HLASM - Lijst van vervallen Opcodes, Directives, en Functie Codes, op volgorde van Opcode

De lijst hieronder bevat: Sorteer deze lijst op: Breid deze lijst uit met: Deze lijst zonder: Vertaal in:
  • Alleen vervallen instructies
  • Zowel Opcodes als Directives
  • Wel Functie codes, geen Extended mnemonics
  • op volgorde van Opcode

 

Mnemonic Opcode Masker Naam Categorie
XOPC 01   assist eXtension for OPtions Call Machine Instructie
SSK 08   Set Storage Key Machine Instructie
ISK 09   Insert Storage Key Machine Instructie
BASR 0D   Branch And Store Register Machine Instructie
BAS 4D   Branch And Store Machine Instructie
XDECO 52   assist eXtension for DECimal Output Machine Instructie
XDECI 53   assist eXtension for DECimal Input Machine Instructie
XHEXI 61   assist eXtension for HEX Input Machine Instructie
XHEXO 62   assist eXtension for HEX Output Machine Instructie
SPSW 81   Set Program Status Word Machine Instructie
TRCD 81   ??? Machine Instructie
DIAG 83   DIAGnose Machine Instructie
DIAGNOSE 83   DIAGNOSE Machine Instructie
WRD 84   WRite Direct Machine Instructie
RDD 85   ReaD Direct Machine Instructie
HPR 99   Halt and PRoceed Machine Instructie
TIOB 9A   Test I/O and Branch Machine Instructie
CIO 9B   Control I/O Machine Instructie
SIO 9C   Start I/O Machine Instructie
TIO 9D   Test I/O Machine Instructie
HIO 9E   Halt I/O Machine Instructie
TCH 9F   Test CHannel Machine Instructie
LMP A0   Load MicroProgram Machine Instructie
CTP B0   ConnecT Page Machine Instructie
STMC B0   STore Multiple Control Machine Instructie
IPB B4   Insert Page Bits Machine Instructie
SPB B5   Set Page Bits Machine Instructie
LFI B8   Load Frame Index Machine Instructie
LMC B8   Load Multiple Control Machine Instructie
XIO D0   Xfer I/O Machine Instructie
RSP D8   Retrieve Status and Page Machine Instructie
XDUMP E1   assist eXtension for general purpose register DUMP Machine Instructie
OPCD0103 0103   An unknown instruction Machine Instructie
PTFF.ATO 0104.40   PTFF - Adjust Time-of-day Offset Functie code
PTFF.SFS 0104.42   PTFF - Set Fine-Steering rate Functie code
PTFF.SGS 0104.43   PTFF - Set Gross-Steering rate Functie code
SIO 9C00   Start I/O Machine Instructie
SIOF 9C01   Start I/O Fast release Machine Instructie
RIO 9C02   Resume I/O Machine Instructie
TIO 9D00   Test I/O Machine Instructie
CLRIO 9D01   CLeaR I/O Machine Instructie
HIO 9E00   Halt I/O Machine Instructie
HDV 9E01   Halt DeVice Machine Instructie
TCH 9F00   Test CHannel Machine Instructie
CLRCH 9F01   CLeaR CHannel Machine Instructie
VAE A400   Vector Add Exponential hfp Machine Instructie
VSE A401   Vector Subtract Exponential hfp Machine Instructie
VME A402   Vector Multiply Exponential hfp Machine Instructie
VDE A403   Vector Divide Exponential hfp Machine Instructie
VMAE A404   Vector Multiply and Add Exponential hfp Machine Instructie
VMSE A405   Vector Multiply and Subtract Exponential hfp Machine Instructie
VMCE A406   Vector Multiply and aCcumulate Exponential hfp Machine Instructie
VACE A407   Vector ACcumulate Exponential hfp Machine Instructie
VCE A408   Vector Compare Exponential hfp Machine Instructie
VL A409   Vector Load Machine Instructie
VLE A409   Vector Load Exponential hfp Machine Instructie
VLM A40A   Vector Load Matched Machine Instructie
VLME A40A   Vector Load Matched Exponential hfp Machine Instructie
VLY A40B   Vector Load with expansYon Machine Instructie
VLYE A40B   Vector Load with expansYon Exponential hfp Machine Instructie
VST A40D   Vector STore Machine Instructie
VSTE A40D   Vector STore Exponential hfp Machine Instructie
VSTM A40E   Vector STore Matched Machine Instructie
VSTME A40E   Vector STore Matched Exponential hfp Machine Instructie
VSTK A40F   Vector STore Kompressed Machine Instructie
VSTKE A40F   Vector STore Kompressed Exponential hfp Machine Instructie
VAD A410   Vector Add Double hfp Machine Instructie
VSD A411   Vector Subtract Double hfp Machine Instructie
VMD A412   Vector Multiply Double hfp Machine Instructie
VDD A413   Vector Divide Double hfp Machine Instructie
VMAD A414   Vector Multiply and Add Double hfp Machine Instructie
VMSD A415   Vector Multiply and Subtract Double hfp Machine Instructie
VMCD A416   Vector Multiply and aCcumulate Double hfp Machine Instructie
VACD A417   Vector ACcumulate Double hfp Machine Instructie
VCD A418   Vector Compare Double hfp Machine Instructie
VLD A419   Vector Load Double hfp Machine Instructie
VLMD A41A   Vector Load Matched Double hfp Machine Instructie
VLYD A41B   Vector Load with expansYon Double hfp Machine Instructie
VSTD A41D   Vector STore Double hfp Machine Instructie
VSTMD A41E   Vector STore Matched Double hfp Machine Instructie
VSTKD A41F   Vector STore Kompressed Double hfp Machine Instructie
VA A420   Vector Add Machine Instructie
VS A421   Vector Subtract Machine Instructie
VM A422   Vector Multiply Machine Instructie
VN A424   Vector aNd Machine Instructie
VO A425   Vector Or Machine Instructie
VX A426   Vector eXclusive-or Machine Instructie
VC A428   Vector Compare Machine Instructie
VLH A429   Vector Load Halfword Machine Instructie
VLINT A42A   Vector Load INTeger Machine Instructie
VSTH A42D   Vector STore Halfword Machine Instructie
VSQE A443   Vector SQuare root of Exponential hfp Machine Instructie
VTAE A444   Vector multiply Then Add Exponential hfp Machine Instructie
VTSE A445   Vector multiply Then Subtract Exponential hfp Machine Instructie
VSQD A453   Vector SQuare root of Double hfp Machine Instructie
VTAD A454   Vector multiply Then Add Double hfp Machine Instructie
VTSD A455   Vector multiply Then Subtract Double hfp Machine Instructie
VAES A480   Vector Add Exponential hfp scalar to Storage Machine Instructie
VSES A481   Vector Subtract Exponential hfp scalar from Storage Machine Instructie
VMES A482   Vector Multiply Exponential hfp scalar with Storage Machine Instructie
VDES A483   Vector Divide Exponential hfp scalar with Storage Machine Instructie
VMAES A484   Vector Multiply and Add Exponential hfp scalar to Storage Machine Instructie
VMSES A485   Vector Multiply and Subtract Exponential hfp scalar and Storage Machine Instructie
VCES A488   Vector Compare Exponential hfp scalar with Storage Machine Instructie
VADS A490   Vector Add Double hfp scalar to Storage Machine Instructie
VSDS A491   Vector Subtract Double hfp scalar from Storage Machine Instructie
VMDS A492   Vector Multiply Double hfp scalar with Storage Machine Instructie
VDDS A493   Vector Divide Double hfp scalar with Storage Machine Instructie
VMADS A494   Vector Multiply and Add Double hfp scalar to Storage Machine Instructie
VMSDS A495   Vector Multiply and Subtract Double hfp scalar and Storage Machine Instructie
VCDS A498   Vector Compare Double hfp scalar with Storage Machine Instructie
VAS A4A0   Vector Add scalar to Storage Machine Instructie
VSS A4A1   Vector Subtract scalar from Storage Machine Instructie
VMS A4A2   Vector Multiply scalar with Storage Machine Instructie
VNS A4A4   Vector aNd scalar to Storage Machine Instructie
VOS A4A5   Vector Or scalar to Storage Machine Instructie
VXS A4A6   Vector eXclusive-or scalar with Storage Machine Instructie
VCS A4A8   Vector Compare scalar with Storage Machine Instructie
VAER A500   Vector Add Exponential hfp Register Machine Instructie
VSER A501   Vector Subtract Exponential hfp Register Machine Instructie
VMER A502   Vector Multiply Exponential hfp Register Machine Instructie
VDER A503   Vector Divide Exponential hfp Register Machine Instructie
VMCER A506   Vector Multiply and aCcumulate Exponential hfp Register Machine Instructie
VACER A507   Vector ACcumulate Exponential hfp Register Machine Instructie
VCER A508   Vector Compare Exponential hfp Register Machine Instructie
VLER A509   Vector Load Exponential hfp Register Machine Instructie
VLR A509   Vector Load Register Machine Instructie
VLMER A50A   Vector Load Matched Exponential hfp Register Machine Instructie
VLMR A50A   Vector Load Matched Register Machine Instructie
VLZER A50B   Vector Load Zero Exponential hfp into Register Machine Instructie
VLZR A50B   Vector Load Zero into Register Machine Instructie
VADR A510   Vector Add Double hfp Register Machine Instructie
VSDR A511   Vector Subtract Double hfp Register Machine Instructie
VMDR A512   Vector Multiply Double hfp Register Machine Instructie
VDDR A513   Vector Divide Double hfp Register Machine Instructie
VMCDR A516   Vector Multiply and aCcumulate Double hfp Register Machine Instructie
VACDR A517   Vector ACcumulate Double hfp Register Machine Instructie
VCDR A518   Vector Compare Double hfp Register Machine Instructie
VLDR A519   Vector Load Double hfp Register Machine Instructie
VLMDR A51A   Vector Load Matched Double hfp Register Machine Instructie
VLZDR A51B   Vector Load Zero Double hfp into Register Machine Instructie
VAR A520   Vector Add Register Machine Instructie
VSR A521   Vector Subtract Register Machine Instructie
VMR A522   Vector Multiply Register Machine Instructie
VNR A524   Vector aNd Register Machine Instructie
VOR A525   Vector Or Register Machine Instructie
VXR A526   Vector eXclusive-or Register Machine Instructie
VCR A528   Vector Compare Register Machine Instructie
VLPER A540   Vector Load Positive Exponential hfp Register Machine Instructie
VLNER A541   Vector Load Negative Exponential hfp Register Machine Instructie
VLCER A542   Vector Load Complement Exponential hfp Register Machine Instructie
VSQER A543   Vector SQuare root of Exponential hfp Register Machine Instructie
VLPDR A550   Vector Load Positive Double hfp Register Machine Instructie
VLNDR A551   Vector Load Negative Double hfp Register Machine Instructie
VLCDR A552   Vector Load Complement Double hfp Register Machine Instructie
VSQDR A553   Vector SQuare root of Double hfp Register Machine Instructie
VLPR A560   Vector Load Positive Register Machine Instructie
VLNR A561   Vector Load Negative Register Machine Instructie
VLCR A562   Vector Load Complement Register Machine Instructie
VAEQ A580   Vector Add Exponential hfp scalar to Qualified register Machine Instructie
VSEQ A581   Vector Subtract Exponential hfp scalar from Qualified register Machine Instructie
VMEQ A582   Vector Multiply Exponential hfp scalar with Qualified register Machine Instructie
VDEQ A583   Vector Divide Exponential hfp scalar with Qualified register Machine Instructie
VMAEQ A584   Vector Multiply and Add Exponential hfp scalar to Qualified register Machine Instructie
VMSEQ A585   Vector Multiply and Subtract Exponential hfp scalar and Qualified register Machine Instructie
VCEQ A588   Vector Compare Exponential hfp scalar with Qualified register Machine Instructie
VLEQ A589   Vector Load Exponential hfp scalar to Qualified register Machine Instructie
VLMEQ A58A   Vector Load Matched Exponential hfp scalar to Qualified register Machine Instructie
VADQ A590   Vector Add Double hfp scalar to Qualified register Machine Instructie
VSDQ A591   Vector Subtract Double hfp scalar from Qualified register Machine Instructie
VMDQ A592   Vector Multiply Double hfp scalar with Qualified register Machine Instructie
VDDQ A593   Vector Divide Double hfp scalar with Qualified register Machine Instructie
VMADQ A594   Vector Multiply and Add Double hfp scalar to Qualified register Machine Instructie
VMSDQ A595   Vector Multiply and Subtract Double hfp scalar and Qualified register Machine Instructie
VCDQ A598   Vector Compare Double hfp scalar with Qualified register Machine Instructie
VLDQ A599   Vector Load Double hfp scalar to Qualified register Machine Instructie
VLMDQ A59A   Vector Load Matched Double hfp scalar to Qualified register Machine Instructie
VAQ A5A0   Vector Add scalar to Qualified register Machine Instructie
VSQ A5A1   Vector Subtract scalar from Qualified register Machine Instructie
VMQ A5A2   Vector Multiply scalar with Qualified register Machine Instructie
VNQ A5A4   Vector aNd scalar to Qualified register Machine Instructie
VOQ A5A5   Vector Or scalar to Qualified register Machine Instructie
VXQ A5A6   Vector eXclusive-or scalar with Qualified register Machine Instructie
VCQ A5A8   Vector Compare scalar with Qualified register Machine Instructie
VLQ A5A9   Vector Load scalar to Qualified register Machine Instructie
VLMQ A5AA   Vector Load Matched scalar to Qualified register Machine Instructie
VMXSE A600   Vector MaXimum Signed Exponential hfp Machine Instructie
VMNSE A601   Vector MiNimum Signed Exponential hfp Machine Instructie
VMXAE A602   Vector MaXimum Absolute Exponential hfp Machine Instructie
VLELE A608   Vector Load ELement Exponential hfp Machine Instructie
VXELE A609   Vector eXtract ELement Exponential hfp Machine Instructie
VMXSD A610   Vector MaXimum Signed Double hfp Machine Instructie
VMNSD A611   Vector MiNimum Signed Double hfp Machine Instructie
VMXAD A612   Vector MaXimum Absolute Double hfp Machine Instructie
VLELD A618   Vector Load ELement Double hfp Machine Instructie
VXELD A619   Vector eXtract ELement Double hfp Machine Instructie
VSPSD A61A   Vector Sum Partial Sums Double hfp Machine Instructie
VZPSD A61B   Vector Zero Partial Sums Double hfp Machine Instructie
VLEL A628   Vector Load ELement Machine Instructie
VXEL A629   Vector eXtract ELement Machine Instructie
VTVM A640   Vector Test Vector Mask register Machine Instructie
VCVM A641   Vector Complement Vector Mask register Machine Instructie
VCZVM A642   Vector Count left Zeros in Vector Mask register Machine Instructie
VCOVM A643   Vector Count Ones in Vector Mask register Machine Instructie
VXVC A644   Vector eXtract Vector Count Machine Instructie
VLVCU A645   Vector Load Vector Count and Update Machine Instructie
VXVMM A646   Vector eXtract Vector Mask Mode Machine Instructie
VRRS A648   Vector Register ReStore Machine Instructie
VRSVC A649   Vector Register SaVe Changed registers Machine Instructie
VRSV A64A   Vector Register SaVe Machine Instructie
VLVM A680   Vector Load Vector Mask register Machine Instructie
VLCVM A681   Vector Load Complement Vector Mask register Machine Instructie
VSTVM A682   Vector STore Vector Mask register Machine Instructie
VNVM A684   Vector aNd to Vector Mask register Machine Instructie
VOVM A685   Vector Or to Vector Mask register Machine Instructie
VXVM A686   Vector eXclusive-or to Vector Mask register Machine Instructie
VSRSV A6C0   Vector Status Register SaVe Machine Instructie
VMRSV A6C1   Vector Mask Register SaVe Machine Instructie
VSRRS A6C2   Vector Status Register ReStore Machine Instructie
VMRRS A6C3   Vector Mask Register ReStore Machine Instructie
VLVCA A6C4   Vector Load Vector Count from Address Machine Instructie
VRCL A6C5   Vector Register CLear Machine Instructie
VSVMM A6C6   Vector Set Vector Mask Mode Machine Instructie
VLVXA A6C7   Vector Load Vector interruption indeX from Address Machine Instructie
VSTVP A6C8   Vector STore Vector Parameters Machine Instructie
VACSV A6CA   Vector Activity Count SaVe Machine Instructie
VACRS A6CB   Vector Activity Count ReStore Machine Instructie
CONCS B200   CONnect Channel Set Machine Instructie
DISCS B201   DISconnect Channel Set Machine Instructie
STIDC B203   STore ID of Channel Machine Instructie
RRB B213   Reset Reference Bit Machine Instructie
SIE B214   Start Interpretive Execution Machine Instructie
CLRP B215   CLeaR Page Machine Instructie
SETR B216   Set External Timer Reference attachment controls Machine Instructie
SSYN B216   Set tod clock SYNchronization selection register Machine Instructie
STETR B217   STore External Timer Reference attachment controls Machine Instructie
STSYN B217   STore tod clock SYNchronization selection register Machine Instructie
PCF B218   Program Call Fast Machine Instructie
DEP B21B   DEconfigure Page Machine Instructie
DCTP B21C   DisConnecT Page Machine Instructie
MAD B21D   Make ADdressable Machine Instructie
MUN B21E   Make UNaddressable Machine Instructie
STCAP B21F   STore CAPacity counts Machine Instructie
SERVC B220   SERVice processor Call Machine Instructie
STZP B23D   STore Zone Parameter Machine Instructie
SZP B23E   Set Zone Parameter Machine Instructie
TPZI B23F   Test Pending Zone parameter Interrupt Machine Instructie
OPCDB242 B242   Add FRR Machine Instructie
MADS B243   Multiply and Add Double hfp with Scalar Machine Instructie
OPCDB253 B253   An unknown instruction Machine Instructie
IESBE B259   Invalidate Expanded Storage Block Entry Machine Instructie
OPCDB25B B25B   An Asynchronous Page Facility instruction Machine Instructie
OPCDB25C B25C   An Asynchronous Page Facility instruction Machine Instructie
CHSC B25F   CHannel Subsystem Call Machine Instructie
LKPG B262   LocK PaGe Machine Instructie
OPCDB263 B263   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
SPCS B270   Set Primary Clock Selection Machine Instructie
STPCS B271   STore Primary Clock Selection Machine Instructie
SIGA B274   SIGnal Adapter Machine Instructie
OPCDB275 B275   An unknown instruction Machine Instructie
OPCDB27C B27C   A Coupling Facility instruction Machine Instructie
LGND B280   LoGarithm (Natural) of Double hfp Machine Instructie
SPP B280   Set Program Parameter Machine Instructie
LGNE B281   LoGarithm (Natural) of Exponential hfp Machine Instructie
EXPD B282   EXPonential of Double hfp Machine Instructie
EXPE B283   EXPonential of Exponential hfp Machine Instructie
LGCD B284   LoGarithm (Common) of Double hfp Machine Instructie
SCCTL B284   Set Cpu-counter-set ConTroLs Machine Instructie
LGCE B285   LoGarithm (Common) of Exponential hfp Machine Instructie
SPCTL B285   Set Peripheral-counter-set ConTroLs Machine Instructie
POWD B286   raise to POWer for Double hfp Machine Instructie
POWE B287   raise to POWer for Exponential hfp Machine Instructie
SSCTL B287   Set Sampling ConTroLs Machine Instructie
SIND B288   SINe of Double hfp Machine Instructie
SINE B289   SINe of Exponential hfp Machine Instructie
COSD B28A   COSine of Double hfp Machine Instructie
COSE B28B   COSine of Exponential hfp Machine Instructie
ATND B294   ArcTaNgent of Double hfp Machine Instructie
ATNE B295   ArcTaNgent of Exponential hfp Machine Instructie
SFLG B29C   Set FLaGs Machine Instructie
RFLG B29D   Reset FLaGs Machine Instructie
LFLG B29E   Load FLaGs Machine Instructie
OPCDB2A8 B2A8   An unknown instruction Machine Instructie
OPCDB2A9 B2A9   An unknown instruction Machine Instructie
OPCDB2AA B2AA   Dequeue CAM Machine Instructie
OPCDB2AB B2AB   Process CAM Queue Machine Instructie
OPCDB2AC B2AC   Enqueue CAM Machine Instructie
ADRN B2C0   Add Double hfp with RouNding Machine Instructie
AERN B2C1   Add Exponential hfp with RouNding Machine Instructie
SDRN B2C2   Subtract Double hfp with RouNding Machine Instructie
SERN B2C3   Subtract Exponential hfp with RouNding Machine Instructie
MDRN B2C4   Multiply Double hfp with RouNding Machine Instructie
MERN B2C5   Multiply Exponential hfp with RouNding Machine Instructie
DDRN B2C6   Divide Double hfp with RouNding Machine Instructie
DERN B2C7   Divide Exponential hfp with RouNding Machine Instructie
LERN B2C8   Load Exponential hfp with RouNding Machine Instructie
AACDR B2D0   Add to ACcumulator Double hfp Register Machine Instructie
AACER B2D1   Add to ACcumulator Exponential hfp Register Machine Instructie
SACDR B2D2   Subtract from ACcumulator Double hfp Register Machine Instructie
SACER B2D3   Subtract from ACcumulator Exponential hfp Register Machine Instructie
MACD B2D4   Multiply and ACcumulate Double hfp Machine Instructie
MACE B2D5   Multiply and ACcumulate Exponential hfp Machine Instructie
RACD B2D6   Round from ACcumulator to Double hfp Machine Instructie
RACE B2D7   Round from ACcumulator to Exponential hfp Machine Instructie
AACAC B2D8   Add ACcumulator to ACcumulator Machine Instructie
SACAC B2D9   Subtract ACcumulator from ACcumulator Machine Instructie
CLAC B2DA   CLear ACcumulator Machine Instructie
ECA B2ED   Extract Coprocessor group Address Machine Instructie
IUCV B2F0   Inter User Communications Vehicle Machine Instructie
LGROC B9E2   Load Grande Register On Condition Machine Instructie
LROC B9F2   Load Register On Condition Machine Instructie
XREAD E00   assist eXtension to READ a record Machine Instructie
XPRNT E02   assist eXtension to PRiNT a record Machine Instructie
XPNCH E04   assist eXtension to PuNCH a record Machine Instructie
XDUMP E06   assist eXtension for storage DUMP Machine Instructie
XLIMD E08   assist eXtension to LIMit Dump Machine Instructie
XGET E0A   assist eXtension to GET a record Machine Instructie
XPUT E0C   assist eXtension to PUT a record Machine Instructie
VLI E400   Vector Load Indirect Machine Instructie
VLIE E400   Vector Load Indirect Exponential hfp Machine Instructie
VSTI E401   Vector STore Indirect Machine Instructie
VSTIE E401   Vector STore Indirect Exponential hfp Machine Instructie
VLID E410   Vector Load Indirect Double hfp Machine Instructie
VSTID E411   Vector STore Indirect Double hfp Machine Instructie
VSRL E424   Vector Shift Right single Logical Machine Instructie
VSLL E425   Vector Shift Left single Logical Machine Instructie
VLBIX E428   Vector Load Bit IndeX Machine Instructie
OPCDE502 E502   Fix Page Machine Instructie
OPCDE503 E503   SVC Assist Machine Instructie
OPCDE504 E504   Obtain Local Lock Machine Instructie
OPCDE505 E505   Release Local Lock Machine Instructie
OPCDE506 E506   Obtain CMS Lock Machine Instructie
OPCDE507 E507   Release CMS Lock Machine Instructie
OPCDE508 E508   Trace SVC Interruption Machine Instructie
OPCDE509 E509   Trace Program Interruption Machine Instructie
OPCDE50A E50A   Trace Initial SRB Dispatch Machine Instructie
OPCDE50B E50B   Trace I/O Interruption Machine Instructie
OPCDE50C E50C   Trace Task Dispatch Machine Instructie
OPCDE50D E50D   Trace SVC Return Machine Instructie
OPCDE600 E600   Get Free Storage Space Machine Instructie
OPCDE601 E601   Return Free Storage Space Machine Instructie
OPCDE602 E602   Lock Page Machine Instructie
OPCDE603 E603   Unlock Page Machine Instructie
OPCDE604 E604   Decode Subsequent CCW Commands Machine Instructie
OPCDE605 E605   Free CCW Storage Machine Instructie
OPCDE606 E606   Locate Virtual I/O Control Blocks Machine Instructie
OPCDE607 E607   Dispatch a Block or a Virtual Machine - Full Function Machine Instructie
OPCDE608 E608   Test Page Status Machine Instructie
OPCDE609 E609   Test Page Status and Lock Machine Instructie
OPCDE60A E60A   Invalidate Segment Table Machine Instructie
OPCDE60B E60B   Invalidate Page Table Machine Instructie
OPCDE60C E60C   Decode First CCW Command Machine Instructie
OPCDE60D E60D   Main Entry to Dispatcher Machine Instructie
OPCDE60E E60E   Locate Real I/O Control Blocks Machine Instructie
OPCDE60F E60F   Common CCW Command Processing Machine Instructie
OPCDE610 E610   Untranslate CCW Machine Instructie
OPCDE611 E611   Dispatch a Block or Virtual Machine - Abbreviated Machine Instructie
OPCDE612 E612   Store ECPS:VM/370 Identification Machine Instructie
OPCDE613 E613   Locate Changed/Shared Page Machine Instructie
FREEX E614   ??? Machine Instructie
FRETX E615   ??? Machine Instructie
OPCDE616 E616   Preferred Machine Assist Machine Instructie
OPCDE702 E702   SVC Handler without Trace Machine Instructie
OPCDE703 E703   SVC Handler with Trace Machine Instructie
OPCDE704 E704   Resume Page Measurement Machine Instructie
OPCDE705 E705   Resume Short Term Unfix Machine Instructie
OPCDE707 E707   Dispatcher Machine Instructie
OPCDE708 E708   SIO Trace Machine Instructie
OPCDE709 E709   Task Switch Trace Machine Instructie
OPCDE70A E70A   I/O Interrupt Trace Machine Instructie
OPCDE70B E70B   Store ECPS:VS2 Level Machine Instructie
OPCDE70C E70C   Set Direct Translate Limit Machine Instructie
OPCDE710 E710   PCB Enqueue Lifo Machine Instructie
OPCDE720 E720   PCB Enqueue Fifo Machine Instructie
OPCDE730 E730   Double Threaded Dequeue Machine Instructie
OPCDE740 E740   Get APCBE Machine Instructie
OPCDE750 E750   Return APCBE Machine Instructie
OPCDE758 E758   Find Gotten Queue Element Machine Instructie
OPCDE760 E760   Dequeue Top APCBE Machine Instructie
OPCDE768 E768   SMF Storage Monitor Machine Instructie
OPCDE770 E770   Enqueue RSPTE to Top Machine Instructie
OPCDE778 E778   Getmain PPA Machine Instructie
OPCDE780 E780   Enqueue RSPTE to Bottom Machine Instructie
OPCDE788 E788   Getmain PPA on Page Boundary Machine Instructie
OPCDE790 E790   Dequeue Specific RSPTE Machine Instructie
OPCDE798 E798   Freemain PQA Machine Instructie
OPCDE7A0 E7A0   Dequeue First RSPTE Machine Instructie
OPCDE7A8 E7A8   Freemain in Partition Machine Instructie
OPCDE7B0 E7B0   Invalidate Virtual Page Machine Instructie
OPCDE7B8 E7B8   Save Getmain/Freemain Status Machine Instructie
OPCDE7C0 E7C0   Short Term Unfix Machine Instructie
OPCDE7C8 E7C8   Restore Getmain/Freemain Status Machine Instructie
OPCDE7D8 E7D8   Getmain PQA Machine Instructie
OPCDE7E0 E7E0   Page Measurement Machine Instructie
OPCDE7E8 E7E8   Resume Group1 Suboperation Machine Instructie
OPCDE7F0 E7F0   Short Term Fix Machine Instructie
OPCDE7F8 E7F8   Resume Group2 Suboperation Machine Instructie
DIL EA00   ??? Machine Instructie
BDIL EA01   ??? Machine Instructie
ANUM EA04   ??? Machine Instructie
COMP EA05   ??? Machine Instructie
MCPU EA08   ??? Machine Instructie
MIO EA09   ??? Machine Instructie
BIFLAG EA0C   ??? Machine Instructie
MULDIV EA0D   ??? Machine Instructie
LGOC EBE2   Load Grande On Condition Machine Instructie
STGOC EBE3   STore Grande On Condition Machine Instructie

Totaal 407 regels in deze lijst.

 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.