HLASM - Lijst van gangbare Extended Mnemonics, op volgorde van Naam

De lijst hieronder bevat: Sorteer deze lijst op: Breid deze lijst uit met: Deze lijst zonder: Vertaal in:
  • Alleen gangbare instructies
  • Noch Opcodes noch Directives
  • Wel Extended mnemonics, geen Functie codes
  • op volgorde van Naam

 

Mnemonic Opcode Masker Naam
NHHR EC54 -- aNd High with High Register
NHLR EC54 -- aNd High with Low Register
NLHR EC54 -- aNd Low with High Register
B 47 1111 Branch
BE 47 1000 Branch on Equal
BER 07 1000 Branch on Equal Register
BH 47 0010 Branch on High
BHR 07 0010 Branch on High Register
BL 47 0100 Branch on Low
BLR 07 0100 Branch on Low Register
BM 47 0100 Branch on Mixed / Minus
BMR 07 0100 Branch on Mixed / Minus Register
BNE 47 0111 Branch on Not Equal
BNER 07 0111 Branch on Not Equal Register
BNH 47 1101 Branch on Not High
BNHR 07 1101 Branch on Not High Register
BNL 47 1011 Branch on Not Low
BNLR 07 1011 Branch on Not Low Register
BNM 47 1011 Branch on Not Mixed / Minus
BNMR 07 1011 Branch on Not Mixed / Minus Register
BNO 47 1110 Branch on Not Ones / Overflow
BNOR 07 1110 Branch on Not Ones / Overflow Register
BNP 47 1101 Branch on Not Plus
BNPR 07 1101 Branch on Not Plus Register
BNZ 47 0111 Branch on Not Zero
BNZR 07 0111 Branch on Not Zero Register
BO 47 0001 Branch on Ones / Overflow
BOR 07 0001 Branch on Ones / Overflow Register
BP 47 0010 Branch on Plus
BPR 07 0010 Branch on Plus Register
BZ 47 1000 Branch on Zero
BZR 07 1000 Branch on Zero Register
BR 07 1111 Branch Register
BRE A74 1000 Branch Relative on Equal
BREL C04 1000 Branch Relative on Equal Long
BRH A74 0010 Branch Relative on High
BRHL C04 0010 Branch Relative on High Long
BRL A74 0100 Branch Relative on Low
BRLL C04 0100 Branch Relative on Low Long
BRM A74 0100 Branch Relative on Mixed / Minus
BRML C04 0100 Branch Relative on Mixed / Minus Long
BRNE A74 0111 Branch Relative on Not Equal
BRNEL C04 0111 Branch Relative on Not Equal Long
BRNH A74 1101 Branch Relative on Not High
BRNHL C04 1101 Branch Relative on Not High Long
BRNL A74 1011 Branch Relative on Not Low
BRNLL C04 1011 Branch Relative on Not Low Long
BRNM A74 1011 Branch Relative on Not Mixed / Minus
BRNML C04 1011 Branch Relative on Not Mixed / Minus Long
BRNO A74 1110 Branch Relative on Not Ones / Overflow
BRNOL C04 1110 Branch Relative on Not Ones / Overflow Long
BRNP A74 1101 Branch Relative on Not Plus
BRNPL C04 1101 Branch Relative on Not Plus Long
BRNZ A74 0111 Branch Relative on Not Zero
BRNZL C04 0111 Branch Relative on Not Zero Long
BRO A74 0001 Branch Relative on Ones / Overflow
BROL C04 0001 Branch Relative on Ones / Overflow Long
BRP A74 0010 Branch Relative on Plus
BRPL C04 0010 Branch Relative on Plus Long
BRZ A74 1000 Branch Relative on Zero
BRZL C04 1000 Branch Relative on Zero Long
BRU A74 1111 Branch Relative Unconditional
BRUL C04 1111 Branch Relative Unconditional Long
CGIBE ECFC 1000 Compare Grande Immediate and Branch on Equal
CGIBH ECFC 0010 Compare Grande Immediate and Branch on High
CGIBL ECFC 0100 Compare Grande Immediate and Branch on Low
CGIBNE ECFC 0110 Compare Grande Immediate and Branch on Not Equal
CGIBNH ECFC 1100 Compare Grande Immediate and Branch on Not High
CGIBNL ECFC 1010 Compare Grande Immediate and Branch on Not Low
CGIJE EC7C 1000 Compare Grande Immediate and Jump on Equal
CGIJH EC7C 0010 Compare Grande Immediate and Jump on High
CGIJL EC7C 0100 Compare Grande Immediate and Jump on Low
CGIJNE EC7C 0110 Compare Grande Immediate and Jump on Not Equal
CGIJNH EC7C 1100 Compare Grande Immediate and Jump on Not High
CGIJNL EC7C 1010 Compare Grande Immediate and Jump on Not Low
CGITE EC70 1000 Compare Grande Immediate and Trap on Equal
CGITH EC70 0010 Compare Grande Immediate and Trap on High
CGITL EC70 0100 Compare Grande Immediate and Trap on Low
CGITNE EC70 0110 Compare Grande Immediate and Trap on Not Equal
CGITNH EC70 1100 Compare Grande Immediate and Trap on Not High
CGITNL EC70 1010 Compare Grande Immediate and Trap on Not Low
CGRBE ECE4 1000 Compare Grande Register and Branch on Equal
CGRBH ECE4 0010 Compare Grande Register and Branch on High
CGRBL ECE4 0100 Compare Grande Register and Branch on Low
CGRBNE ECE4 0110 Compare Grande Register and Branch on Not Equal
CGRBNH ECE4 1100 Compare Grande Register and Branch on Not High
CGRBNL ECE4 1010 Compare Grande Register and Branch on Not Low
CGRJE EC64 1000 Compare Grande Register and Jump on Equal
CGRJH EC64 0010 Compare Grande Register and Jump on High
CGRJL EC64 0100 Compare Grande Register and Jump on Low
CGRJNE EC64 0110 Compare Grande Register and Jump on Not Equal
CGRJNH EC64 1100 Compare Grande Register and Jump on Not High
CGRJNL EC64 1010 Compare Grande Register and Jump on Not Low
CGRTE B960 1000 Compare Grande Register and Trap on Equal
CGRTH B960 0010 Compare Grande Register and Trap on High
CGRTL B960 0100 Compare Grande Register and Trap on Low
CGRTNE B960 0110 Compare Grande Register and Trap on Not Equal
CGRTNH B960 1100 Compare Grande Register and Trap on Not High
CGRTNL B960 1010 Compare Grande Register and Trap on Not Low
CIBE ECFE 1000 Compare Immediate and Branch on Equal
CIBH ECFE 0010 Compare Immediate and Branch on High
CIBL ECFE 0100 Compare Immediate and Branch on Low
CIBNE ECFE 0110 Compare Immediate and Branch on Not Equal
CIBNH ECFE 1100 Compare Immediate and Branch on Not High
CIBNL ECFE 1010 Compare Immediate and Branch on Not Low
CIJE EC7E 1000 Compare Immediate and Jump on Equal
CIJH EC7E 0010 Compare Immediate and Jump on High
CIJL EC7E 0100 Compare Immediate and Jump on Low
CIJNE EC7E 0110 Compare Immediate and Jump on Not Equal
CIJNH EC7E 1100 Compare Immediate and Jump on Not High
CIJNL EC7E 1010 Compare Immediate and Jump on Not Low
CITE EC72 1000 Compare Immediate and Trap on Equal
CITH EC72 0010 Compare Immediate and Trap on High
CITL EC72 0100 Compare Immediate and Trap on Low
CITNE EC72 0110 Compare Immediate and Trap on Not Equal
CITNH EC72 1100 Compare Immediate and Trap on Not High
CITNL EC72 1010 Compare Immediate and Trap on Not Low
CLTE EB23 1000 Compare Logical and Trap on Equal
CLTH EB23 0010 Compare Logical and Trap on High
CLTL EB23 0100 Compare Logical and Trap on Low
CLTNE EB23 0110 Compare Logical and Trap on Not Equal
CLTNH EB23 1100 Compare Logical and Trap on Not High
CLTNL EB23 1010 Compare Logical and Trap on Not Low
CLFITE EC73 1000 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Equal
CLFITH EC73 0010 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on High
CLFITL EC73 0100 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Low
CLFITNE EC73 0110 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Not Equal
CLFITNH EC73 1100 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Not High
CLFITNL EC73 1010 Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Not Low
CLGTE EB2B 1000 Compare Logical Grande and Trap on Equal
CLGTH EB2B 0010 Compare Logical Grande and Trap on High
CLGTL EB2B 0100 Compare Logical Grande and Trap on Low
CLGTNE EB2B 0110 Compare Logical Grande and Trap on Not Equal
CLGTNH EB2B 1100 Compare Logical Grande and Trap on Not High
CLGTNL EB2B 1010 Compare Logical Grande and Trap on Not Low
CLGIBE ECFD 1000 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Equal
CLGIBH ECFD 0010 Compare Logical Grande Immediate and Branch on High
CLGIBL ECFD 0100 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Low
CLGIBNE ECFD 0110 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Not Equal
CLGIBNH ECFD 1100 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Not High
CLGIBNL ECFD 1010 Compare Logical Grande Immediate and Branch on Not Low
CLGIJE EC7D 1000 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Equal
CLGIJH EC7D 0010 Compare Logical Grande Immediate and Jump on High
CLGIJL EC7D 0100 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Low
CLGIJNE EC7D 0110 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Not Equal
CLGIJNH EC7D 1100 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Not High
CLGIJNL EC7D 1010 Compare Logical Grande Immediate and Jump on Not Low
CLGITE EC71 1000 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Equal
CLGITH EC71 0010 Compare Logical Grande Immediate and Trap on High
CLGITL EC71 0100 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Low
CLGITNE EC71 0110 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Not Equal
CLGITNH EC71 1100 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Not High
CLGITNL EC71 1010 Compare Logical Grande Immediate and Trap on Not Low
CLGRBE ECE5 1000 Compare Logical Grande Register and Branch on Equal
CLGRBH ECE5 0010 Compare Logical Grande Register and Branch on High
CLGRBL ECE5 0100 Compare Logical Grande Register and Branch on Low
CLGRBNE ECE5 0110 Compare Logical Grande Register and Branch on Not Equal
CLGRBNH ECE5 1100 Compare Logical Grande Register and Branch on Not High
CLGRBNL ECE5 1010 Compare Logical Grande Register and Branch on Not Low
CLGRJE EC65 1000 Compare Logical Grande Register and Jump on Equal
CLGRJH EC65 0010 Compare Logical Grande Register and Jump on High
CLGRJL EC65 0100 Compare Logical Grande Register and Jump on Low
CLGRJNE EC65 0110 Compare Logical Grande Register and Jump on Not Equal
CLGRJNH EC65 1100 Compare Logical Grande Register and Jump on Not High
CLGRJNL EC65 1010 Compare Logical Grande Register and Jump on Not Low
CLGRTE B961 1000 Compare Logical Grande Register and Trap on Equal
CLGRTH B961 0010 Compare Logical Grande Register and Trap on High
CLGRTL B961 0100 Compare Logical Grande Register and Trap on Low
CLGRTNE B961 0110 Compare Logical Grande Register and Trap on Not Equal
CLGRTNH B961 1100 Compare Logical Grande Register and Trap on Not High
CLGRTNL B961 1010 Compare Logical Grande Register and Trap on Not Low
CLIBE ECFF 1000 Compare Logical Immediate and Branch on Equal
CLIBH ECFF 0010 Compare Logical Immediate and Branch on High
CLIBL ECFF 0100 Compare Logical Immediate and Branch on Low
CLIBNE ECFF 0110 Compare Logical Immediate and Branch on Not Equal
CLIBNH ECFF 1100 Compare Logical Immediate and Branch on Not High
CLIBNL ECFF 1010 Compare Logical Immediate and Branch on Not Low
CLIJE EC7F 1000 Compare Logical Immediate and Jump on Equal
CLIJH EC7F 0010 Compare Logical Immediate and Jump on High
CLIJL EC7F 0100 Compare Logical Immediate and Jump on Low
CLIJNE EC7F 0110 Compare Logical Immediate and Jump on Not Equal
CLIJNH EC7F 1100 Compare Logical Immediate and Jump on Not High
CLIJNL EC7F 1010 Compare Logical Immediate and Jump on Not Low
CLRBE ECF7 1000 Compare Logical Register and Branch on Equal
CLRBH ECF7 0010 Compare Logical Register and Branch on High
CLRBL ECF7 0100 Compare Logical Register and Branch on Low
CLRBNE ECF7 0110 Compare Logical Register and Branch on Not Equal
CLRBNH ECF7 1100 Compare Logical Register and Branch on Not High
CLRBNL ECF7 1010 Compare Logical Register and Branch on Not Low
CLRJE EC77 1000 Compare Logical Register and Jump on Equal
CLRJH EC77 0010 Compare Logical Register and Jump on High
CLRJL EC77 0100 Compare Logical Register and Jump on Low
CLRJNE EC77 0110 Compare Logical Register and Jump on Not Equal
CLRJNH EC77 1100 Compare Logical Register and Jump on Not High
CLRJNL EC77 1010 Compare Logical Register and Jump on Not Low
CLRTE B973 1000 Compare Logical Register and Trap on Equal
CLRTH B973 0010 Compare Logical Register and Trap on High
CLRTL B973 0100 Compare Logical Register and Trap on Low
CLRTNE B973 0110 Compare Logical Register and Trap on Not Equal
CLRTNH B973 1100 Compare Logical Register and Trap on Not High
CLRTNL B973 1010 Compare Logical Register and Trap on Not Low
CRBE ECF6 1000 Compare Register and Branch on Equal
CRBH ECF6 0010 Compare Register and Branch on High
CRBL ECF6 0100 Compare Register and Branch on Low
CRBNE ECF6 0110 Compare Register and Branch on Not Equal
CRBNH ECF6 1100 Compare Register and Branch on Not High
CRBNL ECF6 1010 Compare Register and Branch on Not Low
CRJE EC76 1000 Compare Register and Jump on Equal
CRJH EC76 0010 Compare Register and Jump on High
CRJL EC76 0100 Compare Register and Jump on Low
CRJNE EC76 0110 Compare Register and Jump on Not Equal
CRJNH EC76 1100 Compare Register and Jump on Not High
CRJNL EC76 1010 Compare Register and Jump on Not Low
CRTE B972 1000 Compare Register and Trap on Equal
CRTH B972 0010 Compare Register and Trap on High
CRTL B972 0100 Compare Register and Trap on Low
CRTNE B972 0110 Compare Register and Trap on Not Equal
CRTNH B972 1100 Compare Register and Trap on Not High
CRTNL B972 1010 Compare Register and Trap on Not Low
XHHR EC57 -- eXclusive-or High with High Register
XHLR EC57 -- eXclusive-or High with Low Register
XLHR EC57 -- eXclusive-or Low with High Register
J A74 1111 Jump
JLNOP C04 0000 Jump Long No-OPeration
JLE C04 1000 Jump Long on Equal
JLH C04 0010 Jump Long on High
JLL C04 0100 Jump Long on Low
JLM C04 0100 Jump Long on Mixed / Minus
JLNE C04 0111 Jump Long on Not Equal
JLNH C04 1101 Jump Long on Not High
JLNL C04 1011 Jump Long on Not Low
JLNM C04 1011 Jump Long on Not Mixed / Minus
JLNO C04 1110 Jump Long on Not Ones / Overflow
JLNP C04 1101 Jump Long on Not Plus
JLNZ C04 0111 Jump Long on Not Zero
JLO C04 0001 Jump Long on Ones / Overflow
JLP C04 0010 Jump Long on Plus
JLZ C04 1000 Jump Long on Zero
JLU C04 1111 Jump Long Unconditional
JNOP A74 0000 Jump No-OPeration
JE A74 1000 Jump on Equal
JH A74 0010 Jump on High
JL A74 0100 Jump on Low
JM A74 0100 Jump on Mixed / Minus
JNE A74 0111 Jump on Not Equal
JNH A74 1101 Jump on Not High
JNL A74 1011 Jump on Not Low
JNM A74 1011 Jump on Not Mixed / Minus
JNO A74 1110 Jump on Not Ones / Overflow
JNP A74 1101 Jump on Not Plus
JNZ A74 0111 Jump on Not Zero
JO A74 0001 Jump on Ones / Overflow
JP A74 0010 Jump on Plus
JZ A74 1000 Jump on Zero
LHHR EC5D -- Load High from High Register
LHLR EC5D -- Load High from Low Register
LLCHHR EC5D -- Load Logical Character High from High Register
LLCHLR EC5D -- Load Logical Character High from Low Register
LLCLHR EC51 -- Load Logical Character Low from High Register
LLHHHR EC5D -- Load Logical Halfword High from High Register
LLHHLR EC5D -- Load Logical Halfword High from Low Register
LLHLHR EC51 -- Load Logical Halfword Low from High Register
LLHFR EC51 -- Load Low from High Fullword Register
LOCE EBF2 1000 Load On Condition Equal
LOCGE EBE2 1000 Load On Condition Grande Equal
LOCGH EBE2 0010 Load On Condition Grande High
LOCGL EBE2 0100 Load On Condition Grande Low
LOCGNE EBE2 0110 Load On Condition Grande Not Equal
LOCGNH EBE2 1100 Load On Condition Grande Not High
LOCGNL EBE2 1010 Load On Condition Grande Not Low
LOCGRE B9E2 1000 Load On Condition Grande Register Equal
LOCGRH B9E2 0010 Load On Condition Grande Register High
LOCGRL B9E2 0100 Load On Condition Grande Register Low
LOCGRNE B9E2 0110 Load On Condition Grande Register Not Equal
LOCGRNH B9E2 1100 Load On Condition Grande Register Not High
LOCGRNL B9E2 1010 Load On Condition Grande Register Not Low
LOCH EBF2 0010 Load On Condition High
LOCL EBF2 0100 Load On Condition Low
LOCNE EBF2 0110 Load On Condition Not Equal
LOCNH EBF2 1100 Load On Condition Not High
LOCNL EBF2 1010 Load On Condition Not Low
LOCRE B9F2 1000 Load On Condition Register Equal
LOCRH B9F2 0010 Load On Condition Register High
LOCRL B9F2 0100 Load On Condition Register Low
LOCRNE B9F2 0110 Load On Condition Register Not Equal
LOCRNH B9F2 1100 Load On Condition Register Not High
LOCRNL B9F2 1010 Load On Condition Register Not Low
NOP 47 0000 No-OPeration
NOPR 07 0000 No-OPeration Register
OHHR EC56 -- Or High with High Register
OHLR EC56 -- Or High with Low Register
OLHR EC56 -- Or Low with High Register
RNSBGT EC54 -- Rotate then aNd Selected Bits Grande for Test only
RXSBGT EC57 -- Rotate then eXclusive or Selected Bits Grande for Test only
RISBGZ EC55 -- Rotate then Insert Selected Bits Grande with Zeroing
RISBHGZ EC5D -- Rotate then Insert Selected Bits High from Grande with Zeroing
RISBLGZ EC51 -- Rotate then Insert Selected Bits Low from Grande with Zeroing
ROSBGT EC56 -- Rotate then Or Selected Bits Grande for Test only
STOCE EBF3 1000 STore On Condition Equal
STOCGE EBE3 1000 STore On Condition Grande Equal
STOCGH EBE3 0010 STore On Condition Grande High
STOCGL EBE3 0100 STore On Condition Grande Low
STOCGNE EBE3 0110 STore On Condition Grande Not Equal
STOCGNH EBE3 1100 STore On Condition Grande Not High
STOCGNL EBE3 1010 STore On Condition Grande Not Low
STOCH EBF3 0010 STore On Condition High
STOCL EBF3 0100 STore On Condition Low
STOCNE EBF3 0110 STore On Condition Not Equal
STOCNH EBF3 1100 STore On Condition Not High
STOCNL EBF3 1010 STore On Condition Not Low

Totaal 310 regels in deze lijst.

 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.