HLASM - Lijst van alle Directives en Functie Codes, op volgorde van Naam

De lijst hieronder bevat: Sorteer deze lijst op: Breid deze lijst uit met: Deze lijst zonder: Vertaal in:
  • Zowel gangbare als vervallen instructies
  • Wel Directives, geen Opcodes
  • Wel Functie codes, geen Extended mnemonics
  • op volgorde van Naam

 

Mnemonic Opcode Masker Naam
AMODE --   Addressing MODE
ALIAS --   ALIAS definition
ACONTROL --   Assembler CONTROL
ACTR &&   Assembler CounTeR
AEJECT --   Assembler EJECT macro listing
AGOB &&   Assembler GO Backward
AGO &&   Assembler GO to
AIF &&   Assembler IF
AIFB &&   Assembler IF Backward
AINSERT &&   Assembler INSERT source line
ANOP &&   Assembler No-OPeration
AREAD &&   Assembler READ source record
ASPACE &&   Assembler SPACE macro listing
ADATA --   Associated DATA
CCW --   Channel Command Word
CCW0 --   Channel Command Word format-0
CCW1 --   Channel Command Word format-1
CATTR --   Class ATTRibutes
CXD --   Combined eXternal Dummy lengths
COM --   COMmon control section
CNOP --   Computer No-OPeration
CEJECT --   Conditional EJECT listing
CSECT --   Control SECTion
COPY --   COPY member
DC --   Define Constant
DC.A --   DC - Address
DC.AD --   DC - Address in Doubleword
DC.B --   DC - Binary data
DC.C --   DC - Character data
DC.CA --   DC - Character data Ascii
DC.CE --   DC - Character data Ebcdic
DC.CU --   DC - Character data Unicode
DC.DB --   DC - Double Bfp data
DC.DD --   DC - Double Dfp data
DC.D --   DC - Double hfp data
DC.DH --   DC - Double Hfp data
DC.EB --   DC - Exponential Bfp data
DC.ED --   DC - Exponential Dfp data
DC.E --   DC - Exponential hfp data
DC.EH --   DC - Exponential Hfp data
DC.F --   DC - Fixed-point binary data
DC.FD --   DC - Fixed-point Doubleword binary data
DC.G --   DC - Graphic character data
DC.H --   DC - Halfword signed binary data
DC.X --   DC - heXadecimal data
DC.J --   DC - J-type data - length of external dummy section or class
DC.JD --   DC - J-type data Doubleword - length of external dummy section or class
DC.LB --   DC - Long exponential Bfp data
DC.LD --   DC - Long exponential Dfp data
DC.L --   DC - Long exponential hfp data
DC.LH --   DC - Long exponential Hfp data
DC.LQ --   DC - Long exponential hfp data Quadword aligned
DC.V --   DC - oVerlay address
DC.VD --   DC - oVerlay Doubleword address
DC.P --   DC - Packed decimal data
DC.Q --   DC - Q-type data - external dummy section offset
DC.QD --   DC - Q-type Doubleword data - external dummy section offset
DC.QY --   DC - Q-type Yonder - external dummy section offset
DC.RD --   DC - Relocatable Doubleword psect address
DC.R --   DC - Relocatable psect address
DC.S --   DC - Standard base-displacement address
DC.SY --   DC - Standard Yonder base-displacement address
DC.Y --   DC - Y-type data - address
DC.Z --   DC - Zoned decimal data
DXD --   Define eXternal Dummy section
DS --   Define Storage
DS.A --   DS - Address
DS.AD --   DS - Address in Doubleword
DS.B --   DS - Binary data
DS.C --   DS - Character data
DS.CA --   DS - Character data Ascii
DS.CE --   DS - Character data Ebcdic
DS.CU --   DS - Character data Unicode
DS.DB --   DS - Double Bfp data
DS.DD --   DS - Double Dfp data
DS.D --   DS - Double hfp data
DS.DH --   DS - Double Hfp data
DS.EB --   DS - Exponential Bfp data
DS.ED --   DS - Exponential Dfp data
DS.E --   DS - Exponential hfp data
DS.EH --   DS - Exponential Hfp data
DS.F --   DS - Fixed-point binary data
DS.FD --   DS - Fixed-point Doubleword binary data
DS.G --   DS - Graphic character data
DS.H --   DS - Halfword signed binary data
DS.X --   DS - heXadecimal data
DS.J --   DS - J-type data - length of external dummy section or class
DS.JD --   DS - J-type data Doubleword - length of external dummy section or class
DS.LB --   DS - Long exponential Bfp data
DS.LD --   DS - Long exponential Dfp data
DS.L --   DS - Long exponential hfp data
DS.LH --   DS - Long exponential Hfp data
DS.LQ --   DS - Long exponential hfp data Quadword aligned
DS.V --   DS - oVerlay address
DS.VD --   DS - oVerlay Doubleword address
DS.P --   DS - Packed decimal data
DS.Q --   DS - Q-type data - external dummy section offset
DS.QD --   DS - Q-type Doubleword data - external dummy section offset
DS.QY --   DS - Q-type Yonder - external dummy section offset
DS.RD --   DS - Relocatable Doubleword psect address
DS.R --   DS - Relocatable psect address
DS.S --   DS - Standard base-displacement address
DS.SY --   DS - Standard Yonder base-displacement address
DS.Y --   DS - Y-type data - address
DS.Z --   DS - Zoned decimal data
DROP --   DROP
DSECT --   Dummy SECTion
EJECT --   EJECT listing
END --   END assembly
ENTRY --   ENTRY point
EQU --   EQUate
EXITCTL --   EXIT ConTroL values
XATTR --   eXternal ATTRibutes
EXTRN --   EXTeRNal symbol
GBLA &&   GloBaL Arithmetic variable
GBLB &&   GloBaL Boolean variable
GBLC &&   GloBaL Character variable
ICTL --   Input ConTroL
ISEQ --   Input SEQuence checking
LTORG --   LiTeral pool ORiGin
LCLA &&   LoCaL Arithmetic variable
LCLB &&   LoCaL Boolean variable
LCLC &&   LoCaL Character variable
LOCTR --   LOCaToR
MEND &&   Macro END
MEXIT &&   Macro EXIT
MHELP &&   Macro HELP
MNOTE &&   Macro NOTE
MACRO &&   MACRO start
OPSYN &&   OPcode SYNonym
ORG --   ORiGin
POP --   POP stacked status
PRINT --   PRINT settings
PROCESS --   PROCESSing options
PUNCH --   PUNCH object record
PUSH --   PUSH status onto stack
RSECT --   Read-only SECTion
REPRO --   REPROduce as object record
RMODE --   Residence MODE
SETA &&   SET Arithmetic variable
SETAF &&   SET Arithmetic variable by external Function
SETB &&   SET Boolean variable
SETC &&   SET Character variable
SETCF &&   SET Character variable by external Function
SPACE --   SPACE listing
START --   START assembly
TITLE --   TITLE definition
USING --   USING
WXTRN --   Weak eXTeRNal

Totaal 149 regels in deze lijst.

 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.