HLASM - Lijst van alle Functie Codes, op volgorde van Naam

De lijst hieronder bevat: Sorteer deze lijst op: Breid deze lijst uit met: Deze lijst zonder: Vertaal in:
  • Zowel gangbare als vervallen instructies
  • Noch Opcodes noch Directives
  • Wel Functie codes, geen Extended mnemonics
  • op volgorde van Naam

 

Mnemonic Opcode Masker Naam Categorie
KM.AES128 B92E.12   KM - Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KM.AES192 B92E.13   KM - Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KM.AES256 B92E.14   KM - Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KM.DEA B92E.01   KM - Data Encryption Algorithm Functie code
KM.EAES128 B92E.1A   KM - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KM.EAES192 B92E.1B   KM - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KM.EAES256 B92E.1C   KM - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KM.EDEA B92E.09   KM - Encrypted Data Encryption Algorithm Functie code
KM.ETDEA128 B92E.0A   KM - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KM.ETDEA192 B92E.0B   KM - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KM.QUERY B92E.00   KM - QUERY Functie code
KM.TDEA128 B92E.02   KM - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KM.TDEA192 B92E.03   KM - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KM.XAES128 B92E.32   KM - Xts AES 128-bit Functie code
KM.XAES256 B92E.34   KM - Xts AES 256-bit Functie code
KM.XEAES128 B92E.3A   KM - Xts Encrypted AES 128-bit Functie code
KM.XEAES256 B92E.3C   KM - Xts Encrypted AES 256-bit Functie code
KMA.GAES128 B929.12   KMA - Galois counter mode AES 128-bit Functie code
KMA.GAES192 B929.13   KMA - Galois counter mode AES 192-bit Functie code
KMA.GAES256 B929.14   KMA - Galois counter mode AES 256-bit Functie code
KMA.GEAES128 B929.1A   KMA - Galois counter mode Encrypted AES 128-bit Functie code
KMA.GEAES192 B929.1B   KMA - Galois counter mode Encrypted AES 192-bit Functie code
KMA.GEAES256 B929.1C   KMA - Galois counter mode Encrypted AES 256-bit Functie code
KMA.QUERY B929.00   KMA - QUERY Functie code
KMC.AES128 B92F.12   KMC - Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMC.AES192 B92F.13   KMC - Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMC.AES256 B92F.14   KMC - Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KMC.DEA B92F.01   KMC - Data Encryption Algorithm Functie code
KMC.EAES128 B92F.1A   KMC - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMC.EAES192 B92F.1B   KMC - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMC.EAES256 B92F.1C   KMC - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KMC.EDEA B92F.09   KMC - Encrypted Data Encryption Algorithm Functie code
KMC.ETDEA128 B92F.0A   KMC - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMC.ETDEA192 B92F.0B   KMC - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KMC.PRNG B92F.43   KMC - Pseudo Random Number Generation Functie code
KMC.QUERY B92F.00   KMC - QUERY Functie code
KMC.TDEA128 B92F.02   KMC - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMC.TDEA192 B92F.03   KMC - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KMF.AES128 B92A.12   KMF - Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMF.AES192 B92A.13   KMF - Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMF.AES256 B92A.14   KMF - Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KMF.DEA B92A.01   KMF - Data Encryption Algorithm Functie code
KMF.EAES128 B92A.1A   KMF - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMF.EAES192 B92A.1B   KMF - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMF.EAES256 B92A.1C   KMF - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KMF.EDEA B92A.09   KMF - Encrypted Data Encryption Algorithm Functie code
KMF.ETDEA128 B92A.0A   KMF - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMF.ETDEA192 B92A.0B   KMF - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KMF.QUERY B92A.00   KMF - QUERY Functie code
KMF.TDEA128 B92A.02   KMF - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMF.TDEA192 B92A.03   KMF - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KMCTR.AES128 B92D.12   KMCTR - Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMCTR.AES192 B92D.13   KMCTR - Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMCTR.AES256 B92D.14   KMCTR - Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KMCTR.DEA B92D.01   KMCTR - Data Encryption Algorithm Functie code
KMCTR.EAES128 B92D.1A   KMCTR - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMCTR.EAES192 B92D.1B   KMCTR - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMCTR.EAES256 B92D.1C   KMCTR - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KMCTR.EDEA B92D.09   KMCTR - Encrypted Data Encryption Algorithm Functie code
KMCTR.ETDEA128 B92D.0A   KMCTR - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMCTR.ETDEA192 B92D.0B   KMCTR - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KMCTR.QUERY B92D.00   KMCTR - QUERY Functie code
KMCTR.TDEA128 B92D.02   KMCTR - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMCTR.TDEA192 B92D.03   KMCTR - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KMO.AES128 B92B.12   KMO - Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMO.AES192 B92B.13   KMO - Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMO.AES256 B92B.14   KMO - Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KMO.DEA B92B.01   KMO - Data Encryption Algorithm Functie code
KMO.EAES128 B92B.1A   KMO - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMO.EAES192 B92B.1B   KMO - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMO.EAES256 B92B.1C   KMO - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KMO.EDEA B92B.09   KMO - Encrypted Data Encryption Algorithm Functie code
KMO.ETDEA128 B92B.0A   KMO - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMO.ETDEA192 B92B.0B   KMO - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KMO.QUERY B92B.00   KMO - QUERY Functie code
KMO.TDEA128 B92B.02   KMO - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMO.TDEA192 B92B.03   KMO - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
DC.A --   DC - Address Directive - assembler instructie
DC.AD --   DC - Address in Doubleword Directive - assembler instructie
DC.B --   DC - Binary data Directive - assembler instructie
DC.C --   DC - Character data Directive - assembler instructie
DC.CA --   DC - Character data Ascii Directive - assembler instructie
DC.CE --   DC - Character data Ebcdic Directive - assembler instructie
DC.CU --   DC - Character data Unicode Directive - assembler instructie
DC.DB --   DC - Double Bfp data Directive - assembler instructie
DC.DD --   DC - Double Dfp data Directive - assembler instructie
DC.D --   DC - Double hfp data Directive - assembler instructie
DC.DH --   DC - Double Hfp data Directive - assembler instructie
DC.EB --   DC - Exponential Bfp data Directive - assembler instructie
DC.ED --   DC - Exponential Dfp data Directive - assembler instructie
DC.E --   DC - Exponential hfp data Directive - assembler instructie
DC.EH --   DC - Exponential Hfp data Directive - assembler instructie
DC.F --   DC - Fixed-point binary data Directive - assembler instructie
DC.FD --   DC - Fixed-point Doubleword binary data Directive - assembler instructie
DC.G --   DC - Graphic character data Directive - assembler instructie
DC.H --   DC - Halfword signed binary data Directive - assembler instructie
DC.X --   DC - heXadecimal data Directive - assembler instructie
DC.J --   DC - J-type data - length of external dummy section or class Directive - assembler instructie
DC.JD --   DC - J-type data Doubleword - length of external dummy section or class Directive - assembler instructie
DC.LB --   DC - Long exponential Bfp data Directive - assembler instructie
DC.LD --   DC - Long exponential Dfp data Directive - assembler instructie
DC.L --   DC - Long exponential hfp data Directive - assembler instructie
DC.LH --   DC - Long exponential Hfp data Directive - assembler instructie
DC.LQ --   DC - Long exponential hfp data Quadword aligned Directive - assembler instructie
DC.V --   DC - oVerlay address Directive - assembler instructie
DC.VD --   DC - oVerlay Doubleword address Directive - assembler instructie
DC.P --   DC - Packed decimal data Directive - assembler instructie
DC.Q --   DC - Q-type data - external dummy section offset Directive - assembler instructie
DC.QD --   DC - Q-type Doubleword data - external dummy section offset Directive - assembler instructie
DC.QY --   DC - Q-type Yonder - external dummy section offset Directive - assembler instructie
DC.RD --   DC - Relocatable Doubleword psect address Directive - assembler instructie
DC.R --   DC - Relocatable psect address Directive - assembler instructie
DC.S --   DC - Standard base-displacement address Directive - assembler instructie
DC.SY --   DC - Standard Yonder base-displacement address Directive - assembler instructie
DC.Y --   DC - Y-type data - address Directive - assembler instructie
DC.Z --   DC - Zoned decimal data Directive - assembler instructie
DS.A --   DS - Address Directive - assembler instructie
DS.AD --   DS - Address in Doubleword Directive - assembler instructie
DS.B --   DS - Binary data Directive - assembler instructie
DS.C --   DS - Character data Directive - assembler instructie
DS.CA --   DS - Character data Ascii Directive - assembler instructie
DS.CE --   DS - Character data Ebcdic Directive - assembler instructie
DS.CU --   DS - Character data Unicode Directive - assembler instructie
DS.DB --   DS - Double Bfp data Directive - assembler instructie
DS.DD --   DS - Double Dfp data Directive - assembler instructie
DS.D --   DS - Double hfp data Directive - assembler instructie
DS.DH --   DS - Double Hfp data Directive - assembler instructie
DS.EB --   DS - Exponential Bfp data Directive - assembler instructie
DS.ED --   DS - Exponential Dfp data Directive - assembler instructie
DS.E --   DS - Exponential hfp data Directive - assembler instructie
DS.EH --   DS - Exponential Hfp data Directive - assembler instructie
DS.F --   DS - Fixed-point binary data Directive - assembler instructie
DS.FD --   DS - Fixed-point Doubleword binary data Directive - assembler instructie
DS.G --   DS - Graphic character data Directive - assembler instructie
DS.H --   DS - Halfword signed binary data Directive - assembler instructie
DS.X --   DS - heXadecimal data Directive - assembler instructie
DS.J --   DS - J-type data - length of external dummy section or class Directive - assembler instructie
DS.JD --   DS - J-type data Doubleword - length of external dummy section or class Directive - assembler instructie
DS.LB --   DS - Long exponential Bfp data Directive - assembler instructie
DS.LD --   DS - Long exponential Dfp data Directive - assembler instructie
DS.L --   DS - Long exponential hfp data Directive - assembler instructie
DS.LH --   DS - Long exponential Hfp data Directive - assembler instructie
DS.LQ --   DS - Long exponential hfp data Quadword aligned Directive - assembler instructie
DS.V --   DS - oVerlay address Directive - assembler instructie
DS.VD --   DS - oVerlay Doubleword address Directive - assembler instructie
DS.P --   DS - Packed decimal data Directive - assembler instructie
DS.Q --   DS - Q-type data - external dummy section offset Directive - assembler instructie
DS.QD --   DS - Q-type Doubleword data - external dummy section offset Directive - assembler instructie
DS.QY --   DS - Q-type Yonder - external dummy section offset Directive - assembler instructie
DS.RD --   DS - Relocatable Doubleword psect address Directive - assembler instructie
DS.R --   DS - Relocatable psect address Directive - assembler instructie
DS.S --   DS - Standard base-displacement address Directive - assembler instructie
DS.SY --   DS - Standard Yonder base-displacement address Directive - assembler instructie
DS.Y --   DS - Y-type data - address Directive - assembler instructie
DS.Z --   DS - Zoned decimal data Directive - assembler instructie
DFLTCC.CMPR B939.02   DFLTCC - CoMPRess Functie code
DFLTCC.XPND B939.04   DFLTCC - eXPaND Functie code
DFLTCC.GDHT B939.01   DFLTCC - Generate Dynamic-Huffman Table Functie code
DFLTCC.QAF B939.00   DFLTCC - Query Available Functions Functie code
KDSA.ECS256 B93A.09   KDSA - ECdsa-Sign-p256 Functie code
KDSA.ECS384 B93A.0A   KDSA - ECdsa-Sign-p384 Functie code
KDSA.ECS521 B93A.0B   KDSA - ECdsa-Sign-p521 Functie code
KDSA.ECV256 B93A.01   KDSA - ECdsa-Verify-p256 Functie code
KDSA.ECV384 B93A.02   KDSA - ECdsa-Verify-p384 Functie code
KDSA.ECV521 B93A.03   KDSA - ECdsa-Verify-p521 Functie code
KDSA.EDSE25519 B93A.28   KDSA - EDdsa-Sign-Ed25519 Functie code
KDSA.EDSE448 B93A.2C   KDSA - EDdsa-Sign-Ed448 Functie code
KDSA.EDVE25519 B93A.20   KDSA - EDdsa-Verify-Ed25519 Functie code
KDSA.EDVE448 B93A.24   KDSA - EDdsa-Verify-Ed448 Functie code
KDSA.EEDSE25519 B93A.30   KDSA - Encrypted EDdsa-Sign-Ed25519 Functie code
KDSA.EEDSE448 B93A.34   KDSA - Encrypted EDdsa-Sign-Ed448 Functie code
KDSA.EECS256 B93A.11   KDSA - Encrypted-ECdsa-Sign-p256 Functie code
KDSA.EECS384 B93A.12   KDSA - Encrypted-ECdsa-Sign-p384 Functie code
KDSA.EECS521 B93A.13   KDSA - Encrypted-ECdsa-Sign-p521 Functie code
KDSA.QRY B93A.00   KDSA - QueRY Functie code
KIMD.GHASH B93E.41   KIMD - GHASH Functie code
KIMD.QUERY B93E.00   KIMD - QUERY Functie code
KIMD.SHAKE128 B93E.24   KIMD - Secure Hash Algorithm standard 3 with KEccak-128 Functie code
KIMD.SHAKE256 B93E.25   KIMD - Secure Hash Algorithm standard 3 with KEccak-256 Functie code
KIMD.SHA3224 B93E.20   KIMD - Secure Hash Algorithm standard 3-224 Functie code
KIMD.SHA3256 B93E.21   KIMD - Secure Hash Algorithm standard 3-256 Functie code
KIMD.SHA3384 B93E.22   KIMD - Secure Hash Algorithm standard 3-384 Functie code
KIMD.SHA3512 B93E.23   KIMD - Secure Hash Algorithm standard 3-512 Functie code
KIMD.SHA1 B93E.01   KIMD - Secure Hash Algorithm standard-1 Functie code
KIMD.SHA256 B93E.02   KIMD - Secure Hash Algorithm standard-256 Functie code
KIMD.SHA512 B93E.03   KIMD - Secure Hash Algorithm standard-512 Functie code
KLMD.QUERY B93F.00   KLMD - QUERY Functie code
KLMD.SHAKE128 B93F.24   KLMD - Secure Hash Algorithm standard 3 with KEccak-128 Functie code
KLMD.SHAKE256 B93F.25   KLMD - Secure Hash Algorithm standard 3 with KEccak-256 Functie code
KLMD.SHA3224 B93F.20   KLMD - Secure Hash Algorithm standard 3-224 Functie code
KLMD.SHA3256 B93F.21   KLMD - Secure Hash Algorithm standard 3-256 Functie code
KLMD.SHA3384 B93F.22   KLMD - Secure Hash Algorithm standard 3-384 Functie code
KLMD.SHA3512 B93F.23   KLMD - Secure Hash Algorithm standard 3-512 Functie code
KLMD.SHA1 B93F.01   KLMD - Secure Hash Algorithm standard-1 Functie code
KLMD.SHA256 B93F.02   KLMD - Secure Hash Algorithm standard-256 Functie code
KLMD.SHA512 B93F.03   KLMD - Secure Hash Algorithm standard-512 Functie code
KMAC.AES128 B91E.12   KMAC - Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMAC.AES192 B91E.13   KMAC - Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMAC.AES256 B91E.14   KMAC - Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KMAC.DEA B91E.01   KMAC - Data Encryption Algorithm Functie code
KMAC.EAES128 B91E.1A   KMAC - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit Functie code
KMAC.EAES192 B91E.1B   KMAC - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit Functie code
KMAC.EAES256 B91E.1C   KMAC - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit Functie code
KMAC.EDEA B91E.09   KMAC - Encrypted Data Encryption Algorithm Functie code
KMAC.ETDEA128 B91E.0A   KMAC - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMAC.ETDEA192 B91E.0B   KMAC - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
KMAC.QUERY B91E.00   KMAC - QUERY Functie code
KMAC.TDEA128 B91E.02   KMAC - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit Functie code
KMAC.TDEA192 B91E.03   KMAC - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit Functie code
NNPA.ADD B93B.10   NNPA - ADD Functie code
NNPA.AVGPOOL2D B93B.51   NNPA - AVeraGe POOL 2Dimensions Functie code
NNPA.BATCHNORM B93B.40   NNPA - BATCHNORM Functie code
NNPA.CONVOLUTION B93B.70   NNPA - CONVOLUTION Functie code
NNPA.DIV B93B.13   NNPA - DIVide Functie code
NNPA.EXP B93B.21   NNPA - EXPonential Functie code
NNPA.GRUACT B93B.61   NNPA - GRUACT Functie code
NNPA.LSTMACT B93B.60   NNPA - LSTMACT Functie code
NNPA.MATMULOP B93B.71   NNPA - MATMUL-OP Functie code
NNPA.MATMULOPBCAST23 B93B.72   NNPA - MATMUL-OP-BCAST23 Functie code
NNPA.MAX B93B.15   NNPA - MAXimum Functie code
NNPA.MAXPOOL2D B93B.50   NNPA - MAXimum POOL 2Dimensions Functie code
NNPA.MIN B93B.14   NNPA - MINimum Functie code
NNPA.MUL B93B.12   NNPA - MULtiply Functie code
NNPA.LOG B93B.20   NNPA - natural LOGarithm Functie code
NNPA.QAF B93B.00   NNPA - Query Available Functions Functie code
NNPA.RELU B93B.31   NNPA - REctified Linear Unit Functie code
NNPA.SIGMOID B93B.33   NNPA - SIGMOID Functie code
NNPA.SOFTMAX B93B.34   NNPA - SOFTMAX Functie code
NNPA.SUB B93B.11   NNPA - SUB Functie code
NNPA.TANH B93B.32   NNPA - TANgent Hyperbolic Functie code
PCC.LAES128 B92C.12   PCC - compute Last block cmac using AES-128 Functie code
PCC.LAES192 B92C.13   PCC - compute Last block cmac using AES-192 Functie code
PCC.LAES256 B92C.14   PCC - compute Last block cmac using AES-256 Functie code
PCC.LDEA B92C.01   PCC - compute Last block cmac using DEA Functie code
PCC.LEAES128 B92C.1A   PCC - compute Last block cmac using Encrypted AES-128 Functie code
PCC.LEAES192 B92C.1B   PCC - compute Last block cmac using Encrypted AES-192 Functie code
PCC.LEAES256 B92C.1C   PCC - compute Last block cmac using Encrypted AES-256 Functie code
PCC.LEDEA B92C.09   PCC - compute Last block cmac using Encrypted DEA Functie code
PCC.LETDEA128 B92C.0A   PCC - compute Last block cmac using Encrypted Triple DEA-128 Functie code
PCC.LETDEA192 B92C.0B   PCC - compute Last block cmac using Encrypted Triple DEA-192 Functie code
PCC.LTDEA128 B92C.02   PCC - compute Last block cmac using Triple DEA-128 Functie code
PCC.LTDEA192 B92C.03   PCC - compute Last block cmac using Triple DEA-192 Functie code
PCC.XAES128 B92C.32   PCC - compute Xts parameter using AES-128 Functie code
PCC.XAES256 B92C.34   PCC - compute Xts parameter using AES-256 Functie code
PCC.XEAES128 B92C.3A   PCC - compute Xts parameter using Encrypted AES-128 Functie code
PCC.XEAES256 B92C.3C   PCC - compute Xts parameter using Encrypted AES-256 Functie code
PCC.QUERY B92C.00   PCC - QUERY Functie code
PCC.SME25519 B92C.48   PCC - Scalar Multiply Ed25519 Functie code
PCC.SME448 B92C.49   PCC - Scalar Multiply Ed448 Functie code
PCC.SMP256 B92C.40   PCC - Scalar Multiply P256 Functie code
PCC.SMP384 B92C.41   PCC - Scalar Multiply P384 Functie code
PCC.SMP521 B92C.42   PCC - Scalar Multiply P521 Functie code
PCC.SMX25519 B92C.50   PCC - Scalar Multiply X25519 Functie code
PCC.SMX448 B92C.51   PCC - Scalar Multiply X448 Functie code
PCKMO.EECC448 B928.29   PCKMO - Encrypr ECC-ed448 key Functie code
PCKMO.EAES128 B928.12   PCKMO - Encrypt AES-128 key Functie code
PCKMO.EAES192 B928.13   PCKMO - Encrypt AES-192 key Functie code
PCKMO.EAES256 B928.14   PCKMO - Encrypt AES-256 key Functie code
PCKMO.EDEA B928.01   PCKMO - Encrypt DEA key Functie code
PCKMO.EECC25519 B928.28   PCKMO - Encrypt ECC-ed25519 key Functie code
PCKMO.EECC256 B928.20   PCKMO - Encrypt ECC-p256 key Functie code
PCKMO.EECC384 B928.21   PCKMO - Encrypt ECC-p384 key Functie code
PCKMO.EECC521 B928.22   PCKMO - Encrypt ECC-p521 key Functie code
PCKMO.ETDEA128 B928.02   PCKMO - Encrypt TDEA-128 key Functie code
PCKMO.ETDEA192 B928.03   PCKMO - Encrypt TDEA-192 key Functie code
PCKMO.QUERY B928.00   PCKMO - QUERY Functie code
PFPO.CFPR 010A.01   PFPO - Convert Floating-Point Radix Functie code
PLO.CL EE.00   PLO - Compare and Load Functie code
PLO.CLX EE.03   PLO - Compare and Load eXtended Functie code
PLO.CLG EE.01   PLO - Compare and Load Grande Functie code
PLO.CLGR EE.02   PLO - Compare and Load Grande Register Functie code
PLO.CS EE.04   PLO - Compare and Swap Functie code
PLO.CSDST EE.10   PLO - Compare and Swap and Double STore Functie code
PLO.CSDSTX EE.13   PLO - Compare and Swap and Double STore eXtended Functie code
PLO.CSDSTG EE.11   PLO - Compare and Swap and Double STore Grande Functie code
PLO.CSDSTGR EE.12   PLO - Compare and Swap and Double STore Grande Register Functie code
PLO.CSST EE.0C   PLO - Compare and Swap and STore Functie code
PLO.CSSTX EE.0F   PLO - Compare and Swap and STore eXtended Functie code
PLO.CSSTG EE.0D   PLO - Compare and Swap and STore Grande Functie code
PLO.CSSTGR EE.0E   PLO - Compare and Swap and STore Grande Register Functie code
PLO.CSTST EE.14   PLO - Compare and Swap and Triple STore Functie code
PLO.CSTSTX EE.17   PLO - Compare and Swap and Triple STore eXtended Functie code
PLO.CSTSTG EE.15   PLO - Compare and Swap and Triple STore Grande Functie code
PLO.CSTSTGR EE.16   PLO - Compare and Swap and Triple STore Grande Register Functie code
PLO.CSX EE.07   PLO - Compare and Swap eXtended Functie code
PLO.CSG EE.05   PLO - Compare and Swap Grande Functie code
PLO.CSGR EE.06   PLO - Compare and Swap Grande Register Functie code
PLO.DCS EE.08   PLO - Double Compare and Swap Functie code
PLO.DCSX EE.0B   PLO - Double Compare and Swap eXtended Functie code
PLO.DCSG EE.09   PLO - Double Compare and Swap Grande Functie code
PLO.DCSGR EE.0A   PLO - Double Compare and Swap Grande Register Functie code
PPA.IOXA B2E8.0F   PPA - In-Order eXecution Assist Functie code
PPA.TAA B2E8.01   PPA - Transaction-Abort Assist Functie code
PPNO.DRNG B93C.03   PPNO - Deterministic Random-Number Generation Functie code
PPNO.QRY B93C.00   PPNO - QueRY Functie code
PPNO.TRNG B93C.72   PPNO - True Random-Number Generation Functie code
PPNO.TRNGQRY B93C.70   PPNO - True Random-Number Generation QueRY Functie code
PRNO.DRNG B93C.03   PRNO - Deterministic Random-Number Generation Functie code
PRNO.QRY B93C.00   PRNO - QueRY Functie code
PRNO.TRNG B93C.72   PRNO - True Random-Number Generation Functie code
PRNO.TRNGQRY B93C.70   PRNO - True Random-Number Generation QueRY Functie code
PTFF.ATO 0104.40   PTFF - Adjust Time-of-day Offset Functie code
PTFF.QAF 0104.00   PTFF - Query Available Functions Functie code
PTFF.QPT 0104.03   PTFF - Query Physical clock-Time Functie code
PTFF.QSI 0104.02   PTFF - Query Steering Information Functie code
PTFF.QSIE 0104.0A   PTFF - Query Steering Information Extended Functie code
PTFF.QTO 0104.01   PTFF - Query Time-of-day Offset Functie code
PTFF.QTOU 0104.05   PTFF - Query Time-of-day Offset User Functie code
PTFF.QTOUE 0104.0D   PTFF - Query Time-of-day Offset User Extended Functie code
PTFF.QUI 0104.04   PTFF - Query Utc Information Functie code
PTFF.SFS 0104.42   PTFF - Set Fine-Steering rate Functie code
PTFF.SGS 0104.43   PTFF - Set Gross-Steering rate Functie code
PTFF.STO 0104.41   PTFF - Set Time-of-day Offset Functie code
PTFF.STOE 0104.49   PTFF - Set Time-of-day Offset Extended Functie code
PTFF.STOU 0104.45   PTFF - Set Time-of-day Offset User Functie code
PTFF.STOUE 0104.4D   PTFF - Set Time-of-day Offset User Extended Functie code
PTF.CHKTCHGS B9A2.02   PTF - CHecK Topology CHanGe Status Functie code
PTF.REQHP B9A2.00   PTF - REQuest Horizontal Polarization Functie code
PTF.REQVP B9A2.01   PTF - REQuest Vertical Polarization Functie code
PXLO.IPTE ????.??   PXLO - Invalidate Page Table Entry Functie code
PXLO.LAA ????.??   PXLO - Load Absolute Address Functie code
PXLO.LASCE ????.??   PXLO - Load Address Space Control Element Functie code
PXLO.LHPTE ????.??   PXLO - Load Host Page Table Entry Functie code
PXLO.LHRA ????.??   PXLO - Load Host Real Address Functie code
PXLO.LPTE ????.??   PXLO - Load Page Table Entry Functie code
PXLO.LRA ????.??   PXLO - Load Real Address Functie code
PXLO.PDC ????.??   PXLO - Purge Data Cache Functie code
PXLO.PIC ????.??   PXLO - Purge Instruction Cache Functie code
PXLO.PTLB ????.??   PXLO - Purge TLB Functie code
PXLO.RTLB ????.??   PXLO - Read TLB Functie code
PXLO.WTLB ????.??   PXLO - Write TLB Functie code
SIGP.CES AE.13   SIGP - Conditional Emergency Signal Functie code
SIGP.CR AE.0C   SIGP - Cpu Reset Functie code
SIGP.ES AE.03   SIGP - Emergency Signal Functie code
SIGP.EC AE.02   SIGP - External Call Functie code
SIGP.ICR AE.0B   SIGP - Initial Cpu Reset Functie code
SIGP.RSTRT AE.06   SIGP - ReSTaRT Functie code
SIGP.SENS AE.01   SIGP - SENSe Functie code
SIGP.SENSRS AE.15   SIGP - SENSe Running Status Functie code
SIGP.SA AE.12   SIGP - Set Architecture Functie code
SIGP.SMT AE.16   SIGP - Set MultiThreading Functie code
SIGP.SPFX AE.0D   SIGP - Set PreFiX Functie code
SIGP.STRT AE.04   SIGP - STaRT Functie code
SIGP.STOP AE.05   SIGP - STOP Functie code
SIGP.SASTS AE.09   SIGP - Stop And STore Status Functie code
SIGP.STASA AE.17   SIGP - STore Additional Status at Address Functie code
SIGP.STESA AE.11   SIGP - STore Extended Status at Address Functie code
SIGP.STSA AE.0E   SIGP - STore Status at Address Functie code
SORTL.QAF B938.00   SORTL - Query Available Functions Functie code
SORTL.SFLR B938.01   SORTL - Sort Fixed-Length Records Functie code
SORTL.SVLR B938.02   SORTL - Sort Variable-Length Records Functie code
SYSOP.??? ????   SYSOP - various subfunctions Functie code

Totaal 352 regels in deze lijst.

 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.