E730   Double Threaded Dequeue
OPCDE740 E740   Get APCBE
OPCDE750 E750   Return APCBE
OPCDE758 E758   Find Gotten Queue Element
OPCDE760 E760   Dequeue Top APCBE
OPCDE768 E768   SMF Storage Monitor
OPCDE770 E770   Enqueue RSPTE to Top
OPCDE778 E778   Getmain PPA
OPCDE780 E780   Enqueue RSPTE to Bottom
OPCDE788 E788   Getmain PPA on Page Boundary
OPCDE790 E790   Dequeue Specific RSPTE
OPCDE798 E798   Freemain PQA
OPCDE7A0 E7A0   Dequeue First RSPTE
OPCDE7A8 E7A8   Freemain in Partition
OPCDE7B0 E7B0   Invalidate Virtual Page
OPCDE7B8 E7B8   Save Getmain/Freemain Status
OPCDE7C0 E7C0   Short Term Unfix
OPCDE7C8 E7C8   Restore Getmain/Freemain Status
OPCDE7D8 E7D8   Getmain PQA
OPCDE7E0 E7E0   Page Measurement
OPCDE7E8 E7E8   Resume Group1 Suboperation
OPCDE7F0 E7F0   Short Term Fix
OPCDE7F8 E7F8   Resume Group2 Suboperation
DIL EA00   ???
BDIL EA01   ???
ANUM EA04   ???
COMP EA05   ???
MCPU EA08   ???
MIO EA09   ???
BIFLAG EA0C   ???
MULDIV EA0D   ???
LGOC EBE2   Load Grande On Condition
LGOCH EBE2 0010 Load Grande On Condition High
LGOCL EBE2 0100 Load Grande On Condition Low
LGOCNE EBE2 0110 Load Grande On Condition Not Equal
LGOCE EBE2 1000 Load Grande On Condition Equal
LGOCNL EBE2 1010 Load Grande On Condition Not Low
LGOCNH EBE2 1100 Load Grande On Condition Not High
STGOC EBE3   STore Grande On Condition
STGOCH EBE3 0010 STore Grande On Condition High
STGOCL EBE3 0100 STore Grande On Condition Low
STGOCNE EBE3 0110 STore Grande On Condition Not Equal
STGOCE EBE3 1000 STore Grande On Condition Equal
STGOCNL EBE3 1010 STore Grande On Condition Not Low
STGOCNH EBE3 1100 STore Grande On Condition Not High

Totaal 468 regels in deze lijst.

 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.