HLASM - Lijst van gangbare Directives, Extended Mnemonics, en Functie Codes, op volgorde van Opcode

De lijst hieronder bevat: Sorteer deze lijst op: Breid deze lijst uit met: Deze lijst zonder: Vertaal in:
  • Alleen gangbare instructies
  • Wel Directives, geen Opcodes
  • Zowel Extended mnemonics als Functie codes
  • op volgorde van Opcode

 

Mnemonic Opcode Masker Naam Categorie
ACTR --   Assembler CounTeR Directive - conditionele assembler instructie
AGO --   Assembler GO to Directive - conditionele assembler instructie
AGOB --   Assembler GO Backward Directive - conditionele assembler instructie
AIF --   Assembler IF Directive - conditionele assembler instructie
AIFB --   Assembler IF Backward Directive - conditionele assembler instructie
AINSERT --   Assembler INSERT source line Directive - conditionele assembler instructie
ANOP --   Assembler No-OPeration Directive - conditionele assembler instructie
AREAD --   Assembler READ source record Directive - conditionele assembler instructie
ASPACE --   Assembler SPACE macro listing Directive - conditionele assembler instructie
GBLA --   GloBaL Arithmetic variable Directive - conditionele assembler instructie
GBLB --   GloBaL Boolean variable Directive - conditionele assembler instructie
GBLC --   GloBaL Character variable Directive - conditionele assembler instructie
LCLA --   LoCaL Arithmetic variable Directive - conditionele assembler instructie
LCLB --   LoCaL Boolean variable Directive - conditionele assembler instructie
LCLC --   LoCaL Character variable Directive - conditionele assembler instructie
MACRO --   MACRO start Directive - conditionele assembler instructie
MEND --   Macro END Directive - conditionele assembler instructie
MEXIT --   Macro EXIT Directive - conditionele assembler instructie
MHELP --   Macro HELP Directive - conditionele assembler instructie
MNOTE --   Macro NOTE Directive - conditionele assembler instructie
SETA --   SET Arithmetic variable Directive - conditionele assembler instructie
SETAF --   SET Arithmetic variable by external Function Directive - conditionele assembler instructie
SETB --   SET Boolean variable Directive - conditionele assembler instructie
SETC --   SET Character variable Directive - conditionele assembler instructie
SETCF --   SET Character variable by external Function Directive - conditionele assembler instructie
ACONTROL --   Assembler CONTROL Directive - assembler instructie
ADATA --   Associated DATA Directive - assembler instructie
AEJECT --   Assembler EJECT macro listing Directive - assembler instructie
ALIAS --   ALIAS definition Directive - assembler instructie
AMODE --   Addressing MODE Directive - assembler instructie
CATTR --   Class ATTRibutes Directive - assembler instructie
CCW --   Channel Command Word Directive - assembler instructie
CCW0 --   Channel Command Word format-0 Directive - assembler instructie
CCW1 --   Channel Command Word format-1 Directive - assembler instructie
CEJECT --   Conditional EJECT listing Directive - assembler instructie
CNOP --   Computer No-OPeration Directive - assembler instructie
COM --   COMmon control section Directive - assembler instructie
COPY --   COPY member Directive - assembler instructie
CSECT --   Control SECTion Directive - assembler instructie
CXD --   Cumulative eXternal Dummy length Directive - assembler instructie
DC --   Define Constant Directive - assembler instructie
DC.A --   DC - Address Directive - assembler instructie
DC.AD --   DC - Address in Doubleword Directive - assembler instructie
DC.B --   DC - Binary data Directive - assembler instructie
DC.C --   DC - Character data Directive - assembler instructie
DC.CA --   DC - Character data Ascii Directive - assembler instructie
DC.CE --   DC - Character data Ebcdic Directive - assembler instructie
DC.CU --   DC - Character data Unicode Directive - assembler instructie
DC.D --   DC - Double hfp data Directive - assembler instructie
DC.DB --   DC - Double Bfp data Directive - assembler instructie
DC.DD --   DC - Double Dfp data Directive - assembler instructie
DC.DH --   DC - Double Hfp data Directive - assembler instructie
DC.E --   DC - Exponential hfp data Directive - assembler instructie
DC.EB --   DC - Exponential Bfp data Directive - assembler instructie
DC.ED --   DC - Exponential Dfp data Directive - assembler instructie
DC.EH --   DC - Exponential Hfp data Directive - assembler instructie
DC.F --   DC - Fixed-point binary data Directive - assembler instructie
DC.FD --   DC - Fixed-point Doubleword binary data Directive - assembler instructie
DC.G --   DC - Graphic character data Directive - assembler instructie
DC.H --   DC - Halfword signed binary data Directive - assembler instructie
DC.J --   DC - J-type data - length of external dummy section or class Directive - assembler instructie
DC.JD --   DC - J-type data Doubleword - length of external dummy section or class Directive - assembler instructie
DC.L --   DC - Long exponential hfp data Directive - assembler instructie
DC.LB --   DC - Long exponential Bfp data Directive - assembler instructie
DC.LD --   DC - Long exponential Dfp data Directive - assembler instructie
DC.LH --   DC - Long exponential Hfp data Directive - assembler instructie
DC.LQ --   DC - Long exponential hfp data Quadword aligned Directive - assembler instructie
DC.P --   DC - Packed decimal data Directive - assembler instructie
DC.Q --   DC - Q-type data - external dummy section offset Directive - assembler instructie
DC.QD --   DC - Q-type Doubleword data - external dummy section offset Directive - assembler instructie
DC.QY --   DC - Q-type Yonder - external dummy section offset Directive - assembler instructie
DC.R --   DC - Relocatable psect address Directive - assembler instructie
DC.RD --   DC - Relocatable Doubleword psect address Directive - assembler instructie
DC.S --   DC - Standard base-displacement address Directive - assembler instructie
DC.SY --   DC - Standard Yonder base-displacement address Directive - assembler instructie
DC.V --   DC - oVerlay address Directive - assembler instructie
DC.VD --   DC - oVerlay Doubleword address Directive - assembler instructie
DC.X --   DC - heXadecimal data Directive - assembler instructie
DC.Y --   DC - Y-type data - address Directive - assembler instructie
DC.Z --   DC - Zoned decimal data Directive - assembler instructie
DROP --   DROP Directive - assembler instructie
DS --   Define Storage Directive - assembler instructie
DS.A --   DS - Address Directive - assembler instructie
DS.AD --   DS - Address in Doubleword Directive - assembler instructie
DS.B --   DS - Binary data Directive - assembler instructie
DS.C --   DS - Character data Directive - assembler instructie
DS.CA --   DS - Character data Ascii Directive - assembler instructie
DS.CE --   DS - Character data Ebcdic Directive - assembler instructie
DS.CU --   DS - Character data Unicode Directive - assembler instructie
DS.D --   DS - Double hfp data Directive - assembler instructie
DS.DB --   DS - Double Bfp data Directive - assembler instructie
DS.DD --   DS - Double Dfp data Directive - assembler instructie
DS.DH --   DS - Double Hfp data Directive - assembler instructie
DS.E --   DS - Exponential hfp data Directive - assembler instructie
DS.EB --   DS - Exponential Bfp data Directive - assembler instructie
DS.ED --   DS - Exponential Dfp data Directive - assembler instructie
DS.EH --   DS - Exponential Hfp data Directive - assembler instructie
DS.F --   DS - Fixed-point binary data Directive - assembler instructie
DS.FD --   DS - Fixed-point Doubleword binary data Directive - assembler instructie
DS.G --   DS - Graphic character data Directive - assembler instructie
DS.H --   DS - Halfword signed binary data Directive - assembler instructie
DS.J --   DS - J-type data - length of external dummy section or class Directive - assembler instructie
DS.JD --   DS - J-type data Doubleword - length of external dummy section or class Directive - assembler instructie
DS.L --   DS - Long exponential hfp data Directive - assembler instructie
DS.LB --   DS - Long exponential Bfp data Directive - assembler instructie
DS.LD --   DS - Long exponential Dfp data Directive - assembler instructie
DS.LH --   DS - Long exponential Hfp data Directive - assembler instructie
DS.LQ --   DS - Long exponential hfp data Quadword aligned Directive - assembler instructie
DS.P --   DS - Packed decimal data Directive - assembler instructie
DS.Q --   DS - Q-type data - external dummy section offset Directive - assembler instructie
DS.QD --   DS - Q-type Doubleword data - external dummy section offset Directive - assembler instructie
DS.QY --   DS - Q-type Yonder - external dummy section offset Directive - assembler instructie
DS.R --   DS - Relocatable psect address Directive - assembler instructie
DS.RD --   DS - Relocatable Doubleword psect address Directive - assembler instructie
DS.S --   DS - Standard base-displacement address Directive - assembler instructie
DS.SY --   DS - Standard Yonder base-displacement address Directive - assembler instructie
DS.V --   DS - oVerlay address Directive - assembler instructie
DS.VD --   DS - oVerlay Doubleword address Directive - assembler instructie
DS.X --   DS - heXadecimal data Directive - assembler instructie
DS.Y --   DS - Y-type data - address Directive - assembler instructie
DS.Z --   DS - Zoned decimal data Directive - assembler instructie
DSECT --   Dummy SECTion Directive - assembler instructie
DXD --   Define eXternal Dummy section Directive - assembler instructie
EJECT --   EJECT listing Directive - assembler instructie
END --   END assembly Directive - assembler instructie
ENTRY --   ENTRY point Directive - assembler instructie
EQU --   EQUate Directive - assembler instructie
EXITCTL --   EXIT ConTroL values Directive - assembler instructie
EXTRN --   EXTeRNal symbol Directive - assembler instructie
ICTL --   Input ConTroL Directive - assembler instructie
ISEQ --   Input SEQuence checking Directive - assembler instructie
LOCTR --   LOCaToR Directive - assembler instructie
LTORG --   LiTeral pool ORiGin Directive - assembler instructie
OPSYN --   OPcode SYNonym Directive - assembler instructie
ORG --   ORiGin Directive - assembler instructie
POP --   POP stacked status Directive - assembler instructie
PRINT --   PRINT settings Directive - assembler instructie
PROCESS --   PROCESSing options Directive - assembler instructie
PUNCH --   PUNCH object record Directive - assembler instructie
PUSH --   PUSH status onto stack Directive - assembler instructie
REPRO --   REPROduce as object record Directive - assembler instructie
RMODE --   Residence MODE Directive - assembler instructie
RSECT --   Reenterable SECTion Directive - assembler instructie
SPACE --   SPACE listing Directive - assembler instructie
START --   START assembly Directive - assembler instructie
TITLE --   TITLE definition Directive - assembler instructie
USING --   USING Directive - assembler instructie
WXTRN --   Weak eXTeRNal Directive - assembler instructie
XATTR --   eXternal ATTRibutes Directive - assembler instructie

Totaal 149 regels in deze lijst.

 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.